Ocenenie NEMOCNICA ROKA získali opäť Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku a nemocnica v Košiciach-Šaci

Dátum: 04.12.2023

Hodnotenie Nemocnica roka 2023 je založené na porovnávaní dát predovšetkým z rokov 2019 až 2022. Pandémia koronavírusu negatívne ovplyvnila kvalitu a výkonnosť slovenských nemocníc najmä v rokoch 2020 a 2021, keďže sa podpísala na plošnom zhoršení úrovne takmer všetkých sledovaných indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a výraznom znížení počtu zrealizovaných operačných výkonov.

Tento nepriaznivý trend sa v minulom roku už podarilo otočiť, avšak stále nedosahujeme úrovne spred pandémie. Napríklad pri vybraných 23 terapeutických operačných výkonoch, ktoré tvoria približne 60 % objemu všetkých operácií na Slovensku, bola produkcia slovenských nemocníc v roku 2022 stále o takmer 17 % nižšia oproti predpandemickému roku 2019.

V minulom roku sme pozorovali medziročné zlepšenie pri miernej väčšine indikátorov kvality. Zlepšili sa úmrtnostné indikátory a konečne sa po rokoch zlého trendu skrátila (o trištvrte minúty) priemerná doba čakania záchraniek s privezeným pacientom na urgentoch nemocníc. Medziročne sa však, žiaľ, zvýšili podiely nutných opakovaných operácií a hospitalizácií pacientov, čo nie je dobrým znakom.

Dlhodobo sledujeme rast spokojnosti hospitalizovaných pacientov, ktorá je reportovaná v dotazníkoch zdravotných poisťovní. Nič na tom nezmenili ani ťažké roky pandémie. Paradoxne k tomu vyznieva zistenie, že medziročne výraznejšie narástli sťažnosti pacientov a mierne aj pokuty udelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) za zle poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Čo sa týka hospodárenia nemocníc, tam je obraz zmiešaný, pričom ho navyše pokrivuje pravidelne sa opakujúce oddlžovanie (vplyv ktorého je však pri hodnotení nemocníc očistený). Schopnosť nemocníc generovať vlastné zdroje sa medziročne zlepšila, no dlh po lehote splatnosti zasa vzrástol. Stále platí, že v priemere štátne univerzitné a fakultné nemocnice majú výrazne horšie finančné zdravie ako regionálne všeobecné nemocnice.

Kategória: Štátne univerzitné a fakultné nemocnice (veľké nemocnice)

Najvyššie ocenenie Nemocnica roka 2023 v kategórii štátnych univerzitných a fakultných nemocníc získala po roku opäť Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN. Druhé miesto obhájila Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Tretie miesto v hodnotení vybraných ukazovateľov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti získala tak ako vlani Univerzitná nemocnica Martin. Stále teda platí, že ružomberská nemocnica neskončila počas doterajších deviatich ročníkov hodnotenia horšie ako tretia, martinská bola len dvakrát mimo prvej trojky a Rooseveltka v nej chýbala dokonca len raz – v úvodnom ročníku (2015).

Kategória: Všeobecné nemocnice (malé a stredne veľké nemocnice)

Nemocnicou roka 2023 v kategórii všeobecných nemocníc sa stala Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s., čo znamená, že už triumfuje päť rokov v rade. Striebornú priečku spred roka obhájila Ľubovnianska nemocnica, n.o., ktorá nebola počas deviatich ročníkov nikdy horšia ako druhá, pričom si štyrikrát odniesla najvyššie ocenenie. Po trojročnej odmlke, kedy štátna akciovka Nemocnica Poprad, a.s. bola pravidelne tesne za pódiom na štvrtom mieste, sa v tohtoročnom hodnotení vrátila medzi tri najúspešnejšie všeobecné nemocnice.

Kompletné poradie a viac informácií nájdete v tlačovej správe (.pdf, .doc) a na portáli kdesaliecit.SK

Hodnotenie Nemocnica roka 2023 a portál kdesaliecit.SK podporili zdravotné poisťovne Dôvera a Union a spoločnosť Msquare