PROSÍM VYPLŇTE ONLINE DOTAZNÍK O PROBLEMATIKE SPRIEVODU DETSKÉHO PACIENTA PRI HOSPITALIZÁCII V NEMOCNICI

Dátum: 13.11.2023

Právo detí na nepretržitý sprievod blízkej osoby počas hospitalizácie je vo vyspelých krajinách samozrejmosťou. U nás stále existujú nemocničné zariadenia, ktoré toto medzinárodnými dohovormi deklarované právo detí nedodržiavajú. Za účelom získania dát o tejto problematike a Vašich konkrétnych skúsenostiach s hospitalizáciou detí Vás prosím o vyplnenie krátkeho dotazníka .
Dotazník je anonymný, neudávate v ňom žiadne osobné údaje a jeho vyplnenie Vám nezaberie viac ako pár minút. Dotazník môžete vyplniť v prípade, že máte osobnú skúsenosť s hospitalizáciou Vášho dieťaťa nie staršiu ako 5 rokov. V prípade, že Vaše dieťa bolo hospitalizované v období ostatných piatich rokov viackrát v rozličných zdravotníckych zariadeniach, prípadne na rôznych oddeleniach v jednom zdravotníckom zariadení, kde ste mali rôznu skúsenosť, prosíme Vás o vyplnenie dotazníka viackrát, a to podľa počtu hospitalizácií dieťaťa, resp. podľa počtu rôznych skúseností na viacerých oddeleniach počas jednej hospitalizácie. Súhrnné výsledky tohto dotazníka budú zohľadnené v hodnotení Nemocnica roka 2023, ktoré každoročne pripravuje inštitút INEKO. Rovnako mi pomôžu v mojej práci pri legislatívnom presadzovaní zákonom garantovaného práva dieťaťa na sprievod počas hospitalizácie.

Vopred Vám všetkým, ktorí si nájdete čas na vyplnenie tohto dotazníka, úprimne ďakujem.

Vladimíra Marcinková, poslankyňa NR SR