Aktuality

Kvalitu demokracie je možné merať indexami

Peter Goliaš v rozhovore pre Nadáciu Konrada Adenauera zhrnul výsledky nedávneho reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky o vnímaní demokracie na Slovensku. Prieskum pre INEKO zrealizovala začiatkom apríla 2021 agentúra Focus a finančne ho podporila Nadácia Konrada Adenauera.

Dátum: 1.06.21Kvalitu demokracie je možné merať indexami

Slovensko nebolo v boji s pandémiou dostatočne transparentné, aj tak však patrí do prvej tretiny hodnotených štátov

V hodnotení transparentnosti opatrení na riešenie prvej vlny pandémie sa Slovensko zaradilo medzi 29 štátov s čiastočnou úrovňou dohľadu. Lepšie výsledky dosiahli len štyri štáty – Austrália, Nórsko, Peru a Filipíny. Horšie výsledky mali dve tretiny zo 120 hodnotených štátov. Slovensko zabodovalo pri informovaní potenciálnych žiadateľov o dotácie, informovaní o výške a štruktúre poskytnutej pomoci a tiež vďaka aktualizáciám prognóz vývoja ekonomiky a verejných financií. Naproti tomu Slovensko zaostalo najmä pri slabom zapojení parlamentu a občianskej spoločnosti do tvorby, monitoringu a implementácie opatrení, vláda tiež málo informovala o zdrojoch ich financovania.

Dátum: 25.05.21Slovensko nebolo v boji s pandémiou dostatočne transparentné, aj tak však patrí do prvej tretiny hodnotených štátov

Odborníci o zvyšovaní výdavkov

Peter Goliaš diskutoval na TA3 v Analýzach a trendoch s predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Jánom Tóthom o novele zákona o štátnom rozpočte, ktorá zvyšuje výdavky o 3,4 miliardy eur a deficit verejných financií zo 7,4 % HDP na 9,9 % HDP. Z celkovej sumy nových výdavkov zhruba miliarda nebude zvyšovať deficit, keďže ide o presuny aktív v rámci subjektov verejnej správy.

Novela je podľa Petra Goliaša objektívne potrebná, keďže pôvodne vyčlenená rezerva na riešenie pandémie vo výške zhruba miliardy eur už bola minutá a silná druhá vlna pandémie zo začiatku roka vyvolala ďalšie výdavky štátu na pomoc postihnutým ľuďom a firmám. S cieľom zabezpečiť čo najmenší dopad na deficit odporučil, aby čo najviac výdavkov bolo hradených z eurofondov.

Z celkovej sumy výdavkov súvisí s pandémiou 2,4 mld. eur, zvyšná takmer miliarda ide na nepandemické výdavky. Najväčšiu časť nepandemických výdavkov predstavujú transfery pre železničné spoločnosti, ktoré sú dlhodobo v strate a ich pravidelné dotovanie zaťažuje verejné financie. Druhou najväčšou položkou je nešpecifikovaná rezerva, pričom rizikom sú požiadavky rezortov na dofinancovanie, ktoré by mohli zvyšovať deficit.

Peter Goliaš sa kriticky vyjadril k forme predloženia novely zákona o štátnom rozpočte. Novela neobsahuje informácie o použití pôvodne vyčlenenej miliardovej rezervy na riešenie pandémie a neobsahuje ani podrobný prehľad zvyšovaných výdavkov. To sťažuje politikom aj verejnosti porozumieť dôvodom prijímania novely a tiež oprávnenosti konkrétnych výdavkov. Dôkazom toho sú aj rozpory medzi koaličnými partnermi, ktoré vyplývajú z nedostatočnej komunikácie.

Upozornil tiež, že podľa aktuálneho Programu stability stúpne štrukturálny deficit verejných financií z 2,9 % HDP v roku 2020 na 5,5 % HDP v roku 2021. Vláda pritom odkladá ozdravovanie verejných financií až na predvolebný rok 2023. V tom čase bude ale vôľa politikov prijímať nepopulárne opatrenia nízka. Reálne preto hrozí, že v tomto volebnom období k ozdravovaniu nedôjde.

Popri jednorazových výdavkoch na riešenie dôsledkov pandémie by preto mala vláda čím skôr riešiť aj štrukturálne problémy, ktoré zhoršujú udržateľnosť verejných financií. Ide napríklad o hospodárenie železničných spoločností, rastúce výdavky v zdravotníctve či dôchodkovom systéme. Vláda by tiež mala prijať plán ozdravovania verejných financií podopretý konkrétnymi opatreniami s výhľadom do konca volebného obdobia.

Dátum: 21.05.21Odborníci o zvyšovaní výdavkov

Stavebné konanie je príliš zdĺhavé a zložité, tvrdia podnikatelia

Riešenia vidia v záväzných lehotách, digitalizácii a tiež v meraní dĺžky konaní na jednotlivých úradoch a systematickom odstraňovaní nedostatkov. Väčšina podnikateľov nesúhlasí s prenosom tejto kompetencie z obcí na štátnu správu či na vyššie územné celky.

Dátum: 21.05.21Stavebné konanie je príliš zdĺhavé a zložité, tvrdia podnikatelia

Kompromisná evolúcia verejného obstarávania je lepšia ako revolúcia vicepremiéra Holého

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorú predložili spolu vicepremiér Štefan Holý a predseda ÚVO Miroslav Hlivák je posunom vpred v porovnaní s pôvodne pripravovanou “revolúciou” v štátnych nákupoch. Zhodujú sa v tom mimovládne organizácie Transparency International Slovensko, INEKO, Aliancia Fair- play, Slovensko.Digital a Nadácia Zastavme korupciu. Aj v novom návrhu vidia potenciálne riziká, o ktorých včera diskutovali so zástupcami ÚVO.

Dátum: 20.05.21Kompromisná evolúcia verejného obstarávania je lepšia ako revolúcia vicepremiéra Holého

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Európska komisia
 • FinStat
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Nadacia Pontis
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Union zdravotná poisťovňa
 • US Embassy