Analýza finančnej stability obcí

Dátum: 04.11.2010

Inštitút INEKO v spolupráci s Podnikateľskou alianciou Slovenska (PAS) spustil internetovú stránku, ktorá informuje občanov o hospodárení a finančnej stabilite obcí. Stránka obsahuje databázu obcí s údajmi o plnení finančných ukazovateľov, ako napríklad výška dlhu, výška deficitu, alebo výška dlhovej služby. Databáza je založená na analýze hospodárenia 20 najväčších miest s počtom obyvateľov nad 30-tisíc, ako aj na zozname 140 obcí, ktoré v roku 2009 nesplnili zákonné limity pre dlh a dlhovú službu. INEKO na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám postupne požaduje zverejnenie podrobnejších finančných údajov od 2660 obcí, čiže takmer od všetkých obcí na Slovensku a na základe získaných podkladov bude priebežne databázu dopĺňať. Internetovú stránku budú môcť použiť aj občania na získanie chýbajúcich údajov o hospodárení obcí a následné dopĺňanie zoznamu. Cieľom projektu je zlepšiť informovanosť občanov o finančnej stabilite obcí, ako aj zvýšiť ich aktivitu pri získavaní daných informácií pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami. Chceme tak prispieť k zvýšeniu tlaku občanov na zlepšovanie hospodárenia obcí.

Tento výstup je súčasťou projektu Podpora udržateľnosti verejných financií, ktorý finančne podporil OPEN SOCIETY INSTITUTE