Aktuality

Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska

INEKO spolu so Zastúpením Európskej komisie v SR organizuje 27.4.2017 seminár s cieľom diskutovať o možnostiach, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry. Spomedzi ukazovateľov ekonomického rozvoja patrí SR na základe dát OECD z roku 2014 medzi štáty s najväčšími regionálnymi rozdielmi v ukazovateľoch príjmu (29. priečka spomedzi 32 krajín) a ne/zamestnanosti (21. priečka z 33 hodnotených krajín). Príčinou sú najmä dlhodobo nižšie príjmy regiónov v porovnaní s Bratislavou, ako aj dlhodobé zaostávanie regiónov východného a južného Slovenska v miere nezamestnanosti. Vyššie regionálne rozdiely vo výške príjmu sú už len v Turecku, Mexiku a Izraeli. Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte seminár on-line a stiahnite si prehľad dôležitých štatistík, vrátane odporúčaní INEKO.

Dátum: 25.04.17Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska

Neziskové organizácie poslali kvôli voľbe nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie otvorený list vláde SR

Tlačová správa
Bratislava, 24. apríla 2017

V júni tohto roku končí funkčné obdobie predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Aliancia Fairplay, INEKO, Transparency International Slovensko, INESS a inštitút SGI v otvorenom liste ponúkajú vláde SR svoje odborné kapacity a poznatky a vyzývajú, aby výberu nového predsedu ÚVO venovala dostatočnú pozornosť. Navrhujú tiež transparentný postup pri voľbe predsedu, aby nevznikli pochybnosti o nezávislosti a odbornosti úspešného uchádzača o túto funkciu. V liste tiež pomenúvajú kľúčové oblasti, na ktoré by sa mal nový predseda ÚVO zamerať a vytvoril tak z Úradu rešpektovanú profesionálnu inštitúciu, ktorá bude odstraňovať priestor na korupciu pri verejnom obstarávaní.

Dátum: 24.04.17Neziskové organizácie poslali kvôli voľbe nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie otvorený list vláde SR

Za kvalitnejšie dáta v zdravotníctve

Analytik INEKO Dušan Zachar predstavil na TREND konferencii Digital Hospital prvé zistenia z projektu Kvalitnejšie dáta v zdravotníctve. Zistili sme, že spomedzi susediacich krajín má Slovensko v databáze OECD najmenej kompletné datasety. Je pravdepodobné, že pri niektorých skupinách liekov sú slovenské dáta o ich spotrebe nadhodnotené. Pri mnohých nemocniciach reportujú niektoré zdravotné poisťovne v rámci indikátorov kvality nereálne vysoké miery reoperovanosti. Je otázne, či dôvodom toho je nesprávne hlásenie nemocníc, rigidný nemocničný informačný systém alebo samotný výpočet indikátora zo strany poisťovní.

Dátum: 11.04.17Za kvalitnejšie dáta v zdravotníctve

Seminár: Quo vadis, Democracy?

V utorok 28.3.2017 organizujeme v Bratislave seminár Quo vadis, Democracy?. Máme ešte zopár voľných miest, takže ak máte záujem sa seminára zúčastniť, napíšte nám prosím na kovacik@ineko.sk. Prihlášky budeme akceptovať do naplnenia kapacity v poradí, v akom ich dostaneme.

Dátum: 20.03.17Seminár: Quo vadis, Democracy?

Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Ak Vás trápi šírenie populizmu a anti-demokratických síl v politike, korupcia a plytvanie verejnými zdrojmi, nekvalitné školstvo a zdravotníctvo, či neférová súťaž pri podnikaní a získavaní štátnych zákaziek, potom máme veľa spoločného. Darovaním 2% z Vašich zaplatených daní Vám ponúkame možnosť podieľať sa na riešení týchto problémov. Hľadáme darcov, ktorí zdieľajú naše postoje, víziu a hodnoty a sú ochotní financovať projekty, ktoré dokážu približovať Slovensko k najúspešnejším krajinám.

Dátum: 15.03.17Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • AIFP
 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Embassy of United States, Kyiv, Ukraine
 • Európska komisia
 • Európska komisia
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • JAVYS, a.s.
 • Nadacia Eset
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • US Embassy
 • Union zdravotná poisťovňa