Projekt HESO
(Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení)

Projekt HESO – 1. štvrťrok 2003

Dátum: 31.03.2003

I. ŠTVRŤROK JANUÁR - MAREC 2003 RATING Miera
súhlasu
Koeficient
dôležitosti
PORADIE OPATRENÍ PODĽA RATINGU
(prínosu k sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny)
[-300;300] [ -3; 3 ] %
1. Návrh novely Zákonníka práce 157,2 1,94 81,1
2. Ozdravný program nového ústredného riaditeľa Slovenskej televízie (prepustenie 1200 zamestnancov, obmedzenie výroby programu, presťahovanie televízie do menšej budovy) 115,4 2,19 52,8
3. Návrh na zavedenie povinnosti policajtov a colníkov podávať majetkové priznania 111,2 2,19 50,8
4. Návrh novely Trestného zákona (zásada "trikrát a dosť"; asperačná zásada; absolútne doživotie; sprísnenie trestov pri trestných činoch vraždy, prania špinavých peňazí, korupcie; zákaz klonovania ľudí) 99,8 1,62 61,7
5. Návrh na zavedenie možnosti odpisu nepremlčaných pohľadávok bez potreby vyhlásenia konkurzu na dlžníka 94,7 1,93 48,9
6. Štátna pomoc vo výške 6,5 mld. Sk pri investícii PSA Peugeot Citroën v Trnave 73,7 1,29 57,0
7. Národná politika pre elektronické komunikácie 73,4 1,46 50,1
8. Vrátenie časti povinného zmluvného poistenia za obdobie dočasného vyradenia vozidla z premávky (novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) 56,0 2,17 25,8
9. Projekt transformácie príspevkovej organizácie Slovenská správa letísk (vytvorenie 6 letiskových akciových spoločností s účasťou štátu a samosprávy; zrušenie SSL; privatizácia letísk) 52,4 1,52 34,5
10. Zrušenie osobnej dopravy na 25 regionálnych železničných tratiach 39,3 0,89 44,4
11. Zníženie počtu obchodno-ekonomických oddelení v zahraničí a ich zamestnancov a zrušenie pôsobenia delegátov slovenských súkromných firiem v zahraničí pod hlavičkou Ministerstva hospodárstva SR 36,0 1,19 30,2
12. Aktualizácia nového projektu výstavby diaľnic – výstavba diaľnice severom Slovenska 35,8 0,54 65,8
13. Návrh na zníženie štátnej prémie na stavebné sporenie z 20 na 15% (návrh novely zákona o stavebnom sporení) 26,3 0,65 40,3
   
  RATING I. ŠTVRŤROKA 2003 - prijaté opatrenia 60,3
  RATING IV. ŠTVRŤROKA 2002 - prijaté opatrenia 60,9  

Dušan Zachar – e-mail: heso[zavinac]ineko[bodka]sk - koordinátor projektu HESO