Začali sme monitorovať vplyv PPP projektov na verejný dlh

Dátum: 24.05.2016

Keďže sa už aj nový minister dopravy snaží “oddémonizovať” PPP projekty a spustiť ich vo veľkom (pozrite tu), rozhodli sme sa monitorovať ich vplyv na verejný dlh. Budúce splátky sme diskontovali sadzbou 2%. Ako vidieť z grafu aj tabuľky, kým oficiálny verejný dlh SR dosiahne za rok 2016 podľa MF SR 52,9 % HDP, po započítaní PPP projektov je to až 57,7 % HDP. Prečo najmä diaľničné PPP obchádzajú dlhové pravidlá a prečo treba monitorovať ich vplyv na verejný dlh sme sa snažili vysvetliť tu.

Mimochodom, toto je hlavný argument, ktorým minister Brecely obhajuje zámer spustiť vo veľkom výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest cez PPP: “Realita je, že potrebujeme stavať oveľa viac, ako si dnes môžeme dovoliť.” Inými slovami, keďže oficiálne sa už zadlžiť nemôžeme, urobme to skryto, hoci to aj bude drahšie, veď v budúcnosti si to hádam budeme môcť dovoliť splácať.