Projekt HESO
(Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení)

Projekt HESO – 3. štvrťrok 2003

Dátum: 30.09.2003

III. ŠTVRŤROK JÚL - SEPTEMBER 2003 RATING Miera
súhlasu
Koeficient
dôležitosti
PORADIE OPATRENÍ PODĽA RATINGU
(prínosu k sociálno-ekonomickému rozvoju krajiny)
[-300;300] [ -3; 3 ] %
1. Ratifikácia Zmluvy o pristúpení k Európskej únii Národnou radou SR 219,3 2,31 94,9
2. Novela zákona o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (nulová tolerancia závažných trestných činov; povinné vysokoškolské právnické vzdelanie pre exekútorov) 85,5 2,12 40,3
3. Uznesenie Národnej rady SR k návrhu Ústavy Európskej únie 77,1 1,14 67,4
4. Vyvlastňovanie nehnuteľností za trhové ceny (novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) 75,4 1,84 40,9
5. Návrh na zrušenie niektorých stavovských komôr 61,2 1,59 38,5
6. Zníženie úrokových sadzieb Národnej banky Slovenska o 0,25%-uálneho bodu 50,1 1,17 42,9
7. Zrušenie Národného úradu práce, úradov práce, sociálnych odborov krajských a okresných úradov; vznik Ústredia a územných úradov sociálnych vecí a služieb zamestnanosti (zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti) 49,6 1,02 48,5
8. Liberalizácia cien povinného zmluvného poistenia vozidiel (novela zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla) 48,7 1,20 40,6
9. Predaj budov a pozemkov po presťahovaných zdravotníckych zariadeniach v Bratislave s účasťou verejnosti 47,6 1,74 27,3
10. Dofinancovanie prevádzkových nákladov regionálneho školstva v roku 2003 v objeme 756 mil. Sk 44,4 0,92 48,3
11. Zrušenie Fondu detí a mládeže 35,9 1,78 20,1
12. Umožnenie podnikania Slovenskej televízii (novela zákona o STV) 28,6 1,03 27,6
13. Stratégia vlády a Národnej banky Slovenska v súvislosti s prijatím eura v Slovenskej republike (zavedenie eura v rokoch 2008 - 2010) 23,3 0,29 79,0
14. Návrh na zrušenie limitu vo výdavkoch politických strán na predvolebnú kampaň 16,7 0,40 41,7
15. Zvýšenie minimálnej mzdy na 6080 Sk (o 9,2%, resp. o 510 Sk) -0,5 -0,01 42,7
16. Navýšenie štátnej pomoci pre PSA Peugeot Citroën o 408,5 mil. Sk -8,1 -0,20 40,7
17. Zavedenie povinnosti používať zimné pneumatiky (novela zákona o premávke na pozemných komunikáciách) -12,9 -0,39 33,3
18. Vládna pomoc poľnohospodárom z dôvodu sucha v objeme 400 mil. Sk -15,5 -0,37 42,1
19. Oddlženie železničných spoločností v objeme 21 mld. Sk -21,4 -0,51 41,8
20. Zákon o obchodných reťazcoch (väčšia regulácia supermarketov) -38,5 -0,96 40,3
   
  RATING III. ŠTVRŤROKA 2003 - prijaté opatrenia 35,9
  RATING II. ŠTVRŤROKA 2003 - prijaté opatrenia 70,8  
OPATRENIA EÚ
  Umožnenie obchodovania s emisiami CO2 (nová smernica pre emisie skleníkových plynov) 39,6 0,80 49,5
  Návrh Ústavy Európskej únie (návrh Európskeho konventu) 24,8 0,32 78,0
  Zvýšenie kompenzácií a pomoci pre cestujúcich v leteckej doprave v prípade zrušenia a meškania letu a neumožnenia letu napriek platnej letenke v dôsledku plnej obsadenosti letu 19,4 0,84 23,0

Dušan Zachar – e-mail: heso[zavinac]ineko[bodka]sk - koordinátor projektu HESO