Zvyšovanie transparentnosti v aktuálnych PPP projektoch a v dopravných tendroch

Dátum: 03.02.2015

Projekt finančne podporili Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis, U.S. Embassy Bratislava a Nadácia Eset.

Súhrnné informácie o projekte:
Po úspešných analýzach obstarávaní v zdravotníctve INEKO rozširuje dohľad nad efektívnosťou míňania verejných zdrojov na PPP projekty a sektor dopravy. Realizujú sa tu najväčšie tendre, nezriedka víťazí jediná či iná ako najnižšia ponuka. Analýza a medializácia podozrivých prípadov/praktík zvýši tlak na férovosť súťaží a efektívnejšie použitie zdrojov v sektore, kde majú niektorí dodávatelia blízko k politikom. Vláda chce v blízkej dobe zazmluvniť dva veľké PPP projekty (diaľničný obchvat a nová nemocnica v Bratislave), v ktorých ide o kontrakty na niekoľko desaťročí za cca 10 miliárd eur. Roky 2015 a 2016 sú tak kľúčové z pohľadu ich verejnej kontroly a efektívneho použitia verejných zdrojov.

Trvanie projektu:
február 2015 – november 2017

Ciele projektu:

  • Posilniť verejnú kontrolu aktuálnych PPP projektov (Univerzitná nemocnica v Bratislave, D4+R7), monitorovať transparentnosť, apelovať na zabezpečovanie podmienok férovej a efektívnej súťaže už vo fáze súťažného dialógu a nastavovania budúcich zmluvných podmienok, predísť predraženiu týchto mimoriadne veľkých a dlhodobých kontraktov
  • Zásadne prehĺbiť a posilniť verejnú kontrolu veľkých tendrov v rezorte dopravy – odhadnúť možné predraženie, formulovať odporúčania na zvýšenie transparentnosti, obmedzenie manipulácií, plytvania a korupcie v dopravných tendroch
  • Poukázať na pochybenia v príprave najväčších projektov v doprave a formulovať odporúčania na zosúladenie prípravy a rozhodovania o projektoch s prioritami verejného záujmu
  • Pri identifikovanom plytvaní verejnými zdrojmi informovať verejnosť o alternatívnych možnostiach ich využitia
  • Vizualizovať realizované a pripravované úseky dopravnej infraštruktúry na mape Slovenska, vrátane informácií o termínoch predpokladaného dokončenia jednotlivých úsekov, ich dĺžke a súvisiacich nákladoch

Výstupy projektu:

Fotky z workshopu s novinármi, 9.12.2016:

Fotky z tlačovej konferencie, 29.7.2016:

Fotky z tlačovej konferencie, 12.10.2015: