Aktuality

Ďalšia vlna decentralizácie môže zrýchliť ekonomický rast aj rozvoj regiónov

INEKO a Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) prinášajú sériu odporúčaní pre ďalšiu decentralizáciu. Medzi priority by mal patriť audit vykonávania prenesených a originálnych kompetencií obcí tak, aby celkový objem zdrojov pre samosprávy zohľadňoval rozsah a finančnú náročnosť kompetencií. Vláda by mala čo najskôr zaviesť daňový mix, aby príjmy samospráv záviseli od viacerých centrálne vyberaných daní. V 10-ročnom prechodnom období odporúčame zásadne zvýšiť dane z majetku a znížiť dane a odvody z práce. Pri rozhodovaní o ďalšej decentralizácii odporúčame hľadať inšpiráciu v Českej republike, kde po zrušení okresných úradov vykonáva ich pôvodné úlohy samospráva.

Dátum: 15.06.21Ďalšia vlna decentralizácie môže zrýchliť ekonomický rast aj rozvoj regiónov

Ako zmeniť financovanie samospráv

Zavedenie daňového mixu by posilnilo stabilitu príjmov samospráv a ich odolnosť voči ekonomickým šokom. Zvýšenie daní z nehnuteľností by tiež umožnilo znížiť zaťaženie práce a zrýchliť ekonomický rast.

Dátum: 15.06.21Ako zmeniť financovanie samospráv

Nasaďte si, prosím, rúška, alebo zmeňte pravidlá!

V ostatných dňoch sme si všimli, že mnohé médiá, asi aj pod vplyvom zlepšujúcich sa pandemických čísel, zložili rúška pri diskusných reláciách v interiéri. Pozreli sme si preto platnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, pozreli sme si platný COVID-automat a pre istotu sme ešte oslovili aj ÚVZ SR s otázkou, či nemajú médiá pri politických a odborných diskusiách náhodou nejakú výnimku z povinnosti prekrytia nosa a úst (samozrejme okrem platnej výnimky pre výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a pre účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu).

Odpoveď z ÚVZ SR bola jasná: prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri verejných priestorov je povinné v rámci celej SR (aj v zelených okresoch) a žiadna výnimka z tejto povinnosti pre diskusné relácie v interiéroch médií neexistuje. Aj na základe nášho podnetu štátni hygienici v tejto súvislosti médiá opätovne usmernili. Ďakujeme.

V každom štáte či spoločenstve je Ideálne, keď v ňom fungujú dobré pravidlá, ktorým ľudia rozumejú, veria im a ochotne ich dodržiavajú, a ak náhodou nie, tak sú dôsledne a efektívne vymáhané. Na Slovensku sme počas pandémie svedkami, že toto nie je naša silná stránka. Aj tento faktor stál za zlými výsledkami Slovenska počas druhej vlny. Pravidlá sa nám nemusia páčiť, môžu sa nám zdať nelogické, môžu byť už zrelé na úpravu, pokojne ich môžeme kritizovať, ale pokiaľ sú platné, mali by sme sa všetci snažiť ich dodržiavať. O to viac to platí pre novinárov a pre ich hostí v reláciách – exministrov zdravotníctva, členov súčasnej vlády, poslancov parlamentu, právnikov, lekárov z prvej línie či členov iniciatívy Veda pomáha. Sú totižto prostredníctvom médií viac na očiach verejnosti, môžu formovať jej názor, viacerí z nich majú legislatívnu právomoc, niektorí z nich tieto pravidlá spoluvytvárali, a preto by ich mali poznať a dodržiavať ich. Nabudúce si preto, prosím, pri diskusiách v štúdiách a iných interiéroch opätovne nasaďte rúška, alebo zmeňte príslušné pravidlá.

Dátum: 9.06.21Nasaďte si, prosím, rúška, alebo zmeňte pravidlá!

Harmonogram stavieb ciest a diaľnic má vážne nedostatky

Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry predložilo ministerstvo dopravy neskoro a s veľkými nedostatkami, hodnotí analytik INEKO Ján Kovalčík. Materiál, ktorý v máji prerokovala vláda SR, podľa neho nenapĺňa oprávnené očakávania. Prečo?

,,Predložený dokument neobsahuje prehľadný harmonogram prípravy ani výstavby. Iba harmonogram míňania peňazí zo štátneho rozpočtu a zdrojov EÚ na jednotlivé stavby. Je zarážajúce, že vecný plán vôbec nezverejnili. Práve ten totiž zaujíma projektantov, stavbárov, samosprávy aj širokú verejnosť. Informácie, kedy sa majú jednotlivé úseky projektovať a stavať, zostávajú zbytočne zahmlené. Ďalším prejavom netransparentnosti je, že neuviedli aktuálny stav prípravy za väčšinu projektov,“ konštatuje Ján Kovalčík.

Oceňuje, že súčasná vláda prináša oproti minulosti reálnejší pohľad na to, koľko úsekov je reálne stavať v najbližších rokoch. Ale kritizuje, že plánované čerpanie zdrojov na jednotlivé projekty nie vždy zodpovedá deklarovaným prioritám, stavu prípravy a dostupným zdrojom. Dopravou preťažené obce napríklad v okolí Kežmarku, v Šariši, na Orave, či dokonca na severnej D1 by pri takomto prístupe čakali zbytočne dlho.

Ján Kovalčík tiež upozorňuje, že ministerstvo dopravy nehovorí, kedy (a či vôbec) konečne zabezpečí spoľahlivejšie sčítania dopravy na cestných ťahoch, kde plánuje najväčšie investície. ,,Je nonsens, aby sa ministerstvo roky vyhýbalo zabezpečiť kľúčové vstupné údaje na rozhodovanie o investíciách za miliardy eur. A len konštatovalo, že za daný objem peňazí sa nedá urobiť viac a na ďalšie úseky treba peniaze navyše. O to môže žiadať až také ministerstvo dopravy, ktoré presvedčí, že si splnilo svoje domáce úlohy a zabezpečilo kvalitnejšie a dôveryhodné vstupné údaje. A tiež prijalo účinné systémové opatrenia na to, aby nedochádzalo k výraznému a zbytočnému predražovaniu stavieb dopravnej infraštruktúry či už vo fáze projektovej prípravy alebo realizácie. Riadnym plnením domácich úloh by ministerstvo dopravy určite zistilo, že za dané zdroje je možné zrealizovať podstatne viac projektov, než sa to javí v harmonograme, ktorý predložili,“ tvrdí Ján Kovalčík.

Prečítajte si viac v rozhovore k tejto téme pre Denník N.

Dátum: 4.06.21Harmonogram stavieb ciest a diaľnic má vážne nedostatky

Kvalitu demokracie je možné merať indexami

Peter Goliaš v rozhovore pre Nadáciu Konrada Adenauera zhrnul výsledky nedávneho reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vnímaní demokracie na Slovensku. Prieskum pre INEKO zrealizovala začiatkom apríla 2021 agentúra Focus a finančne ho podporila Nadácia Konrada Adenauera.

Dátum: 1.06.21Kvalitu demokracie je možné merať indexami

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

  • Coop Jednota
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa
  • FinStat
  • Konrad Adenauer Stiftung
  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Posam spol. s r.o.
  • Union zdravotná poisťovňa
  • US Embassy