Projekt HESO
(Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení)

Výsledky projektu HESO za 3. štvrťrok 2010

Dátum: 21.12.2010

Podľa názoru hodnotiacej komisie 55 odborníkov zúčastnených projektu HESO (Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení) sa dve vládne opatrenia, ktoré výrazným spôsobom zvyšujú transparentnosť v oblasti verejného obstarávania, stali najprínosnejšími opatreniami 3. štvrťroka 2010 z hľadiska reformnej atmosféry. Zverejnenie zmlúv verejného obstarávania ústredných orgánov štátnej správy na internete, ako aj povinné elektronické aukcie pri väčšine zákaziek verejného obstarávania v štátnej správe sú príspevkami k boju proti korupcii, k vyššej verejnej kontrole a účelnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Naopak, poskytovanie nesystémového vianočného príspevku pre dôchodcov aj v roku 2010 bolo podľa odborníkov najškodlivejším krokom vlády v sledovanom období.