Projekt HESO – Regióny

Sobotné otváranie mestských úradov zabodovalo

Dátum: 06.03.2006

Výsledky hodnotenia samosprávnych opatrení za 4. štvrťrok 2005

Vo štvrtom štvrťroku 2005 projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch ekonomického inštitútu INEKO komisia takmer troch desiatok expertov najvyššie ocenila predĺženie úradných hodín mestských úradov v Nových Zámkoch a Prievidzi aj na sobotu. Hodnotitelia vysoko vyzdvihli prispôsobenie služieb zákazníkom, teda miestnym občanom, a odporúčajú rozšírenie takéhoto prístupu na ostatné samosprávne či štátne úrady. Viacerí hodnotitelia vnímajú rozšírenie hodín úradu ako medzikrok pred zavedením časovo ešte menej obmedzujúcej elektronickej komunikácie s úradmi. S vysokou pozitívnou odozvou sa stretlo aj zriadenie fotodokumentácie výstavby a úprav verejných priestorov na webstránke Bernolákova. Občania tak dostávajú možnosť jednoducho posúdiť investície obce. Komisia víta toto rozhodnutie mesta smerom k transparentnosti nakladania s majetkom, a to obzvlášť preto, lebo práve to je často miestom pre korupciu a neefektívne míňanie peňazí. Tretím najhodnotnejším opatrením štvrťroka bolo podľa komisie zriadenie centra sociálneho poradenstva vo Vranove nad Topľou, ktoré pomáha občanom nielen s problémami v kompetencii mesta, ale aj pri záležitostiach týkajúcich sa iných úradov. Centrum je určené najmä pre seniorov, ktorí sa pýtajú na vybavovanie dôchodku, likvidácie poistných udalostí, ale aj pri úmrtí v rodine. Hodnotitelia ocenili najmä prístup k občanom ako ku klientom so snahou maximalizovať užitočnosť úradu.


Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

HESO-Regióny Rating
október-december 2005 [+300, -300]
1. Otvorenie mestského úradu v Nových Zámkoch a Prievidzi aj v sobotu +183
2. Fotodokumentácia výstavby a úprav verejných priestorov na webstránke Bernolákova +158
3. Zriadenie centra sociálneho poradenstva vo Vranove nad Topľou +152
4. Informačný teletext miestnej televízie v Malackách +142
5. Návrat k možnosti platby za odpad množstevným systémom pre podnikateľov v Rožňave +102
6. Jednorazové zníženie dane za psa pri zavedení identifikačného čipu v Prievidzi +73
7. Zľavy za odpad za krajšie záhradky v obci Halič +71
8. Projekt platenia mobilom za parkovanie v Starom Meste v Bratislave +66
9. 200-tisícová investícia do športových informačných tabúľ v Poprade +15
10. Návrh na nižšiu DPH na energie pre vysokopoložené obce -79

Najkritizovanejším opatrením sa stal návrh niektorých starostov z Oravy znížiť DPH na energie pre vysokopoložené obce. Zámerom decembrového návrhu bolo zmierniť rozdiely v nákladoch na vykurovanie domácností z klimaticky rôznych oblastí Slovenska. Komisia ohodnotila návrh obcí vysoko negatívne, a to kvôli nevhodnému spôsobu pomoci, teda zmeny DPH (oblasť veľkých daňových únikov v minulosti). Vhodnejšími by už boli priame dotácie. Na druhej strane život v horských obciach okrem extra nákladov na živobytie prináša aj extra prínosy, v oblasti kvality životného prostredia či rozvoja rekreácie. Podľa viacerých hodnotiteľov by bolo od štátu prospešnejšie zvýšiť motiváciu investovať do energetických úspor a do obnoviteľných zdrojov energie, čo by nakoniec pomohlo aj horským sídlam s väčšou kapacitou pre biomasu.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO s podporou Nadácie SPP prináša výsledky projektu HESO-Regióny každý štvrťrok. V rámci projektu sa pravidelne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov.

Pre inšpiráciu: opatrenia zo zahraničia

Už druhý štvrťrok INEKO prináša aj vybrané zaujímavé opatrenia zo zahraničia, ktoré by mohli inšpirovať naše samosprávy.


Audiosprievodca pre turistov v Prachaticiach (ČR)

Juhočeské Mestečko Prachatice, majúce asi 12 000 obyvateľov, sa snaží podporiť cestovný ruch tým, že turistom za kauciu 100 Kč požičia audiosprievodcu. Prístroj so slúchatkami informuje návštevníkov o zaujímavých pamiatkach mesta, a to v českom, nemeckom a anglickom jazyku. Súčasťou prístroja je leták s vyznačenou turistickou trasou. Prachatice navštívi ročne asi pol milióna turistov. Celkové náklady projektu predstavujú zhruba 500 000 Kč, pri financovaní sčasti vypomohla Európska únia.


Posielanie účtov prostredníctvom súkromnej poštovej služby, Lacey, Washington (USA)

Mesto Lacey, bojujúce s narastajúcou administratívnou záťažou spojenou s posielaním účtov za rôzne služby, sa rozhodlo touto úlohou poveriť najlacnejšiu súkromnú doručovaciu službu. Mesto chcelo pôvodne nakúpiť nové vybavenie, po zvážení nákladov sa však rozhodlo outsourcovať celý proces posielania účtových zásielok. Mesto každý rok posiela domácnostiam asi 120 000 účtov. Každý účet musí byť vytlačený, zložený, a vložený do obálky, ktorá obsahuje návratný formulár a obálku. Úspory oproti prenájmu alebo údržbe vlastných kapacít predstavujú 1500 dolárov ročne, a ročné úspory z administratívneho odbremenenia zamestnancov boli odhadnuté na 2400 dolárov.


Automatické registrovanie kníh v knižniciach, Maricopa County, Arizona (USA)

Mnoho knižníc v Spojených štátoch je vybavených zariadeniami na automatické snímanie vypožičanej literatúry. Knižnice v arizonskom okrese Maricopa County ako prvé v USA však boli vybavené zariadeniami, ktoré zaregistruje i zatriedi knihy pri ich vrátení. Ľudia, ktorí idú vrátiť vypožičanú knihu, tak už nemusia stáť v dlhých radách. Najväčšou výhodou je, že nový systém odbremení pracovníkov knižnice, ktorí namiesto registrovania kníh sa môžu plne venovať návštevníkom.


Zverejňovanie fotiek osôb využívajúcich služby prostitúcie v centrách miest (viaceré mestá USA)

Viaceré mestá v USA sa rozhodli potláčať prostitúciu vo svojich uliciach zverejňovaním fotiek osôb, ktoré prostitútky oslovujú, na svojich webstránkach. Podľa miestnych policajtov napríklad v Denveri, St.Paul či Orlande bol výsledkom tohto kroku pokles takýchto aktivít na verejnosti.


Zozbieral: Tomáš Meravý, spolupracovník INEKO


Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:


1. Otvorenie mestského úradu v Nových Zámkoch a Prievidzi aj v sobotu

Charakteristika opatrenia

Od novembra zaviedli na mestskom úrade v Nových Zámkoch úradovanie v kancelárii prvého kontaktu aj v sobotu, v čase 8-12.00. Cieľom je uľahčiť občanom kontakt s úradníkmi, hlavne tým, ktorí cez týždeň pracujú mimo mesta. Vyťažené sú najmä možnosti zaplatiť dane a poplatky, overiť podpis či kontaktovať evidenciu obyvateľstva. V bežných dňoch je kancelária otvorená denne od 8mej do 17tej. V polovici januára skúšobne zaviedli podobnú službu aj v Prievidzi (v soboty v 7,45-12,15). Okrem toho zaviedli pravidlo, že aj cez obedňajšie prestávky bude na úrade aspoň jeden úradník, ktorý občanovi pomôže vybaviť jeho žiadosť.

Komentár

Hodnotitelia vysoko vyzdvihli prispôsobenie služieb zákazníkom, teda miestnym občanom, a doporučujú rozšírenie takéhoto prístupu na ostatné samosprávne či štátne úrady. V každom prípade je ale potrebné analyzovať dopyt v nových časoch a porovnať ho s dodatočnými nákladmi. Viacerí hodnotitelia vnímajú rozšírenie hodín úradu ako medzikrok pred zavedením časovo ešte menej obmedzujúcej elektronickej komunikácie s úradmi.

2. Fotodokumentácia výstavby a úprav verejných priestorov na webstránke Bernolákova

Charakteristika opatrenia

Na internetovej stránke Bernolákova (pozri Zaujímavosti, Výstavba obce) zverejňuje mesto podrobnú fotodokumentáciou výstavby budov, športovísk či úpravy ciest a chodníkov, čím majú občania možnosť posúdiť investície obce. Stránka obsahuje aj územný plán, ale aj napríklad archív hlásení miestneho rozhlasu či možnosť skontrolovať plnenie plánov rozpočtu obce po mesiacoch.

Komentár

Komisia víta toto rozhodnutie mesta smerom k transparentnosti nakladania s majetkom. Obzvlášť preto, lebo práve to je často miestom pre korupciu a neefektívne míňanie peňazí. Hodnotitelia navrhujú k fotkám pridať aj informácie o pláne rozpočtu stavby a jeho plnení, zdrojoch financovania či mene stavebnej firmy.

3. Zriadenie centra sociálneho poradenstva vo Vranove nad Topľou

Charakteristika opatrenia

Mesto Vranov nad Topľou zriadilo v októbri pri kancelárii prvého kontaktu aj centrum sociálneho poradenstva, ktoré pomáha občanom nielen s problémami v kompetencii mesta, ale aj pri záležitostiach týkajúcich sa iných úradov. Centrum je určené najmä pre seniorov, ktorí sa pýtajú na vybavovanie dôchodku, likvidácie poistných udalostí, ale aj pri úmrtí v rodine. Na zriadenie centra využilo mesto milión korún z európskych fondov.

Komentár

Podľa hodnotiteľov ide o veľmi dobrú myšlienku, ktorej základ je prístup k občanom ako ku klientom. Ocenený je nápad využitia priestorov a úradníkov pre seniorov, skupinu s menšou schopnosťou adaptácie na časté legislatívne zmeny.

4. Informačný teletext miestnej televízie v Malackách

Charakteristika opatrenia

Mestský úrad v Malackách prevádzkuje popri tradičnom videotexte (miestne spravodajstvo opakované v slučke) v lokálnej televízii aj informačný teletext, podobný celoštátnym televíziám. So zhruba 900 stranami poskytuje teletext občanom informácie o práci samosprávy, zasadaní zastupiteľstva, fungovaní miestnych inštitúcií, politických strán i tretieho sektora, ale aj zákaznícke informácie o miestnej doprave, zbere odpadu či rady pre spotrebiteľov. Mestský kanál je v ponuke operátora káblovej televízie. Na teletexte pracuje jedna pracovníčka s prepojením na pracovníkov mestských novín a televízie. Software potrebný na prevádzkovanie teletextu stál 180 tisíc korún.

Komentár

Komisia veľmi pozitívne hodnotí krok k väčšej informovanosti verejnosti, navyše médiom, ktorý je jedným z najpríťažlivejších a najkomfortnejších. Príkladným je rozhodnutie ďalej využiť už existujúcu investíciu do lokálnej televízie. Za zváženie stojí porovnanie nákladov a prínosov takejto služby v teletexte a na internete.

5. Návrat k možnosti platby za odpad množstevným systémom pre podnikateľov v Rožňave

Charakteristika opatrenia

V decembri sa rožňavskí poslanci rozhodli rozšíriť možnosti platby za odpad pre podnikateľov v reštauračných službách aj množstevným systémom. V minulom roku totiž platil aj pre nich systém paušálnych poplatkov, a to konkrétne za každú stoličku pre hostí. To bolo podľa niektorých podnikateľov nevýhodné a nákladné. Možnosť prihlásiť sa k množstevnému zberu znamená platiť presne za vyprodukovaný a odobraný odpad. Podnikatelia musia zabezpečiť vhodné skladovanie a možnosť merateľnosti množstva odpadu.

Komentár

Väčšina hodnotiteľov ocenila možnosť zvýšenej adresnosti a spravodlivosti platieb za odpad, ktorá by mala viesť aj k šetreniu a lepšej platobnej disciplíne. Otáznym ostáva zvýšené riziko zbavovania sa odpadu mimo oficiálny zber (čierne skládky), a takýto systém bude aj náročnejší na administratívu a kontrolu.

6. Jednorazové zníženie dane za psa pri zavedení identifikačného čipu v Prievidzi

Charakteristika opatrenia

Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi v decembri schválilo jednorazové zníženie dane za psa o 300Sk v prípade, že majiteľ preukáže, že bol psovi pod kožu zavedený identifikačný čip. Vďaka čipu s údajmi o adrese a majiteľovi ho bude môcť polícia so špeciálnym prístrojom ľahko identifikovať v prípade nájdenia zatúlaného psa, na čom ušetrí aj mesto, keďže takéhoto psa nebude treba držať v útulku. Zavedenie čipu stojí asi 600Sk, okrem iného sa vyžaduje pri cestovaní v EÚ krajinách. Na rok 2006 platí v meste daň vo výške 1070Sk ( respektíve 320Sk) za psa v byte (respektíve v rodinnom dome).

Komentár

Komisia expertov víta vzájomne výhodné opatrenie, kde pri pre mesto výhodnej investícii do čipu získa občan zľavu, a mesto zníži náklady pre identifikáciu zatúlaných psov ale aj dostane lepší prehľad o počtoch psov pre kontrolu platenia daní, čo býva častý problém. Nezanedbateľným prínosom je aj odstránenie stresových situácii pre samotné zvieratá.

7. Zľavy za odpad za krajšie záhradky v obci Halič

Charakteristika opatrenia

Obec Halič pri Lučenci ponúka najlepším v súťaži o najkrajšiu predzáhradku zľavu na ročnom poplatku za odvoz odpadu. Cieľom je motivovať občanov k skrášľovaniu obce. Víťaz dostáva zľavu 75%, traja na druhom mieste polovicu, a štyria na treťom mieste štvrtinu poplatku. O poradí rozhodujú miestni poslanci.

Komentár

Väčšina komisie oceňuje snahu úradu zviditeľniť ľudí, ktorí robia niečo pozitívne s dopadom pre celú obec, nielen pre seba. Niektorí hodnotitelia odporúčali, aby o poradí rozhodovali aj (miestne) autority mimo poslancov, prípadne všetci obyvatelia obce, a aby boli dopredu jasné kritériá úspechu. Tiež by zvážili, či radšej neponúknuť priamo finančnú odmenu, a neviazať to na poplatok za odpad, ktorý so zjavom záhradky nutne nesúvisí.

8. Projekt platenia mobilom za parkovanie v Starom Meste v Bratislave

Charakteristika opatrenia

Mestská časť Staré Mesto v Bratislave ohlásilo prípravu projektu platenia za parkovanie v historickom centre prostredníctvom mobilu. Po kúpení istého kreditu u parkovacej spoločnosti by vodič v prípade parkovania poslal SMSku správcovi so želaným časom státia. Tesne pred vypršaním časového limitu by vodič dostal upozornenie. Polícia by kontrovala platenie pomocou overovania poznávacej značky auta vo svojich minipočítačoch. Mesto si sľubuje zlepšenie komfortu vodičov i zníženie korupcie. Projekt pripravovaný v partnerstve s Viedňou by mal skúšobne začať v roku 2006. Projekt v sume 55 miliónov korún financuje z polovice Európska únia, zo 45% štát a zvyšok pokrýva mestská časť.

Komentár

Hodnotitelia oceňujú prínos pre komfort vodičov i pre monitoring mesta využitím nových technológií, no na druhej strane poukazujú na relatívne vysoké náklady, ktoré by mohli byť investované lepšie už aj pri samotnom riešení dopravy v Bratislave. Podľa niektorých hodnotiteľov môže byť problémom aj technická stránka (čo ak SMSka nedorazí hneď) a šlo by vlastne aj o zvýšenie poplatkov za parkovanie (o cenu SMS).

9. 200-tisícová investícia do športových informačných tabúľ v Poprade

Charakteristika opatrenia

Mesto Poprad investovalo do zriadenia piatich informačných tabúľ v meste 200 tisíc korún. Tabule informujú o nadchádzajúcich hokejových, futbalových a basketbalových zápasoch na dvoch miestach v centre a troch miestach na popradských sídliskách. Cieľom investície je uľahčiť športovým fanúšikom nájsť aktuálne informácie o zápasoch svojich klubov. Mesto sponzoruje svoje športové kluby aj priamo. Primátor Popradu Anton Danko je zároveň prezidentom miestneho hokejového klubu.

Komentár

Komisia celkovo nevidí veľkú pridanú hodnotu opatrenia. Na jednej strane je propagácia športu v komunite prospešná (hoci v tomto smere fungujú aj médiá či internet) a mohlo by to aj odstrániť neestetické vylepovanie plagátov, no informačné tabule sú pre komisiu vzhľadom na relatívne vysoké náklady málo efektívnym využitím peňazí. Ak už investovať do tabúľ, bolo by potom vhodné zvážiť ich využitie aj na iné účely, najmä mimo športovej sezóny.

10. Návrh na nižšiu DPH na energie pre vysokopoložené obce

Charakteristika opatrenia

Starostovia a primátori viacerých obcí z hornej Oravy navrhli v decembri vláde odstupňovať DPH na energie podľa nadmorskej výšky obce tak, aby obyvatelia vysokopoložených obcí platili nižšiu daň. Zámerom je zmierniť rozdiely v nákladoch na vykurovanie domácností z klimaticky rôznych oblastí Slovenska. Podľa starostov je vo vysokopoložených obciach aj tak nižšia životná úroveň, a návrat k pevnému palivu môže zhoršiť aj životné prostredie. Podľa ministerstva financií nižšie sadzby nepripúšťajú smernice EÚ.

Komentár

Komisia ohodnotila návrh obcí vysoko negatívne, a to kvôli nevhodnému spôsobu pomoci, teda zmeny DPH (oblasť veľkých daňových únikov v minulosti). Vhodnejšími by už boli priame dotácie. Na druhej strane život v horských obciach okrem extra nákladov na živobytie prináša aj extra prínosy, v oblasti kvality životného prostredia či rozvoja rekreácie. Nakoniec, každá obec je niečím špecifická a oproti priemeru znevýhodnená, napríklad na juhu položené obce sa môžu sťažovať na zvýšené náklady na klimatizáciu. Podľa viacerých hodnotiteľov by bolo od štátu prospešnejšie zvýšiť motiváciu investovať do energetických úspor a do obnoviteľných zdrojov energie, čo by nakoniec pomohlo aj horským sídlam s väčšou kapacitou pre biomasu.

Vyhodnotenie opatrení za obdobie január-marec 2005 bude publikované na konci mája 2006. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti(starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.)ale aj občania zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Kontakt

INEKO, Milan Kisztner, kisztner@ineko.sk, tel. 02/5341 8739, 02/5341 1020

Členovia hodnotiacej komisie

 • Eva Balážová, prezidentka, Asociácia komunálnych ekonómov SR, Lučenec
 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia v SR, Košice
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Peter Dóka, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Juraj Gallo, ekonóm, Mestský úrad, Žiar nad Hronom
 • Michal Horváth, ekonóm, University of St.Andrews, Škótsko
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, inštitút INEKO, Bratislava
 • Silvia Kapášová, hlavná analytička, Slovenská ratingová agentúra, Bratislava
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Tomáš Kramár, občiansky aktivista, Oživení, Praha
 • Marek Lendacký, generálny riaditeľ, sekcia sociálneho poistenia Ministerstva práce, Bratislava
 • Rudolf Lukačka, manažér, Siemens Business Services, Bratislava
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Peter Pažitný, ekonóm, Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku, Bratislava
 • Vladimír Pirošík, právnik a občiansky aktivista, Banská Bystrica
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair-play, Bratislava
 • Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka, Protimonopolný úrad, Bratislava
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – touto formou venujú svoj čas a energiu bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.