Projekt HESO
(Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení)

Členovia HESO-Hodnotiacej komisie

Dátum: 01.10.2006

Zoznam obsahuje abecedne zoradené mená všetkých odborníkov, ktorí sa v priebehu obdobia 4Q/2002 – 4Q/2008 zúčastnili minimálne jedného štvrťročného hodnotenia. Za ich menami uvádzame organizácie, v ktorých pôsobili počas účasti na hodnoteniach, a preto nemusia byť tieto v súčasnosti aktuálne.

Hodnotenie opatrení má charakter osobného postoja a nemusí zodpovedať názorovej línii organizácie, v ktorej hodnotiaci pôsobí. Všetci odborníci sa zúčastnili hodnotenia bez nároku na odmenu.

 • Rudolf Autner, European rating agency, a.s.
 • Ladislav Balko, Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; Bratislavská vysoká škola práva
 • Juraj Barta, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Martin Barto, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Vladimír Benč, Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA), Prešov
 • Mário Blaščák, Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. (predtým Ľudová banka, a.s.)
 • František Bruckmayer, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
 • Martin Bruncko, Asociácia pre vedomostnú ekonomiku
 • Daneš Brzica, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Milan Bušo, Konfederácia odborových zväzov SR
 • Silvia Čechovičová, ČSOB, a.s., Bratislava
 • Konštantín Čikovský, denník SME (predtým týždenník TREND)
 • Igor Daniš, učiteľ anglického jazyka (predtým Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava; Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava)
 • Dušan Deván, Petit Press, a.s. (predtým devan.blog.sme.sk; tlačová agentúra SITA, a.s.)
 • Zora Dobríková, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Vladimír Dohnal, Symsite Research, s.r.o.
 • Juraj Draxler, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko
 • Tomáš Dudáš, Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity, Bratislava; tomasdudas.blog.sme.sk
 • Petr Dufek, Československá obchodní banka, a.s., Praha, Česká republika
 • Richard Ďurana, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
 • Adrián Ďurček, COOP Jednota Bratislava, s.d. (predtým COOP Jednota Slovensko, s.d.)
 • Alica Ďurianová, denník Hospodárske noviny
 • Mária Frühwaldová, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
 • Marek Gábriš, ČSOB, a.s., Bratislava
 • Peter Gajdoš, Konfederácia odborových zväzov SR
 • Milan Galanda, Združenie na podporu lokálnej demokracie
 • Peter Goceliak, ENERGY 21 Slovakia, s.r.o. (predtým VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.; Asociácia správcovských spoločností)
 • Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika
 • Slavomír Hatina, Slovnaft, a.s.
 • Peter Havlik, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), Viedeň, Rakúsko
 • Igor Hornák, Factory 4 Solutions, a.s. (predtým OTP Asset Management, správ. spol., a.s.; OTP Banka Slovensko, a.s.; Prvá paroplavebná, o.c.p., a.s.)
 • Július Horváth, Department of Economics, Central European University, Budapešť, Maďarsko
 • Michal Horváth, University of St Andrews, Veľká Británia
 • Martin Hošták, Republiková únia zamestnávateľov
 • Igor Hurčík, Centire, s.r.o. (predtým Neumann International AG, Slovak Telecom, a.s., Deloitte & Touche Slovakia, s.r.o.)
 • Eduard Chmelár, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
 • František Chovanec, Premier Consulting Prešov, s.r.o.
 • Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka
 • Marek Jakoby, M.E.S.A. 10
 • Ján Janšta, Deloitte & Touche, s.r.o.
 • Martin Jaroš, týždenník TREND (predtým denník SME; denník Pravda)
 • Juraj Javorský, denník SME
 • Tomáš Ježek, Národohospodárska fakulta Vysokej školy ekonomickej, Praha, Česká republika
 • Anton Jura, U.S. Steel Corporation, Pittsburgh, USA (predtým U.S. Steel Košice, s.r.o.)
 • Eugen Jurzyca, INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
 • Martin Kahanec, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, Nemecko
 • Peter Kasalovský, Hospodársky denník, Hospodársky klub (NEF)
 • Martin Katriak, COOP Jednota Slovensko, s.d.
 • Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska
 • Tomáš Kmeť, Investors Group Financial Services Inc., Calgary, Kanada
 • Lýdia Kokavcová, týždenník Formát
 • Jozef Kollár, Ľudová banka, a.s.
 • Róbert Kopál, Asociácia obchodníkov s cennými papiermi
 • Ľubomír Koršňák, UniCredit Bank, a.s.
 • Juraj Kotian, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Ján Kovalčík, Trend Analyses
 • Radoslav Kováč, M.E.S.A. 10
 • Martin Krekáč, Jenewein Group, s.r.o.; Podnikateľská aliancia Slovenska
 • Lukáš Krivošík, internetový portál Pravé Spektrum
 • Adriana Krnáčová, Transparency International – Česká republika
 • Viola Kromerová, Slovenský živnostenský zväz
 • Vladimír Kvetan, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Juraj Lazový, OXYS Capital, a.s., o.c.p. (predtým City Online, s.r.o.; Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.)
 • Martin Lenko, VÚB banka, a.s.
 • Branislav Lichardus, Vysoká škola manažmentu, Trenčín-Bratislava-Poprad
 • Zdenek Lukáš, The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw), Viedeň, Rakúsko
 • Mária Machová, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Rastislav Machunka, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR; Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku; Old Herold, s.r.o., Trenčín
 • David Marek, Patria Finance, a.s., Praha, Česká republika
 • Ján Marušinec, M.E.S.A.10 – Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy
 • Katarína Mathernová, Svetová banka, Washington, USA
 • Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky
 • Peter Mihók, Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Aleš Michl, Raiffeisenbank, a.s., Praha, Česká republika
 • Marián Minarovič, Únia miest Slovenska
 • Dušan Mitický, Servisná organizácia vidieckych aktivít, n.o.; Občianske združenie Vidiecky parlament – Trenčiansky samosprávny kraj
 • Vladimír Mojš, Konfederácia odborových zväzov SR
 • Karol Morvay, M.E.S.A. 10
 • Jozef Mrva, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Michal Mušák, Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Milan Muška, Združenie miest a obcí Slovenska
 • Juraj Nemec, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
 • František Okruhlica, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Bratislava (predtým Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, Bratislava)
 • Pavol Ondriska, AIG Funds Central Europe, správ. spol., a.s. (predtým ING, d.s.s.; Slávia Capital, o.c.p., a.s.)
 • Jozef Orgonáš, Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
 • OZ VIPA SK, Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku, Banská Bystrica
 • Vítězslav Palásek, Agentúra sociálnych analýz “ASA”, s.r.o.
 • Peter Pažitný, Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute (HPI)
 • Viliam Pätoprstý, UniCredit Bank, a.s.
 • Miroslav Plojhar, Citibank, a.s., Praha, Česká republika (predtým Newton Holding, a.s., Praha, Česká republika)
 • Ivan Podstupka, mesačník Financie (predtým denník Hospodárske noviny)
 • Ján Pokrivčák, Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra
 • Ivan Polakovič, dvojtýždenník Profit
 • Juraj Porubský, denník Pravda
 • Ludvík Posolda, Events and Media Consulting Agency, s.r.o. (predtým Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s.; Republiková únia zamestnávateľov)
 • Róbert Prega, Tatra banka, a.s.
 • Radoslav Procházka, Advokátska kancelária Procházka & Partners, s.r.o.; Právnická fakulta Trnavskej univerzity (predtým zástupca SR pred súdmi EÚ)
 • Juraj Renčko, ECOFIN Consulting, s.r.o.
 • Igor Rintel, Meracrest, a.s., Bratislava (predtým Coopex Holding)
 • Rastislav Ručinský, Ekonomická univerzita, Bratislava
 • Ján Sabol, AZC, a.s.
 • Andrej Salner, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
 • Eva Sárazová, Poštová banka, a.s.
 • Marek Senkovič, Slovnaft, a.s.
 • Peter Schutz, novinár na voľnej nohe
 • Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovensko
 • Peter Siman, COOP Jednota Slovensko, s.d.
 • Miroslav Siváček, OPEN – Asociácia absolventov MBA na Slovensku; PM Profit Management, s.r.o., Bratislava (predtým Chemolak, a.s.)
 • Juraj Stern, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA), Bratislava
 • Jozef Stránsky, Istrobanka, a.s. (predtým Odborový zväz pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva)
 • Karol Sudor, sudor.blog.sme.sk
 • Igor Surovčík, tlačová agentúra SITA, a.s.
 • Jozef Škodný, Eltec, a.s., Piešťany; Slovenská obchodná a priemyselná komora
 • Radoslav Štefančík, Katedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Zdenko Štefanides, VÚB banka, a.s.
 • Martin Štefunko, Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) (predtým Inštitút rakúskej ekonómie; Inštitút pre slobodnú spoločnosť; Centre for the New Europe, Brusel, Belgicko)
 • Martin Thomay, Inštitút pre slobodnú spoločnosť
 • Ján Tóth, ING Bank N.V.
 • Luboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj
 • Katarína Vajdová, Nadácia pre podporu občianskych aktivít
 • Juraj Valachy, Tatra banka, a.s.
 • Mária Valachyová, Slovenská sporiteľňa, a.s. (predtým VÚB banka, a.s.)
 • Ľuboš Vančo, KPMG Slovensko, s.r.o.
 • Vladimír Vaňo, Volksbank Slovensko, a.s.
 • Milan Velecký, Slovenský rozhlas (predtým TV Liptov; týždenník Liptov; nezávislý analytik; týždenník TREND)
 • Tomáš Velecký, denník SME
 • Peter Višváder, denník Národná obroda
 • Jaroslav Vokoun, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied
 • Jozef Vozár, Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
 • Helena Woleková, SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien
 • Daniela Zemanovičová, Transparency International Slovensko
 • Vladimír Zlacký, Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Pavol Žilinčík, Via Iuris – Centrum pre práva občana, Banská Bystrica
 • Eduard Žitňanský, dvojtýždenník Profit (predtým internetový denník o slovenskej a svetovej ekonomike www.Profini.sk)
 • Robert Žitňanský, časopis Týždeň (predtým týždenník Domino fórum)