Podporovatelia INEKO

Dátum: 10.04.2013

Pravidlá spolupráce s podporovateľmi

Ďakujeme našim podporovateľom za poskytnutú podporu a všetkým organizáciám za čas a energiu, ktorú venovali posúdeniu našich žiadostí o podporu. Ďakujeme tiež občanom a firmám, ktoré nás podporili anonymne poukázaním 2% zo zaplatených daní.