Workshop s novinármi o doprave

Dátum: 09.12.2016

S novinármi sme 9.12.2016 skoro 5 hodín debatovali:

  • prečo diaľnice na Slovensku toľko meškajú
  • aká je priepasť medzi plánmi a rozpočtovanými zdrojmi, ako sa dá preklenúť
  • prečo platíme za diaľnice viac ako bohaté krajiny
  • čo (ne)ukázala revízia výdavkov v doprave
  • aké plytvanie obsahujú projekty, ktoré analytikom MF zakázali posudzovať
  • aké riešenia dopravných problémov môžu pomôcť skôr a za menej peňazí
  • ako neslúžiť propagande a overovať tvrdenia rezortu dopravy i lobistov

K aktuálnemu zámeru Národnej diaľničnej spoločnosti objednať stavbu privádzača pri Žiline za vyše 20 miliónov eur bez verejnej súťaže sme prizvali aj odborníčku na verejné obstarávanie Marcelu Turčanovú z APUEN AKADEMIA, ktorej za účasť aj cenné komentáre veľmi pekne ďakujeme.

Veríme, že novinári s hlbším porozumením problematike dopravy môžu verejnosti poskytovať objektívnejšie informácie, ktoré tu často chýbajú. Doprava si zasluhuje osobitnú pozornosť, pretože práve tu sa rozdeľuje najväčší objem štátnych zákaziek a práve tu dochádza k plytvaniu verejnými zdrojmi v stovkách miliónov eur.

Podobne ako v štátnom IT a zdravotníctve ani v doprave nie je hlavným problémom nedostatok peňazí, ale ich neefektívne míňanie.