Projekt HESO – Regióny

Projekt HESO-Regióny – Výsledky za 2. štvrťrok 2005

Dátum: 16.10.2005

V druhom štvrťroku 2005 komisia takmer troch desiatok hodnotiteľov ocenila najvyšším hodnotením program pestovania vlastnej úrody v rámci aktivačných prác pre Rómov z Klenovca v okrese Rimavská Sobota. V snahe zabrániť opakovaným krádežiam zemiakov obec v spolupráci so súkromnou firmou a družstvom bezplatne prenajala pôdu a dodala zemiaky na výsadbu vlastnej úrody 80 Rómom z osady v obci. Komisia ocenila formu pomoci: cez pracovné návyky a vlastníctvo úrody by mohol projekt pomôcť začleniť Rómov do života obce bez vzájomných konfliktov. Hodnotitelia vysoko vyzdvihli aj zamestnanie invalidov na sledovanie bezpečnostných kamier v Nových Zámkoch. Kým dovtedy na kamery dohliadali mestskí policajti, po školení nastúpili invalidi, čím umožnili policajtom byť priamo v uliciach. Mestský úrad zároveň spĺňa požiadavku zamestnávania postihnutých. Mesto tak skombinovalo sociálnu pomoc zamestnaním invalidov a zároveň prispelo k zvýšenej bezpečnosti obyvateľov. Komisiu potešila aj na Slovensku nie celkom bežná spolupráca medzi samosprávami Bratislavy, Trenčína a Piešťan v cestovnom ruchu. V snahe udržať si turistov dlhšie ponukou doplnkových atrakcií (hlavné mesto, hrad, kúpele) sa mestá rozhodli koordinovať svoje propagačné aktivity.

Poradie opatrení od najlepšie k najhoršie hodnoteným:

(pozitívne opatrenia majú plusový rating, negatívne mínusový)

HESO-Regióny Rating
apríl -jún 2005 [+300, -300]
1. Pestovanie vlastnej úrody v rámci aktivačných prác pre Rómov z Klenovca +165
2. Zamestnanie invalidov na sledovanie bezpečnostných kamier v Nových Zámkoch +141
3. Spolupráca Bratislavy, Piešťan a Trenčína v turistickom ruchu +113
4. Prijatie pravidiel prístupu volebných kandidátov do mestských médií v Malackách +102
5. Zriadenie dopravného strážnika pre žiakov v Dolných Vesteniciach +98
6. Úprava MHD podľa verejnej ankety v Poprade +95
7. Schválenie pravidiel spolupráce mesta s iniciatívnymi občanmi v Banskej Štiavnici +91
8. Založenie firmy pre podnikanie samosprávami na Gemeri +74
9. Návrh kupónového systému pre financovanie kultúry a športu v Trenčíne +65
10. Využitie ankety občanov pre rozhodovanie o podpore športov v Prievidzi +47
11. Návrh outsourcingu mestských služieb s podmienkou masových investícií v Šali -70
12. Dvojdňové rokovanie poslancov Bratislava-Staré Mesto vo Vysokých Tatrách -86
13. Prenájom zariadení sociálnych služieb poslaneckým neziskovkám v nitrianskom VÚC -181

Ďaleko najkritizovanejším opatrením štvrťroka sa stal prenájom zariadení sociálnych služieb poslaneckým neziskovkám v nitrianskom VÚC, ktorý si schválili samotní župní poslanci bez výberového konania. Hodnotitelia upozorňujú na konflikt záujmov v hlasovaní poslancov, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou nepovedie k čo najkvalitnejším sociálnym službám v župe. Členovia komisie nesúhlasia ani s májovým dvojdňovým rokovaním poslancov Bratislava-Staré Mesto vo Vysokých Tatrách. Kritika sa netýka školenia, na ktorom sa poslanci a úradníci zúčastnili, ale rokovania zastupiteľstva s témami ako dotácie a záverečný účet mestskej časti. Podľa hodnotiteľov sa takýmto rokovaním mimoriadne znížila možnosť kontroly poslancov priamou účasťou občanov ako aj médií z mestskej časti.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO prináša výsledky projektu HESO-Regióny každý štvrťrok. V rámci projektu sa pravidelne vyjadrujú ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité lokálne opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov.

Komentáre hodnotiacej komisie k ratingom:

1. Pestovanie vlastnej úrody v rámci aktivačných prác pre Rómov z Klenovca

Charakteristika opatrenia

V rámci aktivačných prác zapojila obec Klenovec (okres Rimavská Sobota) miestnych Rómov z osady do sadenia zemiakov. Pôdu na bezplatný prenájom od družstva im poskytla obec a zemiaky na sadenie v hodnote 10,000 Sk súkromná firma. Do sadenia na 49 dvojárových pozemkoch bolo zapojených 80 ľudí. V Klenovci žije 3,300 obyvateľov, 730 z nich je Rómov, hlavne z osady. Cieľom opatrenia je zabrániť opakovanému kradnutiu zemiakov cez dlhodobé pracovné návyky a príležitosť oceniť prácu druhých na vlastnej skúsenosti. Starosta obce uvažuje o podobnom projekte aj pri výsadbe ovocných stromov.

Komentár

Hodnotitelia vysoko vyzdvihli opatrenie zamerané na riešenie dôležitého a dlhodobého problému spolunažívania s rómskou menšinou na Slovensku. Ocenené riešenie zahŕňa vlastnú prácu Rómov ako formu pracovného návyku ako aj budovanie vzťahu k vlastnému majetku (budúca úroda). Komisia tiež ocenila spoluprácu viacerých subjektov v obci na opatrení. Niektorí hodnotitelia navrhujú uberať sa podobnou cestou aj pri stavbe obydlí, a navyše nesústrediť sa len na Rómov, ale všetkých občanov dlhodobo bez zamestnania či vzťahu k súkromnému majetku.

2. Zamestnanie invalidov na sledovanie bezpečnostných kamier v Nových Zámkoch

Charakteristika opatrenia

Mestský úrad v Nových Zámkoch prijal od apríla na sledovanie výstupov z bezpečnostných kamier mestskej polície štyroch invalidných pracovníkov na polovičný úväzok, financovaných mestom i z príspevkov úradov práce. Vytvárajú tak priestor pre prácu policajtov priamo v uliciach, nie v kancelárii. Zamestnanie mestským úradom umožňuje invalidom pre políciu pracovať, pretože samotnými jej zamestnancami by pre postihnutie nemohli byť. Mesto tak zároveň spĺňa kvóty pre zamestnávanie postihnutých. V Nových Zámkoch pracuje 30 mestských policajtov.

Komentár

Komisia považuje riešenie mestského úradu za veľmi šikovné a efektívne, keď pomoc menšine kombinuje so zlepšením práce polície.

3. Spolupráca Bratislavy, Piešťan a Trenčína v turistickom ruchu

Charakteristika opatrenia

Primátori Bratislavy, Piešťan a Trenčína podpísali na roky 2006 a 2007 dohodu o podpore vzájomného cestovného ruchu vzhľadom na doplnkovú ponuku (hlavné mesto, kúpele, hrad) a blízke vzdialenosti s dobrým spojením. Cieľom je zatraktívnenie ponuky miest pri vstupe turistov a predĺženie ich návštevy na Slovensku. Napĺňaním zmluvy bude spoločný turistický materiál, výmena vlastných umelcov, prepojenie informačných centier či webových stránok miest.

Komentár

Podľa hodnotiteľov ide o výbornú myšlienku, hlavne z dôvodu spolupráce medzi samosprávami, čo nie je u nás ešte bežné. Ide navyše o finančne nenáročnú aktivitu s potenciálom zvýšenia cestovného ruchu vo všetkých mestách. Dôležitým bude kontakt miest s cestovnými kanceláriami.

4. Prijatie pravidiel prístupu volebných kandidátov do mestských médií v Malackách

Charakteristika opatrenia

V apríli prijali poslanci v Malackách nariadenie o poskytovaní priestoru kandidátom a stranám na volebnú kampaň zo strany mesta. Okrem aj inými mestami tradične regulovanom vylepovaní plagátov (vymedzenie rovnako veľkých plôch na lepenie, označených kandidačným číslom) poslanci schválili aj rovnaký priestor na bezplatnú reklamu do mestského rozhlasu, vlastného káblového televízneho kanálu (videotext, teletext) a tlačového periodika dvojtýždenníka, ktorý je bezplatne distribuovaný do schránok občanov. Podnetom nariadenia bolo znížiť potenciál na zneužívanie mestských médií v predvolebných kampaniach, čo je častým problémom v slovenských mestách a obciach.

Komentár

Komisia postup poslancov víta, pretože kým rovnaký prístup k obecným médiám vo volebnom čase by mal byť samozrejmým, často to tak nie je. Týmto opatrením sa však zvyšuje záväzok vedenia mesta k pluralite. Podobný záväzok k vyváženosti by podľa hodnotiteľov mal platiť počas celého volebného obdobia, nielen na obdobie predvolebnej kampane.

5. Zriadenie dopravného strážnika pre žiakov v Dolných Vesteniciach

Charakteristika opatrenia

Od apríla zriadili v Dolných Vesteniciach (okres Prievidza) funkciu dopravného strážnika, ktorý ráno a napoludnie doprevádza deti pri prechode cez frekventovanú hlavnú cestu medzi Trenčínom a Prievidzou. Strážnik je civilným povolaním školník v materskej škole. Keďže obec napriek niekoľkým vážnym nehodám nemala šancu získať pre dedinu semafory, rozhodla sa za 10,000Sk zakúpiť pre strážnika oblečenie a vybavenie (vesta, terčík, píšťalka, lampáš, sezónne oblečenie). Ten by mal prispieť k bezpečnosti žiakov i áut na ceste.

Komentár

Hodnotitelia oceňujú, že ak sa obci nepodarilo najlepšie riešenie so semaforom, nevzdali to a našli prijateľnú alternatívu pre lepšiu bezpečnosť detí. Ďalšou možnosťou sú spomaľovacie pruhy či aspoň maketa policajta (ak nie je dosť živých), keďže úsek bude nebezpečný nielen pre detí v školskom veku, ale aj pre tie mladšie, či pre starších občanov.

6. Úprava MHD podľa verejnej ankety v Poprade

Charakteristika opatrenia

V máji sa na popud vedenie mesta v Poprade uskutočnila verejná anketa o využívaní liniek mestskej hromadnej dopravy s cieľom zefektívniť tvorbu nového cestovného poriadku. Dotazník o smerovaní cestujúcich bol verejnosti distribuovaný cez médiá, informačné centrum, vybrané novinové stánky i autobusy MHD. Jeho výsledky by mali pomôcť "ušiť“ dopravu na mieru obyvateľom Popradu. Prípadné zmeny plynúce z prieskumu budú zahrnuté v novom cestovnom poriadku platnom od 1. januára 2006. Anketa stála 10,000 Sk.

Komentár

: Podľa hodnotiteľov ide o pozitívny príklad zákazníckeho prístupu poskytovania služieb v meste. Anketa by však nemala byť jediným zdrojom formovania dopravy, dôležitými sú aj ekonomická efektívnosť, hustota premávky či sociálne ciele mesta. Vyskytol sa aj názor, či väčšia konkurencia v mestskej doprave alebo efektívnejšia úprava príspevku mesta na dopravu by neviedla dopravné firmy samé ušiť dopravu podľa dopytu.

7. Schválenie pravidiel spolupráce mesta s iniciatívnymi občanmi v Banskej Štiavnici

Charakteristika opatrenia

Koncom apríla schválilo mestské zastupiteľstvo v Banskej Štiavnici písomné pravidlá zapojenia občanov do riešenia rozvojových problémov mesta. Menšie verejnoprospešné projekty v oblastiach komunikácií, zelene, kanalizácie, cestovného ruchu či športovísk, v ktorých by sa občania aj sami zapojili s finančnou podporou mesta, môžu aktivisti navrhovať na mestskom úrade. Pri väčších investičných návrhoch (kanalizácia, cestovný ruch, priemyselné parky, sociálne, kultúrne a zdravotnícke zariadenia) po konzultácii s vedením mesta v prípade úspešnosti projektu i získania financovania/grantu mestom prináleží autorovi projektu odmena vo výške 1,5% z realizačnej hodnoty projektu. Pri oboch typoch podaných námetov má rozhodujúce slovo pre ich schvaľovanie mestské zastupiteľstvo, po ktorom mesto s navrhovateľmi spíše zmluvu.

Komentár

Aktívna komunikácia a otvorenosť voči nápadom od občanov sú podľa komisie dôležitými prvkami zdravej samosprávy. Formálne upravenie preberania nápadov a jeho motivácie môžu vzájomnú spolupráce ešte umocniť, hoci dôležité bude samotná implementácia, aby sa nariadenie nestalo zdrojom podozrievania a sklamania. Nejasným ostáva, či sa neznižuje úloha poslancov pri vyhľadávaní a presadzovaní požiadaviek občanov, čo je v náplni ich práce. Jeden z členov komisie navrhuje prenechať úlohu zbierania nápadov a podávania grantov komunitnej nadácii s jasnou štruktúrou a podrobnejšími pravidlami.

8. Založenie firmy pre podnikanie samosprávami na Gemeri

Charakteristika opatrenia

Mestá Revúca, Tisovec, Jelšava a obce Muráň, Muránska Lehota, Mokrá Lúka a Lubeník sa v apríli dohodli na založení akciovej spoločnosti pre cestovný ruch Gemer In-West. Spoločnosť má rozvíjať turistický ruch v Revúcej a jej okolí ponukou lyžiarskych možností a jaskýň, i vybudovaním centra turistiky a chýbajúcej infraštruktúry. Základné imanie spoločnosti je milión korún. Tretinu budú tvoriť vklady akcionárov - samospráv, ostatok peniaze firiem a fyzických osôb. V budúcnosti by sa mali spoločne uchádzať o peniaze z Európskej únie.

Komentár

Väčšina hodnotiteľov spoluprácu a združovanie obcí pre spoločné záujmy vysoko víta. Na druhej strane však mnohí nesúhlasia so vstupom samospráv do podnikania. Podľa nich mestá a obce by skôr mali vytvárať priestor pre podnikanie súkromným firmám, inak dochádza k neprehľadným spojeniam s problémami riadenia firmy (regulácia podnikania ako celku versus zisk konkrétnej firmy), kríženia verejných cieľov obce ako napríklad ochrany životného prostredia a zisku, a rastu potenciálu pre korupciu.

9. Návrh kupónového systému pre financovanie kultúry a športu v Trenčíne

Charakteristika opatrenia

Vedenie mesta Trenčín navrhlo na základe schváleného strategického plánu zaviesť tzv. kupónovú metódu financovania kultúry a športu. Kým 65% financií na tieto odvetvia by sa rozdeľovalo doterajším grantovým systémom, 35% by šlo priamo na kupóny, ktoré by si vyzdvihli obyvatelia mesta. Na obyvateľa vychádzajú poukážky v hodnote asi 300Sk ročne. Týmito kupónmi by si občania platili v sieti kultúrnych či športových podujatí, ktoré by vopred schvaľovali mestskí poslanci. Zvýšené administratívne náklady by mali tvoriť 250,000Sk ročne. Myšlienkou za kupónmi je z časti prenechať rozhodnutie o podpore podujatí priamo na občanoch, nie odborných komisiách a politikoch, a zároveň zvýšiť snahu kultúrnych a športových organizátorov o prilákanie občanov.

Komentár

Väčšina členov komisie súhlasí s iniciatívou prenechať časť rozhodnutia o mestských prostriedkoch na kultúru a šport priamo na občanov. Zlepšuje väzbu medzi dopytom ľudí a ponukou poskytovateľov kultúrnych a športových podujatí. Navyše stále ostáva väčšina financií na rozhodnutia grantových komisií, teda potenciálne aj na menšinové žánre. Najväčšia kritika opatrenia padá na administratívnu náročnosť, pričom ku priamym nákladom sa pridávajú otázky manipulácie či prenosnosti kupónov. Viacerí hodnotitelia sa kvôli transparentnosti prikláňajú k nárokovateľnej licencii pre poskytovateľov kultúrneho/športového podujatia (po splnení určených kritérií) namiesto schvaľovania menného zoznamu podujatí poslancami.

10. Využitie ankety občanov pre rozhodovanie o podpore športov v Prievidzi

Charakteristika opatrenia

Vedenie mesta Prievidza dalo počas mája a júna možnosť svojim občanom vyjadriť sa v ankete, ktoré športy by malo mesto podporovať. Mesto rozdistribuovalo 19 tisíc očíslovaných anketových lístkov do každej domácnosti, pričom domácnosť mohla rozdeliť 100 bodov medzi ľubovolné športy ako odpoveď na otázku „Ktoré športy v Prievidzi by mali byť finančne podporované mestom?". Cieľom myšlienky zriadiť anketu bolo urobiť rozdeľovanie podpory mesta medzi športy transparentnejšie a blízke názorom občanov. Mestská rada sa nakoniec rozhodla anketu nebrať do úvahy, keďže sa jej zúčastnilo menej ako 8% domácností.

Komentár

Hodnotitelia väčšinou vítajú snahu mesta o konzultáciu s občanmi pri rozhodovaní o podpore športových podujatí. Niektorí nepovažujú výsledky ankety za neúspech – naopak, podľa nich môže odzrkadľovať skutočný záujem občanov o šport a mesto by teda malo presmerovať tieto peniaze na iné oblasti (otázka na ktoré oblasti mohla byť tiež súčasťou ankety). Iní navrhujú viac ako ankety zvažovať nie deklarovaný, ale skutočný záujem o šport samotnou účasťou na podujatiach, či členstvom v športových kluboch. Ďalšou alternatívou je uskutočniť raz za volebné obdobie profesionálny skupinový či reprezentatívny prieskum, pokiaľ náklady naň nie sú príliš vysoké oproti objemu rozdelovaných financií.

11. Návrh outsourcingu mestských služieb s podmienkou masových investícií v Šali

Charakteristika opatrenia

Poslanci mesta Šaľa súhlasili s návrhom vedenia mesta uskutočniť outsourcing (prenajať výkon mestských činností súkromnej firme) aktivít mesta v ročnom objeme zhruba 90mil. Sk jednej firme na 15 rokov za podmienky, že víťaz tendra zároveň investuje 150 miliónov do mestskej pešej zóny, zelene, štadióna či osvetlenia, a to hlavne v rokoch 2006-7. Mesto by vyplácalo každý rok rovnakú sumu firme ako má náklady teraz s tým, že víťazná firma tak bude mať motiváciu zefektívňovať aktivity. Mesto si na takú veľkú investíciu kvôli zákonným limitom zadĺženia totiž požičať nemôže, preto skombinovalo investície s outsourcingom. Kritici poukazujú na nezvyčajnú a pre mesto potenciálne nevýhodnú dĺžku kontraktu (takmer 4 volebné obdobia), spájanie všetkých rôznorodých činností do jedného tendra i na predvolebné motívy podmienky investícií. Podľa vedenia mesta by však outsourcing mal priniesť mestu zefektívnenie a skrášlenie Šale. Úrad pre verejné obstarávanie nakoniec súťaž pre nevyhovujúce definíciu zmluvy zrušil.

Komentár

Outsourcing je podľa komisie dobrou metódou na prevádzku mnohých mestských činností, ale navrhované riešenie považuje za veľmi riskantné a neodporúčajú ho. Veľká dĺžka a objem kontraktu znižujú možnosť kontroly a efektivity outsourcingu pre mesto, a navyše zväzujú ruky politikom zvoleným v nasledujúcich voľbách. Zmiešavanie outsourcingu s úverom/nesúvisiacimi investíciami podobne znižuje možnosť kontroly a efektivity oboch činností. Navyše ide o skryté zvyšovanie zadĺženia a porušenie záväzku mesta. Pri skrátení obdobia kontraktu a rozdelení tendra na viacero činností bez zadlžovania mesta by však outsourcing mohol byť v meste prínosom.

12. Dvojdňové rokovanie poslancov Bratislava-Staré Mesto vo Vysokých Tatrách

Charakteristika opatrenia

V polovici mája rokovalo 23 poslancov mestskej časti Bratislava-Staré mesto spolu so starostom a ďalšími takmer 20 úradníkmi a hosťami dva dni vo Vysokých Tatrách. Témou rokovania bol záverečný účet mestskej časti, rozdelenie dotácií, organizovanie kultúrnych podujatí, ale aj školenie o reforme verejnej správy. Výjazdové rokovanie stálo zhruba 100,000 korún (30,000Sk za dopravu hradených sponzorom). Podľa hovorkyne starostu „poslanci, na rozdiel od rokovania v Bratislave, mali možnosť sa lepšie venovať školeniu a programu, neboli rušení inými povinnosťami“. Podľa nej šlo aj o podporenie cestovného ruchu v kalamitou postihnutých horách. Kritici okrem turistického nádychu rokovania poukazovali na zníženie možnosti verejnej kontroly, teda priamej účasti občanov mestskej časti i médií na rokovaní zastupiteľstva.

Komentár

Hodnotitelia vôbec nesúhlasia s rokovaním a hlasovaním poslancov mimo svojej mestskej časti, pretože neumožňuje občanom-voličom kontrolu rokovania, podobne ako aj médiám. Podľa komisie ide o plytvanie verejných prostriedkov. Školenia či odborné výjazdové rokovania a team-buildingové stretnutia môžu naozaj byť prospešnými pre poslancov i úradníkov, ale nemali by byť spájané s rokovaniami poslancov.

13. Prenájom zariadení sociálnych služieb poslaneckým neziskovkám v nitrianskom VÚC

Charakteristika opatrenia

Koncom júna schválili poslanci nitrianskeho samosprávneho kraja prenájom takmer 30tich zariadení sociálnych služieb (domovy dôchodcov, sociálnych služieb pre deti aj dospelých) za korunu ročne pre štyri neziskové organizácie, ktoré spoluzakladalo 21 poslancov VÚC. Poslanci zároveň schválili zmluvy o dotáciách pre neziskové subjekty v ročnej sume minimálne 380 miliónov Sk. Pridelenie prenájmu sa uskutočnilo bez výberového konania. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica sa rozhodol uznesenia nepodpísať a obrátiť sa na prokuratúru. Naopak dotknutí poslanci tvrdia, že ich úloha v správnych či dozorných radách je charitatívna, a zaručuje plnenie cieľov VÚC ako zriaďovateľa.

Komentár

Hodnotitelia jednoznačne nesúhlasia s konaním poslancov. Jasným konfliktom záujmov je zmiešanie prideľovania a poberania financií a zodpovednosti. Sociálne zariadenia disponujú veľkými prostriedkami a takýmto rozhodnutím je potenciál pre tunelovanie veľký. Výberovým konaním s ošetreným konfliktom záujmov (nezávislá komisia, jasné kritériá) mohli poslanci predísť podozreniam.

Vyhodnotenie opatrení za obdobie júl-september 2005 bude publikované na konci novembra 2005. Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie apod.), ale aj občania zasielať priamo koordinátorovi projektu.

Kontakt

INEKO, Gabriel Šípoš, sipos@ineko.sk, tel. 02/5341 1331

Členovia hodnotiacej komisie

 • Vladimír Benč, analytik, Spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov
 • Laura Dittel, prezidentka, Karpatská nadácia v SR, Košice
 • Antonín Eliáš, šéfredaktor časopisu OBEC a finance, Praha, Česká republika
 • Juraj Fekete, riaditeľ, Regionálne poradenské a informačné centrum, Dunajská Streda
 • Juraj Gallo, ekonóm, Mestský úrad, Žiar nad Hronom
 • Michal Horváth, ekonóm, University of St.Andrews, Škótsko
 • Andrej Juris, riaditeľ pre regulačnú a trhovú stratégiu, Západoslovenská energetika, Bratislava
 • Eugen Jurzyca, riaditeľ, inštitút INEKO, Bratislava
 • Vojtech Koleják, riaditeľ, Nemocnica s poliklinikou, Trstená
 • Miroslav Kňažko, hlavný analytik pre SR, CRA rating agency, Bratislava
 • Tomáš Kramár, občiansky aktivista, Oživení, Praha
 • Mária Machová, generálna riaditeľka, Daňové riaditeľstvo SR, Banská Bystrica
 • Juraj Mesík, Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica (momentálne Svetová Banka, USA)
 • Juraj Nemec, profesor, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Ľudovít Ódor, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií, Bratislava
 • Bohumil Olach, šéfredaktor, Obecné noviny, Bratislava
 • Peter Pažitný, ekonóm, Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku, Bratislava
 • Ján Podmanický, primátor, Partizánske
 • Ivan Rončák, politológ, Banská Bystrica
 • Rastislav Ručinský, ekonóm, Ekonomická univerzita, Košice
 • Martin Sirák, riaditeľ, CARPAT - Centrum pre aktívnu regionálnu politiku, analýzu a tréning, Piešťany
 • Juraj Smatana, aktivista, Klub Strážov, Považská Bystrica
 • Martin Šuster, ekonóm, Národná Banka Slovenska, Bratislava
 • Ľubica Trubíniová, aktivistka, Bratislavské ochranárske regionálne združenie, Bratislava
 • Eduard Vokál, primátor, Lipany
 • Rastislav Diovčoš, programový pracovník, Aliancia Fair-play, Bratislava
 • Lucia Žitňanská, štátna tajomníčka, Ministerstvo spravodlivosti, Bratislava
 • Jiří Životský, starosta, Sokolnice, Česká republika

Členovia komisie nepoberajú za svoju činnosť žiadnu odmenu – svoj čas a energiu venujú bezplatne zlepšovaniu kvality práce samospráv. Ak do prípravy či oponentúry hodnotenia určitého opatrenia bol priamo zainteresovaný aj člen komisie, jeho či jej hlas sa do výsledku daného opatrenia nezapočítaval.