Aktuality

Zmena na poste riaditeľa INEKO

Peter Goliaš odchádza k 31.10.2021 z funkcie riaditeľa INEKO a od 1.11.2021 nastupuje do funkcie riaditeľa odboru vzdelávania, vedy, výskumu a inovácií na Sekcii plánu obnovy na Úrade vlády SR. Jeho nástupcom na poste riaditeľa INEKO sa stane Dušan Zachar.

Dátum: 14.10.21Zmena na poste riaditeľa INEKO

Generík prichádza čoraz menej, ich spotreba stagnuje

Slovensko patrí k štátom OECD aj EÚ s nadpriemerným, avšak dlhodobo klesajúcim alebo stagnujúcim podielom spotreby generických liekov. Na základe dát OECD o liekoch hradených z verejných zdrojov klesol podiel spotreby generických a biologicky podobných (biosimilárnych) liekov vo finančnom vyjadrení na Slovensku z 27,1 % v roku 2017 na 25,9 % v roku 2019.

Podľa databázy IQVIA, ktorá zbiera údaje od distribútorov liekov, podiel predaných generických liekov na Slovensku vo finančnom vyjadrení v rokoch 2015-20 stagnoval okolo 22 % z celkového predaja liekov vydávaných na recept.

Počet nových generických liekov prichádzajúcich na slovenský trh klesá prinajmenšom od roku 2018. Počet žiadostí o kategorizáciu generických liekov klesol z 296 v roku 2016 na 165 v roku 2020, teda o 45 % v priebehu troch rokov. Za prvý polrok 2021 bolo podaných 57 žiadostí, čo naznačuje, že pokles bude pokračovať.

Jednou z príčin stagnácie či poklesu pri príchode a využívaní generík je pravdepodobne prísna cenová regulácia. Slovensko je jedinou krajinou EÚ, kde sa uplatňuje 3-prahový vstup s povinnými zrážkami z cien prichádzajúcich generík či biosimilárov v kombinácii s určovaním cien na základe medzinárodného porovnávania. Pritom patríme medzi štáty s najvyššími povinnými zrážkami z cien a s najprísnejším externým referencovaním. Príliš vysoké zrážky z cien v kombinácii s prísnymi podmienkami referencovania môžu motivovať výrobcov, aby odďaľovali vstup lieku na trh v snahe udržať cenu v iných štátoch na vyššej úrovni.

Predovšetkým v úhradových skupinách s potenciálom vstupu viacerých konkurenčných liekov preto odporúčame uvoľniť reguláciu cien. To znamená zvážiť, či aktuálne podmienky na povinné zníženie cien najmä generických liekov nie sú príliš prísne, a to osobitne pri liekoch, kde sa dá predpokladať súťaž viacerých výrobcov, resp. dodávateľov liekov. Popri znížení povinných zrážok z cien generických liekov vstupujúcich na trh odporúčame prehodnotiť aj význam existencie tzv. 3-prahového vstupu pre generické aj biosimilárne lieky.

Dátum: 13.10.21Generík prichádza čoraz menej, ich spotreba stagnuje

Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne

Príchod biologicky podobných liekov je ukážkovým príkladom zvýšenia hodnoty za peniaze v zdravotníctve. Konkurenčný tlak priniesol zásadné zníženie verejných výdavkov za lieky s rovnakou účinnou látkou, ale aj zvýšenie dostupnosti, keď ich vďaka nižším cenám môže užívať podstatne viac pacientov. Príkladom je finančne najväčšia molekula adalimumab, ktorá sa používa pri liečbe zápalových autoimunitných ochorení. V rokoch 2019-20 klesla maximálna úhrada zdravotných poisťovní za lieky s touto účinnou látkou o 46 %. Kým v roku 2018 za ne poisťovne zaplatili 58 miliónov eur, v roku 2020 to bolo už len 48 miliónov eur. Objem podaných dávok liečiva pritom v rovnakom období stúpol o 44 %.

Ak sa pozrieme na všetky molekuly, pri ktorých v posledných troch rokoch prišiel na trh biosimilárny liek, dosiahla úspora verejných zdrojov 17 miliónov eur v roku 2020. Pri využívaní biosimilárnych aj generických liekov odhadujeme celkový potenciál pre dosiahnutie úspor vo verejných zdrojoch v orientačnej výške do 55 miliónov eur ročne nad rámec dosiahnutých úspor. Časť z tohto potenciálu sa už realizuje, časť vo výške 25-40 miliónov eur sa však bez zavedenia ďalších opatrení nepodarí dosiahnuť. Medzi opatreniami by nemalo chýbať rozšírenie centrálnych nákupov liekov, prehodnotenie nákladovej efektívnosti skôr zaradených liekov do kategorizácie, uvoľnenie cenovej regulácie ako aj efektívnejšia revízia úhrad zdravotných poisťovní za lieky. Viac informácií si prečítajte v čerstvom blogu a tiež v analýze INEKO o možnostiach využívania generických aj biosimilárnych liekov na Slovensku.

Dátum: 12.10.21Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne

Daňovú reformu treba, na nehnuteľnostiach vyberáme len tretinu (rozhovor)

Peter Goliaš pre denník SME: V porovnaní s vyspelým svetom vyberáme na daniach z nehnuteľností len tretinu toho, čo by sme mohli. Potenciál máme až na miliardu eur ročne. Samozrejme, dobehnúť vyspelé krajiny sa nedá skokovo. Preto navrhujeme, aby štát prišiel s prechodným, možno až desaťročným obdobím, keď by sa dane z nehnuteľností postupne zvyšovali. Nadol by šli, naopak, najmä priame dane z práce. Osobitne by sa to týkalo hlavne odvodov pre ľudí s nízkym príjmom.

Dátum: 7.08.21Daňovú reformu treba, na nehnuteľnostiach vyberáme len tretinu (rozhovor)

Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Ak Vás trápi šírenie populizmu a anti-demokratických síl v politike, rastúci verejný dlh, korupcia a plytvanie verejnými zdrojmi, nekvalitné školstvo a zdravotníctvo, či neférová súťaž pri podnikaní a získavaní štátnych zákaziek, potom máme veľa spoločného. Hľadáme darcov, ktorí zdieľajú naše postoje, víziu a hodnoty a sú ochotní financovať projekty, ktoré dokážu približovať Slovensko k najúspešnejším krajinám.

Dátum: 14.07.21Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

  • Coop Jednota
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa
  • FinStat
  • Konrad Adenauer Stiftung
  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Posam spol. s r.o.
  • Union zdravotná poisťovňa
  • US Embassy