Oddlžovanie - žiaľ, už bežný spôsob financovania štátnych nemocníc

Dátum: 03.12.2023

trend.sk, 1.12.2023

Pravidelne sa opakujúce oddlžovanie najmä štátnych nemocníc sa stáva, žiaľ, pravidlom, na ktoré si už mnohé nemocnice zvykli a považujú ho za ďalší bežný zdroj financovania ich činnosti z verejných zdrojov. Zvykli si na to už aj dodávatelia, ktorí ale skutočnosť neplatenia faktúr zo strany nemocníc a vedomie, že sa k peniazom dostanú až po nejakom čase a bez príslušenstva k svojim pohľadávkam, pretavujú do vyšších cien za svoje tovary a služby. Vzniká, v ekonomickej terminológii známy, efekt morálneho hazardu, ktorý ma veľmi negatívne dopady na efektívnosť celého zdravotného systému a v konečnom dôsledku na to doplácajú pacienti, ktorí nedostávajú takú zdravotnú starostlivosť, v takej kvalite, dostupnosti a množstve, akú by dostávať za peniaze vyčlenené do zdravotníctva mali.
Cestou, ako z toho von, je okrem neprijímania opatrení v zdravotnej politike, ktoré nie sú kryté zdrojmi, zavádzanie tzv. tvrdých rozpočtových obmedzení v nemocničnom segmente.

Dušan Zachar, INEKO