Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave

Dátum: 29.03.2017

Operačný program Efektívna verejná správa

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

 • Názov a sídlo prijímateľa: Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO, Bajkalská 25, 827 18 Bratislava 212
 • Názov projektu: Zvyšovanie občianskej informovanosti a participácie pri strážení finančného zdravia samospráv, ako aj kvality a efektívnosti v školstve, zdravotníctve a doprave
 • Miesto realizácie projektu: Slovensko
 • Doba realizácie projektu: 04/2018 – 06/2020
 • Výška poskytnutého NFP: 372 825,60 EUR
 • Stručný opis projektu: Cieľom projektu je vylepšiť metodiky hodnotenia, ako aj informovať verejnosť a zapojiť ju do sledovania a hodnotenia
  (1) finančného zdravia a rozpočtov obcí a vyšších územných celkov,
  (2) výsledkov žiakov základných a stredných škôl,
  (3) kvality a efektívnosti nemocníc a ambulancií,
  (4) efektívnosti veľkých projektov v doprave.
  Kvalitné informácie a možnosti participácie podporia občanov, médiá a odborníkov pri angažovaní sa a vytváraní tlaku na zdravšie hospodárenie samospráv, ako aj na zvyšovanie kvality služieb a efektívnejšie použitie verejných zdrojov v školstve, zdravotníctve a doprave. Uvedené ciele budú dosiahnuté prostredníctvom aktualizácie a rozvoja internetových portálov obsahujúcich relevantné dáta (http://www.hospodarenieobci.sk/, http://skoly.ineko.sk/, http://nemocnice.ineko.sk/, nový portál o dopravných projektoch), výskumu a workshopov s odborníkmi pri tvorbe metodík hodnotenia, zapojením subjektov verejnej správy (Inštitút zdravotnej politiky, Inštitút vzdelávacej politiky, Útvar hodnoty za peniaze, atď.) do identifikácie a zberu relevantných dát a tiež zapojením verejnosti do hodnotenia kvality verejných služieb. Výsledky budú merané rozsahom novo-zverejnených dát, návštevnosťou portálov, počtom mediálnych a analytických výstupov, počtom zapojených osôb, workshopov a prednášok vrátane ich účastníkov.

Formálne partnerstvá:

 • Implementačná jednota, Úrad vlády Slovenskej Republiky, Bratislava
 • Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej Republiky, Bratislava
 • Útvar hodnoty za peniaze, Ministerstvo financií Slovenskej Republiky, Bratislava
 • Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava
 • Štátna školská inšpekcia, Bratislava
 • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Bratislava
 • Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), Bratislava
 • Bratislavský samosprávny kraj (BSK), Bratislava
 • Univerzitná nemocnica Martin, Martin
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Banská Bystrica
 • Fakultná nemocnica Trenčín, Trenčín
 • Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, Ružomberok
 • Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), Martin
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Nové Zámky
 • Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa
 • Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Čadca
 • Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, Košice
 • Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Rožňava
 • Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s., Trebišov
 • Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., Galanta
 • Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s., Topoľčany
 • Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., Dunajská Streda
 • Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o., Košice
 • Svet zdravia, a.s., Bratislava
 • Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s., Svidník
 • Vranovská nemocnica, a.s., Vranov nad Topľou
 • Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s., Michalovce
 • Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s., Humenné
 • Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Spišská Nová Ves
 • Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP), Bratislava
 • Slovenský pacient, občianske združenie, Bratislava
 • Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Košice
 • Transparency International Slovensko (TIS), Bratislava
 • Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany
 • Mesto Ilava, Ilava
 • Centrálne prijímacie oddelenie, Nemocnica Ružinov, Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Združenie podnikateľov Kysúc, Kysucké Nové Mesto
 • Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu
 • MESA10, Bratislava
 • Trnavský samosprávny kraj (TTSK)
 • Žilinský samosprávny kraj (ŽSK)
 • Univerzitná nemocnica Bratislava
 • Mesto Prievidza

Neformálne partnerstvá:

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách:

Mapa diaľnic Portál o školách Portál o obciach Portál o nemocniciach

Priebežne aktualizovaná fotogaléria:

1.7.2020: STV1 – Správy RTVS 19:00 – Koniec politizácie pri výstavbe diaľnic

30.6.2020: Tlačová konferencia – Aktualizácia Portálu INEKO o dopravných projektoch s interaktívnymi mapami diaľnic, rýchlostných ciest a železníc

18.6.2020: Workshop: Zlepšenie cestného spojenia medzi diaľnicou D1 a regiónom Horná Nitra

6.3.2020: Interné pracovné stretnutie odborníkov INEKO k dotazníku spokojnosti pacientov s nemocnicami pre návštevníkov portálu kdesaliecit.sk

25.2.2020: Stretnutie so zástupkyňami Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM)

12.2.2020: TV Markíza – Televízne noviny 19:00 – Na predvolebný balík nie sú peniaze

6.2.2020: Stretnutie na Gymnáziu Grösslingova, Bratislava

28.1.2020: Stretnutie s riaditeľom hotelovej akadémie v Piešťanoch

26.1.2020: STV1 – Správy RTVS 19:00 – Nemocniciam by pomohli kapitálové výdavky

26.1.2020: STV1 – Správy RTVS 19:00 – Nemocnica v B. Bystrici zefektívňuje operácie

15.1.2020: Workshop s predstaviteľmi vedenia Fakultnej nemocnice Trenčín k metodike a hodnoteniu nemocníc v rámci ocenenia Nemocnica roka.

26.12.2019: TV Markíza – Televízne noviny 19:00 – O čo prichádzame

15.12.2019: TV Markíza – Televízne noviny 19:00 – Horúca stolička

11.12.2019: Workshop – Dopravné projekty pre udržateľný rozvoj regiónu Horná Nitra

11.12.2019: Workshop s predstaviteľmi siete nemocníc Svet zdravia, a.s. k metodike a hodnoteniu Nemocnica roka.

10.12.2019: Aktívna účasť v paneli Zdravie pre 21. storočie

29.11.2019: Pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a vedúcimi predstaviteľmi Dolnooravskej NsP v Dolnom Kubíne k téme hodnotenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti

28.11.2019: Seminár so zástupcami ZŠ sv. Uršule, Nedbalova 4, Bratislava na témy 1) metodika hodnotenia výsledkov žiakov na školách a možnosti jej vylepšovania a 2) portál skoly.ineko.sk a jeho budúci rozvoj

28.11.2019: Seminár so zástupcami Obchodnej akadémie Kukučínova 2, Trnava na témy 1) metodika hodnotenia výsledkov žiakov na školách a možnosti jej vylepšovania a 2) portál skoly.ineko.sk a jeho budúci rozvoj

19.11.2019: Workshop s predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva SR a zdravotných poisťovní k metodike a dátam o vybraných EBHR výkonoch a súvisiacich indikátoroch kvality.

19.11.2019: Workshop k podmienkam a zásadám pre efektívne zabezpečovania dopravných výkonov vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na Slovensku

20.10.2019: TA3 Hlavné správy 18:30 – Metódy liečby pre každého rovnaké (štandardy)

16.10.2019: TREND konferencie Zdravotnícky manažment 2019

15.10.2019: TREND konferencie Zdravotnícky manažment 2019 – Odovzdanie cien Nemocnica roka 2019

14.10.2019: Tlačová konferencia – Ocenenie Nemocnica roka 2019 získali nemocnice v Banskej Bystrici a Košiciach-Šaci

8.10.2019: Interné pracovné stretnutie odborníkov INEKO k úprave metodiky, finalizácii výsledkov ocenenia Nemocnica roka 2019 a ich zobrazeniu na novovytvorenom portáli kdesaliecit.SK.

1.10.2019: Rozhovor Dušana Zachara o nemocniciach pre Rádio Slovensko

25.9.2019: Interná pracovná porada odborníkov INEKO k prekonzultovaniu metodiky zberu, spracovania a spôsobu zverejnenia údajov o počtoch vybraných operačných výkonov nemocníc (tzv. Evidence-Based Hospital Referral (EBHR-výkony)) a ich validity a reliability

4.9.2019: Zásadná funkčná prestavba, rozšírenie a aktualizácia portálu http://nemocnice.ineko.sk/ – Konzultácie s predstaviteľmi advokátskej kancelárie Kolíková & Partners ohľadne potreby koncipovania a zverejnenia právnych informácií súvisiacich s nariadením GDPR a ambíciou zverejňovania verejnoprospešných údajov o kvalite a efektívnosti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti s právnou formou fyzickej osoby

3.9.2019: Zásadná funkčná prestavba, rozšírenie a aktualizácia portálu http://nemocnice.ineko.sk/ – Konzultácie s predstaviteľmi advokátskej kancelárie Paul Q ohľadne potreby koncipovania a zverejnenia právnych informácií súvisiacich s nariadením GDPR a ambíciou zverejňovania verejnoprospešných údajov o kvalite a efektívnosti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti s právnou formou fyzickej osoby

2.9.2019: Správy RTVS – Oddlžovanie nemocnice nezachránilo

26.8.2019: Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Asociácie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky (AZP SR) k zverejneniu počtu operačných výkonov nemocníc a ich vizualizácii na portáli

26.8.2019: Workshop – Ako zvýšiť kvalitu a efektívnosť železničnej osobnej dopravy vo verejnom záujme I – výzvy na riešenie v pripravovanej zmluve štátu so Železničnou spoločnosťou Slovensko

25.8.2019: TV Markíza – Televízne noviny 19:00 – Reformné rošády

22.8.2019: Tretí workshop s analytikmi zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union v súvislosti s finálnou prípravou dát k stratifikačným indikátorom kvality (EBHR) pripravovaných pre inštitút INEKO a finálnym zosúladením metodiky zberu dát, vrátane definície dátového scriptu EBHR limitov a porovnania konkrétnych údajov.

22.8.2019: TV Markíza – Televízne noviny 19:00 – Reforma po slovensky

19.8.2019: Druhý workshop s analytikmi zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union v súvislosti s prípravou dát k stratifikačným indikátorom kvality (EBHR) pripravovaných pre inštitút INEKO a zosúladením metodiky zberu dát a výpočtov pre tieto indikátory, vrátane ukazovateľov reooperácií a rehospitalizácií.

16.8.2019: Pracovné stretnutie s predsedom Inštitútu za zdravšie Slovensko ohľadne problematiky zdravotníckych dát a riešení pre zlepšenie zdravia a zdravotníctva v SR

8.8.2019: Pracovné stretnutie s výkonnou riaditeľkou Asociácie zdravotných poisťovní Slovenskej republiky (AZP SR) k problematike stratifikácie nemocníc.

8.8.2019: Workshop s analytikmi zdravotných poisťovní VšZP, Dôvera a Union v súvislosti s prípravou dát k stratifikačným indikátorom kvality (EBHR) pripravovaných pre inštitút INEKO a ohľadne zosúladenia metodiky zberu dát pre tieto indikátory.

5.8.2019: TV Markíza – Televízne noviny 19:00 – Stále sporná reforma

1.8.2019: Stretnutie s primátorom Novák

Júl 2019: Séria v júli 2019 uskutočnených interných pracovných porád k používateľskému rozhraniu prestavovaného, rozširovaného a aktualizovaného portálu http://nemocnice.ineko.sk.

30.7.2019: TA3 – Ekonomika: Analytik INEKO M. Tunega o hospodárení miest

30.7.2019: Stretnutie so zástupcami TTSK

30.7.2019: Správy RTVS – Najzadlženejším mestom je Modrý Kameň

10.7.2019, TV Markíza: Televízne noviny – Reforma naráža na Smer

9.7.2019, TV Markíza: Televízne noviny – Kalavská musí vysvetľovať

8.7.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Kto brzdí reformu

8.7.2019: TA3 – Hlavné správy – Nemocnice sa stále zadlžujú

4.7.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Politický súboj o reformu

3.7.2019: Pracovné stretnutie so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) k indikátorom kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, k ich štandardizácii, ku Case Mix Indexom a ďalším ukazovateľom.

2.7.2019: Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Transparency International Slovensko (TIS) k ukazovateľom transparentnosti nemocníc v kontexte zásadnej funkčnej prestavby, rozšírenia a aktualizácie portálu http://nemocnice.ineko.sk.

Jún 2016: Séria interných pracovných porád realizovaných v júni 2019 k používateľskému rozhraniu prestavovaného, rozširovaného a aktualizovaného portálu http://nemocnice.ineko.sk

27.6.2019: Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) o možnosti získania údajov zo štatistického zisťovania NCZI (napr. z ročných výkazov o chirurgických výkonoch, o posteľovom fonde, o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve alebo o zdravotníckej technike).

22.6.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Reforma nemocníc

10.6.2019: Pracovné stretnutie s prezidentom Asociácie súkromných lekárov SR k metodike použitej v analýze o príjmoch súkromných ambulancií a lekárov v SR.

10.6.2019: Pracovné stretnutie s riaditeľom úradu Bratislavského samosprávneho kraja ohľadom zverejnenia údajov o sťažnostiach a udelených sankciách voči poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

8.6.2019: Správy RTVS – Chcú cestu, ktorá už nie je v pláne

5.6.2019: Správy RTVS z regiónov o 17:00 – Chcú cestu, ktorá už nie je v pláne

4.6.2019: Správy RTVS – Rôzne lekárske špecializácie, rôzne platy

2.6.2019: Správy RTVS – Pri výbere nemocnice rozhoduje kvalita

2.6.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Boj o časenky

31.5.2019: Pracovné stretnutie s Jánom Marušincom o tom, ako by krajom mohli pomôcť kvalitnejšie dáta a ich porovnávanie

29.5.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Reforma sa posúva

29.5.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Nemocnice hrozia štrajkom

29.5.2019: TV Markíza – Prvé televízne noviny – Reforma nemocníc sa posúva

21.5.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Premiér zaplatí opravu plesní

18.5.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Nevedia zohnať lekárov

2.5.2019 do 16.5.2019: Konzultácie a pracovné stretnutia s primárom Centrálneho prijímacieho oddelenia ohľadom metodiky zbierania dát a vyhodnocovania ukazovateľa trvania odovzdávania, resp. čakania pacienta privezeného záchrankou na urgentnom príjme nemocníc.

13.5.2019: Konzultácia s predstaviteľom advokátskej kancelárie Nechala & Co. ohľadne potreby koncipovania a zverejnenia právnych informácií súvisiacich s nariadením GDPR a ambíciou zverejňovania verejnoprospešných údajov o kvalite a efektívnosti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti s právnou formou fyzickej osoby.

13.5.2019: Pracovné stretnutie s Jánom Marušincom o tom, ako by krajom mohli pomôcť kvalitnejšie dáta a ich porovnávanie

3.5.2019: Stretnutie so zástupkyňou občianskeho združenia Equita

3.5.2019: Stretnutie so zástupcami spoločnosti ŽSR

2.5.2019: Stretnutie so zástupcami spoločnosti PosAm, spol. s r.o. k Portálu o hospodárení miest, obcí a VÚC

21.4.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Dvojaké podmienky v pôrodniciach

20.4.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Čo prinesie reforma

18.4.2019: Pracovné stretnutie s riaditeľom Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) pri MZ SR k projektu stratifikácie nemocničnej siete

15.4.2019: Správy RTVS – Nemocnice čaká veľká reforma

28.3.2019: TV Markíza – Televízne noviny – Meškajúci obchvat

23.3.2019: Správy RTVS – Obnova trenčianskej nemocnice

22.3.2019: Správy RTVS – Oddlžovanie nemocníc

17.3.2019: Hlavné správy na TA3 – Oddlženie nemocníc ukončili

17.3.2019: Televízne noviny na TV Markíza – Vstup lekárov z Ukrajiny

13.3.2019: Pracovné stretnutie s riaditeľkou odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja k disponibilite a kvalite dát žúp o poskytovateľoch ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

10.3.2019: Televízne noviny na TV Markíza – Čo ďalej

19.2.2019: Konzultácie ohľadne problematiky nariadenia GDPR a z toho súvisiacich právnych obmedzení pre zverejňovanie údajov o kvalite a efektívnosti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú fyzickými osobami.

19.2.2019: Prediskutovanie možností vytvorenia právnej analýzy legislatívnych prekážok a “výhovoriek” povinných subjektov pri žiadostiach o sprístupnenie konkrétnych zdravotníckych informácií.

14.2.2019: Workshop k plánu komplexnej rekonštrukcie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici s jej vedením a pracovné stretnutie s proponentmi výstavby novej nemocnice v okolí Banskej Bystrice k prínosom a rizikám oboch týchto alternatív.

12.2.2019: Správy RTVS – Štát znižuje zisky súkromníkov v nemocniciach

12.2.2019: Správy RTVS o 16:00 – Štát znižuje zisky súkromníkov v nemocniciach

27.1.2019: Televízne noviny – Verejná doprava zadarmo

27.1.2019: Televízne noviny – Čo bude s neurochirurgiou

24.1.2019: Televízne noviny – Pripoistenie zdravia

24.1.2019: Prvé televízne noviny – Pripoistenie zdravia

10.1.2019: Pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva dopravy SR

17.12.2018: Pracovné stretnutie s predstaviteľmi zdravotnej poisťovne Dôvera – vylepšovanie metodiky hodnotenia kvality a efektívnosti poskytovateľov ambulantnej, ako aj ústavnej zdravotnej starostlivosti

6.12.2018: Poskytnutie spätnej väzby manažmentu Fakultnej nemocnice Trnava v súvislosti s hodnotením Nemocnica roka 2018

4.12.2018: Pracovené stretnutie v rámci multisektorového partnerstva INEKO a ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach – Vylepšenie metodiky hodnotenia kvality a efektívnosti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti

29.11.2018: Tlačová konferencia – INEKO portál prináša prehľadné porovnania všetkých úsekov chystaných diaľnic a rýchlostných ciest

22.11.2018: Ranné správy RTVS: Matej Tunega hovorí o najnovších rebríčkoch základných a stredných škôl

21.11.2018: Televízne noviny – Koľko si počkáme na vyšetrenia

20.11.2018: Televízne noviny – Rebríček základných a stredných škôl

19.11.2018: Konzultácie so zástupcami IZP o hodnotení a zverejňovaní ukazovateľov produkcie, kvality a efektívnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

13.11.2018: Školenie o hodnotení a zvyšovaní transparentnosti nemocníc Trenčianskeho samosprávneho kraja

6.11.2018: Workshop s prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska v súvislosti s hodnotením nemocníc

22.10.2018, Workshop INEKO pre poslancov NR SR o plánovaných výdavkoch na dopravu v návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019

18.10.2018, Stretnutie s Jozefom Ryníkom z týždenníka TREND

18.10.2018, Konzultácie s predstaviteľom IZP pri MZ SR ohľadne problematiky tzv. Case Mix Indexov nemocníc

12.10.2018, Workshop INEKO pre novinárov o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019 – konkrétne o plánovaných výdavkoch na dopravu

9.10.2018, TREND konferencia Zdravotnícky manažment 2018: účasť Dušana Zachara v paneli Nemocnica v každom meste?

9.10.2018, TREND konferencia Zdravotnícky manažment 2018: Odovzdávanie diplomov víťazom ocenenia Nemocnica roka 2018

8.10.2018, Tlačová konferencia: Nemocnica roka 2018 – výsledky hodnotenia nemocníc podľa ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosti diagnóz, hospodárenia a transparentnosti

13.9.2018: Pracovné stretnutie s bývalou senior analytičkou Útvaru hodnoty za peniaze pri MF SR ohľadne disponibility dát monitorujúcich kvalitu a efektívnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku

7.9.2018: Pracovné stretnutie s predstaviteľmi OZ Lepšia doprava o možnostiach, ako podporiť vnímanie a vyžadovanie udržateľných riešení dopravných problémov

31.8.2018: Pracovné stretnutie s predstaviteľom Transparency International Slovensko ohľadne priebežnej spätnej väzby k zberu údajov a k problémom aplikačnej praxe pri tvorbe Indexu transparentnosti nemocníc 2018

31.8.2018: Pracovné stretnutie s predstaviteľmi Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) k vybraným ročným výkazom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti

22.8.2018: Workshop o zapájaní pacientskej verejnosti do hodnotenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, vrátane jej pohľadu na transparentnosť, resp. otvorenosť nemocníc voči nej

15.8.2018: Stretnutie so zástupcom Transparency International Slovensko (TIS) k rebríčku nemocníc

9.8.2018: Stretnutie so zástupcom Transparency International Slovensko (TIS) k rebríčku nemocníc

6.8.2018: Stretnutie so zástupcom Transparency International Slovensko (TIS) k rebríčku nemocníc

13.7.2018: Workshop: Neohrozí vyžadovanie až 39% eko-busov verejnú osobnú dopravu v krajoch a mestách?

10.7.2018: Stretnutie so zástupcami Transparency International Slovensko (TIS) k rebríčku nemocníc

9.7.2018: Stretnutie s predstaviteľmi Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) na tému indikátory kvality, efektívnosti a transparentnosti UNB

19.6.2018: Stretnutie so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a Trensparency International Slovensko (TIS)

8.6.2018: Stretnutie so zástupcami Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB)

7.6.2018: Stretnutie s primátorom mesta Ilava a ďalšími predstaviteľmi mesta za účelom rokovania o možnostiach rozšírenia portálu www.hospodarenieobci.sk a tiež o možnostiach vylepšenia metodiky hodnotenia finančného zdravia a zahrnutí nových funkcionalít na portáli

6.6.2018: Stretnutie so zástupcami Inštitútu zdravotnej politiky (IZP), analytickým a poradným útvarom Ministerstva zdravotníctva SR. Prediskutovanie spätnej väzby k Ministerstvom zdravotníctva SR predloženému návrhu dotazníka spokojnosti pacientov a predstavenie návrhu dotazníka zo strany INEKO. Rozpracovanie možnosti integrácie údajov z dotazníka spokojnosti na Portál INEKO o zdravotníckych zariadeniach.

1.6.2018: Workshop o dosiahnutých indikátoroch kvality, efektívnosti a transparentnosti Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) v ostatných rokoch, o jej silných a slabých stránkach a o možnostiach zlepšenia jej indikátorov.

15.5.2018: Workshop so zástupcom Ministerstva zdravotníctva SR o pripravovanej platforme na ohodnotenie spokojnosti pacientov s ambulantným a nemocničným segmentom, o súvisiacom dotazníku spokojnosti pacientov a o možnosti jeho úprav a zahrnutia na Portál zdravotníckych zariadení

15.5.2018: Stretnutie so zástupcami Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) k problematike získania údajov zo štatistických zisťovaní NCZI o sieti, ekonomike a činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a o zdravotníckych pracovníkoch

14.5.2018: Stretnutie so zástupcami spoločnosti PosAm, spol. s r.o. k Portálu o hospodárení miest, obcí a VÚC

9.5.2018: Stretnutie so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR k možnostiam získania dát z verejných zdrojov k hodnoteniu kvality a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ich zverejnenia na Portáli o zdravotníckych zariadeniach

26.4.2018: Stretnutie s predstaviteľmi Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky (OS ZZS SR) k ukazovateľu – čas odovzdania pacienta záchrankou na urgente v ústavných zdravotníckych zariadeniach SR

26.4.2018: Stretnutie s MUDr. Ľudovítom Ševčíkom k indikátorom kvality poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti