Aktuality

TV Bratislava: Jozef Uhler, Ján Kovalčík, Tomáš Vašek: Ako zlepšiť dopravu v Bratislave?

My, bratislavskí motoristi, sa väčšinou tešíme na leto. Prázdninové obdobie je tradične časom, keď sa na našich uliciach jazdí pohodlnejšie. Zdá sa však, že tento rok to platiť nebude. Mesto začalo s veľkými opravami ciest a tak sa po nich jazdí naozaj zdĺhavo. Čo by pomohlo zrýchliť dopravu v meste? Aké opatrenia treba urobiť? Spýtali sme sa sa mestského poslanca, šéfa dopravnej komisie Jozefa Uhlera, analytika INEKO Jána Kovalčíka a Tomáša Vašeka z občianskeho združenia Lepšia doprava.

Dátum: 11.07.18TV Bratislava: Jozef Uhler, Ján Kovalčík, Tomáš Vašek: Ako zlepšiť dopravu v Bratislave?

Analýza: Ako posilniť nezávislosť a odbornosť verejných inštitúcií

Prinášame analýzu nezávislosti kľúčových regulačných a kontrolných orgánov ako aj justičných inštitúcií. Práve posilnenie ich nezávislosti a odbornosti je podľa názorov verejnosti aj expertov jedným z hlavných opatrení na podporu kvality demokracie. V analýze okrem iného zverejňujeme index nezávislosti inštitúcií, podľa ktorého má z pohľadu kreovania a kompetencií vrcholných orgánov najvyššiu nezávislosť Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Nasleduje Ústavný súd SR, Národná banka Slovenska a Generálna prokuratúra SR. Naopak najnižšiu nezávislosť má Finančné riaditeľstvo SR, Policajný zbor a Štatistický úrad SR. Pomerne slabú nezávislosť má tiež Dopravný úrad, Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad a Protimonopolný úrad. Pri pohľade na odmeny členov kontrolných orgánov je pozoruhodný mimoriadne nízky plat členov Rady Protimonopolného úradu, ktorých priemerný hrubý mesačný príjem na člena v roku 2017 dosiahol 362,50 €. Pre porovnanie, členovia Rady Úradu pre verejné obstarávanie zarábali v rovnakom období 1 000,00 € mesačne a členovia Rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 3 949,25 € mesačne.

Z odporúčaní na posilnenie nezávislosti vyberáme:

 • Odporúčame pravidelne merať a zverejňovať výsledky práce konkrétnych inštitúcií na základe definovaných cieľov a ukazovateľov. Posilnením verejnej kontroly sa zníži potreba kontroly zo strany politikov, čo umožní ďalej posilňovať nezávislosť inštitúcií od politických aktérov.
 • Navrhujeme zaviesť pri obsadzovaní vedúcich funkcionárov (predsedov úradov a členov kolektívnych riadiacich orgánov) inštitúcií zákonnú podmienku otvoreného výberového konania.
 • Navrhujeme, aby bola mzda kľúčových aktérov priamo naviazaná na priemernú mesačnú mzdu v SR. Navrhujeme zaviesť odmeny pre členov Súdnej rady, zásadne zvýšiť platy členom Rady Protimonopolného úradu, ako aj predsedovi Protimonopolného úradu.
 • Odporúčame zriadiť Sekciu kontroly a inšpekčnej služby na Ministerstve vnútra SR ako nezávislú inštitúciu, t.j. nepodliehajúcu vláde.

Dátum: 29.06.18Analýza: Ako posilniť nezávislosť a odbornosť verejných inštitúcií

Promoting transparency and financial sustainability of regional policies, state-owned enterprises and local authorities in Moldova

In seminar taking place on June 26, 2018 in Chisinau, INEKO and its local partner IDIS “Viitorul” in Moldova published the financial health rating of 50 state-owned enterprises in Moldova. The goal of this project activity funded by the Slovak Aid is to raise public awareness and improve financial stability of key companies. The ratings can be easily viewed and compared at http://companies.viitorul.org.

Dátum: 28.06.18Promoting transparency and financial sustainability of regional policies, state-owned enterprises and local authorities in Moldova

Prudký rast minimálnej mzdy brzdí pokles nezamestnanosti a poháňa infláciu

Peter Goliaš v TA3 vysvetľoval, prečo je škodlivý návrh odborárov na prudký rast minimálnej mzdy o 32 % na 635 eur mesačne:

 • Už dnešná úroveň 480 eur mesačne je problémom pre zamestnávanie ľudí s nízkou kvalifikáciou najmä na východnom a stredo-južnom Slovensku, kde sú stále okresy s približne 20 % mierou nezamestnanosti. Ak náklady práce prevyšujú produktivitu zamestnanca, tak sa ho neoplatí riadne zamestnávať a zvyčajne končí v sivej ekonomike a na úradoch práce.
 • Ekonomicky udržateľný je rast mzdy v súlade s rastom produktivity práce. U nás sa už ale od roku 2014 roztvárajú nožnice medzi rýchlejším rastom priemernej nominálnej mzdy a pomalším rastom produktivity práce. Minimálna mzda pritom rastie ešte rýchlejšie ako priemerná. Napríklad v tomto roku rastie priemerná mzda približne o 6 % medziročne, minimálna stúpla o 10 %. Ak by odborári presadili jej ďalší nárast o 32 %, bol by to pre ekonomiku a trh práce doslova šok. Paradoxne by ohrozili pracovné miesta pre sociálne najzraniteľnejších ľudí s nízkou kvalifikáciou. Negatívne dosahy by ale pocítili všetci, firmy by sa totiž časť nákladov pokúsili preniesť do vyšších cien, čoho dôsledkom by bola vyššia inflácia.

Dátum: 19.06.18Prudký rast minimálnej mzdy brzdí pokles nezamestnanosti a poháňa infláciu

Podporujeme sprísnenie podmienok na voľbu ústavných sudcov

Koncom roku 2018 prebehne v parlamente voľba kandidátov na 9 z celkového počtu 13 sudcov Ústavného súdu SR. Výmena väčšiny ústavných sudcov, ktorých funkčné obdobie je 12 rokov, môže zásadným spôsobom a na dlhé obdobie ovplyvniť kvalitu demokracie na Slovensku. Preto je dôležité, aby boli noví sudcovia vyberaní a menovaní na základe podmienok zabezpečujúcich čo najvyššiu transparentnosť, odbornosť a legitimitu. INEKO v tejto súvislosti podporuje návrh skupiny odborníkov, ktorého súčasťou je zavedenie voľby v prvom kole kvalifikovanou väčšinou 90 poslancov Národnej rady SR, verejné vypočutie kandidátov a priebežná obmena ústavných sudcov.

Nad rámec uvedeného návrhu INEKO odporúča zvážiť ďalšie sprísnenie podmienok:

 1. Aby na základe druhého a ďalších kôl voľby prezident získal právomoc s uvedením odôvodnenia nevymenovať (vetovať) kandidátov zvolených jednoduchou väčšinou 76 hlasov v parlamente.
 2. Aby s cieľom predísť konfliktu záujmov kandidátmi na ústavných sudcov nemohli byť osoby, ktoré boli v období posledných štyroch rokov členmi vlády alebo politickej strany.

Dátum: 30.05.18Podporujeme sprísnenie podmienok na voľbu ústavných sudcov

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Embassy of United States, Kyiv, Ukraine
 • Európska komisia
 • Fond pre transparetné Slovensko
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Nadacia Eset
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • US Embassy
 • Union zdravotná poisťovňa