Aktuality

Slovensko prestalo ekonomicky dobiehať Česko, platy slovenských lekárov však tie české dobehnú

Je obrovskou škodou, že pri rokovaniach nezaznievala (alebo ak, tak veľmi slabo) aj potreba oveľa viac a presnejšie sledovať, či za zvýšené peniaze získa spoločnosť (najmä pacienti) aj vyššiu hodnotu. Treba preto oveľa intenzívnejšie merať, zverejňovať a vyhodnocovať produkciu, dostupnosť, kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Aby sme v budúcnosti vedeli lepšie posúdiť, aký vplyv malo zvýšenie platov cez platový automat na zdravotné výsledky. Zavedenie platového automatu ako výsledok protestných hromadných výpovedí z roku 2011 totižto síce trochu zastabilizoval situáciu s lekármi v nemocniciach, ale pri porovnaní výsledkov nám okolité krajiny aj tak utiekli.

Dátum: 30.11.22Slovensko prestalo ekonomicky dobiehať Česko, platy slovenských lekárov však tie české dobehnú

Neistota vo financovaní zdravotníctva prináša výsledky pre pacienta pomalšie

Neistota a nestabilita vo financovaní slovenského zdravotníctva, čo je jeden z jeho najväčších problémov, sa tu tiahne viac rokov, pričom za súčasnej vlády sa tento problém ešte vystupňoval. To, že tu v januári a dokonca ani dnes v novembri presne nevieme, s akým balíkom financií môžeme v zdravotníctve rátať pre tento rok, nieto pre budúci, nie je chybou samotného inštitútu vyrovnávajúcej platby štátu za “svojich” poistencov, ale zneužívaním tohto inštitútu na politicko-mocenské ovplyvňovanie sektora a nevyužívaním jej stabilizačnej vyrovnávajúcej funkcie. Nevyužíva sa dostatočne potenciál transparentného určenia rozpočtových zdrojov v jednotlivých kapitolách, ani potenciál viacročného rozpočtu, ktorý by mal zabezpečiť väčšiu predvídateľnosť výdavkov v zdravotníctve na tri roky dopredu.

Dátum: 30.11.22Neistota vo financovaní zdravotníctva prináša výsledky pre pacienta pomalšie

Rozpočtová nedôvera

Napriek prísľubu a neskôr aj pridanej explicitnej textácie v hlavnej knihe rozpočtu verejnej správy, že 340 miliónov eur, ktoré sú rozpočtované v kapitole MF SR – Všeobecná pokladničná správa, budú presunuté po nadobudnutí účinnosti zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 do verejného zdravotného poistenia (VZP) ako medziročné zvýšenie platby za poistencov štátu, však zostáva určitou záhadou, prečo rezort financií nevložil vyššie uvedenú sumu priamo do kapitoly VZP?
Ušetrili by sme si veľa nervov a výrazne kritických tlačových besied a vyhlásení. Napokon, aj úvodné stanovisko Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) k návrhu rozpočtu konštatuje, že reflektovanie vplyvu prípadného rozpočtového provizória už priamo v návrhu rozpočtu (rozumej: nezahrnutím medziročného zvýšenia platby za poistencov štátu priamo pod kapitolu VZP) „zásadným spôsobom znižuje transparentnosť rozpočtu“, pričom ide vo svojej podstate „o absurdný prístup, pretože sa v rozpočte spojili dve navzájom vylučujúce sa situácie, keďže schválením rozpočtu na rok 2023 nemôže dôjsť k provizóriu“.
Kľúčové dokumenty týkajúce sa rozpočtu verejnej správy by mali byť ľahko zrozumiteľné pre bežných občanov. Takto nie sú vonkoncom.

Dátum: 16.11.22Rozpočtová nedôvera

Najlepšie hospodárili primátori, starostovia a župani, ktorí kandidovali v predošlých voľbách s podporou strán NOVA alebo SaS (tlačová správa)

Naopak, najhoršie výsledky počas aktuálneho volebného obdobia dosiahli tí zvolení kandidáti, ktorí boli v komunálnych a župných voľbách v roku 2018, resp. 2017 podporení stranami SNS a SMER-SD.

Dátum: 25.10.22Najlepšie hospodárili primátori, starostovia a župani, ktorí kandidovali v predošlých voľbách s podporou strán NOVA alebo SaS (tlačová správa)

Finančné zdravie miest a žúp za rok 2021 sa medziročne zhoršilo (tlačová správa)

Koronakríza vrátila viaceré ukazovatele hospodárenia samosprávy viac rokov dozadu. Klesli prebytky na bežných účtoch, dlh na obyvateľa vzrástol a viac záväzkov nebolo uhradených načas.

Dátum: 12.10.22Finančné zdravie miest a žúp za rok 2021 sa medziročne zhoršilo (tlačová správa)

← Staršie články 

Podporovatelia

  • Coop Jednota
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa
  • GENAS Asociácia pre generické a biosimilárne lieky
  • Konrad Adenauer Stiftung
  • Posam spol. s r.o.
  • Unilabs Slovensko, s. r. o.
  • Union zdravotná poisťovňa