Prieskum odhadov na plnenie maastrichtských kritérií

Dátum: 05.05.2008

INEKO a Klub ekonomických analytikov (KEA) uskutočňujú pravidelne (zhruba 1x za mesiac) prieskum názorov významných ekonómov a bankových analytikov na pripravenosť Slovenska prijať euro od 1. januára 2009. Prieskum je zameraný na plnenie troch kľúčových Maastrichtských kritérií pre prijatie eura – deficitu verejných financií (nesmie prekročiť 3% HDP), inflácie (nesmie prekročiť priemernú infláciu v troch krajinách EÚ s najnižšou infláciou zvýšenú o 1,5%) a kurzovej stability (kurz SKK/EUR sa musí pohybovať v blízkosti centrálnej parity). Pri dôležitých udalostiach, akou je napríklad prijatie štátneho rozpočtu, bude prieskum uskutočnený aj v mimoriadnych termínoch. Cieľom tohto projektu je zistiť, aký vplyv majú kroky vlády na pravdepodobnosť prijatia eura v stanovenom termíne.

Zhrnutie výsledkov prieskumu (priemerné odhady):

Obdobie Počet účastníkov Názor na vstup do eurozóny od 1.1. 2009 (áno : nie) Pravdepodobnosť prijatia eura od 1.1.2009 Deficit verejných financií za rok 2007* Inflácia v rozhodujúcom období** Referenčná inflácia***
      Priemer Medián      
04/08 18 17 : 1 93% 97% n n n
03/08 19 17 : 2 82% 85% 2,2% HDP 2,3% 3,2%
02/08 18 16 : 2 80% 85% 2,4% HDP 2,3% 3,0%
01/08 18 16 : 2 78% 80% 2,5% HDP 2,1% 2,8%
12/07 23 19 : 4 78% 80% 2,5% HDP 2,1% 2,8%
11/07 21 18 : 3 75% 75% 2,6% HDP 2,0% 2,8%
10/07 19 17 : 2 71% 70% 2,8% HDP 1,9% 2,7%
09/07 16 13 : 3 70% 70% 2,9% HDP 1,8% 2,6%
08/07 15 14 : 1 77% 75% 2,8% HDP 1,9% 2,7%
07/07 14 13 : 1 78% 77% 2,8% HDP 1,9% 2,7%
06/07 16 15 : 1 76% 74% 2,9% HDP 2,0% 2,7%
05/07 18 17 : 1 77% 75% 2,9% HDP 2,0% 2,7%
04/07 18 17 : 1 76% 75% 2,9% HDP 2,0% 2,8%
03/07 18 17 : 1 76% 73% 2,9% HDP 2,1% 2,8%
02/07 21 20 : 1 74% 74% 2,9% HDP 2,1% 2,8%
01/07 20 17 : 3 72% 73% 2,9% HDP 2,1% 2,8%
12/06 15 12 : 3 66% 69% 2,9% HDP 2,3% 2,8%
11/06 22 16 : 6 64% 68% 3,0% HDP 2,5% 2,9%
10/06 20 11 : 9 56% 64% 3,0% HDP 2,8% 2,9%
09/06 20 10 : 10 52% 56% 3,1% HDP 2,8% 2,9%

*Vrátane vplyvu dôchodkovej reformy **Priemerná 12-mesačná inflácia ku koncu marca 2008 ***1,5% nad priemerom 3 najlepších krajín EÚ

Priemerné odhady plnenia Maastrichtských kritérií:

Obdobie Pravdepodobnosť splnenia kritéria pre deficit verejných financií Pravdepodobnosť splnenia kritéria pre infláciu Pravdepodobnosť splnenia kritéria pre kurzovú stabilitu Odhad kurzu SKK/EUR ku koncu roka 2007 Odhad konverzného kurzu SKK/EUR*
04/08 96% 91% 99% n 32,28 (16)
03/08 93% 82% 94% n 32,44 (14)
02/08 91% 79% 95% n 32,58 (15)
01/08 90% 80% 93% n 32,72 (13)
12/07 90% 80% 93% n 32,64 (18)
11/07 85% 81% 93% 32,98 32,63 (17)
10/07 78% 85% 88% 33,02 32,61 (15)
09/07 77% 85% 85% 33,13 32,66 (11)
08/07 81% 86% 90% 32,78 32,51 (13)
07/07 81% 85% 89% 32,78 32,58 (12)
06/07 79% 85% 88% 32,68 32,44 (11)
05/07 82% 86% 88% 32,68 32,39 (14)
04/07 79% 86% 89% 32,68 32,34 (14)
03/07 80% 86% 88% 32,65 n
02/07 80% 83% 88% 33,74 n
01/07 79% 83% 89% 33,91 n
12/06 79% 72% 88% 33,92 n
11/06 76% 72% n n n
10/06 71% 63% n n n
09/06 66% 61% n n n

n – údaj nebol zisťovaný *V zátvorke je uvedený počet analytikov, ktorí zadali svoje odhady.

Maastricht - graf

Prieskumy odhadov na plnenie maastrichtských kritérií:

The survey on assessments of meeting the Maastricht criteria by Slovakia

Informácie o prieskume poskytne:
Peter Goliaš
analytik INEKO
Tel: 02 / 5341 1020
e-mail: golias@ineko.sk