Projekt HESO
(Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení)

Výsledky projektu HESO za 2. štvrťrok 2008

Dátum: 24.09.2008

Tlačová správa (vo formáte .pdf)
Zoznam členov HESO-hodnotiacej komisie (vo formáte .pdf)
Kompletné výsledky hodnotenia (spolu so všetkými komentármi odborníkov) (vo formáte .pdf)
Charakteristiky (popis) hodnotených opatrení (vo formáte .doc)