Projekt HESO
(Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení)

Výsledky projektu HESO za 1. polrok 2007

Dátum: 30.06.2007

Kontakt:
Dušan Zachar
koordinátor projektu HESO
e-mail: heso[zavinac]ineko.sk