Potrebuje slovenský pracovný trh migráciu?

Dátum: 11.04.2016

Články v tlači Odborná literatúra Štatistiky

Ukazuje sa, že kvalifikovaní prisťahovalci v produktívnom veku majú väčší pozitívny prínos pre daňovníka ako nízko kvalifikovaní alebo starší prisťahovalci, pre ktorých je čistý efekt často negatívny. (…) Imigračná politika by nemala byť formulovaná len s ohľadom na dopady na daňovníka, ale tieto dopady by mali byť pri nastavovaní jej parametrov dôsledne posudzované. Ako kľúčové sa javí dlhodobé plánovanie, premyslená selekcia imigrantov s ohľadom na ich predpoklady uplatniť sa na trhu práce, a dôsledná integračná politika.
Martin Kahanec, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI)

Immigration policy is hard: Europe is tying itself in knots over how many Syrian refugees to admit. But the question of whether to welcome foreign students ought to be much easier. They more than pay their way. They add to the host country’s collective brainpower. And they are easy to assimilate. Indeed, for ageing rich countries seeking to import young workers to plug skills gaps and prop up wobbly pension systems, they are ideal. A foreign graduate from a local university is likely to be well-qualified, fluent in the local lingo and at ease with local customs. Countries should be vying to attract such people.
The Economist, Jan 30th 2016

Informácie o seminári:
Spoločný seminár organizovaný Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a inštitútom INEKO.

Cieľ: Na základe dlhodobých prognóz vývoja početnosti pracovnej sily ako aj bilancie verejných financií Slovenska identifikovať potrebu a potenciálne prínosy migrácie. S ohľadom na možné riziká aj prínosy migrácie preskúmať možnosti zefektívnenia migračnej politiky.
Termín a miesto: 21.4.2016, Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, Palisády 29, Bratislava
Jazyky: Slovenčina, angličtina, simultánne tlmočenie

V súčasnom období ekonomického rastu slovenskí zamestnávatelia začínajú pociťovať nedostatok pracovných síl. Tento nedostatok sa pravdepodobne ešte zvýrazní v nasledujúcich desaťročiach v dôsledku starnutia obyvateľstva. Ako sa dá čeliť týmto výzvam? Je riešením pružnejšia migračná politika? Aké sú bariéry príchodu pracovných migrantov na Slovensko? Malo by si ich Slovensko vyberať a ak áno, tak podľa akých kritérií? Aké sú skúsenosti iných krajín z otvárania pracovných trhov?

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia
10:00 – 10:05 Otvorenie seminára: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
10:05 – 12:30 Diskusný panel

Moderátor: Dušan Chrenek, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR
Panelisti (panelisti budú mať 15-20 minútové úvodné slovo, nasledovať bude diskusia medzi nimi a s obecenstvom):

 • Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Jozef Mihál, poslanec NR SR
 • Thomas Horvath, WIFO – Austrian Institute of Economic Research, Vienna
 • Jiří Vyhlídal, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Brno
 • Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR
 • Martin Kahanec, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI)

Ak máte záujem sa seminára zúčastniť (stiahnite si pozvánku), napíšte nám prosím na ivanov@ineko.sk. Z kapacitných dôvodov budeme akceptovať obmedzený počet prihlášok a to v poradí, v akom ich dostaneme.

12:30 – 13:30 Obed

Odborný okrúhly stôl:
Od 13:30 do 15:30 sa uskutoční odborný okrúhly stôl pre pozvaných hostí.
Moderátor: Peter Goliaš, riaditeľ INEKO

Potvrdení účastníci okrúhleho stola:

 1. Burza M. Joseph, prezident Kanadskej obchodnej komory
 2. Gál Zsolt, Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského
 3. Goliaš Peter, INEKO
 4. Habrman Michal, Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
 5. Hanzlíková Mária, vedúca oddelenia migrácie a integrácie cudzincov, odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 6. Holeček Jaroslav, výkonný viceprezident, Zväz automobilového priemyslu SR
 7. Hrubešová Zdenka, zástupkyňa AmCham Employment and Social Affairs Committee
 8. Ivanov Gaston, INEKO
 9. Kahanec Martin, Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI)
 10. Kovalčík Ján, INEKO
 11. Kureková Mýtna Lucia, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
 12. Mušák Michal, Slovenská sporiteľňa
 13. Páleník Michal, Inštitút zamestnanosti
 14. Radvanský Marek, Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV)
 15. Sirota Luboš, prvý viceprezident RÚZ
 16. Valachy Juraj, Tatra banka
 17. Valentovič Marián, generálny riaditeľ, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 18. Vaňo Boris, Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV)
 19. Vašáková Lívia, Zastúpenie EK v SR
 20. Vyhlídal Jiří, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Brno

Výstupy: