Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny: júl - september 2005

Dátum: 10.10.2005

V treťom štvrťroku 2005 komisia viac ako dvoch desiatok hodnotiteľov najvyššie ocenila zavedenie tzv. virtuálneho Front Office na mestskom úrade v Bratislave – Karlovej Vsi. Na osobitnej stránke úradu sú zverejnené tlačivá potrebné pre vybavenie žiadostí a pokyny k nim, ktoré si občania môžu stiahnuť a rovno zaslať príslušným úradníkom na zverejnené emailové adresy. Až následne v prípade potreby doniesť dodatočné doklady. Komisia hodnotiteľov vyzdvihla opatrenie kvôli jeho potenciálu šetriť čas nielen občanov, ale vďaka plynulejšej prevádzke znížiť aj náklady samotného úradu. Vysoké hodnotenie komisie získalo aj otvorenie existujúcich školských telocviční a športovísk verejnosti v Nitre. Koncom septembra otvorili v Nitre skúšobne v siedmich základných školách športoviská aj verejnosti aspoň na dva dni týždenne. Cieľom mesta je podporiť športovanie širokej verejnosti skôr využitím vlastných kapacít ako priamym financovaním vybraných skupín. Tretím najhodnotnejším opatrením štvrťroka bolo podľa hodnotiteľov zavedenie bezplatného verejného internetu na námestí v Bratislave. Od začiatku leta ponúka bratislavský mestský úrad bezplatný bezdrôtový prístup na internet pokrývajúci centrálne Primaciálne námestie. Vďaka WiFi sieti majú turisti a občania s notebookmi či vreckovými počítačmi možnosť napojiť sa na internet na námestí ako aj v radničnej kancelárii prvého kontaktu Front Office. Podľa expertov ide o výbornú myšlienku, hlavne z dôvodu relatívnej nenáročnosti, podpory otvorenosti samosprávy občanom a budovaniu imidžu u turistov.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

HESO-Regióny Rating
júl-september 2005 [+300, -300]
1. Zavedenie virtuálneho Front Office v Bratislave-Karlovej Vsi +182
2. Otvorenie existujúcich školských telocviční a športovísk verejnosti v Nitre +172
3. Zavedenie bezplatného verejného internetu na námestí v Bratislave +148
4. Plán vytvorenia vzdelávacieho a informačného portálu základných škôl v Košiciach +135
5. Vydanie brožúry o prevencii kriminality mestskou políciou v Prievidzi +120
6. Podpora elektronického šírenia dokumentov pre poslancov v Nitre +117
7. Plán na zavedenie čipových kariet a elektronického poradovníka na mestskom úrade v Nitre +113
8. Vytvorenie presného poradovníka na asfaltovanie ulíc v Starej Ľubovni +71
9. Predaj majetku košického VÚC cez realitnú kanceláriu +57
10. Návrh zvýšenia daní z nehnuteľností za schátralé domy v Trenčianskych Tepliciach +31
11. Žiadosť uprednostňovať domáce firmy pri výberových konaniach v Michalovciach -68
12. Schválenie prevádzkovania mestskej televízie firmou hovorkyne primátora v Považskej Bystrici -118

Ďaleko najkritizovanejším opatrením sa stalo schválenie prevádzkovania mestskej televízie firmou hovorkyne primátora v Považskej Bystrici. Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prevádzkovanie mestského televízneho infokanála firme hovorkyne primátora mesta Považská Bystrica Dobroslavy Krajačičovej. Spoločnosť Manín PB, ktorej je Krajačičová jediná konateľka, dostala bez verejnej súťaže zákazku v ročnej hodnote 2,4 milióna korún na 12 rokov trvania licencie. Hodnotitelia kritizovali konanie mestských predstaviteľov z dvoch hlavných dôvodov: nevyhlásenie riadnej súťaže a možný konflikt záujmov. Súťaž by totiž mohla priniesť výhodnejšie podmienky pre mesto. Konflikt záujmov zase vzniká, ak má mať mestská televízia „verejnoprávny“ charakter, no vlastnená je firmou hovorkyne primátora.

S veľkou kritikou komisie hodnotiteľov sa stretla aj žiadosť uprednostňovať domáce firmy pri výberových konaniach v Michalovciach. Pri diskusii nad správou o činnosti mestského podniku Domspráv spravujúceho mestské byty v Michalovciach niektorí poslanci zastupiteľstva navrhovali, aby Domspráv pri výberových konaniach uprednostňoval firmy z Michaloviec s cieľom podporiť lokálnu zamestnanosť. Veľká väčšina hodnotiteľov nesúhlasí s uprednostňovaním domácich firiem na úkor ceny či kvality zákazky. Podľa nich je v časoch globalizácie takáto podpora neúčinná a tiež neprehľadná.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO prináša výsledky projektu HESO-Regióny každý štvrťrok. V rámci projektu sa pravidelne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií (zoznam v prílohe) k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov.

Pre inšpiráciu: opatrenia zo zahraničia

Od tohto štvrťroku bude INEKO prinášať aj vybrané zaujímavé opatrenia zo zahraničia, ktoré môžu inšpirovať naše samosprávy.

Zavedenie cykloturistickej autobusovej linky v Krkonošiach (ČR)

Celkovo 37 miest a obcí Libereckého kraja sa rozhodlo minulý rok podporiť projekt Krkobus, špeciálnu autobusovú linku pre cykloturistov a návštevníkov regiónu. Za prvý rok fungovania projektu túto linku využilo asi 18 000 turistov a bolo prepravených 1800 bicyklov. Autobusy sú špeciálne vybavené držiakmi k preprave minimálne 13 bicyklov, premávajú však aj autobusy mestského typu. Lístky sú v rovnakej cene ako tarify miestnych prepravcov, za jeden bicykel sa platí 10 Kč. Súčasťou projektu je aj množstvo propagačného materiálu, ktorý upozorňuje návštevníkov regiónu na túto možnosť prepravy a poskytuje informácie o trasách a cestovnom poriadku. Rok po spustení projektu činia celkové náklady 1 218 000 Kč. Linku financuje Liberecký a Královéhradecký kraj ako aj zväz lokálnych miest a obcí.

Zavedenie systému tiesňového volania pre seniorov v Českých Budějoviciach (ČR)

České Budějovice zavedú systém tiesňovej starostlivosti pre seniorov a zdravotne postihnutých ľudí, ktorí sú počas dňa doma a nemá sa o nich kto starať. Signalizačné zariadenie napojené na dispečing v centre sociálnych služieb by malo do konca roka dostať asi 20 ľudí v skúšobnej prevádzke. Tiesňové volanie zabezpečí starostlivosť o ľudí, ktorí žijú sami a majú strach, že sa im niečo stane a oni nebudú vedieť zavolať pomoc. Každý klient dostane špeciálny telefón a hlasové ovládanie. Keď sa mu niečo stane, stlačí tlačidlo, ktoré môže mať na ruke alebo na krku. V tom prípade sa na centrálnom pulte objaví jeho meno a diagnóza. Za jednu stanicu zaplatí mesto asi 20 000 Kč. Vstupný poplatok pre záujemcov je 1000 Kč a mesačný poplatok 250 Kč. Zavedenie dispečingu bude stáť mesto 1,7 milióna Kč. Podobný systém už funguje v Hradci Králové, Jihlave, Kladne a v Prahe, tam ale pri projektoch neparticipuje mesto.

Vytlačenie telefónnych čísel na autách štátnych zamestnancov v Santa Fe, Nové Mexico (USA)

Oddelenie verejných služieb štátu Nové Mexiko začalo v lete vybavovať autá štátnych zamestnancov novým dizajnom. Jeho súčasťou je aj telefónne číslo na zadnej časti vozidla, na ktoré môžu vodiči zavolať a oznámiť úradom prípadné porušenie dopravných predpisov zo strany úradníkov. Všetky hovory sú bezplatné. Úrady si od tohto opatrenia sľubujú jasnejšiu identifikáciu vozidiel a zlepšenie vodičskej disciplíny zamestnancov. Novým dizajnom má byť vybavených približne 300 vozidiel, náklady na jedno vozidlo sa odhadujú na 16 dolárov.

Využitie elektrickej siete na prenos internetu v Manassas, Virginia (USA)

Mesto Manassas v spolupráci so súkromnou firmou zaviedlo pomocou grantu program, ktorý umožňuje prenos broadbandových dát cez elektrickú sieť. Používatelia internetu tak môžu s pomocou špeciálneho modemu (a za mesačný poplatok 30 dolárov) získať prístup k internetu cez ktorúkoľvek elektrickú zástrčku v meste. Keďže prenos dát sa uskutočňuje cez existujúce elektrické káble na stožiaroch, mesto ušetrí na vykopaní ciest pre optické káble. Oproti optickému vedeniu sa zabráni dvojitým nákladom na opravu a údržbu sietí, pretože na to postačí zabehaný servis elektrického vedenia.

Zozbieral: Tomáš Meravý, spolupracovník INEKO

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Zavedenie virtuálneho Front Office v Bratislave-Karlovej Vsi

Charakteristika opatrenia

V lete zriadil Mestský úrad v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves tzv. Virtuálny Front Office, alebo online klientské centrum. Na osobitnej stránke úradu sú zverejnené dokumenty a tlačivá potrebné pre vybavenie žiadostí, ktoré si občania môžu stiahnuť a rovno zaslať príslušným úradníkom na zverejnené emailové adresy. V prípade potreby občan fyzicky donesie či pošle poštou doklady, ktoré sa nedajú poslať elektronicky, ako napríklad občiansky preukaz. V každom prípade občan dopredu vie, čo všetko si žiadosť vyžaduje. Úrad si sľubuje zjednodušenie vybavovania, úsporu času občanov-žiadateľov i úradníkov a väčšiu plynulosť stránok.

Komentár

Hodnotitelia vysoko vyzdvihli opatrenie mestského úradu kvôli jeho potenciálu pre nižšie náklady pre samosprávu aj lepšie služby pre občanov. Podobne napríklad banky preferujú (cenovo zvýhodňujú) elektronický styk, lebo im to šetrí náklady a zmenšuje stres pracovníkov. Elektronizácia má vďaka neosobnému styku aj priaznivý vplyv na znižovanie korupcie.

2. Otvorenie existujúcich školských telocviční a športovísk verejnosti v Nitre

Charakteristika opatrenia

Koncom septembra otvorili v Nitre skúšobne v siedmich základných školách športoviská aj verejnosti aspoň dva dni týždenne. Cieľom mesta je podporiť športovanie širokej verejnosti skôr využitím vlastných kapacít ako priamym financovaním vybraných skupín. Školské vonkajšie ihriská aj telocvične sú otvorené vždy v stredu od 16-20.00 a v sobotu v čase 14-20.00 a sú väčšinou bezplatné (výnimkou je napríklad umelá tráva). Mesto prispieva školám na prevádzkové aj personálne náklady.

Komentár

Komisia víta toto rozhodnutie mesta, ktoré na Slovensku nie je nové, ale zďaleka nie samozrejmé. Napomáha zvyšovať často kritizovanú nízku mieru športovania verejnosti a obzvlášť mládeže v obmedzených podmienkach rozpočtov miest. Okrem zdravia môže byť športovanie aj prevenciou pred kriminalitou. Niektorí hodnotitelia navrhujú zaviesť aspoň určité poplatky pre užívateľov, ktoré by napríklad kryli prevádzkové náklady a zároveň nevytvárali zdanie bezplatnosti služieb. Užitočné sú aj v prípade veľkého dopytu.

3. Zavedenie bezplatného verejného internetu na námestí v Bratislave

Charakteristika opatrenia

Od začiatku leta ponúka bratislavský mestský úrad bezplatný bezdrôtový prístup na internet pokrývajúci centrálne Primaciálne námestie. Vďaka WiFi sieti majú turisti a občania s notebookmi či vreckovými počítačmi možnosť napojiť sa na internet na námestí ako aj v radničnej kancelárii prvého kontaktu Front Office. Impulzom sprístupnenia WiFi technológie pre širokú verejnosť bolo nezaťaženie internetovej linky pre magistrát v čase víkendu a sviatkov a po pracovnej dobe v mestskom úrade. Zavedenie stálo úrad necelých 4 tisíc korún ako jednorazová investícia.

Komentár

Podľa hodnotiteľov ide o výbornú myšlienku, hlavne z dôvodu relatívnej nenáročnosti, podpory otvorenosti samosprávy občanom a budovaniu imidžu u turistov. Do budúcnosti je však otázne, nakoľko by malo WiFi siete budovať mesto; je totiž možné, že sa iniciatívy chopia súkromné firmy. Je vhodné skúmať zapojenie firiem do podobných projektov.

4. Plán vytvorenia vzdelávacieho a informačného portálu základných škôl v Košiciach

Charakteristika opatrenia

Magistrát v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej Univerzity v Košiciach pripravuje v rámci projektu Škola Online vytvorenie vzdelávacieho a informačného portálu mestom zriadených základných škôl a centier voľného času. Portál má obsahovať na jednej strane informácie pre rodičov detí o dianí na škole ale aj o prospechu jednotlivých detí (prístupných pod heslom, prípadne zaslaných e-mailom či SMSkou), čo by malo prispieť k väčšej konkurencii a kvalite škôl i centier. Privátna časť portálu má ponúkať informačné materiály a dotazníky potrebné pre komunikáciu medzi školami a ich zriaďovateľom, teda magistrátom. Podľa Márie Gamcovej, jednej z autorov návrhu, by do konca roka mala odštartovať pilotná prevádzka projektu na štyroch školách.

Komentár

Komisia veľmi pozitívne hodnotí krok k väčšej informovanosti verejnosti a podpore konkurencie medzi školami. V neposlednom rade je cenená spolupráca univerzity a samosprávy. Podľa hodnotiteľov by mohol portál v rámci transparentnosti obsahovať aj rozpočty škôl či údaje o umiestnení absolventov.

5. Vydanie brožúry o prevencii kriminality mestskou políciou v Prievidzi

Charakteristika opatrenia

V septembri vydala mestská polícia v Prievidzi brožúru s informáciami ako predchádzať a čeliť kriminalite. 80 strán publikácie je rozdelených na časti pre deti, dospelých a pre seniorov a venuje sa okrem klasických tém (prevencia pred vlúpaním, bezpečnosť na uliciach, v doprave) aj témam ako domáce násilie, internet, či pracovné ponuky pre dievčatá v zahraničí. Od vydania týchto informácií si polícia sľubuje väčšiu odolnosť obyvateľstva pred kriminalitou i vyššiu dôveru a spoluprácu s občanmi. Brožúra je distribuovaná deťom na školách, rodičom na rodičovských združeniach a seniorom v domovoch a penziónoch. Vydanie tisíc kusov brožúr stálo 30,000Sk, pričom väčšinu nákladov pokryli sponzori.

Komentár

Hodnotitelia vyzdvihli investíciu do prevencie kriminality, ako aj spoluprácu so sponzormi a tak následne nenáročnosť projektu pre políciu. Niektorým členom komisie sa zdal rozsah brožúry priveľký, keďže atraktívnosť materiálu a ľahká čitateľnosť je podľa nich kľúčom k úspechu. Ako doplnok radia pri prevencii spolupracovať s médiami, a nadviazať na brožúru prednáškami.

6. Podpora elektronického šírenia dokumentov pre poslancov v Nitre

Charakteristika opatrenia

Koncom júna schválili mestskí poslanci v Nitre dodatok k rokovaciemu poriadku, podľa ktorého budú poslanci dostávať materiály mestskej rady i zastupiteľstva v tlačenej forme len na vyžiadanie. Inak budú automaticky prístupné v elektronickej forme na webstránke mestského úradu, tak ako pre zamestnancov úradu aj pre ostatných občanov. Písomne budú zasielané výpisy uznesení len tým, ktorých sa priamo týkajú. Jedno zasadnutie zastupiteľstva doteraz znamenalo podľa autora dodatku poslanca Jána Vanča použitie zhruba päťtisíc strán papiera. Poslanci v Nitre nedisponujú služobnými notebookmi.

Komentár

Komisia expertov víta šetrenie a ohľad na efektívnosť práce poslancov, pri zachovaní prístupu všetkých k materiálom. Zároveň viacerí hodnotitelia si cenia opatrenie ako podporu transparentnosti, keďže materiály sú tak prístupné na webstránke celej verejnosti.

7. Plán na zavedenie čipových kariet a elektronického poradovníka na mestskom úrade v Nitre

Charakteristika opatrenia

V septembri otvoril mestský úrad v Nitre klientské centrum (Front Office) podobne ako to spravili viaceré mestá na Slovensku. Novinkou je zavedenie elektronického poradovníka a čipových kariet. Systém poradovníka umožňuje občanovi pri príchode vybrať si poradový lístok a počkať na rad vo foyer pri elektronickej tabuli, ktorá oznámi aktuálne číslo stránky, čím eliminuje vystávanie v radoch a predbiehanie. Čipové karty budú zase slúžiť pre zamestnancov úradu a návštevníkov, ktorým nevystačí klientské centrum či pokladňa na prízemí. S ich pomocou si vedenie úradu sľubuje lepšie monitorovanie práce zamestnancov a ich pobytu na pracovisku, ako aj prehľad o návštevníkoch a ich potrebách. V neposlednom rade by mali čipové karty predísť krádežiam na úrade. Náklady na celý nový informačný systém a úpravu priestorov tvoria 1,5 mil. Sk.

Komentár

Väčšina komisie oceňuje snahu úradu skvalitniť svoje služby pre občanov úsporou ich času. Pre niektorých je otázna cena investícií do nového systému, mal by sa viac oplatiť vo väčších úradoch.

8. Vytvorenie presného poradovníka na asfaltovanie ulíc v Starej Ľubovni

Charakteristika opatrenia

V Starej Ľubovni sa v auguste rozhodli vytvoriť projekt asfaltovania v meste s výhľadom do roku 2010. Oddelenie výstavby Mestského úradu v Starej Ľubovni spolu s poslancami MsZ určí priority, na základe ktorých sa rozvrhne definitívny rozpis prác asfaltovania. Mesto by sa týmto opatrením chcelo dištancovať od obvinení z protežovania ulíc, na ktorých bývajú mestskí úradníci a poslanci. Na magistráte sa totiž už dlhší čas hromadili požiadavky obyvateľov na opravu cestných komunikácií v ich mieste trvalého bydliska. Keďže harmonogram opravy ciest vyvolával mnohé konflikty a mesto bolo niekoľkokrát obvinené z klientelizmu, postup asfaltovania jednotlivých ulíc bude mať pevný poradovník.

Komentár

Väčšina hodnotiteľov chváli krok ku transparentnosti a lepšiemu plánovaniu nielen samosprávy, ale aj dotknutých firiem a občanov. Istá flexibilita pri haváriách však bude potrebná. Viacero expertov tiež navrhuje limitovať poradovník len na dané volebné obdobie; noví poslanci môžu byť zvolení s mandátom vytvoriť nové pravidlá.

9. Predaj majetku košického VÚC cez realitnú kanceláriu

Charakteristika opatrenia

Vedenie košického samosprávneho kraja (KSK) uzavrelo v júli rámcovú dohodu s realitnou kanceláriou Tatra Real o predaji nepotrebného majetku kraja. Tatra Real bude mať podiel 2 až 3% z predaja. Podľa predsedu KSK Rudolfa Bauera samotný kraj nemá špecialistov na predaj realít a dohoda s realitnou kanceláriou by mala priniesť kraju vyššie výnosy aj po zarátaní provízie. Proti vedeniu sa postavili mnohí poslanci kraja, podľa ktorých by si krajskí úradníci mali predávať majetok sami. Obávajú sa, že súkromné záujmy realitnej kancelárie prevážia nad záujmami kraja. Navyše kritizovali, že víťazom výberového konania je realitná kancelária z Bratislavy.

Komentár

Väčšina členov komisie skôr súhlasí s iniciatívou KSK. Trh realitných kancelárií je rozvinutý a určite majú tieto firmy lepšie znalosti trhu ako úradníci. Úlohou poslancov by malo ostať určiť podmienky predaja (napríklad limitovať účel použitia budovy, či určiť minimálnu cenu). Odporúča sa aj stanoviť vyššie percento provízie v prípade predaja nad minimálnu cenu. Pokiaľ ide o sídlo firmy, jeden z hodnotiteľov odpovedá kritikom poučením Slovenska z 90-tych rokov: „Lepšia americká firma, ktorá dá ľuďom prácu a zaplatí, ako slovenská, ktorá im mzdy nevyplatí.“

10. Návrh zvýšenia daní z nehnuteľností za schátralé domy v Trenčianskych Tepliciach

Charakteristika opatrenia

Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach navrhuje niekoľkonásobne zvýšiť dane z nehnuteľností pre majiteľov chátrajúcich objektov. Cieľom je hrozbou daní prinútiť majiteľov k ich oprave a lepšej údržbe, a teda zlepšiť vzhľad centrálnej časti mesta. Návrh by mal byť predbežne prerokúvaný na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva.

Komentár

Komisia bola v hodnotení rozdelená. Jedna strana súhlasila s daňovým opatrením motivujúcim k starostlivosti o budovy, prípadne k ich predaju ak majitelia nie sú schopní zabezpečiť adekvátny stav budov. Na druhej strane viacerí hodnotitelia pochybujú o funkčnosti takejto úpravy: ako definovať ošarpanú budovu? Dôležitou otázkou ostáva, či zanedbané budovy nie sú dôsledkom regulovaného nájomného, v tom prípade by mala prvotná snaha smerovať na jeho liberalizáciu. Ďalšou možnou úpravou opatrenia je postupné viacročné (nie radikálne) zvyšovanie daní pre takéto nehnuteľnosti.

11. Žiadosť uprednostňovať domáce firmy pri výberových konaniach v Michalovciach

Charakteristika opatrenia

Pri diskusii nad správou o činnosti mestského podniku Domspráv spravujúceho mestské byty v Michalovciach niektorí poslanci zastupiteľstva navrhovali, aby Domspráv pri výberových konaniach uprednostňoval firmy z Michaloviec. Cieľom návrhu je podporiť lokálne firmy a tak ich zamestnanosť. Domspráv v roku 2004 investoval do výstavby a rekonštrukcií teplovodov a kotolní 9,5 milióna Sk, a zákazky získavali najmä firmy z Prešova, Poproča a Rozhanoviec. Podľa vedenia Domsprávu rozhoduje ponúknutá cena a kvalita.

Komentár

Veľká väčšina hodnotiteľov nesúhlasí s uprednostňovaním domácich firiem na úkor ceny či kvality zákazky, a považuje to za rozpor s princípmi verejného obstarávania. Podľa nich je lepšou cestou priama podpora zamestnanosti, nie nevyhnutne cez miestne firmy, ktoré môžu aj nemusia využiť lokálnych pracovníkov. V časoch globalizácie je už takáto podpora neúčinná a tiež netransparentná.

12. Schválenie prevádzkovania mestskej televízie firmou hovorkyne primátora v Považskej Bystrici

Charakteristika opatrenia

Mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo prevádzkovanie mestského televízneho infokanála firme hovorkyne primátora mesta Považská Bystrica Dobroslavy Krajačičovej. Spoločnosť Manín PB, ktorej je Krajačičová jediná konateľka, dostala bez verejnej súťaže zákazku v ročnej hodnote 2,4 milióna korún na 12 rokov trvania licencie. Samotná Krajačičová odmieta námietky miestnych aktivistov z Klubu Strážov o jej konflikte záujmov a vznikajúcom tieni nad objektivitou infokanála. Po medializácii prípadu však previedla licenciu na vysielanie na inú osobu.

Komentár

Hodnotitelia kritizujú konanie mestských predstaviteľov z dvoch hlavných dôvodov: nevyhlásenie riadnej súťaže a možný konflikt záujmov. Súťaž by totiž mohla priniesť výhodnejšie podmienky pre mesto. Konflikt záujmov zase vzniká, ak má mať mestská televízia „verejnoprávny“ charakter, no vlastnená je firmou hovorkyne primátora.

Vyhodnotenie opatrení za obdobie október-december 2005 bude publikované na konci februára 2006. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.) ale aj občania zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331

Členovia hodnotiacej komisie

 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Peter Dóka, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Juraj Gallo, ekonóm, Mestský úrad, Žiar nad Hronom
 • Michal Horváth, ekonóm, University of St.Andrews, Škótsko
 • Andrej Juris, riaditeľ pre regulačnú a trhovú stratégiu, Západoslovenská energetika, Bratislava
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, inštitút INEKO, Bratislava
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Miroslav Kňažko, hlavný analytik pre SR, CRA rating agency, Bratislava
 • Tomáš Kramár, občiansky aktivista, Oživení, Praha
 • Rudolf Lukačka, manažér, Siemens Business Services, Bratislava
 • Mária Machová, generálna riaditeľka, Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Bohumil Olach, šéfredaktor, Obecné noviny, Bratislava
 • Vladimír Repáš, riaditeľ, Štátny Pedagogický Ústav, Bratislava
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Marek Rybář, politológ, Filozofická fakulta UK, Bratislava
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľuboš Vagač, riaditeľ, Centrum pre hospodársky rozvoj, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Ivana Vrabcová, úverová analytička, Dexia banka Slovensko, Žilina
 • Daniela Zemanovičová, podpredsedníčka, Protimonopolný úrad, Bratislava
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – touto formou venujú svoj čas a energiu bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.