Projekt HESO
(Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení)