Projekt HESO – Regióny

Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR

Dátum: 30.06.2002

INEKO ukončilo realizáciu projektu HESO-Regióny. Posledným hodnoteným obdobím bol 4. štvrťrok 2008.

Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny) bol modifikáciou projektu HESO hodnotiaceho opatrenia len na národnej úrovni. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrovali ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO tak prinášal názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov v jednotlivých obciach regiónoch Slovenska.

Podobný projekt (Hodnotenie samosprávnych opatrení) od 1.1.2009 realizuje Centrum pre hospodársky rozvoj.

Súvisiace články