Podpora udržateľnosti verejných financií

Dátum: 05.02.2010

Inštitút INEKO spustil v decembri 2009 projekt, ktorého cieľom je podporovať udržateľnosť verejných financií na Slovensku. V rámci projektu bude INEKO informovať verejnosť o dlhodobých vyhliadkach stability verejných financií, ďalej o štruktúre a výške tzv. skrytých dlhov a tiež o opatreniach potrebných na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Projekt finančne podporil OPEN SOCIETY INSTITUTE.
Projekt sme ukončili v januári 2011, momentálne hľadáme zdroje na jeho pokračovanie.

Our basic function (is) to develop alternatives to existing policies, to keep them alive and available until the politically impossible becomes the politically inevitable.
Milton Friedman

Aktuálne výstupy projektu: