Reforma školstva - monitoring článkov za rok 2008

Dátum: 24.03.2010

Mikolaj nedostane Cambridge ani Harvard na Slovensko

Hospodárske noviny, 30. 12. 2008
Zámer ministra školstva Jána Mikolaja pritiahnuť na Slovensko špičkové zahraničné univerzity nie je podľa viacerých odborníkov reálny. Pripravovaná zmena zákona o vysokých školách podľa nich nevytvára dostatočne atraktívne podmienky pre kvalitné školy z Británie či USA. „Je to len zbožné prianie. Prídu sem skôr druhotriedne poľské a české školy a budú učiť tých, čo vyhodíme,“ hovorí viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Žilinskej univerzity Ján Bujňák.

Znovu schváliť maďarské názvy bude údajne problém

Hospodárske noviny, 29. 12. 2008
Opätovné schválenie novely školského zákona, ktorá mala v učebniciach pre maďarskú menšinu zabezpečiť písanie zemepisných názvov v maďarčine, bude podľa premiéra Roberta Fica komplikované. Po zohľadnení pripomienok prezidenta Ivana Gašparoviča návrh môžu odmietnuť aj jeho doterajší podporovatelia, povedal predseda vlády. … Jeho strana totiž podľa neho bude pri hlasovaní pravdepodobne prihliadať na pripomienky prezidenta, s novou podobou novely však v takom prípade možno nebude súhlasiť opozícia.

Čaplovič: Nemôžeme akceptovať názvy z čias silnej maďarizácie

Pravda, 29. 12. 2008
Čaplovič nechce používanie maďarských ekvivalentov tam, kde nikdy Maďari neboli, napríklad pri obci Ľubiša. „Nemôžeme akceptovať názvy z obdobia silnej maďarizácie koncom 19., začiatkom 20. storočia,“ zdôraznil pre SITA.

Školy vystavili študentom účet na vyše sto miliónov

Pravda, 29. 12. 2008
Vicepremiér za Smer Dušan Čaplovič si napriek tomu myslí, že na Slovensku je stále bezplatné vysokoškolské štúdium. „Jedno vysokoškolské štúdium je grátis,“ uviedol Čaplovič. Podľa zákona má totiž platiť len ten, čo študuje diaľkovo, prekročil stanovenú dĺžku štúdia alebo študuje dva odbory naraz. Takých ľudí je však veľa. Stačí, ak študent preruší školu a ide zbierať skúsenosti do zahraničia a už sa na neho vzťahuje školné. Prípadne ak stíha dve školy alebo dva študijné odbory, za jeden si musí platiť.

Vysoké školy budú môcť vstupovať do firiem s majetkom

Hospodárske noviny, 28. 12. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj chce verejným vysokým školám povoliť zakladanie, prípadne vstupovanie do už existujúcich akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným. Ministerstvo pripravilo novelu zákona o vysokých školách, podľa ktorej školy budú môcť vstupovať do firiem s majetkom, ktorý získali prevodom od štátu.

Virtuálny dohľad nad prospechom

Pravda, 27. 12. 2008
Ministerstvo školstva zavádza elektronické žiacke knižky. Tie si budú môcť rodičia cez internet skontrolovať kdekoľvek a kedykoľvek. … Má to však aj jeden malý zádrh. Tento systém už totiž na Slovensku využíva sedemdesiat percent škôl. Školský informačný systém, na základe ktorého možno elektronické žiacke knižky využívať, dostali školy zadarmo. Za pár tisíc si môžu prikúpiť verziu s internetovou kontrolou žiackeho prospechu. Ministerstvo tak doslova vykopáva otvorené dvere, keď po súťaži za štvrť miliardy korún ponúka školám niečo, čo už buď majú, alebo si to môžu samy obstarať za bagateľ. A to, že vo verejnej súťaži bol prihlásený jediný záujemca, môže zostať aj bez komentára.

Mikolaj pre HN: Prídu k nám špičkové americké univerzity

Hospodárske noviny, 23. 12. 2008

Ján Mikolaj, minister školstva SR

…Ďalším motorom, ktorý by mal priniesť kvalitu do školstva je, že sem pustíme konkurenciu. Umožníme pôsobiť na Slovensku zahraničným vysokým školám za rovnakých podmienok ako majú naše. Mám indície, že sem prídu naozaj špičkové zahraničné školy.

Aké napríklad?
To zatiaľ nemôžem povedať. Ale keď sem prídu školy, ktoré sú možno v prvej päťdesiatke na svete a urobia si tu pracovisko, bude to aj impulz pre naše školy.

Skúste povedať aspoň krajinu.
Pravdepodobne z Veľkej Británie či zo Spojených štátov.

Reformné učebnice?

SME, 23. 12. 2008
Jeden člen konkurznej komisie pre učebnicu dejepisu spolu s vedúcou odboru didaktických prostriedkov sa nominovali ako recenzenti budúcej učebnice dejepisu, ktorú oni sami označili za víťaznú v konkurze! V tejto súvislosti by som sa spýtal pána ministra, či toto je ten korektný konkurz, o ktorom nedávno hovoril v televízii. Skôr naopak, je to postup nekompetentných politicky zaviazaných ľudí, ktorým nejde o učebnicu, ale skôr o jej autora, u ktorého je väčšia záruka, že bude napĺňať ich predstavy o učebnici dejepisu najmä ako nástroja politiky a propagandy, v súčasnosti národného ducha a vlastenectva.

Dennodenný boj s cudzím jazykom

blog.sme.sk, 21. 12. 2008
Narážam na vlnu nevôle, keď hodím žiakov do neznámej situácie, s ktorou sa ešte nestretli a majú reagovať. Bezradne sa pozerajú na mňa, keď chcem, aby reagovali na neznámy text, bez toho, aby sme si ho preložili. Chcú sa učiť komunikovať, ale keď majú myslieť kreatívne, otŕčajú nos, že oni to nevedia. Neznámy text si chcú najprv preložiť a až potom s ním pracovať. … Začínam však o sebe pochybovať a pochybovať o tom, či sa v školskom prostredí dá naučiť cudzí jazyk. Na komunikačnej úrovni. Keď vidím ľudí okolo seba, ako po desiatke rokov strávenej „učením sa” cudzieho jazyka nevedia cudzincovi ani cestu vysvetliť, pýtam sa sama seba, kde je chyba. V nás – učiteľoch?

Hlávka štátu

Pravda, 20. 12. 2008
Kompromisný zákon o učebniciach, ktorý si vynútil Fico, posilňoval slovenský (štátny) jazyk. Do čisto maďarských učebníc zavádzal povinnú dvojjazyčnosť. Vetovanie tohto zákona znamená, že maďarskí žiaci sa budú aj ďalej všetko učiť iba po maďarsky. Pretože nové učebnice Mikolaja – ako je tým lepšie zorientovaným iste známe – skončili v koši. Školy ich hromadne ministrovi otrepali o hlavu.

Gašparovič vetoval maďarské názvy v učebniciach

Hospodárske noviny, 19. 12. 2008
Prezident SR Ivan Gašparovič nepodpísal novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vrátil ju do parlamentu ako celok. … Prezident odporúča novelu neschváliť, keďže má pochybnosti o jej súlade s ústavou, niektoré ustanovenia sú napísané nejasne a pripúšťajú viacero výkladov, napríklad charakteristika dvojjazyčne uvádzaných názvov, ktoré majú byť v menšinovom jazyku „vžité a zaužívané“. Navyše je novela školského zákona podľa prezidenta v rozpore so zákonom o štátnom jazyku a zákonom o geodézii a kartografii.

Študenti platia. Podľa zákona

Hospodárske noviny, 19. 12. 2008
Bezplatné štúdium na verejných univerzitách? Od septembra to už na sto percent neplatí. Vysoké školy využili zmenu zákonov, ktorú vlani presadil minister školstva Ján Mikolaj, a spoplatnili externé štúdium. Zhruba šesťtisíc študentov si tak bude od tohto akademického roku platiť okrem učebníc či dopravy aj školné. Poplatok za diaľkové štúdium sa pohybuje vo výške od 10-tisíc do 30-tisíc korún za rok štúdia. … Najviac za štúdium zaplatia externisti, ktorí by chceli titul zo žurnalistiky, marketingovej komunikácie či manažmentu.

Prezident vetoval maďarské názvy. SMK: Gašparovič nie je štátnik

Pravda, 19. 12. 2008
Prezident Ivan Gašparovič nepodpísal novelu školského zákona, ktorá mala zabezpečiť používanie maďarských zemepisných názvov v školských učebniciach pre túto menšinu. … Prezident vytkol novele nejasnosť a tvrdil, že zmena by si vyžiadala aj úpravu ďalších zákonov.

Logicky myslieť deti bolí

SME, 18. 12. 2008
Odborníci z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania tvrdia, že nezvládnuté odpovede svedčia o probléme žiakov zvládať praktické úlohy. Len na nízkej úrovni dokážu logicky myslieť, analyzovať a hodnotiť. Netýka sa to len matematiky. Aj v slovenčine im robili niektoré druhy úloh problémy. Najmä tie, pri ktorých sa museli sústrediť na obsah prečítaného textu, hodnotiť ho a následne aj interpretovať.

Deviatakov testy vytrápili

SME, 18. 12. 2008
Vo februári nechal minister školstva Ján Mikolaj otestovať Maďarov zo slovenčiny rovnako ako Slovákov. Už priznáva, že to musí zmeniť. Slovenskí žiaci síce ovládajú slovenčinu lepšie ako maďarskí, no rozdiel medzi nimi nie je priepastný. Dokázali to výsledky druhej časti februárových testov deviatakov, ktoré Štátny pedagogický ústav zverejnil v týchto dňoch.

Škola pripraví deti na život? Mýtus padá

Hospodárske noviny, 17. 12. 2008
Štát ešte v marci testoval žiakov deviatych tried základných škôl z čitateľskej a matematickej gramotnosti – skúmal ich schopnosť využiť získané poznatky v skutočných životných situáciách. Výsledok? Žiaci dosiahli v slovenčine priemernú úspešnosť 52 percent a v matematike len 35 percent. „Sú to nízke, zlé výsledky, malo by to byť medzi 60 až 70 percentami,“ hovorí pre HN poradca ministra školstva Miron Zelina. … Autori vyhodnocovacej štúdie tvrdia, že žiaci síce ovládajú učivo, ale nevedia samostatne uvažovať, hodnotiť či argumentovať. … Prvé zlepšenie výsledkov je možné podľa Zelinu očakávať po roku či dvoch.

Keď chýba motivácia

Hospodárske noviny, 17. 12. 2008
Tisícky deviatakov z minulého školského roku dostali oneskorené vysvedčenie o svojej praktickej gramotnosti v materinskom jazyku a matematiky. A výsledky druhej etapy celoštátneho testu sú nelichotivé. … Keď to tie decká nevedia, tak asi na tom má podiel aj škola, rodičia. … Analýza s chladnejšou hlavou … dáva najhoršie vysvedčenie metodike vyučovania, potom obsahu učebníc a až potom môže prísť karhanie žiakov. … Podstatné je to, že tento štát systematicky kašle na pedagogický zbor. Učitelia nemôžu mať motiváciu za tie žebračenky, ktoré dostávajú pod krycím názvom mzda, kreatívne učiť.

Národné učebnice? Deforma

www.noveskolstvo.sk, 17. 12. 2008
Do dnešného dňa nebola na Slovensku publikovaná ani jediná kvalitne urobená učebnica anglického jazyka, ktorá by sa čo i len priblížila kvalite v zahraničí publikovaných učebníc. V posledných rokoch publikovaná učebnica Nová maturita z anglického /či iného/ jazyka (tiež vydaná pod taktovkou štátu) je aj napriek niekoľkým inováciám výsmechom všetkých zásad pri výučbe cudzieho jazyka. Tento fakt vo mne vyvoláva len nové a nové pochybnosti o schopnosti ministerstva triezvo zvážiť svoje možnosti.

Súkromník = nepriateľ

Pravda, 17. 12. 2008
Je v poriadku, že nariadenia ministerstva upravujú použitie peňazí zo štátneho rozpočtu. Nariaďovať však niekomu, ako má používať svoj súkromný majetok, je v slobodnej spoločnosti neprípustné. Chce Mikolaj dostať súkromné školstvo na rovnakú poddimenzovanú úroveň ako štátne? Ak nebudú poskytovať nič navyše, rodičia nemajú dôvod dávať tam svoje deti. Alebo mu ide presne o to? Viac rozdelených normatívov na štátnych školách = viac peňazí na ceste z ministerstva k žiakovi. A na tej ceste je určite aj zopár nanominovaných kamarátov. To už chce niekto tunelovať aj školy?

Ministerstvo školstva je brzdou reformy základných a stredných škôl

www.noveskolstvo.sk, 16. 12. 2008
Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch upravuje predpoklady na výkon pedagogickej činnosti spôsobom, ktorý znemožní riaditeľom škôl angažovať vo výučbe externých odborníkov. Po novom bude môcť na všetkých školách bez ohľadu na zriaďovateľa učiť len ten, kto bude spĺňať štátom stanovené kvalifikačné predpoklady, bude riadnym zamestnancom školy a bude vykonávať pedagogickú činnosť v rozsahu stanovenom nariadením ministerstva školstva. V praxi to bude znamenať, že nebude možné, aby niektoré predmety, či jednotlivé témy, externe odučili odborníci, ktorí sú v danej oblasti expertmi, vedia túto oblasť pútavo priblížiť, nemajú však potrebný doklad o pedagogickom vzdelaní. Osobnosti literárneho života, umelci, odborníci z podnikateľskej sféry, či vedeckí pracovníci a pedagógovia vysokých škôl nebudú môcť externe pôsobiť na školách nižších stupňov.

Mikolaj chce súkromným školám prikázať, na čo smú použiť školné

Pravda, 16. 12. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj chce súkromným školám prikázať, na čo smú používať školné. Tvrdí, že ich hospodárenie chce mať pod kontrolou, pretože rovnako ako verejné školy dostávajú štátne dotácie, ale na rozdiel od nich smú vyberať aj poplatky od rodičov. Po novom zriaďovatelia súkromných škôl by smeli školné dávať len na výchovu a vzdelávanie, napríklad na platy učiteľov. Z vyzbieraných peňazí by nemohli platiť nájomné či kúpu budovy.

Vysoké školy už nepýtajú dary od externistov, myslí si minister Mikolaj

Pravda, 13. 12. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj tvrdí, že vysoké školy už nepýtajú dary od externistov. Podľa neho od vynucovania peňazí cez darovacie zmluvy upustili, lebo novela vysokoškolského zákona im od septembra legálne povolila vyberať školné od externých študentov.

Slovenské deti v matematike tromfli české

Pravda, 12. 12. 2008
Medzinárodná štúdia TIMMS tento týždeň ukázala, že slovenskí školáci matematike príliš nefandia, ale poradia si s ňou na priemernej úrovni. „Výsledky podobných testovaní opakovane ukazujú, že príklady a pojmy sa v školách bifľujú. Deti síce ovládajú postupy, ako riešiť úlohu, ale výsledok nevedia overiť, prípadne nájsť iné riešenia,“ uviedol autor školskej reformy Miron Zelina. Dôvodom podľa Zelinu je spôsob vyučovania, ktorý nevedie deti k samostatnosti. „Je potrebné vyškoliť učiteľov, aby používali iné metódy – namiesto poučiek príklady z praxe,“ dodal.

Učitelia, učte sa!

SME, 12. 12. 2008
Ten, kto sa vzdeláva, je lepší učiteľ. Z tejto zásady vychádzalo ministerstvo školstva pri príprave nového zákona o pedagogických zamestnancoch. … Za sedem rokov by sa začínajúca učiteľka mohla platovo vyšvihnúť na úroveň skúsenejších kolegýň. Musí ale zvládnuť adaptačné obdobie, spraviť si prvú aj druhú atestáciu. Keď k tomu nazbiera kredity za učebnicu či absolvované kurzy, môže mať plat aj o polovicu vyšší, ako keď začínala.

Študentov je viac, kvality menej

Hospodárske noviny, 11. 12. 2008
Hodnota vysokoškolského titulu na Slovensku klesá. Počet študentov u nás z roka na rok stúpa, čo potvrdzujú aj najnovšie čísla Ústavu informácií a prognóz v školstve. Od septembra navštevuje slovenské univerzity zhruba 230-tisíc študentov, teda o päťtisíc viac ako vlani. … Analytici však varujú – kvalita štúdia klesá a vysokoškolský titul čoskoro prestane byť pre zamestnávateľov aj spoločnosť vizitkou kvalitného vzdelania.

Poradňa pedagóga

Hospodárske noviny, 11. 12. 2008

Barbora Miháliková, Mediálny odbor MŠ SR

Čo prinesie nový zákon o pedagogických zamestnancoch?

Nový zákon prináša nový systém kariérového rastu. Zavádza štyri kariérové stupne: začínajúci pedagóg, samostatný, s prvou atestáciou a s druhou atestáciou, a dve kariérové pozície: špecialista a vedúci zamestnanec. Atestácia bude pozostávať z vypracovania a obhajoby atestačnej práce a vykonania atestačnej skúšky. Ďalším z významných cieľov zákona je aj zlepšenie starostlivosti o pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti zdravia a regenerácie pracovných síl a zvýšenie právnej ochrany osoby učiteľa.

Ázijskí a európski žiaci ‘prevalcovali’ mladých Američanov

Pravda, 11. 12. 2008
Vedci uskutočnili v rámci Medzinárodnej štúdie trendov v matematike a prírodných vedách prieskum medzi deťmi vo veku od deväť do dvanásť rokov- najmä medzi štvrtákmi a ôsmakmi. Žiaci štvrtého ročníka zo siedmich ázijských a európskych krajín prekonali Spojené štáty americké v matematike. Medzi ôsmakmi už dominovali nad USA takmer všetky ázijské krajiny. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci v rámci ázijského kontinentu v krajinách ako Hongkong, Singapur, Taiwan, Japonsko či Kazachstan – ale takisto aj v Rusku.

Učitelia za štít(k)om

Pravda, 11. 12. 2008
Ochranný štít by mal učiteľom poskytnúť zákon, ktorý im dá postavenie verejného činiteľa a sprísni tresty útočníkom. Ibaže na druhej strane sprísni aj postihy učiteľov, zakáže im podnikať a prikáže podávať majetkové priznania. Po druhé – pozíciu učiteľa by nemal podkopávať komický plat. A po tretie, zákon začne platiť, ale násilnícke spôsoby sa budú šíriť ďalej. ,,Národnému projektu kultivácie“ síce treba držať palce, ale v nekultivovanej spoločnosti veľa nezmôže.

Vysoké školy odhalia plagiátorov

SME, 9. 12. 2008
Získať vysokoškolský titul s opísanou diplomovou prácou bude ťažšie. Vysokým školám pri kontrole pomôže softvér, ktorý odhalí okopírované pasáže a zastaví plagiátora. Seminárne, bakalárske či diplomové práce má už od septembra preveriť systém s centrálnou databázou tisícov prác. Spoločný projekt univerzít zaplatí ministerstvo školstva.

Vysoké školy s nízkou úrovňou?

blog.sme.sk, 9. 12. 2008
Nenavrhujem zavedenie poplatkov, ani nie som proti tejto možnosti. … Súhlasím, že nie každý si môže štúdium dovoliť. Môj pohľad: Som absolvent, vyštudoval som zadarmo. Som ochotný platiť mesačne nejakú sumu (dajme tomu 1000Sk) svojej škole, ak budem platiť menšie dane. Matematika je jednoduchá: peniaze idú priamo škole a čo je podstatné, celých 1000Sk. Štát nemusí prerozdeľovať a ja budem spokojný, lebo budem vedieť kam tie peniaze naozaj išli. Keďže štát ušetrí, zaplatím menšie dane.

Chcem školy zmeniť

.týždeň, 8. 12. 2008

Ján Mikolaj, minister školstva SR

.ako zabránite tomu, aby zo systému ďalšieho vzdelávania učiteľov nebola čistá formalita?
Pozrite, ako systémový inžinier som si stanovil nasledovné východisko: kto sa bude viac vzdelávať, bude lepší učiteľ. Iste, niekto mi môže namietnuť, že ako k tomu príde, že hoci je lepší učiteľ ako jeho kolega, jeho kolega má väčší plat len preto, že sa vzdelával? V poriadku, ale potom mi povedzte iné kritériá. Ja zatiaľ vychádzam z toho, že kto sa vzdeláva, je lepší učiteľ a podľa toho som nastavil systém.

Čaplovič: Novela školského zákona je gestom voči menšinám

Hospodárske noviny, 7. 12. 2008
Podľa podpredsedu vlády Dušana Čaploviča nemôžu byť napríklad geografické názvy písané v jazyku menšiny tam, kde boli názvy v latinčine. Dvojjazyčnosť by mala byť zachovaná iba tam, kde žila maďarská menšina. „Chceme to vyriešiť tak, aby sa zachovala odbornosť. Odmietam zvykové práva v modernej spoločnosti,“ dodal.

Brusel pripravuje rebríček univerzít

Hospodárske noviny, 5. 12. 2008
Univerzity celého sveta by mal zhodnotiť nový ranking Európskej únie. Tender je pripravený na január budúceho roka, prvý rebríček by mal uzrieť svetlo sveta v roku 2010. „Bruselský rebríček“ by mal byť alternatívou k súčasným rankingom, v ktorých dominujú americké a britské školy.

Najlepšie fakulty konkurencia nedobehla

Hospodárske noviny, 5. 12. 2008
Výsledky podľa autorov štúdie odrážajú skutočnosť, že vedecká produkcia sa po pätnástich rokoch samostatnosti zvýšila na Slovensku o tretinu, kým u našich západných susedov viac ako štvornásobne. Kľúčovým problémom je podľa spolupracovníka akademickej agentúry Ivana Ostrovského nedostatok finančných prostriedkov, ktoré idú na vysoké školstvo – v podiele HDP na vzdelávanie je Slovensko v porovnaní s krajinami OECD, či EÚ stále na chvoste.

Elitu si pestujeme niekoľko generácií

Hospodárske noviny, 5. 12. 2008

Ján Boďa, dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Vaša fakulta sa v rebríčku zaradila medzi slovenskú špičku. Čím to je?

„Matfyz“ bola a je výborná škola už niekoľko desaťročí. Keď sa v 50. a 60. rokoch zakladalo na Slovensku v širšom meradle štúdium matematiky a fyziky, prišla na školu generácia veľmi šikovných mladých ľudí. Ich ambíciou bolo robiť matematiku a fyziku tak, aby bola porovnateľná s tým, čo sa robí vo svete. Nech máme výsledky, ktoré by boli zaujímavé aj pre tých v Berkeley (špičková technická univerzita v americkom Los Angeles). A tento prístup pomerne drsným spôsobom vštepovali aj svojim študentom.

Čo to znamená „drsným spôsobom“?

Napriek tomu, že vtedy sa hlásili na štúdium matematiky a fyziky takmer len veľmi šikovní maturanti s hlbokým vzťahom k matematike a fyzike, aj tak štandardne polovici z nich po čase povedali – choďte študovať niečo iné, na toto nemáte. Bolo to uvedomelé pestovanie elity po niekoľko generácií. To je hlavným dôvodom úspechov školy. Štyridsiatnici, ktorí pôsobia na škole v súčasnosti, nemajú problém robiť výsledky, na ktoré sa chodia pozerať zo sveta. Je to už v poradí štvrtá generácia, ktorých práca je porovnateľná so svetovou špičkou.

Top fakulty sú v Bratislave

Hospodárske noviny, 5. 12. 2008
Poradie najlepších slovenských fakúlt sa nemení. Vyplýva to z najnovšieho rebríčka kvality našich vysokých škôl, ktorý včera zverejnila agentúra ARRA. Najviac najúspešnejších fakúlt patrí pod bratislavskú Univerzitu Komenského. Jednou z nich je fakulta matematiky a fyziky, ktorá dominuje medzi prírodovedeckými školami.

Mikolaj vypovedal Smeru poslušnosť

Pravda, 5. 12. 2008
Písať maďarské názvy do učebníc podľa diktátu Smeru odmieta minister školstva Ján Mikolaj (SNS). Tvrdí, že zákon, ktorý presadili Ficovi poslanci, sa nedá uviesť do života. … Smer s pomocou opozície uzákonil, že v učebných textoch budú vžité zemepisné pomenovania v maďarčine. Má ísť o tie, ktoré školy používali pred nástupom Mikolaja v rokoch 2002 a 2006. „Ktoré sú to zaužívané? Veď to nie je v žiadnom právnom predpise. Vžitý je aj Felvidék, ktorý uráža Slovákov,“ zdôraznil Mikolaj.

Pišút: Titul univerzita úroveň školy nezdvihne

Pravda, 5. 12. 2008

Ján Pišút, odborník na vysoké školstvo

Aká je súčasná kvalita vysokých škôl?
Medzi hodnotiace kritériá patrí ich vedecká činnosť. Teda množstvo publikácií vo vedeckých časopisoch. Keď sa pozrieme na trend u nás, za posledných desať rokov narástla produkcia publikácií zhruba o štyridsať percent. Je to málo.

Univerzity sú slabé, obstáli iba chemici

SME, 5. 12. 2008
Zaostávanie vedy je zjavné už pri porovnaní s Českom. Ivan Ostrovský z tímu ARRA vidí dôvod v tom, že peniaze do vysokého školstva sa drobia medzi veľké množstvo verejných škôl. „Na Slovensku je priestor pre dve školy, ktoré by mali byť centrami vedy. V Česku sa veda sústreďuje na Karlovej univerzite v Prahe a Masarykovej univerzite v Brne,“ vysvetlil Ostrovský.

Vo vede Slovensko zaostáva za Českou republikou

Hospodárske noviny, 4. 12. 2008
Slovensko v oblasti vedy zaostáva za Českou republikou. Vyplýva to zo správy Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktorá po prvýkrát medzi hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007 zaradila aj porovnanie Slovenska a Česka. Okrem techník obsadili české fakulty v porovnaní so slovenskými vždy prvé miesto. Výnimku tvorí Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá o viac ako tretinu predstihuje najlepšiu českú technickú fakultu.

Školy stagnujú, v humanitných vedách vedie univerzita z Komárna

Pravda, 4. 12. 2008
Väčšina slovenských vysokých škôl stagnuje, ich výsledky sa zhoršujú najmä v porovnaní s najlepšie hodnotenými. „Rozostupy sa zväčšujú, prvé fakulty si upevňujú pozície, kým tie ostatné zaznamenali postupný posun smerom nadol,“ informoval Michal Považan, výkonný riaditeľ Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA), ktorá štvrtýkrát prezentovala hodnotenie slovenských vysokých škôl a ich fakúlt za rok 2007. Pozitívnym trendom podľa agentúry je, že na viacerých fakultách rastie počet zahraničných študentov.

O trinástom plate učitelia len snívajú

Pravda, 3. 12. 2008
Vianočné odmeny vo výške trinásteho platu si učitelia pod stromčekom nenájdu. Školy na ich vyplatenie nemajú peniaze. Na rozdiel od ministerstiev, kde si úradníci na konci roka prilepšia. Vláda Roberta Fica sľúbila zlepšiť postavenie pedagógov, ale tí to zatiaľ nepocítili.

Do učebníc sa dostane aj Pozsony

Pravda, 3. 12. 2008
V učebniciach pre maďarskú menšinu sa budú používať zemepisné názvy v maďarskom jazyku, v knihách sa však budú musieť v zátvorkách uviesť aj pomenovania v slovenčine. Rozhodol o tom parlament v novele zákona, ktorú presadila opozičná SMK s podporou najsilnejšej vládnej strany Smer premiéra Roberta Fica. Maďarské názvy sa budú podľa schválenej zmeny používať v prípadoch, že ide o pomenovania vžité v tomto jazyku.

O novele školského zákona sa bude hlasovať v stredu

Hospodárske noviny, 2. 12. 2008
Geografické názvy, ktoré sú vžité a zaužívané pre tú-ktorú národnostnú menšinu, by sa v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku menšiny mali písať dvojjazyčne. Prvý bude názov v jazyku menšiny, následne v zátvorke či za lomkou v štátnom jazyku tak, ako boli v schválených učebniciach v rokoch 2002 až 2006. Navrhol to predseda parlamentu Pavol Paška pri prerokovávaní poslaneckého návrhu novely školského zákona.

Všetky školy vraj budú do pol roka pripojené na internet

Pravda, 2. 12. 2008
Všetky školy na Slovensku by mali byť podľa ministerstva školstva do pol roka pripojené na internet. Doteraz túto možnosť nemalo približne päť desiatok škôl z celkových viac ako troch tisícok, povedal generálny riaditeľ sekcie informatiky ministerstva Ján Michálek. Úrad chce do roku 2011 tiež zvýšiť vybavenosť všetkých základných a stredných škôl počítačmi a notebookmi. … Na stredných školách pripadá v súčasnosti na jeden počítač desať žiakov, na základných školách je to takmer dvojnásobok. V krajinách OECD je to v priemere päť žiakov na jeden počítač.

Učitelia získajú vážnosť

SME, 2. 12. 2008
Útoky na pedagógov rieši minister školstva Ján Mikolaj z SNS novým zákonom. Počíta v ňom s tým, že od septembra 2009 sa učitelia stanú verejnými činiteľmi. Pre útočníka to bude znamenať priťažujúcu okolnosť. Postavenie verejných činiteľov však bude znamenať aj isté nevýhody. Verejnosť bude mať právo učiteľov viac kontrolovať. Budú povinní predkladať majetkové priznania. V horšom postavení budú aj v prípade, ak porušia zákon. Hovorkyňa ministra Dana Španková tiež upozorňuje na to, že nebudú môcť poberať a ani žiadať rôzne dary či iné výhody.

Premiér vzal školstvu ihriská

Hospodárske noviny, 1. 12. 2008
Školstvo bude budúci rok s výdavkami 65,4 miliardy korún (2,17 mld. eur) najdrahším rezortom. Oproti aktuálnemu roku si prilepší o desať miliárd korún. Podľa hovorkyne rezortu Dany Špankovej to priamo pocítia najmä vysoké školy, vedeckí pracovníci a pedagogickí zamestnanci v regionálnom školstve. … Martin Fronc si však myslí, že vláda vzdelávanie zanedbáva. … Tiež pripomína, že vláda nenapĺňa svoj sľub podporiť školstvo piatimi percentami HDP. Budúci rok to bude totiž len 2,9 percenta.

O integrovaných predmetoch, cédečkách a jazdení vpravo

blog.sme.sk, 1. 12. 2008
Prirodzeným riešením by bolo nahradenie úzko zameraných predmetov širšie koncipovanými oblasťami poznania typu „Svet okolo nás“, „Človek a spoločnosť“ či „Umenie a kultúra“ a pod. … Stačí vývoj nechať na konkurenčné prostredie, voľný trh a na jednotlivé subjekty. Možno spočiatku vzniknú integrované predmety iba na zopár školách, kde náhodou majú učiteľov, ktorí ich dokážu vyučovať. Neskôr možno začnú rodičia o takéto školy prejavovať zvýšený záujem, lebo sa im to bude páčiť. Ostatné školy pochopia, že je to niečo, čo k nim môže prilákať žiakov a začnú hľadať spôsoby, ako také predmety tiež zaviesť. A o pár rokov sa možno ani nenazdáme a bude to. Od ministerstva školstva by k tomu školy potrebovali jediné: voľné ruky a pokoj.

Učitelia dostanú vakcínu a pár korún navyše

Pravda, 29. 11. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) včera zverejnil dlhoočakávaný zákon o postavení učiteľa. Učitelia budú platení podľa toho, ako sa ďalej vzdelávajú. „Rozdiel v plate medzi začínajúcim a tým, ktorý má druhú atestáciu, bude až 50 percent. Na získanie postupu bude mať sedem rokov,“ uviedol Mikolaj. Za ďalšie vzdelávanie či iné aktivity získa pedagóg body navyše. „Ak napíše učebnicu, bude za ňu 25 kreditov. Za 30 nazbieraných kreditov dostane 10-percentný príplatok,“ konštatoval Mikolaj.

SNS je proti novele školského zákona

Pravda, 29. 11. 2008
Predsedníctvo Slovenskej národnej strany odporúča svojim poslancom v Národnej rade SR nehlasovať za žiadnu novelu školského zákona, ktorá sa týka používania geografických názvov. … Zároveň schvaľuje postup ministra školstva Jána Mikolaja v súvislosti s návrhom SMK na novelu školského zákona. Podľa SNS je totiž v rozpore s programovým vyhlásením vlády, ako aj s Ústavou SR. Zachovať chcú súčasnú legislatívu.

Výsledok vzdelávania? Najmä uplatniť sa v praxi

Pravda, 28. 11. 2008
Ak porovnávame situáciu s ostatnými štátmi OECD, zdá sa, že slovenskí vysokoškolskí študenti študujú na verejných vysokých školách príliš dlho a často v študijných programoch, ktoré ich nepripravujú dostatočne pre prax. Je to neefektívne využívanie verejných financií, ale aj času študenta a zároveň určité riziko, že značná časť študentov získa vzdelanie, ktoré sa ťažko uplatňuje v pracovnej sfére.

Záujem o nemčinu klesá, módna je francúzština

SME, 28. 11. 2008
Hoci sa na Slovensku po nemecky učí nepomerne viac stredoškolákov ako po francúzsky, za posledných šesť rokov záujem o nemčinu klesá. Študentov francúzštiny je stále viac. Vyplýva to zo štúdie Európskej komisie Eurydice. Štúdia skúmala výučbu jazykov v 31 krajinách Európy. „Nemčina v určitom bode zaspala,“ hovorí o jednom z dôvodov klesajúceho záujmu o tento jazyk zástupkyňa riaditeľa bilingválneho gymnázia v Sučanoch Ľubica Bošanská. Francúzština má podľa nej v porovnaní s nemčinou lepšie študijné materiály.

Po novom učia, ako vedia

SME, 28. 11. 2008
Školy majú za sebou prvý štvrťrok a pomaly aj sto dní od začiatku školskej reformy. Jej štart prežili, riaditelia a učitelia ale úplne spokojní nie sú. Chceli by učiť po novom, ale nemajú z čoho, sťažujú sa. Riaditeľom sa nepozdáva ani rýchlosť, s akou ministerstvo školstva reformu do škôl presadilo. … Ministerstvo už má aj prehľad o tom, čo si školy do svojich programov pridávali. Najviac pribudli hodiny slovenčiny, matematiky, prírodovedy a výtvarnej výchovy. Z nových predmetov sa školy snažili rozšíriť vyučovanie o cudzie jazyky a informatiku.

Fanatik naskočí bez ohľadu na vek

SME, 28. 11. 2008

Miron Zelina:

Mnohí riaditelia sa sťažujú, že na prípravu školských vzdelávacích programov nemali čas.

„Podľa toho, čo sa zoberie, že je málo času. Keď sa uvažuje 17 rokov o reforme, tak sú učitelia, ktorí pochopili, o čom to je a ihneď na to naskočili bez nejakej inštrukcie. Rozdelil by som ich na tri skupiny. Sú takí, ktorí ďalej učia učivo, ktoré sme vyškrtali, a to je zlé. Potom sú takí, ktorí pridávajú jazyky a počítače, čo je relatívne dobré. Najlepšie by bolo to, čo deti baví a čo vychádza z ich potrieb a to je najmä správanie. Je to ale len prvý rok, školy pochopia, že tam majú dať to, čo najviac páli a horí a je potrebné.“

Na osemročné gymnázium po piatej triede:http

Hospodárske noviny, 27. 11. 2008
Na osemročné gymnáziá sa môžu po novom hlásiť žiaci až po absolvovaní piateho ročníka základnej školy a počty prijímaných žiakov budú regulované. … Doteraz prijímali osemročné gymnáziá žiakov už po štvrtom ročníku ZŠ. Uchádzač o štúdium musí zároveň splniť podmienky prijímacieho konania. Do osemročného gymnázia možno prijať uchádzača len do prvého ročníka.

Nájdite si partnera zo zahraničia

Hospodárske noviny, 27. 11. 2008
Slovenskí učitelia majú čoraz viac možností spolupracovať so svojimi zahraničnými kolegami. Nejde len o výmenu poznatkov, oživenie a skvalitnenie výučby, ale aj možnosť podieľať sa na tvorbe spoločných projektov. … Jedným zo spôsobov je tzv. etwinning, ktorý je najefektívnejším fórom nadviazania partnerských kontaktov medzi európskymi školami. … Postup učiteľa, ktorý chce spolupracovať v projekte, je jednoduchý: Zaregistruje seba a svoju školu, potom si v databáze vyhľadá partnera, prípadne do nej pridá svoju ponuku. A potom už len posiela maily potenciálnym partnerom, či odpovedá na maily zo škôl, ktoré zareagovali na jeho ponuku. Takto si postupne nájde partnera každý.

Mikolaj si učebnice z platu nestrhne

Pravda, 27. 11. 2008

Ján Mikolaj, minister školstva:

Ako vydávate učebnice pre školy s vyučovacím jazykom maďarským teraz?

Vydavatelia dostali pokyn, aby bola obec alebo mesto v texte uvedená najskôr po slovensky a za lomkou v maďarčine.

Obciam chýbajú peniaze na učiteľov

Pravda, 27. 11. 2008
Obce a mestá dostanú zo štátneho rozpočtu približne o 1,3 miliardy korún (40 miliónov eur) menej, ako pôvodne schválila vláda Roberta Fica (Smer). S miliardovým výpadkom pre samosprávu počíta kabinet v dôsledku finančnej krízy, keďže predpokladá nižšie daňové príjmy od fyzických osôb. Samospráva dostáva z týchto daní až 72 percent. Obce tak budú mať namiesto predpokladaného nárastu príjmov o 4 miliardy len o 2,7 miliardy korún (90 miliónov eur) viac ako vlani. Hospodáriť by tak mali nie s 54,5 miliardy korún, ale s 53,2. Samospráva očakáva problémy … aj s odmeňovaním školských zamestnancov…

SNS a ĽS-HZDS nechcú podporiť Smer v spore o učebnice

Hospodárske noviny, 26. 11. 2008
Koaličné strany SNS a ĽS-HZDS odmietajú Ficov návrh, ktorým chce vyriešiť písanie zemepisných názvov v učebniciach pre národnostné menšiny. Obe koaličné strany nemienia podporiť pozmeňujúci návrh Smeru-SD k novele školského zákona, podľa ktorého v učebniciach by mali byť názvy v maďarčine a za nimi v slovenčine.

Smer dá pozmeňovák, 1. názov v maďarčine, za ním v slovenčine

Hospodárske noviny, 26. 11. 2008
Problém učebníc sa vyrieši v parlamente. Povedal to po rozšírenom predsedníctve Smeru-SD premiér Robert Fico. Predsedu parlamentu Pavla Pašku poveril, aby predložil pozmeňujúci návrh k novele školského zákona, ktorou sa SMK snažila presadiť povinnosť uvádzať zemepisné názvy v učebniciach pre menšiny v ich jazyku. „Nemáme s tým problém, ak by na prvom mieste boli maďarské názvy zemepisné, geografické, a potom by išiel slovenský názov,“ povedal Fico.

Deviataci sa testom vyhnú:http

Hospodárske noviny, 26. 11. 2008
Náročnejšie Testovanie 9 čaká už len zopár deviatakov. Ministerstvo školstva rozhodlo, že skúšať nebudú všetkých, ale len približne 3 360 žiakov z 88 základných škôl. Pôjde o reprezentatívnu vzorku žiakov, ktorú vyberie Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Testy budú robiť z matematiky a vyučovacieho jazyka…. Ministerstvo tvrdí, že testovanie reprezentatívnej vzorky žiakov zvolilo preto, lebo úlohy si vyžadujú dlhšie odpovede a ich hodnotenie je zložitejšie. … Riaditeľka Národného ústavu Romana Kánovská povedala, že celoplošné testovanie bude až potom, keď budú žiaci „reálne vzdelávaní“ v oblasti rozvíjania čitateľskej a matematickej gramotnosti, čo je súčasťou obsahovej reformy vzdelávania.

Vláda zmietla zo stola návrh SMK, maďarské učebnice rozdelili koalíciu

Pravda, 26. 11. 2008
Poslanecký návrh Józsefa Berényiho a Lászlóa Szigetiho zo Strany maďarskej koalície, aby sa zemepisné názvy v školských učebniciach v jazykoch národnostných menšín uvádzali v ich jazyku, vláda na rokovaní neodsúhlasila.

Vedu čaká štedrý rok, učiteľov vyššie platy

Hospodárske noviny, 25. 11. 2008
Bezplatné základné, stredné a vysoké školy, štátna podpora vedcov a športovcov, reforma odborného vzdelávania, chod úradu – toto všetko bude platiť z peňazí daňových poplatníkov ministerstvo školstva v budúcom roku. Rezort bude od januára do decembra na základe dohôd koaličného trojlístka rozdeľovať 65,4 miliardy korún (2,17 miliardy eur) – o desať miliárd korún viac ako tento rok. … V rámci výdavkov na regionálne školy je v rozpočte započítaný aj zhruba desaťpercentný rast učiteľských platov. Najväčší skok zaznamená financovanie vedy – štát dá výskumníkom prostredníctvom kapitoly rezortu, Slovenskej akadémie vied a eurofondov 12,7 miliardy korún (424 miliónov eur), čo je v porovnaní s vlaňajškom takmer o polovicu viac. … Vláda sa v programe zaviazala dať do školstva päť percent HDP, v budúcom roku to v skutočnosti bude len 2,9 percenta.

Učiteľov podľa odborov naďalej ubúda:http

Pravda, 25. 11. 2008
Dlhodobý úbytok učiteľov na školách sa stále nepodarilo zastaviť. Na základných školách sa síce počty pedagógov do konca septembra znížili pomalšie ako v minulosti, na stredných školách bol však odliv učiteľov jedným z najväčších za posledné roky. Výnimkou boli cirkevné a súkromné školy, na ktorých učiteľov pribudlo. Povedal to predseda školských odborárov Ján Gašperan. Dostatok učiteľov je podľa odborníkov nevyhnutný pre skvalitnenie výučby.

Národná učebnica

SME, 25. 11. 2008

Iveta Hermann. autorka pracuje vo firme, ktorá vydáva učebnice cudzích jazykov:

V súčasnosti je na trhu veľký počet kvalitných učebníc, z ktorých si učitelia majú možnosť vybrať podľa vlastných požiadaviek a potrieb, ale je pravda, že mnohí učitelia majú problém s výberom správnej knihy. Neviem si predstaviť, ako dosiahneme kvalitné výsledky s jednotnou učebnicou pre gymnázium na jednej strane a odborné učilište na druhej strane. … Čo sa týka argumentu, že v učebniciach chýba materiál o Slovensku, jeho kultúre a histórii, toto sa dá riešiť ako doplnok učebníc. Toto skutočne nie je dôvod na tvorbu nových učebníc.

Koaličná trojka s učebnicami nepohla, problém putuje do parlamentu:http

SME, 25. 11. 2008
Dnes sa síce začína parlamentná schôdza, koaliční lídri včera riešenie, ako si poradiť so zemepisnými názvami v maďarských učebniciach, nehľadali. Premiér Robert Fico pritom sľuboval, že problém vyrieši na spokojnosť všetkých. Teraz považuje tému za okrajovú, ktorej sa síce chce čo najskôr zbaviť, ale riešenie necháva na parlament. „Poslanci musia nájsť nejaké riešenie. My sme dnes nehľadali žiadnu zhodu v tejto téme, iba sme si vymenili postoje,“ povedal po stretnutí koaličných lídrov Fico.

On-line žiacku knižku robí aj štát:http

Hospodárske noviny, 24. 11. 2008
Internetové žiacke knižky chce minister školstva Ján Mikolaj (SNS) spustiť na všetkých školách. „V budúcnosti sa uvažuje o tom, že budú súčasťou pripravovaného Dátového centra ministerstva,“ píše sa v stanovisku rezortu. „Knižka“ by mala sprevádzať žiaka od materskej školy až po univerzitu. V databáze rezortu bude mať adresár každý študent, jeho súčasťou budú najmä údaje o známkach, hodnotenia celonárodných testov, maturít a podobne. Dátové centrum za 223 miliónov korún v súčasnosti buduje spoločnosť Siemens IT Solutions and Services, ktorá ako jediný uchádzač vzišla z verejnej súťaže. Skúšobná prevádzka Datacentra by sa mala začať na budúci rok.

Učebnice vyriešia do dvoch týždňov

Hospodárske noviny, 24. 11. 2008
Koalícia stále nevie, ako presne vyrieši písanie zemepisných názvov v učebniciach pre školy, na ktoré chodia národnostné menšiny. Premiér Robert Fico tvrdí, že problém vyriešia do dvoch týždňov. … „Môže byť, že nepôjdeme cez zákon, možno cez vyhlášku, vládne nariadenie alebo cez pokyn ministra,“ dodal Fico.

Prvý postúpil školský projekt:http

Hospodárske noviny, 24. 11. 2008
Za víťazným projektom do zápolenia o Európske podnikateľské ocenenia, ktorý pod názvom „Kvalitní v škole – úspešní v živote“ pochádza z autorskej dielne Združenia podnikateľov Slovenska, sa skrýva snaha prepojiť potreby firiem s učebnými osnovami na školách a tvorba podnikateľského vzdelávania. Projekt ponúka vytvorenie šiestich modulov vzdelávania, ktoré sa môžu ľubovoľne kombinovať. V rámci nich sa vyprodukovali rôzne interaktívne pomôcky a vzdelávacie materiály. V tomto roku sa do projektu zapojilo 29 700 študentov, 39 škôl a 1 209 učiteľov.

Školáci neovládajú jazyky a učiteľov niet:http

Pravda, 24. 11. 2008
Školská reforma jazykárom nepomohla. Žiaci majú najhoršie výsledky z nemčiny. Za ňou v nelichotivom rebríčku nasleduje angličtina a francúzština, najlepšie sa deťom darí v ruštine. Môžu za to nekvalifikovaní učitelia, ktorí sa majú od februára začať „dovzdelávať“.

HZDS: Geografické názvy v učebniciach musia byť v slovenčine

Pravda, 22. 11. 2008
HZDS je za to, aby v učebniciach vlastivedných predmetov bol geografický názov uvedený v štátnom, teda slovenskom jazyku. „V učebniciach majú byť geografické názvy vyslovene v slovenskom jazyku,“ predseda Republikovej rady HZDS Marián vyhlásil Klenko. Súčasný návrh novely školského zákona z dielne SMK je podľa podpredsedu HZDS Jozefa Habánika pre HZDS neprijateľný, pretože zasahuje do zákona o štátnom jazyku i kartografického zákona.

Slota a učebnice

SME, 22. 11. 2008
Predseda vládnej SNS Ján Slota povedal, že v učebniciach maďarskej menšiny budú slovenské aj maďarské zemepisné názvy. Podľa Slotu by mal byť ako prvý uvedený slovenský názov a za ním názov v jazyku národnostnej menšiny.

Cudzie jazyky majú učiť národne

SME, 21. 11. 2008
Základné a stredné školy majú vyučovať angličtinu, nemčinu a ďalšie štyri cudzie jazyky z novej, jednotnej národnej učebnice. Z nových učebníc by sa žiaci mali začať učiť v septembri 2010. Dovtedy musí ministerstvo vybrať autorov, ktorí napíšu knihu, zostavia k nej cvičebnicu pre žiaka, učebnicu pre učiteľa a CD s cvičeniami na počúvanie. … Ministerstvo na ich tvorbu použije asi 60 miliónov korún, ďalšie desiatky miliónov zaplatí za distribúciu a tlač. Zostaviť ich má víťaz konkurzu. … Knihy majú zohľadňovať aj kultúrne a národné špecifiká Slovenska, teda ich texty budú aj o domácich reáliách.

Protimonopolný úrad, nevadí ti ministerstvo školstva?

blog.sme.sk, 21. 11. 2008
Ministerstvo školstva pripravuje ďalší megalomanský projekt – národnú učebnicu cudzích jazykov. Keby bol len zbytočný, možno by sa nad to dalo povzniesť, veď ministerstvá bežne vyhadzujú desiatky miliónov za hlúposti. Tento projekt je však zjavne škodlivý. Čakám, kedy sa ozve Protimonopolný úrad. Alebo nedostatok konkurencie vadí len v súkromnej sfére a štátna monopolizácia na trhu učebníc je v poriadku?

Gyurcsány zisťoval, z akých učebníc sa učia maďarskí Slováci:http

SME, 20. 11. 2008
Gyurcsány, ktorý dnes navštívil aj slovenskú školu v Békešskej Čabe, chcel vedieť, aké učebnice používajú. „Zemepisné názvy sa v nich uvádzajú v slovenčine. Niekedy sa tam uvedie maďarský názov, keď sa výrazne odlišuje od slovenského,“ povedal predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fúzik. Podľa neho maďarské zákony neupravujú písanie zemepisných názvov v učebniciach, dodržiavajú sa zaužívané pravidlá. … Gyurcsány sa ďalej dozvedel, že na škole používajú aj niektoré učebnice zo Slovenska.

Taliani protestovali proti školskej reforme. A Slováci?

Pravda, 20. 11. 2008
Čo mala talianska školská reforma napríklad priniesť? Zníženie štátnych dotácií na základné vzdelávanie v najbližších štyroch rokoch takmer o 8 miliárd eur, pokles dotácií univerzitám o 1,5 miliardy eur, na 1. stupni základnej školy menej vyučovacích hodín (týždenne 24, teraz 29 až 31) a namiesto troch učiteľov na dve triedy, pre každú triedu učiteľa jediného. Dôsledky? Starosti rodičov, čo s deťmi v získanom voľnom čase, rušenie učiteľských pracovných miest (vyše 80-tisíc v najbližších troch rokoch), vážne ohrozenie univerzitného výskumu pre nedostatok financií, obava občanov z poklesu kvality vzdelávania. Komu sa chce veriť, že menej peňazí, menej učiteľov a kratší vyučovací čas môžu kvalitu vzdelávania zlepšiť?

S angličtinou treba začať v škôlke

Hospodárske noviny, 19. 11. 2008
Cudzí jazyk od materskej školy? Nič nezvyčajné. Populárnej angličtine, ale aj ďalším jazykom, sa venuje čoraz viac škôlok. „Máme v ponuke angličtinu aj nemčinu, v ktorých pokračujeme povinne od prvej triedy na základnej škole,“ hovorí riaditeľka Základnej školy s materskou školou na Jeséniovej ulici v Bratislave Zuzana Salíniová. Väčšina škôlok na Slovensku podľa nej dnes ponúka aspoň jeden cudzí jazyk, väčšinou popoludní, formou krúžku. „Je to adekvátny vek na to, aby sa deti učili hravou formou, vedia už pochytiť nielen slovíčka, ale aj celé vety a začínajú premýšľať v cudzom jazyku,“ dodáva riaditeľka.

Fico: Učebnice budú vyriešené v parlamente

Hospodárske noviny, 19. 11. 2008
Vyriešenie problému učebníc pre školy s vyučovacím jazykom maďarským dnes v Komárne opäť prisľúbil premiér Robert Fico. Zemepisné názvy by sa mali písať najskôr v maďarčine a potom v slovenčine.

Vláda má rozhodovať, ktorým firmám pôjdu stimuly na výskum

Hospodárske noviny, 19. 11. 2008
Vláda má rozhodovať, ktorí podnikatelia dostanú štátnu dotáciu na výskum a vývoj. Podnikatelia majú podľa návrhu zákona o stimuloch pre výskum a vývoj podávať žiadosti rezortu školstva. Ten posúdi ich komplexnosť, vypracuje k nim dva odborné posudky a posunie ministrom, ktorí rozhodnú, či im štátnu dotáciu schvália alebo nie.

Niektoré gymnáziá budú špičkové

SME, 19. 11. 2008
Ministerstvo školstva chce, aby bolo v každom kraji aspoň jedno gymnázium, ktoré bude poskytovať vzdelanie na prestížnej medzinárodnej úrovni. Titul špičkové môže bez rozdielu získať štátne, súkromné alebo cirkevné gymnázium, ak splní šesť kritérií ministerstva školstva. Kritériá by mali na základe štatistických ukazovateľov zohľadňovať výsledky študentov a učiteľov aj zapájanie sa školy najmä do medzinárodných projektov. … Prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavol Sadloň si myslí, že ak sa niektoré gymnázium sústredí na kritériá vytýčené ministerstvom, tak ich splní. Dodáva však, že iba splnenie kritérií nie je zárukou kvality školy.

Pochod veľkej septembrovej obsahovej reformy

www.noveskolstvo.sk, 18. 11. 2008
Toľko spomínaný fínsky vzdelávací systém je skutočne dobrým príkladom. … Autori však nikde nespomenuli systém tzv. „zgrupovania“ na fínskych školách, teda možnosť spájať i malé deti na prvom stupni nielen podľa ich záujmu a výberu voliteľných predmetov, ale i podľa tempa ich napredovania v povinných predmetoch do malých skupín. Ide o mimoriadne kvalitne prepracovaný systém vnútornej „krátkodobej“ selekcie, ktorý dokáže pomôcť slabším a motivovať šikovnejších. O tom môžu naše základné školy, ktoré sú i po prijatí nového školského zákona naďalej zväzované centrálne stanovenými učebnými plánmi a učebnými osnovami, iba snívať.

Zahraničné štipendiá delili nespravodlivo

SME, 18. 11. 2008
Uchádzači o sociálne štipendium na stredo­školské štúdium v zahraničí nemali pri výbere v prešovskom kraji rovnaké šance. Študentov štátnych a neštátnych škôl posudzovali úradníci rôzne. Hoci sa štipendium volá sociálne, Krajský školský úrad v Prešove vôbec neskúmal sociálnu situáciu študentovej rodiny.

Učebnice pre menšiny sa zmenia k spokojnosti všetkých

Hospodárske noviny, 15. 11. 2008
Zmenu učebníc pre maďarské národnostné školy na Slovensku podľa požiadaviek menšiny dnes v Komárne sľúbil premiér Robert Fico maďarskému partnerovi Ferencovi Gyurcsányovi. Naznačil, že jeho Smer-SD podporí v parlamente novelu školského zákona, ktorá prikazuje v učebniciach menšín písať zemepisné názvy v ich jazyku.

SMK a SDKÚ-DS sa zhodli na status quo v školskom zákone

Hospodárske noviny, 14. 11. 2008
Predstavitelia SMK a SDKÚ-DS sa dnes zhodli na zakotvení status quo pri vyučovacom procese na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín v školskom zákone. … SDKÚ-DS má podľa predsedu strany Mikuláša Dzurindu záujem, aby sa dospelo k spoločnému textu novely školského zákona. Podľa neho minister školstva Ján Mikolaj urobil zmeny, ktoré menia súčasný stav a rovnako ani pôvodný návrh SMK nekopíruje súčasnú situáciu. Dzurinda je preto za predloženie takej novely, ktorá by len opísala stav, ktorý pri vyučovaní na školách s jazykom národnostných menšín existuje.

SMK dohaduje učebnice so Smerom

Pravda, 14. 11. 2008
Ako písať maďarské učebnice, má ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi (SNS) nadiktovať zákon. Dohaduje ho SMK v parlamentných chodbách so Smerom a kresťanskými demokratmi. Mikolaj o rokovaniach nevie. Zmena školského zákona by mala zabezpečiť, aby boli názvy miest a obcí v jazyku menšiny. Novelu predložila SMK a prejsť by mala vďaka pozmeňujúcemu návrhu – pomenovania budú dvojjazyčné.

Smer nakoniec SMK pri novele o učebniciach nepodržal

Pravda, 14. 11. 2008
Ficov Smer nepodržal SMK v prípade novely, ktorá rieši podobu geografických názvov v učebniciach pre maďarské školy. SMK ho v školskom parlamentnom výbore nepresvedčila, aby podporil jej pozmeňujúci návrh k novele školského zákona. Hlasy Smeru pritom pomohli SMK na poslednej schôdzi, keď parlament posunul novelu od SMK do ďalšieho kola schvaľovania.

Mikolajky a Európska únia

SME, 14. 11. 2008
Ak si vezmete do rúk ktorékoľvek číslo Učiteľských novín z posledného obdobia, zarazí vás počet fotografií ministra školstva na jeden štvorcový decimeter plochy. Akoby to ani neboli Učiteľské noviny, ale noviny súčasného ministra školstva (priliehavejší názov pre ne by bol Mikolajky). … Reklama jedného človeka, jedného názoru za peniaze dvadsiatich siedmich krajín únie. Šikovné, však?

Pätinu žiakov učitelia nezvládajú

Hospodárske noviny, 13. 11. 2008
Učitelia zaznamenávajú pri 15 až 20 percentách žiakov problémové správanie, špecializované pedagogicko-psychologické poradne však navštívi len približne polovica z nich. Konštatovali to odborníci na konferencii koordinátorov prevencie škôl, ktorá sa od utorka koná v Žiline.

Maďarské školy dostanú eurofondy

Pravda, 12. 11. 2008
Minister Marián Janušek z SNS pomaly uvoľňuje kohútiky eurofondov aj pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Koncom októbra sa päť z nich dozvedelo, že im priklepol desiatky miliónov korún. Školy pre maďarskú menšinu sa doteraz k peniazom nedostali.

Ministerstvo chce posilniť voľnosť vysokých škôl

11. 11. 2008
Ministerstvo školstva chce novelou vysokoškolského zákona posilniť voľnosť vysokých škôl. Ministerstvo chce umožniť verejným vysokým školám vstupovať do obchodných spoločností so svojím majetkom a aj so štátnymi dotáciami. „Pôjde najmä o vedeckovýskumné projekty ako sú vedecko-technologické parky, výskumno-vývojové centrá, technologické inkubátory. Aby vysoké školy neboli limitované svojou právnou subjektivitou, že nemôžu vstupovať do akciových spoločností, ktoré budú určené iba na vedu a výskum,“ povedal minister školstva.

Keď nestačia peniaze od štátu, pomôže študent

Hospodárske noviny, 11. 11. 2008
Rozpočty niektorých univerzít, ktoré dostávajú peniaze od štátu, naďalej plnia dary od študentov. Vysoké školy vylučujú, že by to bola podmienka na ďalšie štúdium a jeho úspešné ukončenie.

Čo sú všeobecné študijné predpoklady a ako ich možno testovať

blog.sme.sk, 10. 11. 2008
Aj školské vzdelávanie je špecifickou činnosťou, na úspešné zvládanie ktorej sú potrebné isté predpoklady. Pri akademickom vzdelávaní založenom najmä na práci s textom obsahujúcim množstvo teoretických pojmov sa uplatňujú predovšetkým: verbálne schopnosti, schopnosť čítať s porozumením, pracovať s textom, schopnosť pracovať s informáciami, schopnosť narábať s teoretickými, abstraktnými pojmami, logické a analytické myslenie, abstraktné myslenie, kvantitatívne uvažovanie a v značnej miere aj pamäť. Žiaci, ktorí majú tieto schopnosti dobre rozvinuté, sú v istom zmysle lepšie vybavení pre taký druh vzdelávania, aký dominuje v našich školách a majú lepšie predpoklady dosahovať v ňom dobré výsledky. Preto sa o uvedenom súbore schopností hovorí ako o všeobecných študijných predpokladoch.

Mikolaj: Názvy v jazyku menšín na konci učebnice sú nepraktické

Hospodárske noviny, 9. 11. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj pripustil, že umiestnenie slovníka s názvami v jazyku národnostnej menšiny na konci učebnice je nepraktické. „Súhlasím s tým, že je to nepraktické. Niektorí vydavatelia však tvrdia, že pre plynulosť textu je lepšie, aby slovník bol na konci učebnice,“ povedal minister.

Kam tá mládež speje?

blog.sme.sk, 8. 11. 2008
Ja môžem povedať len za seba a svojich spolužiakov, že sme radi, že nás táto reforma nezasiahla, lebo by sme boli sprostejší než sme. A to hlavne čo sa týka biológie a slovenského jazyka. Biológia je predmet, ktorý by mal ako-tak ovládať každý z nás. Učiť sa živočíchy podľa toho kde žijú a nie podľa toho aký bol ich vývin je naozaj absurdné. Je to ako miešať jablká s hruškami. A to, čo sme my preberali na literatúre 4 roky majú terajší prváci zvládnuť za dva? Smiešne! Dobre zredukuje sa im učivo, ale na úkor čoho? Svetovej literatúry, ktorú má väčšina študentov najradšej. Kultúrne dedičstvo našich predkov je samozrejme dôležité, ale ak sa učivo bude zakladať najmä na slovenskej literatúre u študentov to môže vyvolať odpor.

Chcú viac Krista na školách

SME, 8. 11. 2008
Katolícki biskupi sa tento týždeň stretli s premiérom Robertom Ficom a žiadali od neho obnovenie počtu vyučovacích hodín náboženstva na úroveň spred školskej reformy. Rovnakú požiadavku formulovali aj v liste, ktorý poslali ministerstvu školstva. Biskupi zároveň vyzvali na zastavenie diskriminácie cirkevných škôl, ktoré dostávajú od štátu menej peňazí ako verejné školy. Ministerstvo zatiaľ list nedostalo, no vláda prisľúbila, že bude rokovať.

Koniec prírodných vied?

SME, 7. 11. 2008
Záujem žiakov o štúdium prírodovedných predmetov z roka na rok klesá. Viera Lapitková z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky hovorí, že k nim na čistú fyziku a fyziku učiteľských predmetov sa hlási tak málo študentov, že sa obáva o budúcnosť fakulty. … Vedenie Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici s negatívnym trendom bojuje. Do vyučovania matematiky, fyziky a geografie zaviedlo nové metódy, počítačové systémy a státisíce korún investuje do zahraničnej odbornej literatúry.

Učebnica má zaujať najmä učiteľov

SME, 7. 11. 2008

Martin Mojžiš

Ako by mala vyzerať dobrá učebnica?

„Oveľa väčší dôraz by sa mal klásť na rozvíjanie takých schopností, ako vedieť samostatne získavať a spracovávať informácie, diskutovať, formulovať a počúvať argumenty, vytvoriť si názor, dokázať samostatne experimentovať a podobne.“

Dobrovoľná závislosť škôl sa dá liečiť

Hospodárske noviny, 6. 11. 2008
Pracovníci školstva sa často sťažujú na nedostatok financií na prevádzku a modernizáciu škôl, ale na druhej strane až 93 percent svojich potrieb školy financujú zo štátneho rozpočtu. Ostatné možné zdroje pokrývajú len zvyšné percentá. Tým sú vlastne školy dobrovoľne závislé od štátu. … Jedným zo zdrojov financovania školy môže byť aj zisk z podnikateľskej činnosti škôl. Školy a školské zariadenia môžu vykonávať prakticky akúkoľvek podnikateľskú činnosť, ktorá nie je v rozpore s plnením ich poslania. … Ďalšou z možností získania financií sú rôzne projekty, ktoré možno financovať napríklad z Európskeho sociálneho fondu.

Zmeny vo financovaní súkromných škôl

Hospodárske noviny, 6. 11. 2008

Ján Matula, vedúci oddelenia koncepcií financovania regionálneho školstva

Od septembra sa podľa novely zákona upravil spôsob financovania súkromných škôl. Normatívny príspevok pre súkromnú školu sa zníži o 15 percent v prípade, ak Štátna školská inšpekcia zistí nesúlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom alebo odbornosť vyučovania nižšiu ako 70 percent. Príspevok sa zníži aj v prípade, ak je počet žiakov v triedach vyšší ako stanovil zákon. Zriaďovateľ súkromnej školy nemôže použiť normatívne finančné prostriedky na kapitálové výdavky, na úhradu nájomného podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci a na reklamu. Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť kvalitu výchovy a vzdelávania v súkromných školách.

Trnka: Učitelia sú manažéri mladých mozgov

Hospodárske noviny, 4. 11. 2008
Milan Trnka (34-ročný učiteľ geografie na Piaristickom gymnáziu sv. J. Kalazanského v Nitre) vedie žiakov k samostatnosti. Na zemepise, ktorý učí, nechce počuť nabifľované poučky, dôležité je vedieť veci správne opísať. „Geografia nie je o faktoch. Ja nechcem od nich, aby vedeli naspamäť polohu či rozlohu. To všetko sa dá nájsť na mape. Chcem, aby veci vedeli použiť, aby medzi nimi poznali súvislosti.“ … Aby išiel s dobou, hodiny zemepisu oživuje novými informačnými technológiami. … Používajú virtuálne mapy, učivo názorne demonštruje na animovaných dokumentoch BBC a pri výletoch do terénu je dobrou pomôckou školské GPS.

Maďari učebnice nechcú, Slováci nemajú

Pravda, 4. 11. 2008
Nové učebnice, ktoré zaviedol Mikolaj v septembri, podľa riaditeľa Gymnázia na Alejovej ulici v Košiciach Ľubomíra Sobeka nie sú a „ešte dlho asi nebudú.“ „Napríklad v príme učíme chémiu, ktorá je nová. Učebnica na ňu nie je. Študenti robia najmä pokusy s materiálom, tak im učitelia diktujú,“ opísal. Na dejepise stále používajú gymnazisti starú učebnicu, v ktorej je aj pravek. Ten sa podľa nových pravidiel prváci neučia vôbec.

Naše školy v elite chýbajú

Hospodárske noviny, 4. 11. 2008
Žiadna slovenská univerzita sa nedostala medzi 500 najlepších na svete. Inštitút vysokoškolského vzdelávania pri Shanghai Jiao Tong University zaradil do najnovšieho rebríčka päť univerzít z krajín Vyšehradskej štvorky – jednu českú, po dve z Maďarska a Poľska. … Šangajský inštitút pri hodnotení posudzuje najmä výsledky v oblasti výskumu, keďže iné ukazovatele by podľa všetkého nebolo možné objektívne hodnotiť. Zohľadňujú aj nositeľov Nobelových cien a ďalších vedeckých ocenení či počet článkov a citácií v medzinárodných vedeckých periodikách.

Lákame elitné univerzity sveta

SME, 4. 11. 2008
Novela ministra Jána Mikolaja z SNS, ktorá je v pripomienkovom konaní, stanovuje aj podmienky pre príchod zahraničných univerzít. Renáta Králiková z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť si myslí, že Slovensko elitné univerzity zo sveta potrebuje. Novela však podľa nej zhorší podmienky pre slovenské súkromné školy. Súkromné vysoké školy majú podľa návrhu novely vznikať iba ako odborné vysoké školy. V praxi to znamená, že budú môcť poskytovať len bakalársky stupeň vzdelania. Takéto obmedzenie by však neplatilo pre verejné a štátne školy, ktoré by od svojho vzniku mohli pôsobiť aj ako univerzity a poskytovať všetky stupne vzdelania.

Školy vrátili asi tisíc sporných učebníc

Pravda, 3. 11. 2008
Školy vyučujúce v maďarskom jazyku vrátili ministerstvu školstva asi tisíc učebníc vlastivedy so spornými geografickými názvami v slovenčine. Ďalšie stovky kníh ostali nepoužité v skladoch, potvrdil Zväz maďarských pedagógov. … „Z učebníc sa podľa dostupných informácií učí len na asi piatich či šiestich školách,“ zhrnul výsledky prieskumu z väčšiny škôl, kde boli knihy rozposlané, šéf zväzu László Pék.

Spása pre školy? Nech platia všetci

Hospodárske noviny, 3. 11. 2008
Slovenské vysoké školstvo potrebuje zásadné zmeny, inak ho čaká kríza. Obrovský prílev študentov, znižovanie kvality vzdelania, nesúlad s potrebami trhu, korupcia, nedostatok renomovaných pedagógov – to všetko vedie naše školy ku kolapsu. Taký je záver aktuálnej štúdie súkromného analytického inštitútu European Public Policy Partnership o stave univerzitného vzdelávania. Riešenie? Odpojenie verejných škôl od štátneho rozpočtu a spoplatnenie aj denného štúdia.

Dosť bolo selekcie?

.týždeň, 3. 11. 2008
Napriek oprávnenej kritike realizácie tohto plánu, ktorý v budúcom roku nepríjemne postihne dobré aj zlé osemročky rovnako, je však najdôležitejší pohľad na celok. Z verejných peňazí by sa totiž mal financovať školský systém, ktorý aj na základe medzinárodných skúseností prospieva väčšine. Hoci redukcia vyzerá ako útok na konkurenciu v školstve, tá by mala prebiehať inak: nech si jednotlivé školy konkurujú pestrou vzdelávacou ponukou, nie však v systéme, ktorý len desaťročné deti selektuje a viac menej odsudzuje do dvoch typov škôl… Po rozhodnutí o redukcii osemročiek však prichádza naliehavejšia výzva: zlepšenie kvality základných škôl…

Radšej diferenciácia ako segregácia

.týždeň, 3. 11. 2008

Psychológ Vladimír Dočkal, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie:

.takže ešte raz – k čomu ste vy, ako detský psychológ skúmajúci náš vzdelávací systém, dospeli?

Školský systém má byť variabilný. Väčšina nadpriemerných detí má byť integrovaná, no už na prvom stupni môžu postupovať podľa náročnejšieho vzdelávacieho programu ako ich spolužiaci. Druhý stupeň treba výraznejšie diferencovať, a to aj tak, že deti budú postupovať pri vzdelávaní rôznym tempom. Ako matematik som napríklad piatak, ale ako dejepisár som siedmak, prečo nie? Je to síce organizačne náročné, ale keď to vedia urobiť vo Fínsku, tak by sme sa mohli pokúsiť urobiť to aj my.

Fínsky recept

.týždeň, 3. 11. 2008
„Fínsky vzdelávací systém je založený na rovnocennosti a neselektívnosti,“ hovorí Slovenka Anna Kyppö, vysokoškolská učiteľka, ktorá sa vydala do Fínska a fínskym vzdelávacím systémom prešli aj jej tri deti. „Vo Fínsku neexistujú elitné základné školy ani školy pre mimoriadne talentované deti,“ pripomína pani Kyppö. … Tajomstvo úspešnosti fínskych školákov podľa nej vychádza práve z tejto rovnosti. Všetky deti chodia spolu na prvý stupeň (od 1. do 6. triedy) aj na druhý stupeň (od 7. do 9. triedy).

Gymnazisti, poďte študovať strojárinu!

blog.sme.sk, 1. 11. 2008
Problém je v tom, že dnešný systém vzdelávania je nezmyselný a obsahuje bezúčelné predmety ako estetická výchova a podobne. Vedie študentov k učeniu sa naspamäť a nie k vlastnému rozmýšľaniu. S technikou sa študent gymnázia za štyri roky prakticky nestretne. Koľko študentov dnes maturuje z deskriptívnej geometrie? A koľkí si zapisujú ako maturitný predmet do počtu NOSku? To vážne potrebujeme toľko filozofov, ekonómov, politológov či sociológov? Preto ak sa rozhodnete, že po gymnáziu pôjdete na techniku a budete raz pre túto spoločnosť prospešní a patrične za to ocenení, odporúčam vám, aby ste sa už počas gymnázia zamerali na predmety, ktoré vám budú v budúcnosti prospešné. To znamená matematika a hlavne fyzika. Newtonove pohybové zákony, mechanika, kinematika, dynamika, termomechanika, mechanika tekutín či pružnosť a pevnosť, to sú fyzikálne zákony, podľa ktorých sa riadi okolitý svet…

Pátranie po predkoch pokračuje

Hospodárske noviny, 30. 10. 2008
Organizátori projektu Poznaj svoju minulosť, alebo Pátranie po predkoch, spustili jeho ôsmy ročník. Projekt je určený pre základné a stredné školy u nás i v zahraničí. Žiaci s podporou svojich učiteľov odkrývajú dejiny svojich rodov, pátrajú po súvislostiach v rodinnej, regionálnej, národnej a európskej histórii, objavujú významné osobnosti z vlastných rodín, nachádzajú odpovede na otázku, ako sa zrodilo ich priezvisko, prečo sa ich obec volá práve tak, ako sa volá, zbierajú príbehy o živote svojich predkov.

Úspech Fínska sa začal na základnej škole

Hospodárske noviny, 30. 10. 2008
A čo je tajomstvom fínskeho vzdelávacieho systému? Medzi inými vecami fínska prezidentka vyzdvihla vysoko vzdelaných učiteľov základných škôl. Fínski učitelia sú relatívne dobre zaplatení a tešia sa vysokému spoločenskému rešpektu. Na to, aby ste mohli učiť vo fínskej škôlke, potrebujete minimálne bakalárske vzdelanie a vysokoškolské vzdelanie je potrebné na to, aby ste mohli učiť na základnej škole. Aj preto je o túto profesiu záujem – iba jeden z desiatich uchádzačov je prijatý na fínske univerzity, ktoré pripravujú pedagógov.

Smer podporil maďarské názvy

SME, 29. 10. 2008
Vládny Smer-SD dnes pomohol opozičnej SMK posunúť na ďalšie rokovanie parlamentu návrh, aby v maďarsky písaných učebniciach boli geografické názvy uvádzané v maďarčine. Strana premiéra Roberta Fica si za hlasovanie vyslúžila výčitky menších koaličných partnerov SNS a ĽS-HZDS.

Maďarov učíme frázovať

SME, 29. 10. 2008
Tak ako každý štvrtok sa siedmaci z maďarskej školy v Tešedíkove na druhú vyučovaciu hodinu rozdelili na polovicu. Začína sa hodina slovenského jazyka. Ich učebnice sú plné neživých fráz, s akými sa sotva niekedy v reálnom živote stretnú. Dokazuje to aj nová téma o varení. Učia sa, ako sa pečú langoše. Sú vynikajúce. Keď ich Erika zje, „cíti sa ako v siedmom nebi“. Žiaci sa dozvedia, že Erikina stará mama „múti maslo“. … Namiesto prepísanej vlastivedy so zemepisnými názvami by sa im zišla nová učebnica slovenčiny. Taká, ktorá by sa viac zamerala na konverzáciu.

Bludy/Téveszmék

SME, 29. 10. 2008
V diskusii nezaváži ani argument, že slovenské deti v Maďarsku, v Srbsku a Rumunsku majú v knihách slovenské zemepisné názvy, maďarské deti v Rumunsku a v Srbsku zasa maďarské a nikoho to netrápi. Najhoršie na celom je, že nikto nehovorí o tom, ako skvalitniť výučbu slovenského jazyka v školách s vyučovacím jazykom maďarským. To je pre politikov vedľajšia záležitosť. Keby sa maďarské deti náhodou naučili poriadne po slovensky, už by sa z témy nedal vytĺkať politický kapitál. Preto radšej hovoria nezmysly typu, že slovenské názvy v maďarských textoch pomôžu deťom.

Kedy konečne začneme učiť najskôr o slonovi a až potom o bunke?

blog.sme.sk, 28. 10. 2008
Čím sú žiaci mladší, tým je systematický prístup nevhodnejší a kontraproduktívnejší. Prečo? Napríklad preto, že pojmy, ktoré sú v rámci systematickej výstavby vednej oblasti „nižšie”, teda bližšie k základom, sú takmer vždy najťažšie na pochopenie. Fundamentálne pojmy ako bunka či gén sú pre žiakov oveľa abstraktnejšie a náročnejšie na pochopenie ako napríklad slon.

Najskôr v slovenčine, potom v maďarčine, trvá na svojom Mikolaj

Pravda, 28. 10. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) naďalej trvá na tom, aby boli v učebniciach písaných v maďarskom jazyku uvádzané geografické pomenovania najprv v slovenčine a až potom v maďarčine. Odporučil však vydavateľom, aby za slovenskými pomenovaniami boli aj maďarské, povedal novinárom. … Rovnakým spôsobom by sa podľa ministra mali používať napríklad aj názvy v učebniciach angličtiny. Ak žiaci budú čítať o Londýne, na prvom mieste v texte by mal byť slovenský názov a až potom anglický.

Ministerstvo školstva spúšťa edičný portál

Hospodárske noviny, 28. 10. 2008
Ministerstvo školstva spúšťa edičný portál, na ktorom bude zverejňovať zoznam učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bola udelená schvaľovacia doložka. Ako dnes informoval na tlačovej besede minister školstva Ján Mikolaj, na internetovej stránke www.edicny-portal.sk si môžu školy objednávať učebnice. Školy, ale aj verejnosť si môžu prezerať zoznamy schválených učebníc, ktoré sú postupne dopĺňané. Edičný portál má informovať o vyhlasovaných konkurzoch na učebnice a iné materiálne didaktické pomôcky, ktoré vyhlasuje ministerstvo školstva.

Učebnice sú stratené peniaze, učí sa po starom, tvrdia riaditelia škôl

Pravda, 27. 10. 2008
Deti maďarskej národnosti sa prostredníctvom nových učebníc vlastivedy, v ktorých sú geografické názvy uvádzané v maďarskom texte v slovenčine, lepšie po slovensky nenaučia, tvrdia oslovení riaditelia škôl. Knihy totiž vracajú ministerstvu a vyučujú tak ako doposiaľ. … Proti tomu, že štát vynaložil peniaze na tlač učebníc vlastivedy, ktoré sa nepoužívajú, minister zasiahnuť neplánuje.

Platy v školách neporastú každému rovnako

Pravda, 26. 10. 2008
Kabinet premiéra Roberta Fica v štátnom rozpočte počíta s 10,5-percentným rastom učiteľských zárobkov. Minister Mikolaj však pripustil, že s takým zvýšením nemôže rátať každý. „Bude to tak okolo osem percent,“ konštatoval minister. Peniaze navyše má Mikolaj pre prípad, ak parlament prijme nový zákon o pedagógoch. V takom prípade by si prilepšili tí, ktorí sa rozhodnú ďalej študovať. Podľa škôl budú v nevýhode najmä starší. Mikolaj totiž ráta s tým, že učitelia budú mať sedem rokov na to, aby dosiahli vrchol v kariére. … Práca navyše s deťmi v triede však podľa Mikolaja ocenená nebude, keďže, ako tvrdí, nedá sa odmerať.

Učebnice sú v poriadku, tvrdí Mikolaj

Hospodárske noviny, 26. 10. 2008
Učebnice v žiadnom prípade nemôžeme stiahnuť, pretože sú v poriadku, povedal dnes v diskusnej relácii TV Markíza Na telo minister školstva SR Ján Mikolaj. Ako dodal, učebnica je v zmysle Ústavy, Európskej charty a všetkých zákonov. „To, že je prekladový slovník na konci, neprekáža a neznamená to ani, že by nebola zachovaná dvojjazyčnosť tejto učebnice,“ povedal Mikolaj.

Sporné učebnice pre maďarské školy čaká zmena

Hospodárske noviny, 25. 10. 2008
Sporné učebnice pre maďarské školy čaká zmena. „Slovenský ekvivalent nebude skloňovaný, čiže bude uvedený v originále, za tým bude v lomke názov v jazyku národnostnej menšiny, ktorý už bude skloňovaný, tak, ako si gramatika vyžaduje,“ informoval minister školstva Ján Mikolaj na dnešnej tlačovej besede po zasadnutí rozšíreného predsedníctva SNS v mestskej časti Ružomberka Černovej.

Reforma po slovensky: Základné omyly štátnych vzdelávacích programov

noveskolstvo.sk, 23. 10. 2008
Tvorba štátnych vzdelávacích programov ako nástroja na reformu obsahu vzdelávania mala niekoľko podstatných východísk. … 1. existencia štátnych vzdelávacích programov (vo väzbe na školské vzdelávacie programy) je zaštítená ideou dvojúrovňového modelu obsahu vzdelávania. 2. zásadná revízia a transformácia vlastného obsahu vzdelávania sa mala metodologicky oprieť o definovanie tzv. vzdelávacích oblastí. 3. náhľad na tvorbu konkrétnych prvkov učiva vo vzdelávacích programoch mal byť prispôsobený modernému konceptu tzv. kľúčových kompetencií. V uplatňovaní všetkých týchto ohlasovaných východísk štátne vzdelávacie programy očividne zlyhali, čím strácajú akýkoľvek reálny potenciál na takú reformu vzdelávania…

Naozaj treba v školách odbúrať faktografiu?

blog.sme.sk, 23. 10. 2008
Problém nespočíva ani tak v samotnom množstve faktografie, ale v jej výbere a spôsobe práce s ňou. Osobne nevidím problém v tom, že žiaci prichádzajú v škole do styku s množstvom faktov, ale v tom, že 1. výber faktografie a spôsob jej prezentácie je taký, že žiaci nemajú žiadnu motiváciu sa s faktami oboznamovať, 2. konštatovaním faktov vyučovanie v podstate končí, namiesto toho, aby ním začínalo (a pokračovalo ich porovnávaním, triedením, analýzou, hodnotením…), 3. pri hodnotení žiakov sa posudzuje schopnosť reprodukovať fakty namiesto schopnosti s nimi pracovať.

Kriedu vystrieda dotykový monitor

Hospodárske noviny, 23. 10. 2008
Úplnou novinkou je zatiaľ tzv. interaktívna tabuľa. Používajú ju napríklad na bratislavskom Gymnáziu Laca Novomeského, kde sa chystajú postupne učiť týmto spôsobom okrem matematiky a jazykov aj biológiu a ďalšie predmety. Vypracovali na to projekt Zmena tradičnej školy na modernú, na základe ktorého získali z ESF finančné prostriedky na motiváciu pedagógov. … „Vytvárame si v rámci projektu banku lekcií a úloh. Ich počet sa ďalej zväčší výmenou s kolegami z iných škôl, náš systém e-learningu výmenu umožňuje…” hovorí učiteľka Anna Gottweisová.

Mikolaj maďarské školy ignoruje

SME, 23. 10. 2008
Ministra školstva Jána Mikolaja z SNS protesty maďarských žiakov a učiteľov netrápia. „My to absolútne ignorujeme,“ povedal včera o protestoch maďarských škôl minister školstva Ján Mikolaj z SNS. Novinárov ubezpečil, že riaditeľom, ktorí vracajú štvrtácke vlastivedy späť ministerstvu, nijaký trest nehrozí.

Maďari hrozia protestmi

SME, 22. 10. 2008
Rozhodné „nie“ premiéra Roberta Fica požiadavke maďarskej menšiny stiahnuť sporné učebnice vlastivedy prijali slovenskí Maďari s veľkou nevôľou. Pre knihy, v ktorých napriek doterajšej praxi nie sú miestne názvy dvojjazyčné a maďarské preklady slovenských názvov sú na konci knihy, chcú niektorí protestovať v uliciach.

Svet nepozná slovenské univerzity

Hospodárske noviny, 21. 10. 2008
Slovenské univerzity nepatria medzi svetovú špičku. Potvrdil to aj medzinárodný rebríček britského denníku The Times za rok 2008, ktorý medzi prvých šesťsto univerzít nezaradil žiadnu školu zo Slovenska. Naši západní a severní susedia – Česko a Poľsko – majú v rebríčku po štyri univerzity, Maďarsko tri. Z postkomunistických krajín strednej a východnej Európy sa do rebríčka prebojovali aj univerzity z Rumunska, Slovinska a Litvy.

Učebnice zostanú, rozhodla koalícia

Pravda, 20. 10. 2008
Sporné učebnice vlastivedy pre školy s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré kritizovala aj diplomacia Maďarska, vládna koalícia nemieni nahradiť. Informovali o tom lídri vládnych strán po spoločnom rokovaní.

Smer pustí podnikateľov k školám

Pravda, 20. 10. 2008
Aj keď súkromným peniazom premiér Róbert Fico (Smer) neverí, pri vysokých školách mu neprekážajú. Ministerstvo školstva navrhuje, aby verejné univerzity mohli vstupovať do akciových spoločností. Smer je za. Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) ide meniť len rok starú podobu vysokoškolského zákona. Vysoké školy by mohli spolu s veľkými firmami vytvárať akciovky, do ktorých by vkladali verejný majetok. Minister si od toho sľubuje pre vysoké školy peniaze na výskum.

Budú sa žiaci učiť o Darwinovi alebo o stvorení sveta za šesť dní?

blog.sme.sk, 20. 10. 2008
Nový školský zákon umožnil slovenským školám tvoriť si vlastné školské vzdelávacie programy a v nich samostatne rozhodovať o istej časti preberaného učiva. Prinajmenšom teoreticky je teda možné, že niektorá škola zaradí do svojho vzdelávacieho programu aj vznik sveta v šiestich etapách (rozumej dňoch). Nemám žiadny problém s tým, aby sa žiaci v škole učili o Biblii alebo čítali Genesis. Ťažko by som však niesol, keby sa na geológii učili, že Zem nie je staršia ako 6 000 rokov, keby na astronómii odhadovali vek planét podľa Písma svätého, alebo keby na biológii odvodzovali počet živočíšnych druhov z podmienky, že sa všetky museli zmestiť do Noemovej archy.

Zala: Učebnice treba stiahnuť

Pravda, 19. 10. 2008
Učebnice pre maďarských žiakov, ktoré majú zemepisné názvy v slovenčine, treba stiahnuť. V relácii televízie TA3 V politike to povedal poslanec Smeru Boris Zala. Podľa neho je nutné tento „citlivý problém“ doriešiť. „Som za to, aby sa učebnica stiahla,“ vyhlásil. Dodal, že ide o názor, ktorý prevláda v strane Smer, nemôže však hovoriť za celú koalíciu.

Úrad práce určí, ktoré odbory zrušiť

Pravda, 17. 10. 2008
Učebné odbory na stredných školách sa majú rušiť podľa toho, koľko študentov po ich skončení putuje na úrad práce. Navrhuje to minister školstva Ján Mikolaj (SNS). Podľa neho mnohé stredné školy pripravujú žiakov tak, že sú pre firmy ako zamestnanci nezaujímaví. „Odbory, ktorých absolventi končia na úradoch práce, budú zrušené,“ povedal Mikolaj. Chce tak prinútiť školy, aby otvárali také, o ktoré je na trhu záujem. Nedostatok odborných zamestnancov majú podľa neho stavebníci či automobilový priemysel.

Mikolaj oprášil podnikové štipendiá

Pravda, 17. 10. 2008
Podnikové štipendiá, na Slovensku známe z čias socializmu, sa vrátia do škôl. Firmy si už na stredných školách odchytia ľudí a zaviažu si ich príspevkami. Tie sa im navyše odrátajú z daní. Opatrenie má podľa ministerstva zastaviť úpadok stredného školstva.

Školy asi stratia takmer miliardu z eurofondov

Hospodárske noviny, 17. 10. 2008
Slovensku hrozí, že príde takmer o miliardu korún z eurofondov, ktoré mohlo použiť na školské projekty. „Predpokladáme, že sa nedočerpá 875 miliónov korún,“ povedal počas zasadnutia školského parlamentného výboru štátny tajomník Ministerstva školstva SR Jozef Habánik. Strata peňazí, ktoré sme mali možnosť vyčerpať, sa týka sektorového operačného programu Ľudské zdroje na obdobie 2004 – 2006. … Generálna riaditeľka sekcie pre európske záležitosti ministerstva financií Marcela Zubrická tvrdí, že až v apríli bude jasné, koľko peňazí sa naozaj nevyčerpalo.

Gašparovič podporil Mikolajove učebnice

Hospodárske noviny, 16. 10. 2008
Prezident Ivan Gašparovič podporil rozhodnutie ministra školstva Jána Mikolaja vydávať maďarské učebnice so slovenským názvoslovím. Podľa hlavy štátu je „šťastie, že nové učebnice vznikli,“ uviedla v správe pre médiá prezidentská kancelária.

Učiteľom štát zvýši platy. O viac ako tisícku mesačne

Hospodárske noviny, 16. 10. 2008
Tisícku až dve dostanú k súčasnému platu učitelia v budúcom roku. Vláda odklepla ministerstvu školstva výrazne vyšší rozpočet ako vlani. „V rozpočte máme zabezpečené prostriedky na nárast miezd učiteľov o 8,5 percenta, vrátane učiteľov vysokých škôl a vedeckovýskumných zamestnancov, takisto je nárast aj pre nepedagogických zamestnancov v školstve. Takže je pokrytý celý rezort školstva,“ uviedol minister školstva Ján Mikolaj (SNS). Zvýšenie sa bude týkať pedagógov základných a stredných škôl, univerzít a aj pomocných pracovníkov v školstve. „V priemere môžeme hovoriť o zvýšení platu o 1 200 až 1 600 korún,“ hovorí šéf školských odborárov Ján Gašperan.

Európa preverí peniaze pre školy

Hospodárske noviny, 16. 10. 2008
Na rozdeľovanie eurofondov na Slovensku, kedy maďarské školy mali byť znevýhodnené, si posvieti Európska komisia. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Jána Kubiša to má preveriť podkomisia pre otázky školstva. „Mala by sa zísť v krátkej dobe a tam by sa mala doriešiť táto otázka,“ vyhlásil Kubiš po včerajšom stretnutí s maďarskou kolegyňou Kingou Gönczovou pre televíziu Markíza.

Otvorená škola vyučuje po novom

Pravda, 15. 10. 2008
Učitelia by nemali žiakom len vyrozprávať učivo, ale mali by im zadávať úlohy, aby sa zamýšľali nad témami, ktoré preberajú v škole. Myslí si to riaditeľka Tatranskej alternatívnej základnej a materskej školy v Poprade Martina Kolcúnová. Jej škola a dunajskostredská základná škola sa zapojili do projektu Otvorená škola ako učiaca sa organizácia, ktorý bol zameraný na zavádzanie inovatívnych metód výučby. Podľa Kolcúnovej je dôležité, aby deti premýšľali o učive a sami si spracovávali zadané témy.

Vajnorskí žiaci si užili Mesačný utorok

Pravda, 15. 10. 2008
Mesiac. Obežnica domovskej planéty ľudstva. Suchopárne odborné vedomosti o ňom možno načerpať z učebníc či internetu. Lenže prečo tému nepoňať aj ako slohovú prácu? Matematický príklad? Výtvarné dielo? Či dokonca balet? Alebo čo tak o fázach Mesiaca zložiť pesničku? Na utorkovom vyučovaní si to odskúšali štvrtáci Základnej školy na Osloboditeľskej ulici.

Nechcené učebnice stáli milión

Pravda, 14. 10. 2008
Viac ako milión korún zo štátnej kasy už minulo ministerstvo školstva na učebnice, ktoré nikto nechce. Napriek tomu s ich vydávaním neprestane, chystá ďalšiu knihu. Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) už plánuje geografiu pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Čaplovič: Hybridy zhadzujú slovenčinu

SME, 14. 10. 2008
Pojmy ako „Ružomberokbane a Banská Štiavnicárol“ by v maďarských učebniciach nemali byť. „To zhadzuje aj slovenský jazyk, je to hlúposť,“ tvrdí podpredseda vlády pre menšiny Dušan Čaplovič zo Smeru. Nesúhlasí tak s tým, ako vyzerajú nové učebnice pre maďarských žiakov, kde sú zemepisné názvy uvádzané v slovenskom jazyku.

Z kupca Sama urobil Mikolaj Maďara

Pravda, 13. 10. 2008
Najvyšším bodom Slovenska je štít nazvaný Gerlachovský štít, ktorý je v Tatranských horách. Toto je slovenský preklad jednej zo zvláštnych viet, ktorou sa nové učebnice vlastivedy prihovárajú maďarsky hovoriacim štvrtákom.

Rodičia, učte svoje deti rozhodovať sa! Školy to nerobia.

blog.sme.sk, 13. 10. 2008
Dovoľte mi skončiť apelom na učiteľov: zamyslite sa, prosím, kde vidíte priestor pre viac rozhodovania žiakov a umožnite im ho. Vždy, keď budete žiakom niečo jednotne predpisovať, položte si otázku: „Je naozaj nevyhnutné, aby som o tomto rozhodol ja?“… Nevolám po kolektívnom rozhodovaní hlasovaním… Ide mi o individuálne rozhodnutia jednotlivcov, ktoré zodpovedajú ich preferenciám a za ktoré nesú osobnú zodpovednosť. Do akého zošita si budem písať poznámky? Ktorú básničku sa naučím naspamäť? Ktorú knihu si prečítam? Čo dnes na výtvarnej výchove nakreslím? Ktorým predmetom sa budem vo vyšších ročníkoch venovať viac a ktorým menej?

Gymnazistov je veľa, závodom chýbajú ľudia

Pravda, 12. 10. 2008
Automobilovému či elektrotechnickému priemyslu začínajú chýbať vhodní zamestnanci aj pre vysoký podiel stredoškolákov na gymnáziách. Odborné školy preto nemajú koho vzdelávať, prípadne sa pokúšajú vyučiť študentov, ktorí neraz po skončení školy odmietajú pracovať. Vyplynulo to z ankety medzi riaditeľmi škôl.

Mikolaj pripravil hybridnú učebnicu

SME, 11. 10. 2008
Rozruch v školách s vyučovacím jazykom maďarským vyvolala najnovšie dejepisná čítanka pre deviatakov. Rovnako ako štvrtácka vlastiveda aj deviatacka dejepisná čítanka uvádza zemepisné názvy len v slovenčine. Na záver učebnice poskytol vydavateľ register s maďarskými názvami. … V prípade dejepisnej učebnice je však viac prípadov, keď sú slovenské názvy skloňované pomocou maďarských prípon. … Žiaci tak čítajú, že niečo sa udialo v Ružomberokbane, čo znamená v Ružomberku. Správne by malo byť Rózsahegyen. Učebnica tak používa hybridy, ktoré nemajú oporu v maďarčine ani slovenčine.

Školy majú ďalšie knihy odsúdené na vrátenie

Pravda, 10. 10. 2008
Školy s vyučovacím jazykom maďarským dostávajú ďalšie knihy so slovenským názvoslovím. Exminister školstva László Szigeti potvrdil, že vo Veľkých Kapušanoch dostali takúto čítanku z dejepisu, pomocnú učebnicu pre deviatakov. Predpokladá, že aj tieto učebnice budú školy na podnet rodičov vracať ministerstvu školstva.

Mikolajovi asi nevrátia všetky učebnice

Hospodárske noviny, 9. 10. 2008
Sporné štvrtácke učebnice vlastivedy v maďarskom jazyku ministerstvu školstva asi nevrátia všetky základné školy. Riaditeľ Základnej školy Sándora Petöfiho v Kameníne Baltazár Tarr pre HN povedal, že na vrátenie učebníc môžu doplatiť. „Sú to pre nás výdavky, ale jedno je isté, že takáto učebnica do škôl nepatrí.“ … Podľa predsedu Zväzu maďarských pedagógov Lászlóa Péka (SMK) sa niektoré školy zrejme boja, čo by mohlo byť potom, keby učebnice poslali ministrovi.

Ciele reformy sú jasné, otázne je, či sa dajú splniť

Hospodárske noviny, 9. 10. 2008

Ľudovít Hrdina, dlhoročný pracovník školstva:

V matematike chýbajú odborné zdôvodnenia, prečo sú učebné osnovy vypracované tak, ako ich navrhli autori. Chýba informácia o poznatkoch, ktoré má žiak po skončení školy vedieť. Škola by mala mať profil absolventa pre každý vyučovací predmet, teda informáciu o tom, čo má jej žiak vedieť, aby bol pripravený na ďalšie štúdium a pre prax. Vo vzdelávacom programe vypracovanom Štátnym pedagogickým ústavom má každý vyučovací predmet presne vymedzené učivo bez uvedenia počtu vyučovacích hodín k tematickým celkom. Od učiteľa teda bude závisieť, do akej hĺbky či šírky sa učivo preberie.

Dva druhy problémov

blog.sme.sk, 9. 10. 2008
Jediný, kto sa môže naozaj tešiť z globálnej finančnej a ekonomickej krízy, sú učitelia náuky o spoločnosti a ekonómie. Majú ideálnu príležitosť vysvetľovať žiakom na praktických príkladoch, ako funguje tento svet, teda aspoň jeho ekonomická a finančná časť. Čo sú to hypotéky? Čo sú to zlé hypotéky? Prečo vlastne banky dávali rizikové hypotéky? Prečo sa to nakoniec prevalilo? Ako a prečo sa tento problém šíri z jedného kontinentu na druhý? Ako sa štáty snažia situáciu riešiť? Mali by ju vôbec riešiť? Prečo slovenský robotník môže prísť o prácu pre chyby amerických bankárov?

Fronc: Spor o učebnice vlastivedy spolitizoval Mikolaj

Hospodárske noviny, 8. 10. 2008
Podľa Fronca je zjavné, že „národnostné školstvo a nacionalizácia tejto témy sa stávajú jediným bodom programu ministra“. Nazdáva sa, že je to z toho dôvodu, aby „sa prehlušili iné vážne problémy ministerstva“. To doposiaľ podľa neho neinformovalo, koľko škôl a akým spôsobom sa od 1. septembra zapojilo do reformy vzdelávania.

Mikolajovi vrátia učebnice

SME, 8. 10. 2008
Pár týždňov stačilo učiteľkám a riaditeľke na maďarskej škole v bratislavských Podunajských Biskupiciach, aby pochopili, že z novej štvrtáckej vlastivedy sa učiť nedá. … Tak, ako im prišiel balík učebníc z ministerstva, dnes ho posielajú späť. „Povedz, kde prší najviac Banská Bystrica alebo Vysoké Tatry? Najchladnejšie počasie je Tatry, Nízke Tatry a Malá Fatra,“ prekladá riaditeľka zadania z učebnice, ktoré majú žiaci riešiť. Základ učiva je síce v maďarčine, ale všetky zemepisné názvy sú v slovenčine a až na záver je register s maďarskými názvami.

Školy môžu čerpať eurofondy

Hospodárske noviny, 7. 10. 2008
Peniaze na počítače, učebnice a ďalšie učebné pomôcky v celkovej sume 740 miliónov korún môžu získať základné a stredné školy z eurofondov. Rezort školstva vyhlásil včera ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Projekty, prostredníctvom ktorých môžu školy získať peniaze, by mali škole pomôcť pri tvorbe a zavádzaní školských vzdelávacích programov a premene tradičnej školy na modernú. Základné školy môžu získať na jeden projekt 2 až 5 miliónov korún, stredné školy 3 až 10 miliónov korún.

Čaplovič je proti novele SMK, školám radí učiť zo starej vlastivedy

Hospodárske noviny, 7. 10. 2008
Vicepremiér pre menšiny Dušan Čaplovič nesúhlasí s novelou školského zákona, ktorú predložili poslanci za SMK. Pre agentúru SITA povedal, že na garanciu práv menšín nie je nutné meniť zákon. Maďarským školám odporučil, aby používali doterajšie učebnice vlastivedy, kde sú zemepisné názvy v materinskom jazyku namiesto nových so slovenskými názvami. Práve nová vlastiveda pre 4. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským viedla SMK k návrhu na zmenu zákona, aby explicitne garantoval názvy v učebniciach, učebných textoch a pracovných zošitoch v menšinovom jazyku.

Zmiešané texty v učebnici sú podľa Berényiho jazykový hybrid

Hospodárske noviny, 5. 10. 2008
Je správne, aby sa deti maďarskej národnosti naučili, že Slovensko nie je Felvidék, že Bratislava nie je Poszonyi, ale na druhej strane minister školstva mal dať oveľa vážnejšie a dôraznejšie odporúčanie vydavateľovi, aby dal minimálne do zátvorky maďarský názov, povedal dnes v diskusnej relácii TV Markíza Na telo minister kultúry SR Marek Maďarič.

Peniaze pre školy sa vidieku vyhýbajú

Pravda, 4. 10. 2008
Mnohým vidieckym školám v okrese Rimavská Sobota hrozí krach. Ich budúcnosť ohrozuje klesajúci počet žiakov, ale aj nedostatok učiteľov. Mladší pre peniaze odchádzajú radšej pracovať do zahraničia alebo si hľadajú iné zamestnanie. Vekový priemer učiteľov v gemerských školách je preto z roka na rok vyšší. … ,,Stále sa neviem stotožniť s prechodom financovania škôl podľa počtu žiakov, pretože to ovplyvňuje aj možnosť primeraného ohodnotenia učiteľov. Spôsobuje to ich odchod,“ podčiarkol primátor Hnúšte Michal Bagačka.

Školám chýbajú pracovné zošity

SME, 3. 10. 2008
Školský rok sa začal pred vyše mesiacom a niektorí žiaci stále nemajú pracovné zošity. „Chýba nám prvouka pre druhý ročník, pracovné zošity zo slovenského jazyka pre druhý a tretí ročník,“ vypočítava zoznam riaditeľka Základnej školy v Lieskovci. Po chvíli si spomenie aj na chýbajúci zošit z matematiky pre prvákov. … Ministerstvo školstva problém priznáva. „Väčšina pracovných zošitov bola zaradená do tohtoročného edičného plánu, ale nemohlo sa vyhovieť všetkým z finančných dôvodov, keďže to rozpočet pre tento školský rok nedovolil,“ napísalo ministerstvo.

Prospech dieťaťa je aj na webe

Hospodárske noviny, 2. 10. 2008
Čoraz viac základných a stredných škôl postupne komunikuje s rodičmi priamo, cez internetovú žiacku knižku, ktorá je súčasťou informačného systému školy. Tá umožňuje záznam klasifikácie žiakov a ich následné hodnotenie až po vystavenie vysvedčenia. … Dnes ju má k dispozícii asi 2 200 slovenských škôl, ktoré vlastnia rozšírený informačný systém Agenda, pričom vyše 1 300 má zo systému vygenerovanú aj školskú webovú stránku. Internetovú žiacku knižku však používa len 680 z nich.

Mikolaj nechce financovať stredoškolské odbory, o ktoré nie je záujem

Hospodárske noviny, 1. 10. 2008
Minister školstva nechce dávať štátne peniaze stredným odborným školám, ktoré ponúkajú nepotrebné odbory. Ministerstvo pripravuje nový zákon o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave, ktorý by mal prinútiť školy reagovať na požiadavky trhu, aby sa priemysel nemusel pasovať s problémami nedostatku odborníkov. Po novom by mali vzniknúť rady, v ktorých by bol zastúpený štát, samosprávy ako zriaďovatelia škôl, odborové zväzy a predstavitelia zamestnávateľov. Ich úlohou má byť určovanie, akých a koľko odborníkov potrebuje prax. Podľa toho by sa mala stanoviť štruktúra študijných odborov na stredných školách.

Netešte sa na reformu

.týždeň, 29. 9. 2008

Václav Klaus mladší, riaditeľ súkromného gymnázia PORG v Prahe:

.vy si myslíte, že potreba zmeniť niečo v školách príde sama od seba?
Ja som liberál. Keď bude dávať Slovensko na školstvo dajme tomu 50 miliárd korún, a ak máte milión detí, tak na jedno dieťa bude pripadať 50-tisíc korún. Tieto peniaze majú vo forme nejakého voucheru dostať rodičia a doniesť ich na tú školu, kde chcú, aby vzdelávali ich dieťa.

.teda obsahová reforma nie je potrebná?
Ak to bude finančne takto fungovať, potom niektoré školy ostanú poloprázdne a iné budú praskať vo švíkoch a budú si dokupovať ďalší kus školského areálu a prijímať viac detí. Skutočne by som to nechal na školách.

Slovenský študent je najlepším vedcom

SME, 27. 9. 2008
Martin Tkáč, študent Strednej priemyselnej školy dopravnej v Košiciach, získal od Európskej komisie ocenenie Najlepší mladý vedec do 20 rokov. Ocenili ho za projekt prepravy a vyklápania sypkých hmôt v nákladnej železničnej doprave. Komisii predviedol aj vlastnoručne vyrobený funkčný model nového typu železničného vagóna.

Mikolaj odmení každého učiteľa inak

Pravda, 27. 9. 2008
Štvrtina zo základného platu. Aj taký bude rozdiel v zárobkoch dvoch učiteľov, hoci obaja učia desať rokov v tej istej škole rovnaký predmet. Revolúciu v zárobkoch má od septembra budúceho roku priniesť reforma ministra školstva Jána Mikolaja (SNS), predloží ju do dvoch týždňov. … Platy 67-tisíc učiteľov v materských, základných a stredných školách sa v roku 2009 nanovo prepočítajú. Ich výška bude závisieť od dosiahnutého vzdelania a nazbieraných kreditov za ďalšie štúdium. Učitelia budú zaradení do štyroch skupín, v najvyššej budú tí, ktorí získajú druhú atestáciu.

SMK je nespokojná s podporou školstva na juhu Slovenska

Hospodárske noviny, 26. 9. 2008
Strana maďarskej koalície nie je spokojná s množstvom schválených projektov na južnom Slovensku, ktoré by mali čerpať peniaze z programu Európskej únie – základná infraštruktúra. Doteraz Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR schválilo podľa SMK len 19 projektov vzdelávacích inštitúcií z južných oblastí, pričom na celom Slovensku je schválených asi 170. … Podľa poradcu ministra výstavby a regionálneho rozvoja Michala Kriška je reakcia SMK neobjektívna, lebo situáciu strana hodnotí po štvrtom kole, pričom ich je celkove 11.

Nezvyšujme učiteľom platy

blog.sme.sk, 25. 9. 2008
Plat by podľa môjho názoru mohol pozostávať z 3 položiek: 1) Tabuľkový plat, 2) Odmeny (osobný príplatok,) – tu by som navrhol vopred stanoviť jasné kritériá, podľa ktorých budú učitelia získavať body (napr. hospitácia zhodnotená a obodovaná riaditeľkou, či zástupkyňou, úspechy žiakov v rôznych súťažiach, PK, MZ, súťaže organizované školou, pozitívny ohlas zo strany rodičov na činnosť učiteľa, riaditeľské testy, účasť na školeniach a kurzoch, zvyšovanie kvalifikácie. V pomere podľa tých bodov budú potom vyplatené odmeny. 3) Zarob si sám – toto by mala byť hlavná časť motivácie pre skutočné pracovné nasadenie učiteľa. V stručnosti ide o možnosť, robiť na škole rozličné projekty, kde bude v rozpočte vždy figurovať určitá suma za prenájom učební, telocvične, aparatúry, výpočtovej techniky, športového náčinia…

Svoje učivo žiak nájde aj na webe

Hospodárske noviny, 25. 9. 2008
Prvú slovenskú internetovú školu v utorok otvoril Orange (stránka www.oskole.sk). … Každý učiteľ, každý žiak, každý rodič si môže v internetovej škole vyhľadať predmet a tému, ktoré ho zaujímajú a pozrieť sa, ako ju učí učiteľ jednej z vybraných úspešných škôl. Zatiaľ je tu učivo ôsmich ročníkov – druhého stupňa základných škôl a stredoškolské. Tvorcovia vybrali najdôležitejšie a najproblémovejšie predmety, ako matematika, fyzika, chémia, geografia, biológia, dejepis, prírodoveda, ekológia, aj mediálna výchova a jazyky (slovenský, anglický, nemecký francúzsky, ruský, taliansky a španielsky.

Poradňa pedagóga – Prví boli Švédi

Hospodárske noviny, 25. 9. 2008

Má niektorá iná krajina internetovú školu?

Od minulého roka sa vo Švédsku pracuje na internetovej stránke, ktorá obsahuje digitálny záznam z učiteľského výkladu natočeného s vybraným výborným učiteľom. Na webovej stránke sa autori projektu rozhodli uložiť všetky tematické celky a kľúčové vyučované témy podľa učebných osnov predmetov v jednotlivých ročníkoch. Učivo obsahuje učebnú látku od štvrtého po deviaty ročník. … Celkovo by malo byť natočených okolo 350 hodín matematiky a ďalšie stovky hodín iných vyučovacích hodín.

Vymyslite si ideálnu hodinu

Hospodárske noviny, 25. 9. 2008
Grantový program Učme sa inak je určený na podporu projektov stredoškolákov. … Konto Orange v rámci tohto programu podporí projekty celkovou sumou dva milióny korún, pričom jeden projekt môže získať maximálne 50-tisíc korún. … Projekty sa musia týkať výučby cudzích jazykov. Malo by ísť o využitie cudzieho jazyka v aktivitách kultúrneho, umeleckého charakteru alebo v aktivitách študentských médií (napríklad nácvik divadla, filmu, prednes prózy či poézie, vysielanie študentského rozhlasu v cudzom jazyku, vydávanie interaktívneho študentského elektronického časopisu – nie tlačeného).

Len tri učebne s počítačmi už nestačia

Hospodárske noviny, 25. 9. 2008

Augustín Šutta, riaditeľ Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave:

Parketu štátu (ministerstva) vidím najmä v zabezpečovaní finančných prostriedkov na modernizáciu počítačov a ich príslušenstva, povzbudzovaní sponzorov a vhodnej legislatíve podporujúcej sponzorstvo pre školy. Druhou významnou oblasťou je sprístupnenie kvalitných a kompletných operačných systémov, kancelárskych a multimediálnych aplikácií. V neposlednom rade by malo ísť o sprístupnenie a lokalizáciu atraktívnych výukových programov, ideálne aj o podporu domácich firiem vytvárajúcich pútavé výukové programy.

Vláda ustúpi učiteľom, zvýši im platy

Pravda, 24. 9. 2008
Platy pôjdu hore tak, ako chceli učitelia. Vláda po tom, čo jej pohrozili štrajkom, zrejme od januára zvýši platové tabuľky v školstve o sedem percent. Priemerný pedagóg na budúci rok teda zarobí 23 790 korún (790 €).

Orange dal žiakom internetovú školu

Hospodárske noviny, 24. 9. 2008
Žiaci, ktorí nepochopili učebnú látku na prvýkrát alebo v škole chýbali, budú mať možnosť „dohnať“ učivo aj prostredníctvom internetu. Telekomunikačný operátor Orange Slovensko totiž spustil na stránke www.oskole.sk jedinečný projekt, internetovú školu, ktorú včera predstavil na tlačovej konferencii. Internetová škola je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných škôl a gymnázií.

Školy nevedia nájsť cestu k eurofondom

Hospodárske noviny, 24. 9. 2008
Zoznam úspešných žiadateľov o peniaze na učebné pomôcky a zlepšenie výučby zverejnil včera rezort školstva. Prešla len každá tretia základná a každá siedma stredná škola. … Tretina predložených žiadostí musela byť podľa ministra Jána Mikolaja vyradená pre formálne nedostatky. … Školám sa z množstva peňazí, ktoré mohli získať, podarilo ukrojiť len polovicu. O zvyšok peňazí sa budú môcť uchádzať znova v októbri, keď rezort vyhlási novú výzvu na predkladanie projektov.

Prvé školy uspeli so svojimi projektmi na podporu reformy školstva

www.modernaskola.sk, 23. 9. 2008
Celkovo 360 miliónov korún získajú prvé školy z eurofondov na realizáciu projektov v rámci školskej reformy. Ide o 67 základných a 25 stredných škôl, ktoré uspeli so svojimi projektmi v úvodných výzvach z operačného programu Vzdelávanie.

SMK žiada stiahnuť vlastivedu zo škôl

Pravda, 23. 9. 2008
Učebnica vlastivedy pre štvrtákov maďarskej národnosti na základných školách vyvolala spor medzi ministrom školstva Jánom Mikolajom a Stranou maďarskej koalície. Poslanec za SMK László Szigeti vyzval šéfa rezortu, aby spornú učebnicu stiahol z obehu. Za neakceptovateľné považuje, že v knižke sú geografické názvy len v štátnom jazyku – v slovenčine.

Mikolaj chce menej univerzít

Hospodárske noviny, 23. 9. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj verí, že na Slovensku bude menej vysokých škôl. Podľa neho sa ich počet zníži po komplexných akreditáciách, ktorými by malo počas roka prejsť 19 vysokých škôl. Vysoké školy by sa mali na základe výsledkov akreditácií rozdeliť na univerzitné vysoké školy, vysoké školy bez začlenenia alebo odborné vysoké školy. Medzi univerzitné sa môžu dostať tie, ktoré majú na dostatočnej úrovni vedu a výskum.

Reformná „reality show“

Konzervatívne listy, 22. 9. 2008
Edičná politika ministerstva školstva je v úplnom protiklade s proklamovanými reformnými zámermi. Navonok ľúbivé heslá, sľubujúce viac pestrosti a inovatívnych prístupov vo vyučovaní, majú v praxi podobu sprísnenia pravidiel slobodného výberu učebníc, v prípade šlabikárov dokonca spočívajú v nutnosti siahať iba po jedinej, tej najmenej efektívnej verzii.

Obec pripravuje integrovanú školu

Hospodárske noviny, 22. 9. 2008
Kechnec čoskoro zviditeľnia aj úplne nové aktivity. … Fungujúci a rozvíjajúci sa priemyselný park potrebuje vzdelaných a šikovných ľudí. Preto prišla obec s myšlienkou postaviť Európsku integrovanú školu, ktorá má umožniť prípravu kvalifikovaných odborníkov podľa potrieb parku. … Škola vytvorí príležitosti na vzdelávanie v cudzom jazyku pre študentov, rodiny zahraničných investorov a celý región. … Vedenie školy bude spolupracovať s firmami z priemyselného parku a odborní pracovníci sa budú podieľať na učebnom procese školy. … Smelé plány hovoria o tom, že žiak by sa tu mal začať vzdelávať už v materskej škole a v rámci jednej inštitúcie by mohol pokračovať až po univerzitný typ štúdia.

Osemročné gymnáziá budú mať menej žiakov

SME, 19. 9. 2008
Keď pred osemnástimi rokmi vznikli osemročné gymnáziá, plánovalo sa, že na nich budú študovať nadanejšie deti. Najmä do mnohých súkromných gymnázií sa však v posledných rokoch dostávali aj žiaci, ktorých výsledky nezodpovedali tomuto typu školy. Základné školy sa zas sťažujú, že im odchádza elita. Nový školský zákon, ktorý začal platiť od septembra, okrem iného znížil počet žiakov na osemročných gymnáziách. Prijať budú môcť len päť percent žiakov z populačného ročníka. Počas trojročného prechodného obdobia musia znížiť počty tried a žiakov.

Najviac gymnazistov ubudne v Bratislave

SME, 19. 9. 2008

Veronika Redechová, prednostka Krajského školského úradu v Bratislave:

„V budúcom školskom roku nastane zaujímavá situácia. V súlade s novým školským zákonom sa do osemročných gymnázií už nebudú prijímať absolventi štvrtých ročníkov, ale piatych. A tak ten istý populačný ročník, z ktorého boli do 1. ročníka prijatí žiaci pre školský rok 2008/2009, bude oslabený ešte raz, keď budú mať možnosť absolventi piateho ročníka podať si prihlášky na osemročné gymnáziá pre školský rok 2009/2010. V školskom roku 2009/2010 odíde zo základných škôl „len“ 17 percent absolventov piateho ročníka, o rok neskôr to bude 11 percent. V školskom roku 2011/2012 by ich už malo zo základných škôl odchádzať na osemročné gymnáziá aj v Bratislavskom kraji len 5 percent.“

Deti treba učiť cez zážitky

Pravda, 19. 9. 2008

Anna Chrenková, Základná škola na Beňovského ulici v Bratislave:

Ako by sa mali deti učiť, aby ich škola bavila?

Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť. Do škôl sa dostáva zážitkové učenie, my ho poznáme už dlhšie. V treťom ročníku sa deti majú učiť o meste, v ktorom žijú. Využívam pritom projekt Biele divadlo pre bratislavské školy. Žiaci spolu so študentmi herectva si pripravia vlastné hodiny, hrajú napríklad o Bratislavskom hrade. Históriu Dúbravky sa zase učili tak, že dostali slepú mapu a pešo hľadali dominanty svojho okolia. Informácie si vyhľadali cez internet.

Poukazy pre viac škôl

Hospodárske noviny, 19. 9. 2008
Od septembra platia vzdelávacie poukazy aj na základných umeleckých školách. Štátny príspevok na mimoškolské aktivity v hodnote 800 korún ročne vydáva vo forme poukazu základná škola. „Je na rozhodnutí rodiča, či poukaz využije na krúžok v škole alebo inde. Povinnosťou riaditeľa školy je rodičov informovať o všetkých možnostiach,“ hovorí prednostka Krajského školského úradu v Bratislave Veronika Redechová.

Program stredoškolských sociálnych štipendií do zahraničia sa úspešne rozbehol

www.modernaskola.sk, 18. 9. 2008
Spolu 323 stredoškolákov začalo nový školský rok v zahraničí vďaka sociálnym štipendiám Vlády SR. Išlo o prvých študentov tohto programu, ktorý umožní pobyt v zahraničí a zdokonalenie sa v niektorom zo šiestich cudzích jazykov aj žiakom zo sociálne slabšieho prostredia. … Vybraní stredoškoláci strávia jeden školský rok v strednej škole v Írsku, Veľkej Británii, Nemecku, Rakúsku, Rusku, Francúzsku, Španielsku či Taliansku.

Reforma, čo mi dáš?

blog.sme.sk, 18. 9. 2008
Je to totiž práve ministerská vyhláška, kvôli ktorej sa nám posunuli konce niektorých hodín tak, že nestíhame spoje domov a v škole zostávame trčať hodiny. Ktosi ,,tam hore“ si povedal, že žiaci si zaslúžia dlhšiu prestávku na obed, natiahol ju na rovných 45 minút, a úprava začiatku a konca popoludňajšieho vyučovania bola na svete. A tak teraz polovica školy po skončení vyučovania posedáva na chodbách (alebo v neďalekých pohostinstvách).

Naši stredoškoláci sú na štúdium v Británii prikrátki

Hospodárske noviny, 18. 9. 2008
Aj napriek sľubom, že Slovensko pre našich stredoškolákov zabezpečí viac miest na školách vo Veľkej Británii, vyhovela vláda len necelým 27 percentám žiadateľov. Ako pre agentúru SITA uviedol na dnešnej tlačovej konferencii minister školstva Ján Mikolaj, dôvodom je ich nedostatočná jazyková vybavenosť. Slovensko pôvodne nominovalo 56 stredoškolákov. Na rozdiel od ostatných krajín však Veľká Británia vyžadovala priame pohovory s uchádzačmi, z ktorých si vybrala len 36. Zvyšných dvadsať presunuli do Írska.

Načo nám je povinná maturita z literatúry?

blog.sme.sk, 16. 9. 2008
Prečo ma nútia drviť sa a maturovať z predmetu, ktorý neznášam? Literatúra je predsa len jedným z mnohých druhov umenia. Takisto, ako aj výtvarné umenie, hudba, počítačové hry, filmy, tanec, architektúra, sochárstvo a ďalšie. Ako je potom možné, že nemáme 2 hodiny týždenne ani povinnú maturitu z výtvarného umenia, hudby, počítačových hier, filmu, tancu, architektúry a sochárstva? Sú to predsa druhy umenia, tak isto ako aj literatúra!

Janušek šetrí na maďarských školách

Pravda, 13. 9. 2008
Peniaze z eurofondov obchádzajú školy s vyučovacím jazykom maďarským. Z vyše troch miliárd korún (takmer 100 miliónov eur), ktoré doteraz rozdelilo ministerstvo výstavby, sa ušiel príspevok len jedinej. Základná umelecká škola v Hurbanove dostala 8,8 milióna korún (292-tisíc eur). Starostovia obcí, kde žije maďarská menšina, sú nespokojní. Prideľovanie dotácií sa chystajú preveriť poslanci.

Ekonómovia už zistia plagiátorstvo

SME, 12. 9. 2008
Proti rozmáhajúcemu sa plagiátorstvu pri písaní seminárnych, bakalárskych či diplomových prác na vysokých školách chce bratislavská Ekonomická univerzita bojovať s pomocou systému od Masarykovej univerzity v Brne. … Študenti Ekonomickej univerzity odovzdávajú svoje bakalárske a diplomové práce v elektronickej forme do Slovenskej ekonomickej knižnice, kde ich knižnične spracujú. … Systém otestuje prácu na podobnosť s inými prácami, napríklad prezrie dokumenty a podobne.

Mikolaj: Maďari by mali na ulici hovoriť po slovensky

Hospodárske noviny, 11. 9. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj dnes spochybnil prieskum, ktorý zisťoval postoje ôsmakov a deviatakov k novým aj tradičným menšinám na Slovensku. Odmietol, že prieskum Nadácie otvorenej spoločnosti preukázal, že u mladých ľudí nebezpečne narastá negatívny vzťah k Maďarom žijúcim na Slovensku. Šéf rezortu uznal len jediný výsledok, že 63,3 % respondentov sa vyjadrilo, aby Maďari hovorili na verejnosti výlučne po slovensky a len doma sa majú baviť po maďarsky. „Je to názor ako každý iný, dokonca si ho dovolím označiť za určitý logický, pretože deti vyslovili želanie rozumieť svojim spoluobčanom, ktorí nehovoria v štátnom jazyku,“ komentoval Mikolaj.

Kto vyrába absolventov na sklad

Hospodárske noviny, 11. 9. 2008
Podľa môjho názoru je potrebné do vyučovacieho procesu zahrnúť viac informácií z praxe, zo života. V mnohých prípadoch hlavne na vysokých školách neučia pedagógovia to, čo potrebuje trh, ale to, čo vedia. A výsledok? Produkujú sa absolventi na sklad.

Poradňa pedagóga

Hospodárske noviny, 11. 9. 2008

Je podľa nového zákona povinná maturita z cudzieho jazyka? Čo sa ešte mení?

Najvýznamnejšou novinkou je zrušenie úrovní náročnosti A, B a v prípade cudzích jazykov aj C. Po novom už budú žiaci maturovať podľa jednotných zadaní, aby sa tak mohla lepšie porovnať úroveň ich vedomostí a zlepšila sa prehľadnosť dosiahnutých výsledkov. Maturita z jedného cudzieho jazyka zostáva povinná, náročnosť bude zodpovedať úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca. Ak si žiak zvolí ďalší cudzí jazyk ako voliteľný predmet, maturitnú skúšku z neho bude robiť na nižšej úrovni – B1, nebude však z neho robiť externú maturitu a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky.

Školy sa môžu špecializovať a ukázať, na čo majú

Hospodárske noviny, 11. 9. 2008

Námestník riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk:

Keď majú školy samostatnosť, znamená to, že školské vzdelávacie programy im nikto nemusí schvaľovať? Rozhodujú o obsahu predmetu učitelia celkom sami?

Netradičné predmety, alternatívne metódy a pod., ktoré sa doteraz nevyskytli a nesúvisia s obsahom štátneho programu, budú podliehať schvaľovaniu ministerstvom školstva a prípadne overovaniu v našom ústave.

Závan reformy

Pravda, 9. 9. 2008
Peniaze sú už však potrebné na to, čím sa minister školstva rád chválil. Tvorivé myslenie, väčšia paleta predmetov podľa záujmu žiakov. Lenže bez peňazí to akosi nejde. Laboratóriá či učebne treba vybaviť technikou. Nakúpiť knihy. A zaplatiť učiteľov, ktorí budú oduševnene tráviť čas hoci aj s malou, päťčlennou skupinkou detí. Mnohé školy tak ostali pred dilemou: Pýtať viac peňazí od rodičov? Alebo nové predmety jednoducho neučiť?

Mikolaj vyťahuje rodičom peniaze z vreciek

Pravda, 9. 9. 2008
Nové učebné predmety zaplatia rodičia, prípadne nebudú vôbec. Školám totiž chýbajú peniaze na ich prípravu, odmenu učiteľom a vybavenie učební. Takto dopadol štart reformy ministra školstva Jána Mikolaja (SNS). Stotisíc korún na nové laboratórium potrebuje Gymnázium na Štúrovej ulici v Detve, poskladajú sa naň rodičia a mesto. „Biológia sa má učiť po novom a v doterajších provizórnych podmienkach sa pokusy robiť nedajú,“ uviedla riaditeľka Barbora Turbeková.

Škola škodí pamäti?

Hospodárske noviny, 9. 9. 2008
Vyšší počet rokov strávených na školách odďaľuje stratu pamäti, čo je jedným z príznakov Alzheimerovej choroby. Pokiaľ však táto choroba človeka postihne, vzdelanejší ľudia strácajú pamäť rýchlejšie. V novej štúdii, publikovanej v lekárskom časopise Neurology, o tom informovali americkí vedci. … Z výsledkov štúdie vyplýva, že každý rok formálneho vzdelania oddialil vznik demencie o dva až dva a pol mesiaca. Naopak, len čo pacient začal strácať pamäť, každý rok strávený na školách proces urýchlil o štyri percentá. Podľa vedcov tak osoba, ktorá strávila 16 rokov na školách, stráca pamäť o 50 percent rýchlejšie ako človek, ktorý bol v škole len štyri roky.

Mikolaj chce vytypovať špičkové gymnáziá

Hospodárske noviny, 9. 9. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj dnes povedal, že špičkové gymnáziá v regiónoch Slovenska by mali umožniť získať stredoškolské vzdelanie na medzinárodnej úrovni. Počíta s tým Modernizačný program Slovensko 21, ktorý už schválila vláda. Podľa programu v každom samosprávnom kraji sa majú vytvoriť podmienky pre podporu špičkových gymnázií bez rozdielu zriaďovateľa. … Vyššie územné celky by im mali pomáhať pri zapájaní do medzinárodných sietí a spolupráci s univerzitami a inštitúciami výskumu a vývoja. … V programe sa píše, že jedným z kritérií by malo byť aj to, ako žiaci gymnázia obstoja v celoslovenských maturitách. Zaraďovanie medzi špičkové gymnáziá má motivovať k zvyšovaniu kvality.

Známka pre naše školstvo? Dva mínus

Hospodárske noviny, 9. 9. 2008
Ani dobré, ani zlé. Asi takto vidia ľudia školstvo na Slovensku. Priemerná známka, ktorou ocenili prácu učiteľov, riaditeľov a úradníkov na ministerstve školstva je 2,5 – teda dva mínus, alebo lepšia trojka. Pohľad obyvateľov na kvalitu vzdelávania na základných, stredných aj vysokých školách skúmala v exkluzívnom prieskume pre HN agentúra Focus. … „To, že respondenti pri hodnotení skĺzavali do priemeru, podľa mňa znamená, že ľudia vnímajú školstvo tak, že to nie je nič tragické, ale je stále čo zlepšovať,“ dodáva Martin Slosiarik z agentúry Focus.

Školy si dnes zaslúžia dvojku

Hospodárske noviny, 9. 9. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj:
Slovenské školstvo hodnotí verejnosť na dva mínus. Akú známku by ste mu dali vy?

V súčasnosti dvojku. Slovenské školstvo má svoju dlhodobú tradíciu a kvalitu a vždy bolo považované za jedno z najlepších. Svedčí o tom aj to, že absolventi našich škôl sa vedia uplatniť v zahraničí. Ostávajú však dve oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie. Na jednotku nie je jazyková vybavenosť žiakov a to, čo nám naznačuje hodnotenie PISA – viac tvorivosti, individuálne presadenie sa a uplatnenie vedomostí pri riešení praktických úloh.

Vláda sa vracia k znalostnej ekonomike

Hospodárske noviny, 8. 9. 2008
Vláda Roberta Fica plánuje prechod Slovenska k znalostnej ekonomike a oprašuje tak idey predchádzajúceho kabinetu Mikuláša Dzurindu. Takýto dlhodobý cieľ si súčasná vláda stanovila v dlhodobej vízii rozvoja Slovenska. Štúdia, na ktorej pracovalo vyše sto expertov, síce hovorí o cieľoch, konkrétne kroky, ako sa k nim dopracovať, však neobsahuje. Pritom problémy s nekvalifikovanou pracovnou silou u nás začínajú narastať výrazným tempom.

Investície z podnikov potečú do škôl

Hospodárske noviny, 8. 9. 2008
Až 80 percent absolventov stredných odborných škôl po ich skončení nenastúpi pracovať do svojho odboru. … Mnoho študijných odborov, o ktoré majú podniky záujem, sa darí obsadiť novými študentmi iba s veľkými problémami, prípadne vôbec. Alarmujúcu situáciu by mali riešiť špeciálne daňové stimuly, ktoré budú môcť získať všetky firmy investujúce do odborného vzdelávania a prípravy stredoškolákov. Podniky získajú i možnosť zakladať si vlastné stredné odborné školy… Na financovanie odborného školstva sa navyše bude dať použiť i časť z dvoch percent asignácie dane z príjmov… Vyplýva to z legislatívneho návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý už schválila vláda a do parlamentu by sa mal dostať ešte v priebehu tohto roka.

Szigeti: Školy prípravu na reformu nezvládli

Pravda, 7. 9. 2008
Súkromné podniky a firmy budú mať možno v budúcnosti šancu získavať štátne dotácie či daňové úľavy, ak budú podporovať vedecký výskum. Vyplýva to z legislatívneho zámeru zákona o stimuloch pre výskum a vývoj, ktorý zverejnilo ministerstvo školstva. … Najvyššiu podporu, približne do 602,5 milióna korún (zhruba 20 miliónov eur) budú môcť získať firmy, ktoré sa venujú takzvanému základnému výskumu. Ide väčšinou o bádanie, ktoré prináša ekonomické výhody až v dlhšom časovom horizonte. … Ďalšou formou štátnej podpory by mohli byť aj daňové úľavy.

TA3 predstaví reláciu o vzdelávaní

Hospodárske noviny, 5. 9. 2008
Novinkou jesennej programovej štruktúry televízie TA3 je relácia Euroškolstvo zameraná na výchovu, vzdelávanie a školstvo. Nová publicistická relácia sa na obrazovkách spravodajskej televízie bude objavovať od 9. septembra v pravidelnej týždňovej periodicite. … Obsahovou náplňou relácie budú témy: reforma systému vzdelávania, rozvoj ľudských zdrojov a ďalšie odborné tematické okruhy.

Do škôl prichádza náročnejšia populácia

Hospodárske noviny, 4. 9. 2008
Jolana Laznibatová, riaditeľka školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave:
Po mnohoročných skúsenostiach práce s nadanými deťmi si myslím, že im treba zabezpečiť adekvátne podmienky a rozvoj ich schopností, ale nie na úkor ostatných. Skôr si myslím, že problémom je to, že u nás je výber talentov, napríklad aj športových, náhodný. Systém prípravy, rozvíjania a podporovania nadaných a talentovaných je dlhodobý proces, ktorému treba venovať neustálu pozornosť, pretože nadaní sú strategickým bohatstvom štátu.

Začíname psychologickým kurzom

Hospodárske noviny, 4. 9. 2008
Augustín Šutta, riaditeľ Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave:
Naše gymnázium otvára tento školský rok dve triedy so zameraním na cudzie jazyky. … V triede zameranej na nemecký jazyk pridávame až dve hodiny na prvý jazyk, pretože zisťujeme, že pripravenosť žiakov z tohto jazyka zo ZŠ je ešte horšia ako z anglického jazyka. V dvoch všeobecných triedach pridávame hodinu slovenskému jazyku a literatúre a hodinu druhému jazyku. Vo všetkých triedach pridávame hodinu informatike a geografii. … Chceme začať v prvých ročníkoch s novou klímou spolupráce a empatie. Z toho dôvodu začíname školský rok viachodinovým psychologickým kurzom žiakov s nadväzujúcim kurzom pre učiteľov.

Učitelia dávajú Mikolajovi na výber: vyššie platy alebo štrajk

Hospodárske noviny, 4. 9. 2008
Väčší plat alebo štrajk. Tak je v čase prípravy štátneho rozpočtu definovaná rovnica pre školských odborárov. „Chceme, aby boli tarify zvýšené o sedem percent pre všetkých zamestnancov v školstve, pedagogických aj nepedagogických, bez ohľadu na to, či sú platení štátom alebo samosprávou,“ tvrdí šéf školských odborov Ján Gašperan. … Ministerstvo školstva učiteľov upokojuje. „Požiadavky na zvýšenie platov sú v štátnom rozpočte splnené, dokonca zvýšené, keďže návrh rozpočtu počíta s osempercentným zvýšením tabuľkových platov v rámci normatívov,“ uviedla pre HN hovorkyňa rezortu Dana Španková.

Mikolaj: Je to nedorozumenie

SME, 3. 9. 2008
Minister školstva popiera, že má niečo proti ziskom súkromných škôl. Tvrdí, že jeho slová agentúra vytrhla z kontextu. Na druhej strane naznačuje, že by nejaké pravidlá pri financovaní vzdelania zo súkromných zdrojov mali platiť. … Bohumil Bača, zriaďovateľ súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave, upozorňuje na to, že problém by vznikol, keby jeho škola musela všetky príspevky od rodičov minúť v bežnom roku. „To už je naša záležitosť, kedy peniaze zainvestujeme. Niekedy na niečo treba aj dva roky šetriť,“ vysvetľuje Bača.

Prieskum o vnímaní Maďarov bol pre školy

Pravda, 3. 9. 2008
Prieskum, na ktorý sa odvolával v pondelok v Bruseli maďarský premiér Ferenc Gyurcsány a Robert Fico ho vzápätí spochybnil, skúmal postoje ôsmakov a deviatakov k novým aj tradičným menšinám na Slovensku. … „Až 63,3 percenta respondentov si myslí, že Maďari by mali hovoriť na verejnosti výlučne po slovensky a po maďarsky by sa mali baviť len doma,“ uvádzajú autori výskumu. Na postoje k Maďarom podľa nich pravdepodobne vplývajú aj politické kauzy, prezentované v médiách.

Tarifné platy učiteľov pôjdu hore o sedem percent

Hospodárske noviny, 3. 9. 2008
Ministerstvo školstva tvrdí, že tarifné platy učiteľov a ostatných pracovníkov školstva sa na budúci rok zvýšia o sedem percent. Ako ďalej povedala hovorkyňa ministerstva školstva Dana Španková, s takýmto nárastom miezd počíta aj prvý návrh štátneho rozpočtu od rezortu financií. S návrhom rozpočtu dnes vyjadrili nesúhlas školskí odborári. Podľa nich, ak koalícia nepridá peniaze školstvu z budúcoročného štátneho rozpočtu, prídu protesty.

Učitelia možno dostanú odmeny za letnú prácu na reforme

Hospodárske noviny, 3. 9. 2008
Učitelia možno dostanú odmeny za prípravu reformných zmien počas letných prázdnin. Predseda školských odborárov Ján Gašperan tvrdí, že ministerstvo školstva bude mať peniaze na odmeny. Na dnešnej tlačovej besede povedal, že ministerstvo by malo rozdeliť všetky peniaze, ktoré má zo štátneho rozpočtu na normatívy, z nich školy vyplácajú mzdy učiteľom. „Rezerva na ministerstve určite je, vieme o nej a budeme trvať na tom, aby peniaze, ktoré boli určené pre školstvo, boli rozpustené do poslednej koruny,“ povedal Gašperan.

Ak koalícia nepridá školstvu, odborári hrozia protestom

Hospodárske noviny, 3. 9. 2008
Ak koalícia nepridá peniaze školstvu z budúcoročného štátneho rozpočtu, prídu protesty, oznámili dnes školskí odborári. Od koaličných lídrov požadujú, aby na školstvo dali o dve až tri miliardy korún (66,4 – 99,6 milióna €) viac, než navrhlo ministerstvo financií. Peniaze navyše chcú použiť na zvýšenie tarifných platov v školstve o 7 %. „My nepovažujeme peniaze, ktoré idú do školstva, za spotrebu, ale za investíciu,“ povedal na dnešnej tlačovej besede predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ján Gašperan.

Koalícia hľadá viac peňazí na priority

Hospodárske noviny, 3. 9. 2008
Minister školstva požaduje zvýšenie tarifných platov učiteľov od budúceho roka o osem percent a nie o tri a pol percenta, ktoré mu v návrhu rozpočtu dovolil minister Počiatek. Celkovo má školstvo hospodáriť s vyše 63 miliardami korún, čo je o vyše 14 percent viac ako v tomto roku. Mikolaj sa už skôr vyjadril, že o platoch sa ešte bude rokovať. Podľa Mečiara panuje všeobecná zhoda, že platy učiteľov by mali ísť hore.

Škola má prvákom posilniť ego

Pravda, 3. 9. 2008
Prváčikovia, ktorí v utorok nastúpili do škôl, by sa o deväť rokov mali zmeniť na sebavedomých a tvorivých pubertiakov, čo sa nezložia pred prvou prekážkou. Aspoň taká je predstava autorov reformy školstva. Školská psychologička však tvrdí, že viac ako zmenu osnov treba zmeniť prístup učiteľov, rodičov, ale aj profesorov na pedagogických fakultách.

Odborári hrozia štrajkom, chcú pridať školám

Pravda, 3. 9. 2008
V školstve by v budúcom roku malo pribudnúť cez rozpočet ministerstva školstva aj cez zdroje samospráv spolu asi desať miliárd korún (približne 332 miliónov eur). Celkovo by sa mal objem financií v rezorte zvýšiť asi na 81,5 miliardy korún (zhruba 2,7 miliardy eur), vypočítali odborári. Predpokladaný nárast však podľa nich pokryje len zvýšené náklady, ktoré školám priniesol nový školský zákon. Ten znížil napríklad počty žiakov v triedach, čo si v školách môže vyžiadať väčší počet učiteľov. „Chceme, aby platy zamestnancov vo verejnom záujme stúpli o sedem percent,“ vyhlásil predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Ján Gašperan. V opačnom prípade sa mzdy učiteľov nepodarí reálne zvyšovať a pedagogické zamestnanie ostane naďalej málo atraktívne.

Pokrok späť?

blog.sme.sk, 3. 9. 2008
Ale dnes ma prekvapilo vyhlásenie mojej profesorky nemčiny, že nový školský zákon v podstate povoľuje maturitu iba z jedného cudzieho jazyka, keďže externá časť maturity z cudzích jazykov je v ten istý deň. Všimli ste si tu „diskrimináciu“? Najprv sme mali „prikázané“ maturovať z jedného prírodovedného predmetu, a keď to bolo konečne zrušené, tak opäť idú obmedzovať mladú generáciu ľudí, no tentokrát v jazykoch? Práve v tých jazykoch, o ktorých sa toľko hovorí, v tých, ktoré sú pre život také dôležité?

Čo tí blázni v parlamente presadili?

blog.sme.sk, 3. 9. 2008
Namiesto toho, aby Ministerstvo školstva využívalo dobu, kde skoro každý má mobil a počítač a zavesilo na internet nejaké školské pomôcky, oni to pre istotu zakážu. Radšej si kúpim anglický a nemecký slovník dokopy asi za 1000 Sk, kalkulačku za 800 Sk a chemické tabuľky za tých 50 Sk. Spolu by to vyšlo, dajme tomu tých 1850 Sk (61,41 Eur). Do mobilu si to všetko viem stiahnuť zadarmo, mám to všetko v jednom, nemusím všetko vláčiť v školskej taške.

Francúzske deti sa budú menej učiť

Hospodárske noviny, 2. 9. 2008
Francúzske deti budú od nového školského roka chodiť do školy len štyri dni v týždni. Okrem voľnej stredy, ktorá platí vo vzdelávacom systéme už roky, im odpadá aj vyučovanie v sobotu dopoludnia. Viac voľného času však získajú len žiaci, ktorí nemajú s výučbou problém. Ten by mali venovať záujmovým krúžkom a športu. Získané hodiny sa rozvrhnú do programu v rámci týždňa. Opatrenie by malo ušetriť štátne výdavky na školstvo.

Škola sa začala. Učilištiam chýbajú žiaci

Hospodárske noviny, 2. 9. 2008
Kritická je situácia najmä v odborných školách, kde záujem o štúdium je neustále nižší. Kým v roku 1993 študovalo na stredných odborných školách a v učilištiach 250-tisíc študentov, minulý rok ich bola len polovica. … Chýbajú predovšetkým robotníci v oblasti stavebníctva, strojárstva, výpočtovej techniky či v automobilovom priemysle. … Minister školstva Ján Mikolaj pritom tvrdí, že našiel riešenie. Vláda mu minulý týždeň odobrila návrh zákona o odbornom vzdelávaní na stredných školách. Ten kladie za cieľ motivovať zamestnávateľov a tretí sektor, aby investovali do odborného vzdelávania viac peňazí. Odmeniť ich chce tým, že si financie investované do škôl budú môcť odpísať z daní.

Mikolaj: Školy sú pripravené, systém nevybuchne

Hospodárske noviny, 2. 9. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj:

Aká je vaša predstava o plate učiteľa, ktorý má zodpovednosť za budúcnosť krajiny?

Môj návrh, s ktorým som išiel na čelo rezortu, bol, aby mal učiteľ o 30 percent vyšší plat ako je priemer v ekonomike. To sme si dali do volebného programu. To je reálne.

Na platy učiteľov ide každý rok viac ako 20 miliárd korún a je to málo. Nechcete ísť radšej cestou znižovania počtu škôl? Môže si krajina dovoliť súčasný počet učiteľov?

Toto nepomôže, škola nie je fabrika. Má aj svoje sociálne úlohy. Držíme malotriedky, pretože som presvedčený, že keď je v obci škola, je tam aj život. Nebolo by správne, keby sme nahnali deti do spádovej obce, ako to bolo plánované za socializmu a v desiatich okolitých dedinách nebude škola.

Prvý (druhý) september)_september_.php

.týždeň, 2. 9. 2008
Reforma, ktorú naše školstvo veľmi potrebuje a ktorá je preto dlho očakávaná, by mala umožniť školám učiť efektívnejšie a zaujímavejšie, eliminovať z učebných osnov blbosti a zbytočnosti, presunúť dôraz z mechanického učenia na učenie vo väčšej miere tvorivé a podobne. Reforma, ktorá sa druhým septembrom na školách spustila, nič z týchto vecí v skutočnosti neprináša, aj keď na deklaratívnej úrovni ich má plnú hubu. … A prečo je vlastne reforma potrebná? Je to preto, lebo naše školstvo je v zlom, alebo dokonca v katastrofálnom stave? Nie, naše školstvo je, pravdupovediac, celkom dobré. Reforma je dôležitá preto, lebo je tu potenciál na to, aby bolo podstatne lepšie.

Reforma nesplní v školách všetky sľuby

Pravda, 1. 9. 2008
Nie všetko, čo minister školstva Ján Mikolaj (SNS) nasľuboval, sa naozaj od septembra v školách splní. Hlavným motívom reformy je voľnosť učiteľov, ale aj možnosť výberu pre žiakov a študentov. Najmä pre peniaze však školy na výber toho veľa neponúknu. Voľné hodiny rozšíria iba o to, čo už učia. Navyše rezortu školstva a športu nevyšiel plán deti rozhýbať. Namiesto ohlasovanej ďalšej hodiny telesnej výchovy reálne telocviku na školách ubudne.

Ideme do školy! Tešme sa …

blog.sme.sk, 1. 9. 2008
Dôvodov, ktoré ma vedú k pochybnostiam, že reforma prinesie efektívne výsledky, je viacero, ale za najvážnejšie považujem tieto: Nejednotnosť a nejasnosť – materiály týkajúce sa obsahu a spôsobu tvorby školských vzdelávacích sa jeden s druhým nezhodovali a nebolo z nich jasné, čo vlastne majú školské vzdelávacie programy obsahovať. … Nekoncepčnosť – reforma sa týka 1. a 5. ročníka ZŠ a 1. ročníka stredných škôl. V prípade prvých ročníkov je reforma logická, ale dôvod reformy v piatom ročníku mi ostáva záhadou. … Nepripravenosť verejnosti – Myslím, že drvivá väčšina rodičov nevie, čo sa to v školách vlastne deje. A koniec koncov ich to ani nezaujíma, veď ich deti aj tak zoberú na hocijakú strednú školu bez ohľadu na to, čo vedia…

Mikolaj chce súkromným školám siahnuť na zisk

SME, 31. 8. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj zvažuje, že súkromným školám siahne na zisk. Chcel by im zakázať zisk z poplatkov, ktoré vyberajú od rodičov. O financovaní súkromných škôl si dal vypracovať analýzu. Keď ju bude mať hotovú, definitívne rozhodne, či školám prikáže, že školné musia použiť na vzdelávanie a nesmú z neho tvoriť zisk. … Podľa Mikolaja, do úvahy prichádza, že ministerstvo vydá usmernenie pre jednotlivé súkromné školy, podľa ktorého školné budú musieť použiť na vzdelávaciu činnosť. Ministrovi sa nepozdáva, že súkromné školy dostávajú štátne dotácie a môžu inkasovať školné, čo štátne školy majú zakázané.

Reformná prskavka

SME, 30. 8. 2008
Školy si mali cez prázdniny pripraviť nové školské vzdelávacie programy, podľa ktorých majú učiť „po novom“, no zatiaľ nikto, ani samotný minister, nevie, či sa im to naozaj podarilo. Ministerstvo školstva nemá totiž vytvorené žiadne mechanizmy na zbieranie spätnej väzby z prostredia škôl. Vôbec nesleduje, či a v akej kvalite školy túto úlohu zvládli, resp. na aké prekážky pri tom narážali. Naopak, predstaviteľ rezortu prostredníctvom médií dopredu zatvára učiteľom ústa alibistickými vyhláseniami, že úspech reformy je odteraz výlučne v ich v rukách.

Do školy ide najmenej detí v histórii

SME, 30. 8. 2008
Školská reforma, ktorá začne platiť od utorka, káže školám znížiť počet žiakov v triede. Populačný vývoj zámeru praje, do škôl nastúpi menej nových prvákov ako kedykoľvek predtým. … Kým ešte začiatkom 90. rokov bolo v slovenských základných školách vyše 90-tisíc prvákov, teraz to môže byť okolo 50-tisíc. … Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány však upozorňuje, že niekde budú musieť otvoriť nové triedy, aby splnili limit, takže obce musia nájsť peniaze na ďalších pedagógov. Navyše musia pre novú triedu zabezpečiť aj priestory a vybaviť ju technikou.

Mikolaj: Rozhodnú najbližšie dva–tri roky

SME, 30. 8. 2008
Urobili ste všetko preto, aby ste učiteľom začiatok reformy uľahčili?

„Nejde ani tak o uľahčenie, ako o to, že im pripravíme čo najviac podkladov. Reforma sa nedá naučiť. Môžeme pripraviť legislatívu, môžeme im ukázať vzory, ale maximum je na učiteľoch. Reforma však už dáva učiteľom priestor na zmeny. Počas najbližších štyroch rokov budeme uskutočňovať stovky kurzov a školení. Pripravujeme aj nový zákon o pedagógoch, ktorý bude pre samotných učiteľov možno ešte dôležitejší ako školský zákon.“

Učitelia si prázdniny pokaziť nedali

SME, 30. 8. 2008
Pred prázdninami sa hovorilo, že prípravou na školskú reformu učitelia prídu o časť voľna. Na Hlbokej sa to nestalo. „Nezaťažovala som učiteľov tým, že by každý dostal na prázdniny domácu úlohu,“ hovorí riaditeľka školy Elena Uríčková. … Hoci by školy mali v týchto dňoch finišovať s prípravou školských vzdelávacích programov, na Hlbokej nič oficiálne spísané nemajú. Riaditeľka to vysvetľuje aj tým, že učitelia len tento týždeň absolvovali potrebné školenie. Podľa riaditeľky z neho prišli viac zdeprimovaní. Uríčková je však optimistka. Do konca septembra vraj bude všetko pripravené, aj na papieri. Víziu o tom, na čo by sa škola mala zamerať, má totiž dávno.

Školský rok odštartujú zmätky v učebniciach

Pravda, 28. 8. 2008
Učitelia počas prázdnin varili školskú reformu podľa receptu ministerstva a teraz so strachom čakajú, čo budú ochutnávať. Problémom sú učebnice – najmä slovenský jazyk pre prvákov na stredných a biológie pre piatakov na základných školách. Knihy si budú musieť deti požičiavať od starších spolužiakov. … Osnovy sa totiž pomenili, ale učebnice zostali po starom.

Zbytočné knihy

Pravda, 28. 8. 2008
Kým si žiaci užívajú posledné dni voľna, v školách sa hromadí napätie. Učitelia a riaditelia si lámu hlavu nad tým, ako zabezpečiť učebnice pre všetky deti. To, čo by sa mal naučiť piatak z oblasti napríklad biológie, sa nachádza v knihách pre viaceré ročníky. A keďže školy nemajú učebníc nazvyš, nemôžu vydať každému po tri či štyri kusy. … V mnohých školách sa asi zopakuje starý scenár. Iba jedna kniha do lavice. Alebo učiteľ odporučí knihu, ktorú rodičia „dobrovoľne“ kúpia. A možno budú triedy, kde sa bude učiť jednoducho bez kníh.

Hlavný cieľ: inšpirovať k poznávaniu

Hospodárske noviny, 28. 8. 2008
Výučba v anglickom jazyku od materskej školy po maturitu. Učitelia, ktorých rodným jazykom je angličtina. Medzinárodne akceptované cambridgeské testy. Slovenčina na plnohodnotnej úrovni. To je iba časť z „ponuky“ medzinárodnej školy Forel International School v bratislavskej mestskej časti Devín, ktorá je v rámci základného a stredného vzdelávania medzinárodným centrom University of Cambridge. … Keďže v triedach je od osem do pätnásť detí, učitelia majú s pomocou moderných vyučovacích metód čas rozvíjať silné stránky každého dieťaťa.

Domáce vzdelávanie je životný štýl

Hospodárske noviny, 28. 8. 2008
Domáce vzdelávanie funguje u našich západných susedov už desať rokov… V minulom školskom roku absolvovalo výučbu v domácom prostredí 376 detí. … Pravidlá pre „otvorenie“ domácej „školy“ sú u našich západných susedov voľnejšie ako na Slovensku. Učiť dieťa v domácom prostredí môžu rodičia so strednou školou. Individuálne vzdelávanie je možné aj na druhom stupni základných škôl. … Minimálne každý polrok dieťa absolvuje skúšky, hodnotenie dostáva na vysvedčení. Pri prechode na druhý stupeň či do klasickej školy nie sú potrebné žiadne rozdielové skúšky.

Domáce vzdelávanie: škola na mieru

Hospodárske noviny, 28. 8. 2008
Nový školský zákon ponúka možnosť vzdelávať sa doma všetkým žiakom prvého až štvrtého ročníka. Rodičia na zriadenie domácej školy potrebujú súhlas riaditeľa školy a príslušné vzdelanie, respektíve profesionálneho učiteľa. … Zástancovia domáceho vzdelávanie upozorňujú, že naše pravidlá sú v porovnaní so susednou Českou republikou prísnejšie a obmedzujúce. … Janka Pajgerová zo Spoločnosti priateľov domácej školy na Slovensku považuje za najväčší problém povinnosť príslušného pedagogického vzdelania. „Domáce vzdelávanie tak bude prístupné väčšinou pre deti učiteľov a bohatých rodičov, ktorí si súkromného učiteľa zaplatia,“ dodáva Pajgerová.

Tak začíname

Hospodárske noviny, 28. 8. 2008
Minister školstva SR Ján Mikolaj:
Samozrejme, aj v súčasnosti sa objavuje kritika, ale podstatné je, že sa takmer výlučne týka nedostatku času na prípravu pedagogickej dokumentácie. Voči filozofii, podstate či obsahu reformy nie sú takmer žiadne námietky. Pritom ide o podstatný zásah do školského systému a samotný školský zákon je jedným z najobsiahlejších zákonov vôbec. To, že nie sú takmer žiadne výhrady, je dobré najmä pre reformu samotnú. Celá pedagogická verejnosť, zriaďovatelia, ale i rodičia sa tak môžu plne sústrediť na jej aplikáciu.

Nových učebníc je málo, ani tie školy nemajú

Pravda, 26. 8. 2008
Školy budú mať v septembri pri spustení reformy vzdelávania k dispozícii učebnice s vynoveným obsahom len na časť predmetov. Zvyšné sa podľa ministerstva školstva ešte len chystajú. Avšak ani hotové knihy sa do škôl zatiaľ nedostali. Niektorí riaditelia to považujú za prejav príliš unáhlenej reformy. … Nový obsah učiva už autori premietli v prípade piatakov do učebníc matematiky, biológie a ruštiny, stredoškoláci by mali taktiež dostať vynovené knihy biológie a okrem toho aj slovenského jazyka či geografie.

Mikolaj: Či prídu reformné zmeny, závisí od učiteľov

Hospodárske noviny, 23. 8. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj si myslí, že výsledok školskej reformy bude závisieť od učiteľov. „Reforma je postavená najmä na učiteľoch. Reforma sa nedá nadiktovať, ani robiť nasilu. Reforma je o tom, že my sme vytvorili priestor pre učiteľov a je naozaj na každom učiteľovi, ako ho využije,“ povedal pre agentúru SITA šéf rezortu.

Vláda zaplatí deťom výlety. Niektorým

Pravda, 23. 8. 2008
Ministerstvo školstva sa chystá od 1. januára zaviesť nový príspevok na žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z neho by mali školy týmto deťom hradiť exkurzie, pobyty v prírode, lyžiarsky či plavecký kurz. Triedy, ktoré navštevujú žiaci v hmotnej núdzi, si budú môcť za tieto peniaze nakúpiť aj vybavenie a učebné pomôcky. … Rodičia s viacerými deťmi, ktorí nežijú na podpore, si z takýchto výdavkov neodrátajú nič. Štát totiž pomoc poskytne len deťom, ktoré sú zo sociálne slabších rodín.

Čo prináša do škôl reforma?

SME, 22. 8. 2008
Školskú reformu v septembri najviac pocíti 110-tisíc prvákov a piatakov na 2 254 základných školách a prváci na stredných. Obsah ich učiva bude prispôsobený a voľnejší. Školy dostanú viac priestoru učiť po svojom. … V Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej čaká prvákov informatika a jeden cudzí jazyk. Piataci si zo štyroch predmetov môžu vybrať dva povinne voliteľné. Ponúknu im takisto informatiku, nový predmet podnikanie v cestovnom ruchu, mediálnu výchovu a posledný vyučovací predmet bude zameraný na životné prostredie.

Školy budú učiť tolerancii

SME, 21. 8. 2008
Od septembra pribudne žiakom vo vyučovaní nová téma, multikultúrna výchova. Má deti naučiť tolerovať odlišné kultúrne skupiny. Mala by zmeniť aj ich postoj k maďarskej menšine, ktorá je najhoršie vnímaná. … Dôkazom je najnovší reprezentatívny výskum Nadácie otvorenej spoločnosti a Centra pre výskum etnicity a kultúry. Zapojilo sa doň 955 deviatakov, ktorí zaskočili najmä svojím postojom k Maďarom, ktorí sú najnegatívnejšie vnímanou menšinou.

Začína sa súťaž pre pedagógov a školy Cena Slovak Telekom

www.webnoviny.sk, 19. 8. 2008
Slovak Telekom dňa 18. augusta vyhlásil tretí ročník súťaže pre pedagógov a školy Cena Slovak Telekom 2008. Písomné spracovanie svojich skúseností z využívania informačno-komunikačných technológií v praxi môžu pedagógovia posielať v elektronickej podobe do konca októbra 2008. Prihlasovanie do súťaže prebieha na internetovej stránke www.cenast.sk. Slávnostné vyhodnotenie víťazov sa uskutoční začiatkom decembra a práce budú zverejnené vo virtuálnej knižnici na stránke súťaže.

Vláda učiteľom utiahne opasky

Pravda, 18. 8. 2008
Zvyšovanie učiteľských platov chce vláda na budúci rok spomaliť. Reálne by ich platy mali dokonca klesnúť. Návrh štátneho rozpočtu, ktorý minulý týždeň predstavilo ministerstvo financií, totiž predpokladá zvýšenie len o 3,5 percenta. Ceny by však mali ísť hore rýchlejšie. To znamená, že učitelia si budú môcť za svojej zárobky kúpiť menej ako v tomto roku.

Veľké zmeny do škôl reforma zatiaľ neprinesie, tvrdia riaditelia

Hospodárske noviny, 17. 8. 2008
Žiaci sa od septembra napriek spustenej školskej reforme nedočkajú výraznejších zmien vo vyučovaní. Riaditelia viacerých základných škôl ČTK povedali, že na prípravu nových predmetov či spôsobov výučby bolo málo času, a tak školy siahajú po tom, čo učili v minulosti. Situácia by sa podľa nich mohla zlepšiť v nasledujúcich rokoch, učitelia však musia za svoju prácu dostávať viac peňazí a do tried je nevyhnutné dostať viac mladých pedagógov.

Učitelia zdvihli hlas. Za lepšie platy

Pravda, 11. 8. 2008
Učiteľom došla trpezlivosť, chystajú sa postaviť proti nízkym zárobkom. Ak vláda nepridá na mzdy v školstve, po 15. septembri vyhlásia štrajk. Tabuľkové platy školských zamestnancov pôjdu na budúci rok hore zrejme len o štyri percentá. Vyplýva to z rokovaní o štátnom rozpočte. S výsledkami nie sú spokojní odborári, trvajú na siedmich percentách. Viac peňazí pre školy žiadal aj minister školstva Ján Mikolaj (SNS).

Mikolaj od septembra nezmení školské úrady

Hospodárske noviny, 9. 8. 2008
Krajské školské úrady budú naďalej fungovať po starom, hoci minister školstva Ján Mikolaj sľúbil, že od septembra nahradí osem úradov jedným, ktorý bude mať len pracoviská v určitých mestách. Nová štruktúra mala priniesť aj menej úradníkov. … Osem KŠÚ, na ktorých pracuje vyše 200 úradníkov, zabezpečuje najmä vyplácanie normatívov pre školy a školské zariadenia. … Fico ich označil za neefektívne a sľuboval ich rušenie spolu s krajskými úradmi. Sľub anuloval počas kontrolného dňa na ministerstve v júni tohto roka. Mikolajovi prikázal, aby vymyslel novú štruktúru úradov, aby sa stali efektívnejšími.

Sociálny balík odkrojí z peňazí na školy

Pravda, 8. 8. 2008
S míňaním na sociálne veci na úkor svojich rezortov je nespokojná väčšina ministrov. Napríklad minister školstva Ján Mikolaj (SNS) žiadal miliardy navyše najmä na platy učiteľov, ktoré by sa mali v roku 2009 nanovo prepočítavať. Peniaze, ktoré chcel, zatiaľ nevybavil. … Podľa Mikolaja sa na ministerstve financií dohadujú o tom, či sa rezort školstva bude musieť uskromniť pre požiadavky ministerky Viery Tomanovej (Smer). „Sociálny balíček má byť prioritou,“ dodal. Minister tvrdí, že rast učiteľských miezd to neohrozí. Na budúci rok by mali v priemere presiahnuť 23-tisíc korún.

§ 3

blog.sme.sk, 8. 8. 2008
A tu sú moje posledné otázky venované školskej reforme: prečo nikto z tvorcov Nového školského zákona nepredstavil širokej verejnosti aspoň v jednej verejnej diskusii svoje 149 stranové dielo, prečo nikto z kompetentných, nikde v žiadnom verejnoprávnom médiu nikomu nevysvetlil, čo znamená bezplatnosť vzdelania, spoluzodpovednosť a zdokonaľovanie procesu, prečo nikto zo zodpovedných za školskú reformu na Slovensku, nepovedal verejnosti, na čo štát má a na čo potrebuje pomoc a prečo nikto neinformuje verejnosť pravdivo o súčasnej situácii v školstve.

O peniazoch sa učí aj v škole

Pravda, 5. 8. 2008
Kto vymýšľa ceny? Načo sú peniaze? Prečo ľudia stále niečo produkujú? Načo sú dane? – na tieto a mnohé ďalšie otázky sa študenti dozvedia odpoveď v diskusnom klube pod záštitou ekonomického týždenníka Trend a Slovenskej sporiteľne. V nasledujúcom školskom roku bude projekt Myslím ekonomicky dobrovoľnou aktivitou študentov v rámci mimoškolskej činnosti. V ďalších ročníkoch by sa mal dostať do ponuky nepovinne voliteľných predmetov. Žiaci budú mať k dispozícii netradičnú učebnicu a interaktívny internetový portál www.myslimekonomicky.sk.

Štandard

blog.sme.sk, 5. 8. 2008
Po zaplatení faktúr za teplo, elektrinu, vodu, kominára, kontrolu technických zariadení a povinné preškolenia, ktoré pre vás organizuje váš zriaďovateľ, môžete zháňať prostriedky na vzdelávací proces. Okrem kancelárskych potrieb, ktoré sa vám podarí vyžobrať od ochotných rodičov, potrebujete aj prostriedky na opravu a nákup meračskej a výpočtovej techniky a tak sa zapojíte do projektu ESF. … po prekonaní všetkých administratívnych a iných prekážok, projekt aj úspešne ukončíte a odovzdáte na Ministerstvo školstva. Tí od prekvapenia, že sa to niekomu podarilo úspešne ukončiť, vám pre istotu pošli hĺbkovú kontrolu.

Predmet vďaka reforme

blog.sme.sk, 30. 7. 2008
Dostal som sa do debaty s jedným známym učiteľom, ktorý popri hromžení našiel na školskej reforme aj niečo pozitívne. Hovorím o predmete, ktorý podľa jeho názoru a skúseností na školách chýba. Dosiaľ nebol, snáď by mal byť a vďaka reforme by aj mohol byť. Začalo to takto. V rámci svojho predmetu, sa pokúša dávať žiakom príklady zo života. Dosť ho šokovalo, keď niektorí žiaci nemali predstavu o tom, čo je garzónka. Ešte viac ho zaskočila študentka, ktorá sa pozrela na príklad, ktorý sa týkal poplatkov za operácie s účtom v banke. Korunu všetkému nasadil žiak, ktorý sa čudoval, že za vodu sa platí. … Vravíte si možno, že podobné veci by mali deti naučiť rodičia. Ale čo, keď to rodičia neurobia – buď preto, že to sami nevedia, nikdy to nemuseli robiť, nemajú na to čas… nemôže toto deti tiež naučiť škola…?

Prísnejšie štipendiá vytlačia žiakov zo škôl

Hospodárske noviny, 30. 7. 2008
Viaceré stredné školy možno od septembra prídu o žiakov kvôli zmenám vo vyplácaní sociálnych štipendií. Tie síce štát od nového školského roka zvyšuje (o 15 až 61 korún mesačne), súčasne však sprísňuje podmienky ich vyplácania. Štipendium už nedostanú študenti s priemerom známok na vysvedčení horším ako 3,5. „Väčšinu žiakov tvoria Rómovia, mnohí sú sociálne aj prospechovo slabší. Po zastavení vyplácania sociálnych štipendií pravdepodobne prestanú chodiť do školy,“ obáva sa Stanislav Kráľ, riaditeľ Spojenej školy v Čaklove, okres Vranov nad Topľou.

Na trh učebníc jazykov prichádza nová – štátna

Hospodárske noviny, 29. 7. 2008
Žiakom základných a stredných škôl pribudne učebnica cudzích jazykov – tentokrát štátna. Ministerstvo školstva plánuje vynaložiť na nové učebnice v šiestich jayzkoch zhruba 60 miliónov korún. Ďalšie desiatky miliónov bude musieť použiť na distribúciu a tlač. … Učebnice s prívlastkom “národné“ by mali na rozdiel od tých, ktoré dnes používajú žiaci, zohľadňovať aj kultúrne a národné špecifiká Slovenska. Aj po vydaní nových učebníc budú školy oprávnené používať iné učebnice – avšak len tie s doložkou ministerstva rezort aj preplatí. Vydavatelia učebníc tvrdia, že je to vyhadzovanie peňazí.

Najlepších slovenčinárov vychováva východ

Hospodárske noviny, 23. 7. 2008
Najlepší zo slovenčiny sú gymnazisti z východného Slovenska. Po úspešných výsledkoch z matematiky triumfovali študenti zo Spiša, Šariša či Zemplína aj v maturitných testoch z rodného jazyka. … Medzi najlepších na Slovensku patria študenti gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach. Skóre zo slovenského jazyka a literatúry ich zaradilo do najlepšej päťky gymnázií na Slovensku. Podľa riaditeľky Jana Teššerovej sa úspech školy odvíja od motivácie žiakov a výborných učiteľov. Za všetkým údajne stojí prechod na alternatívny učebný program pred desiatimi rokmi. „V poslednom roku mali študenti povinnú len hodinu telocviku, hodinu slovenčiny a dve hodiny cudzích jazykov. Ostatné hodiny si mohli zvoliť podľa záujmu a profesijnej orientácie.“

Záplata na školské diery

Pravda, 17. 7. 2008
Z dielne ministerky Tomanovej by čoskoro mala vyjsť novela zákona , podľa ktorej by riaditelia škôl mohli rozhodovať o tom, ktorý ich učiteľ si zaslúži viac, ako mu prisudzuje tabuľkové pravidlo. … Odmeňovanie na základe výkonu je oveľa spravodlivejšie ako na základe odpracovaných rokov. … V oblasti školstva však existuje jedna základná otázka – ako objektívne posúdiť a porovnať výkony učiteľov? Riaditeľ školy nie vždy pozná všetkých svojich podriadených. … Spoliehať sa nedá ani na dotazníky vyplnené žiakmi. Navyše, ako porovnať výkon telocvikára a učiteľa chémie? A tak sa veľmi ľahko môže stať, že riaditelia v snahe vyhnúť sa konfliktom pridelia peniaze podľa iného kľúča.

Vybraní učitelia dostanú rozprávkové platy

Pravda, 17. 7. 2008
Škola nemá dosť angličtinárov, nového priláka 40-tisícovým zárobkom. Aj takéto riešenie ponúkne štát riaditeľom. Vybraným pedagógom pridelia takzvaný osobný plat, ktorý nebude ohraničený tabuľkami. Počíta s tým novela zákona o odmeňovaní zamestnancov, ktorú predložilo ministerstvo práce.

Učitelia prišli o prázdniny

Pravda, 15. 7. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) pripravil učiteľov o dovolenky. Z prázdnin pedagógom odkrojili, keďže musia nachystať nové učebné plány pre žiakov. Peniaze za prácu navyše im však ministerstvo školstva nepošle. „Nastupujeme v auguste o týždeň skôr, ako obyčajne,“ uviedol riaditeľ Základnej školy na Kalinčiakovej ulici v Bratislave Dušan Noga. Podľa neho sú učitelia už zmierení s tým, že namiesto prázdnin budú tvoriť školské programy. „Dostali prácu aj na doma,“ dodal.

Ako nás školy učia neznášať čítanie

blog.sme.sk, 14. 7. 2008
Riešenie? Veľmi elegantné a jednoduché. Obmedziť povinnú literatúru na tri-štyri diela za rok, tým sa poriadne venovať, prebrať ich zo všetkých strán tak, aby ich deti pochopili. Stanoviť zoznam odporúčanej literatúry na základe smerovaného výberu detí. Tieto diela by neboli povinné, mohli by však tvoriť látku niekoľkých hodín literatúry kde by sa deti bavili o tom, čo čítajú, prečo ich to zaujalo, čo im tá ktorá kniha prináša do života a podobne. Zároveň by sa učili diskusii a prezentovaniu a obhajobe svojich názorov. To ich na našich školách zatiaľ neučí nikto. Cieľom je u detí vyvolať o čítanie záujem, musia pochopiť jeho význam a zmysel.

Vzdelanie a pochopenie nie je to isté

blog.sme.sk, 12. 7. 2008
Základný problém – študenti sa učia naspamäť encyklopedické heslá. Je málo osvietených učiteľov, ktorí si uvedomujú, že priemerný tínedžer ich významu a vzájomným súvislostiam nezačne rozumieť sám od seba, a preto nepodávajú iba faktografické informácie, ale sprístupňujú aj cestu k ich pochopeniu. Sledujúc ich menej disponovaných kolegov rozmýšľam, kde sa to naučili.

Aj školy si budujú značky, musia súťažiť o žiakov

Pravda, 9. 7. 2008
Školstvu sa často neoprávnene vyčíta strnulosť, nedostatok flexibility, neprispôsobivosť dobe a záujmom spoločnosti. Dnes vidieť, že si tieto inštitúcie dokázali vyhotoviť marketingové stratégie, prispôsobovať sa trhovým východiskám, ktoré stanovil štát, a plnia požiadavky žiakov – zákazníkov. Vyrábajú si letáky na slušnej úrovni, organizujú dni otvorených dverí, webové stránky majú na vyššej úrovni ako niektoré mestá alebo obce… všetko s cieľom odlíšiť sa od konkurencie, vytvoriť silnú značku. Nie celkom na to pamätá nový školský zákon…, keď ruší názov „obchodná akadémia“. … Obchodná akadémia je pritom značka, o ktorú je relatívne veľký záujem zo strany žiakov.

Prečo som tak skoro alergická na slovo reforma?

blog.sme.sk, 8. 7. 2008
Máme možnosť vytvoriť si také školské plány, ktoré naši žiaci chcú… Tak sme teda začali. Naši rodičia na obchodnej akadémii vyžadujú hlavne viac jazykov, matematiky (kvôli prijímačkám na vysoké školy), informatiky a odborných predmetov. Všetky spomínané predmety predpokladajú delenie triedy na dve časti. Dve skupiny znamenajú dvoch platených učiteľov počas jednej vyučovacej hodiny. Pri zachovaní celkového týždenného počtu hodín je jasné, že niečo treba zrušiť. Tak sme na to išli vylučovacou metódou… všetko, čo sme chceli vyhodiť alebo znížiť, boli predmety, ktoré sa nedelia. Ľudskou rečou povedané, za jednu vyučovaciu hodinu beží plat len jednému vyučujúcemu. … Celkový balík peňazí na mzdy je totiž stále ten istý, tak uvážte… platiť z neho jedného či dvoch učiteľov? … A máme zase po reforme.

Za výber šlabikára zaplatia rodičia

SME, 8. 7. 2008
Školy nakoniec môžu učiť zo šlabikára, ktorý si vyberú. Bezplatný však bude len jeden z troch. … Mnohé školy stále nevedia, z akej učebnice budú svojich žiakov učiť čítať a písať. Minister školstva Ján Mikolaj z SNS do edičného plánu zaradil len jeden z troch schválených šlabikárov. Nakoniec povolil používať aj ďalšie učebnice, ale štát za ne nezaplatí.

Edičná politika plná pochybností

www.noveskolstvo.sk, 8. 7. 2008
Vyslovujem podozrenie z nekorektnosti a netransparentnosti procesu výberu učebníc, a v prípade – aj keď ešte nepublikovaného šlabikára (šlabikár autorov A. Hirková – M. Nemčíková z Vydavateľstva Aitec) – aj z plagiátorstva. Domnievam sa, že viacerých by zaujímalo, na základe čoho bola učebnici, ktorá mimochodom ani v minulosti v žiadnom konkurze nezvíťazila, uznaná stará schvaľovacia doložka a vydavateľstvu, ktoré ešte prakticky žiadnu učebnicu nevydalo, vyslovená taká dôvera? Na základe akého renomé si zaslúžilo takú lukratívnu štátnu objednávku?

Nový školský predmet – biznis

Hospodárske noviny, 7. 7. 2008
Podnikateľské vzdelávanie, ktoré chce rozvíjať schopnosti stredoškolákov a bude sa snažiť naučiť ich podnikateľsky myslieť, sa od budúceho školského roka na niektorých školách stane súčasťou vzdelávania. Obsah, ktorý si školy môžu zaradiť do svojho školského vzdelávacieho programu, pomáhajú vytvárať samotní podnikatelia. … Podklady k podnikateľskému vzdelávaniu spracovalo Združenie podnikateľov Slovenska v rámci projektu Kvalitní v škole – úspešní v živote. … Súčasťou obsahu sú vzdelávacie materiály, metodiky pre učiteľov, prípadové štúdie, hry a multimediálne pomôcky.

Katolícki biskupi žiadajú viac náboženstva na školách

Hospodárske noviny, 5. 7. 2008
Katolíckych biskupov znepokojuje plánované skrátenie vyučovania náboženskej výchovy v prvej, ôsmej a deviatej triede základných škôl na jednu hodinu za dva týždne. Zmena povinného počtu hodín náboženstva vyplýva z nového školského zákona, ktorý sa v praxi začne postupne zavádzať od septembra. Biskupi apelujú na vládu a na ministerstvo školstva, aby bola v každom ročníku základnej a strednej školy aspoň jedna hodina náboženského vyučovania týždenne. Tým by sa, podľa Konferencie biskupov Slovenska, rešpektovalo právo rodičov na to, aby škola poskytovala možnosť výchovy ich detí v zhode s presvedčením ich rodičov.

Čakanie na reformu školstva

Trend, 4. 7. 2008
V konečnej podobe zákon prináša redukciu učiva, menej žiakov v triedach, viac cudzích jazykov a voľnosti pre školy, aby sa profilovali. Ale i centrálne regulovanú distribúciu učebníc, obmedzenie počtu prijímaných žiakov na osemročné gymnáziá a zánik odborných učilíšť, ktoré sa zaradia medzi stredné odborné školy. … Komplexná novela s najväčšou pravdepodobnosťou zostane po prvom septembri nepovšimnutá. Učitelia za necelé dva mesiace nevymyslia žiadne prevratné vízie. Mnohé preplnené triedy zostanú vďaka ministerskej výnimke preplnené naďalej. Redukciu učiva bude možné zrealizovať, len ak ministerstvo splní sľub a vydá načas nové učebnice.

Náš prieskum: Najlepšie stredné školy sú na východe

Hospodárske noviny, 2. 7. 2008
HN sa podarilo na základe údajov Štátneho pedagogického ústavu zostaviť kompletný rating. Hodnotiacim kritériom bol jediný údaj – úspešnosť študentov pri písaní maturitných testov z matematiky. Výsledok? Stredné školy z východu doslova „prevalcovali“ Bratislavu. … Na posledných priečkach rebríčka sa objavili mnohé súkromné a športové gymnáziá.

Fyzici z materskej škôlky

blog.sme.sk, 2. 7. 2008
Projekt predstavenia fyziky ako dobrodružstva poznania realizuje Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied a Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v spolupráci s niektorými košickými gymnáziami, základnými školami a materskými školami. Jeho leitmotívom je sprostredkovať deťom, žiakom a študentom radosť z objavovania a z objavov. Pocity, ktoré zažíva vedec, keď vstupuje na neprebádanú pôdu a opatrne krôčik po krôčiku odhaľuje tajomstvá v nej ukryté, vnútorné uspokojenie, keď aparatúra po mnohých peripetiách konečne pracuje, ako má. Alebo nadšenie, keď sa zo spleti čísiel po počiatočnej neistote vďaka zložitým matematickým operáciám nesmelo vynorí nová alebo málo známa vlastnosť skúmaného javu.

…a pred nami ďalší školský rok

blog.sme.sk, 1. 7. 2008
Som rodič, a k tomu zamestnaný. Platím tomuto štátu dane, a za ne očakávam aspoň aké také služby a prijateľnú úroveň slušnosti a ústretovosti v oblastiach ponúkaných štátom. Takou oblasťou je i školstvo. Knihy, ktoré dcéra doniesla, nie je možné nazvať inak ako hnoj. Mnohé sú už tri či štyri roky odpísané, chýbajú strany a pod. Nevdojak ma napadlo, načo vlastne tie dane platím. Nato, aby ma štát takto urážal? Ak nie je štát schopný ponúknuť kvalitu v školstve, nech od toho ide preč. Mňa totiž uráža nielen tá úroveň učebníc, ale i to nechutné povedomie, že školstvo je bezplatné. Osobne považujem vzdelanie za tovar, a súhlasím s tým, že i za takýto tovar je potrebné platiť (adresne a systémovo).

Ministerstvo školstva schválilo vzorové školské programy

www.noveskolstvo.sk, 27. 6. 2008
Samotní učitelia upozorňujú, že školenia multiplikátorov boli viac formálne ako užitočné a nepriniesli nijaký osoh. Za nedostatočnú pomoc považujú niektorí aj ponúkanú metodiku tvorby školských programov a vzorové školské programy. … Pre tých, ktorí už majú aké – také skúsenosti s tvorbou vlastných vzdelávacích konceptov, sú vzorové školské programy nestráviteľným sústom. Odhliadnuc od toho, že sú plné zbytočných fráz a všeobecností, neponúkajú nijaké konkrétne príklady, ktoré by boli pre učiteľov užitočnou inšpiráciou.

Reforma pripraví učiteľov o leto

SME, 27. 6. 2008
Na väčšine škôl budú učitelia aj cez leto pracovať na školských vzdelávacích programoch. Nový zákon o výchove a vzdelávaní totiž v septembri odštartuje reformu v školách. … „Nová reforma školstva sa hodila na plecia učiteľov, ktorí namiesto prázdnin budú musieť sedieť nad novými štátnymi vzdelávacími programami a metodikami,“ hovorí Mária Tóthová, učiteľka Základnej školy na Križkovej ulici v Kremnici.

Vzdelanie na periférii

Hospodárske noviny, 27. 6. 2008
Martin Fronc
Školský zákon, ktorý sa mal stať platformou reformy základných a stredných škôl, je v skutočnosti iba súborom prepísaných platných vyhlášok. Len nová moderná terminológia, nový obal ešte žiadnu reformu nedokázali urobiť. Zákon, ktorý mal otvoriť prostredie pre učiteľov, žiakov, rodičov, pre školy a lokálne komunity, aby si slobodne mohli tvoriť vzdelávacie programy ušité na mieru ich potrebám aj regionálnym podmienkam, naopak, mnohé centralizuje v rukách ministra a presne diktuje, z akých učebníc a za akých podmienok učiť. Reforma vzdelávania sa tak zredukovala na poprehadzovanie učiva, poučiek a textov.

Top of the class

The Economist, 26. 6. 2008
Bearing out Mr Smithers’s caution is an analysis of Finland’s most recent PISA results, from 2006, by Jarkko Hautamäki and his colleagues at Helsinki University. They highlight only one big policy element that could easily be replicated elsewhere: early and energetic intervention for struggling pupils. Many of the other ingredients for success that they identify—orthography, geography and history—have nothing to do with how schools are run, or what happens in classrooms.

Úradníci už školám poradili. Aj s chybami

SME, 24. 6. 2008
Ministerstvo školstva zverejnilo, ako si predstavuje modernú školu. Riaditeľom všeobecne a s chybami radí, ako na reformu. … Úradníci chcú, aby si školy zadefinovali, ako si predstavujú svojich absolventov. Predstava ŠPÚ o žiakoch druhého stupňa aj gymnázia je rovnaká, pri prvom stupni sa trošku odlišuje. … Pre gymnazistov ústav zvolil viac voľných hodín, ako by sa mali učiť. Prvákom zase zaradil do rozvrhu detské hudobné divadlo. Ak sa chce riaditeľ dočítať o predmete viac, na ďalších stranách sa dozvie, že je vhodný až od druhého ročníka.

Jak u debilov!

blog.sme.sk, 23. 6. 2008
Akési školenia multiplikátorov pre jednotlivé predmety pre Trnavský a Nitriansky kraj sa konali na rôznych miestach Bratislavy. Ja som mal byť akýsi multiplikátor fyziky… Jedna z prvých viet vyslovených na tom akomsi školení ma postavila nohami na Zem a nebolo treba ďalšieho vysvetľovania, aby som sa dovtípil aká je realita. … Tá veta znela: „My sami nevieme, čo bude vašou úlohou!“ Teda ani človek, ktorý robil pre nás toto akési školenie nevedel o čom to má vlastne byť! … Vraj išlo len o to, že sa riaditelia sťažovali, že niet času, že ich učitelia nevedia o čom má byť nová koncepcia v školstve a tak na akomsi ministerstve rozhodli, že vyškolia akýchsi multiplikátorov a tak riaditeľov umlčia.

Školskú reformu ohrozuje iba neodbornosť a hlúposť

Pravda, 20. 6. 2008
Vieme pripraviť nový školský program, aj sa na ňom autorsky podieľame. Nechýba nám čas. Reformu si už dlho nesieme v sebe. Nikto nás k tomu nenúti, sami chceme. Dostali sme šancu… Súhlasíme s tým, že každá nová učebnica, ktorá prešla konkurzom autorov, musí mať doložku ministerstva školstva. … Nech je sloboda a možnosť prihlásiť sa do konkurzu autorov akejkoľvek učebnice, ale niekto kompetentný musí posúdiť jej odbornosť a vhodnosť. … Sme za reformu, ale neprestávame sa báť o jej osud. Čoho sa bojíme a čo vidíme: slovenské školstvo má príliš veľa nekompetentných ľudí na kompetentných miestach. Bojíme sa lenivých poslušných učiteľov, zbabelých riaditeľov, zlomyseľných inšpektorov, priemerných dekanov alibistov. Bojíme sa moci miest a obcí, ktoré chcú v školských otázkach rozhodovať o tom, čomu často nie celkom rozumejú.

Prváci majú písať príbehy aj hrať divadlo

Pravda, 21. 6. 2008
Objavovanie sveta, detské hudobné divadlo a písanie vlastných príbehov. Aj takto si ministerstvo školstva predstavuje obohatenie učiva v prvom ročníku základnej školy. Rezort v piatok zverejnil vzorové školské programy, podľa ktorých si školy vytvoria vlastné. … Gymnáziá humanitného smeru sa môžu okrem povinných jazykov, telesnej výchovy a prírodovedných predmetov učiť napríklad tvorivé písanie, finančnú matematiku, regionálnu geografiu, spoločenskú, regionálnu a mediálnu výchovu. Pre matematické gymnázium ministerský recept počíta aj s predmetom, ako je matematika v umení.

Žiakov odborné vzdelávanie neláka, trh práce však odborníkov potrebuje

SME (TASR), 19. 6. 2008
Záujem o odborné vzdelávanie u žiakov klesá, zo strany zamestnávateľov je však dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch veľký. Konštatoval to podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj, ktorý plánuje túto situáciu vyriešiť novým zákonom o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave. Jedným z cieľov zákona je priama spolupráca odborných škôl s trhom práce. Zamestnávatelia by sa podľa neho podieľali na tvorbe obsahu vzdelávania a profile absolventa a boli by prítomní aj pri tvorbe učebníc a učebných pomôcok či vytváraní podmienok pre praktické vyučovanie a pri vzdelávaní pedagógov.

Školy v septembri objavia staré učivo

Pravda, 18. 6. 2008
Školy od septembra nevybočia zo starých koľají. Viaceré z nich sa chystajú do školských programov vrátiť hodiny, ktoré ministerstvo školstva z učiva vyškrtalo. Dôvodom je, že majú málo času na to, aby vymysleli vlastné predmety. … Chceli sme vyučovať navyše religionistiku, ale zrejme nestihneme nový predmet pripraviť,“ uviedol riaditeľ Základnej školy na Vajanského ulici v Piešťanoch Kamil Moravčík. Voľné hodiny využije na biológiu či geografiu, ktoré sú v predpísaných osnovách zastúpené menej ako doteraz.

Ako ďalej so školstvom?

blog.sme.sk, 17. 6. 2008
Na stredných školách a gymnáziách chýba dostatočná variabilita predmetov. … Mnohí talentovaní ľudia premárnia vek, kedy mozog najľahšie ukladá informácie, na všeobecné vedomosti. Napokon tu máme ekonómov, ktorý síce vedia ako sa vyrába benzén, ale nevedia, čo je to finančný kapitál. Aby sa tomu predišlo, mali by voliteľné predmety zaberať aspoň 2/3 rozvrhu. Zvyšná tretina môže byť využitá na ministerstvom určené hodiny. Myslím, že tento krok by nielen zefektívnil výučbu na školách, ale aj zvýšil záujem študentov o školu, a v neposlednom rade aj oslobodil učiteľov, ktorí musia učiť študentov to, čo sa študenti ucíť nechcú.

Gašparovič chce nový školský zákon podpísať

SME (TASR), 15. 6. 2008
Prezident SR Ivan Gašparovič je rozhodnutý školský zákon skôr podpísať, ako vrátiť do parlamentu. Podľa neho, ak by zákon nebol prijatý, znova by odsunul reformu školstva na ďalšie roky. … Upozornil, že ak nová reforma nepodchytí učiteľov a učiteľ nebude mať záujem, na výsledku nič pozitívne nebude. … Pripustil opodstatnené námietky škôl proti krátkemu časovému priestoru, hlavne na prípravu nových školských programov. Ivan Gašparovič v tejto súvislosti poukázal na to, že tí, ktorí učia 20 alebo 30 rokov, by ho už mali mať „dávno v hlave“ a rovno ho realizovať.

Príbeh jednej učiteľky – pretože sa už nemusím báť odvety

blog.sme.sk, 13. 6. 2008
Kto je na vine, že učitelia, ktorí by mali byť vzorom pre mládež, sa navzájom ponižujú a podkopávajú si nohy? Že niektorí riaditelia sú si vedomí toho, že sú nepostihnuteľní a môžu všetko? … Vinu má v prvom rade spoločnosť, ktorá si neváži prácu učiteľov. Ďalej ministerstvo školstva, ktoré aj napriek mnohým sťažnostiam a podnetom nevydá smernicu, ktorá by presne určovala, čo je náplňou práce učiteľa, čo sa zahŕňa do jeho povinného pracovného času a čo patrí už do práce nadčas, neusmerní konanie riaditeľov, a ktoré absolútne nezaujímajú medziľudské vzťahy v kolektívoch učiteľov. … A myslím si, že veľký podiel na tejto situácii majú aj zriaďovatelia, ktorí krátia školské rozpočty…

Frajerský pohľad na školu

Pravda, 7. 6. 2008
Ideou knižiek v edíciách Hrôzostrašná história, Príšerná veda a Hrozný zemepis, ktoré vydáva vydavateľstvo Slovart, je priblížiť žiakom druhého stupňa učebnicové veci tak, aby sa pritom nenudili, ba dokonca, aby sa o veci neraz ťažkých predmetov (matematika, chémia, biológia) začali zaujímať preto, že je to „zábavné“. … Práve knihy, akou je Vražedná matika či Strašná prvá svetová vojna, môžu byť tou cestou, ktorá pomôže nájsť pre mnohých kľúč k „nudnej“ či „nepochopiteľnej“ učebnej látke. Vražedná matika, napríklad, sa začína hádkou dvoch mafiánskych skupín o zaplatenie účtu v reštaurácii.

Preplnené triedy školy obídu výnimkami

Pravda, 3. 6. 2008
V preplnených triedach zostane aj po septembri dusno. Hoci nový školský zákon prikazuje riaditeľom, aby v nich znížili počty žiakov, väčšina sa chystá požiadať o výnimku. Nemajú totiž miesto na nové triedy, ktoré by museli vytvoriť. Školské pravidlá v súčasnosti dovoľujú až 34 žiakov v triede, od nového školského roka ich má byť najviac 28. Podľa ministerstva školstva asi 30 percent škôl toto číslo prekračuje a mali by triedy rozdeliť.

Ohrozený druh školy?

SME, 3. 6. 2008
Minister školstva chce obmedziť počet žiakov osemročných gymnázií. … Okliešťuje tak rozmanitosť vzdelávacích ciest, obchádza individuálne záujmy a schopnosti detí a obmedzuje ich právo na slobodný výber školy. … Osemročných gymnázií je naozaj priveľa. … Problémom nie je to, že ich toľko vzniká, ale to, že v systéme neexistujú žiadne „opravné“ mechanizmy, ktoré by ich počet prirodzene, to znamená bez umelého obmedzujúceho zásahu štátnych štruktúr, regulovali. … K tejto nepriaznivej situácii do značnej miery prispelo aj zle nastavené normatívne financovanie, ktoré neberie do úvahy skutočný kvalitatívny výkon školy.

Čo sa to robí (nerobí) s naším školstvom?

blog.sme.sk, 2. 6. 2008
V dnešnom systéme sa financie školám pridávajú podľa počtu žiakov, čím ich má škola viac, tým dostane viac peňazí. V tomto systéme teda každý jeden žiak priamo vplýva na celkový rozpočet školy, a preto sú učitelia a vedenie často nútení ponechať si na škole aj tých najhorších študentov… Podávam návrh na riešenie- školy by mali byť platené za každých päť žiakov v ročníku päťnásobok terajšej dotácie. Ak by do prvého ročníka škola prijala 155 žiakov, platba od štátu by bola 155/5×platba. Ak by prijali 156, dostali by rovnako veľa. Takýto spôsob platby by školám umožnil vytvoriť si priestor na odstránenie zlých žiakov bez žiadnych následkov.

Chonchanó baró

.týždeň, 2. 6. 2008
V Čechách robili reformu postupne, najprv vytvorili rámcové vzdelávacie programy, a až neskôr nabehli na školské programy. Školy mali čas na to, aby sa na tvorbu školských vzdelávacích programov pripravili a pritom tie školy zistili, že to vôbec nie je jednoduché. Ministerstvo síce vypracovalo nejaký vzorový školský program, ale ten nebol schopný pokryť všetky záujmy škôl. Čechom hrozilo, že celá reforma stroskotá na tom, že príprava dobrého školského programu je veľmi náročná vec. A vtedy sa chopili šance aj vydavateľstvá a spracovaním kvalitných učebníc a metodík k týmto učebniciam ako keby suplovali úlohu škôl, ako keby vytvárali rôzne alternatívy školských programov. Vydavateľstvá robia nielen metodiky, ale dokonca aj kurzy pre učiteľov, kde ich učia, ako vytvárať školské programy. Čiže vlastne preberajú úlohu ministerstva.

Kraje: Školský zákon posilnil ministra

SME, 31. 5. 2008
Niektorým samosprávnym krajom sa nepáči, že nedávno prijatý školský zákon posilnil na ich úkor právomoci ministerstva školstva. Krajskej samospráve bude môcť úrad predpísať, koľko študentov má prijať na jednotlivé odbory stredných škôl. Podľa žúp by však bolo lepšie, ak by táto právomoc zostala plne v ich kompetencii.

Učitelia prejdú v júni školením

SME, 30. 5. 2008
Prečo si budú piataci celý rok opakovať matematiku štvrtého ročníka? Nebudú sa nudiť?

„Piataci nebudú len klasicky opakovať matematiku štvrtého ročníka, ale všetky úlohy budú sústredené na rozvoj matematickej gramotnosti v zmysle odporúčaní z medzinárodných porovnávacích štúdií PISA. Vzdelávanie v matematike sa bude sústreďovať na spôsobilosť rozpoznať možnosť využitia poznatkov z matematiky pri riešení situačných a problémových úloh, zaoberať sa nimi a aplikovať ich v praktickom usudzovaní a konaní.“ (rozhovor s Ľudovítom Hajdukom, vedeckým tajomníkom Štátneho pedagogického ústavu)

Matematiky menej, jazykov viac

SME, 30. 5. 2008
V prvom roku sa školská reforma výraznejšie dotkne 110-tisíc prvákov a piatakov v 2 254 základných školách. Najmenší budú v škole počas týždňa 22 hodín, až päť hodín z toho im dopoludnia vyplnia voliteľné predmety. Väčšina škôl im ponúkne na výber cudzie jazyky a informatiku. Piataci budú v škole týždenne 27 hodín, voliteľných budú mať šesť hodín. Prírodovedné predmety sa budú učiť v blokoch. Ostatné ročníky sa k nim budú pridávať postupne počas trojročného prechodného obdobia. Všetky predmety majú zredukované počty hodín, zvýšili sa iba pri cudzích jazykoch a pri materinskom jazyku.

Základné a stredné školy si budú môcť objednávať učebnice cez internet

SME (TASR), 30. 5. 2008
Ministerstvo školstva (MŠ) SR má v pláne zriadiť portál s učebnicami, z ktorého si budú môcť základné a stredné školy objednávať učebné tituly. Všetky zverejnené učebnice budú vyhovovať požiadavkám nového štátneho vzdelávacieho programu. … “Predpokladáme, že cez tento portál sa budú môcť jednotlivé školy uchádzať o tituly, ktoré potom ministerstvo školstva v rámci verejného obstarávania zaplatí, nechá vytlačiť a bude distribuovať na školy,” doplnil šéf rezortu školstva.

Falošné pierka kačku na páva nepremenia

www.noveskolstvo.sk, 28. 5. 2008
Štátne vzdelávacie programy sú iba „na ružovo“ pretreté staré učebné osnovy. Veľa sa v nich nezredukovalo, veľa sa nezmenilo. Jediná skutočná zmena nastane v tom, že na to, aby učitelia odučili všetko to, čo doteraz, budú mať menej hodín. Namiesto redukcie obsahu sa im zredukuje čas, ktorý majú k dispozícii. … Pri tvorbe školských programov budú „predmetári“ rovnako ako doteraz zatvorení vo svojich kabinetoch, kde si každý sám za seba zosmolí „nové“ tematické plány. Učitelia sa ani po reforme nebudú musieť spoločne zamýšľať nad víziou školy, tvoriť špecifické učebné osnovy, prepájať témy z jednotlivých vzdelávacích oblastí do nových predmetov. Jediné, čo sa od nich chce, je, aby do učebných osnov školských programov mechanicky vložili to, čo im štát nadiktuje v štátnych vzdelávacích programoch.

Na zaškolenie učiteľov dá ministerstvo 320 miliónov

SME (TASR), 27. 5. 2008
Ministerstvo školstva SR chce pomôcť školám pri tvorbe školských vzdelávacích programov, ktoré budú od septembra podľa novej reformy tvoriť približne 30 percent výučby. Do národného projektu, ktorý pedagógov základných a stredných škôl pre ich tvorbu zaškolí, ministerstvo investuje približne 320 miliónov Sk (10,3 milióna eur). Ján Mikolaj dnes na tlačovej konferencii informoval, že ide o štvorročný až päťročný projekt.

Školy dostanú učebnice na predmety, hoci ich reforma mala zrušiť

SME (ČTK), 27. 5. 2008
Ministerstvo školstva opäť plánuje vydať učebnice pre jednotlivé predmety, hoci reforma vzdelávania ich mala zrušiť. Minimálne v tomto roku navyše nepôjde o nové diela, ale o prerobené verzie doposiaľ používaných kníh.

Školy pošlú učiteľov študovať jazyky

Pravda, 26. 5. 2008
Deti sa prestanú drilovať gramatiku a začnú viac rozprávať cudzími jazykmi. Sľubuje to ministerstvo školstva v novej školskej reforme. Zatiaľ však žiakov nemá kto učiť, chýbajú jazykári. Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) zavádza dva cudzie jazyky. … Prvý cudzí jazyk sa začnú školáci učiť od tretieho a ďalší od šiesteho ročníka. Vzdelávanie bude viac zamerané na samostatný ústny prejav, čítanie a počúvanie s porozumením. Zoškrtajú sa teoretické vedomosti. … Po novom rezort určí 25 spôsobilostí, ktoré by mal žiak v cudzom jazyku získať.

Veľa kriku pre nič?

blog.sme.sk, 26. 5. 2008
V školstve sú učitelia, ktorí už dlhé roky učia ten istý predmet rovnakým spôsobom. … títo učitelia, aj po zmene zákona, zostanú pri starom, dobou overenom, učive, metódach a učebniciach… Druhou skupinou (podľa môjho názoru je táto skupina citeľne menšia) sú učitelia, ktorí skúšajú novinky, hľadajú spôsoby ako (m)učiť bez (m)učenia, či ako pretaviť látku v niečo zaujímavé a pútavé, no ani pre nich zákon nie je prehnane dôležitý, lebo budú robiť len to, čo už robili doteraz. … Vidím to teda na kopu papierov, nových predpisov, zopár nariadení a odporúčaní, nejaké tie úľavy z obsahovej stránky, sťaženie činnosti kontrolných orgánov, miliardové výdavky a …takmer žiadnu zmenu. Zmenu, totiž nemožno dosiahnuť nejakým nariadením, či rozhodnutím z ministerského kresla, ale zmenou zmýšľania samotných učiteľov (nehovoriac o ich motivácii vzhľadom na nedostatočné finančné ohodnotenie).

Skvelý nástroj

.týždeň, 26. 5. 2008
Jednou z hlavných predností počítača je, že umožňuje tvorivosti vyblázniť sa do sýtosti (programy na tvorbu rôznych prezentácií, na kreslenie obrázkov, na úpravu fotografií a videa alebo na komponovanie hudby). … Počítač poskytuje tvorivú slobodu, ktorá z neho robí neoceniteľný nástroj napríklad pre vzdelávaciu oblasť Umenie a kultúra. … Ďalšou dôležitou vlastnosťou počítača je jeho schopnosť simulovať … reálne prírodné a spoločenské procesy. Na uvedenej schopnosti je založená značná časť priemyslu počítačových hier… Pre vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť by tieto hry predstavovali neoceniteľnú pomôcku. … Treťou významnou vlastnosťou počítača je, že dokáže celkom dobre počítať. Je prekvapujúce, ako málo sa táto jeho schopnosť využíva na hodinách matematiky alebo fyziky.

Rýchla nereforma

SME, 24. 5. 2008
Zákon, neprávom označovaný za reformný, nerieši základné problémy nášho školstva: priveľa centralizácie, málo slobody, tvorivosti a konkurencie. … Učiť len z jednej, ministerstvom schválenej učebnice, obmedzovanie počtov žiakov v niektorých typoch škôl od ministerského stola sú ukážkou „slobody“ a „rozviazania rúk“ v podaní ministerstva. … Slobodu žiakov a rodičov vyberať si odbor štúdia zas obmedzuje návrh poslankyne Nachtmannovej, ktorá presadila, aby ministerstvo školstva mohlo na základe návrhu zamestnávateľov diktovať VÚC limity na počty žiakov v študijných a učebných odboroch stredných odborných škôl. (Ctibor Košťál, Martina Kubánová – SGI)

Tak nám spustili tú reformu

blog.sme.sk, 23. 5. 2008
Viete, čo učiteľovi bráni učiť to, čo považuje za potrebné? Práve fakt, že každé štúdium sa končí nejakou celoštátnou a jednotnou skúškou (Monitorom, či maturitou). Akú bude mať záruku, že o štyri roky nebudú od maturanta vyžadovať v testoch nejaké priblblé členenie, ktoré je členením len preto, že si to tak želá autor učebnice? Potom vám príde na školu zoznam úspešnosti vašich žiakov a vy sa idete prepadnúť od hanby pod čiernu zem, pretože vaši žiaci v testoch nesprávne zakrúžkovali odpoveď. Ja budem učiť tak, ako doteraz…práve preto, že som nikdy neučila presne podľa predstáv nejakého ministerstva. A ak mi nový školský program ponúkne viac voľnosti, budem sa tešiť spolu s ním…

Koalícia presadila školskú reformu

Hospodárske noviny, 22. 5. 2008
Po novom sa deti budú musieť povinne učiť cudzí jazyk od tretej triedy základnej školy, s druhým budú musieť začať v šiestej triede. Štát nadiktuje povinné učivo v tzv. štátnych vzdelávacích programoch. … Zvyšok učebných osnov si dotvoria školy vo vlastných školských programoch. Škôlky sa stanú súčasťou sústavy škôl. Súkromné školy prídu o časť dotácií, ak porušia právne predpisy. Poslanci schválili, že im bude možné zobrať 15 % z dotácií. … Zrušia sa úrovne náročnosti na maturitách, všetci študenti budú mať rovnaký stupeň. Učitelia budú môcť používať iba tie učebnice a učebné texty, ktoré odobrí ministerstvo školstva.

Reforma školstva prešla

SME, 22. 5. 2008
Vládna koalícia dnes v parlamente presadila nový zákon o výchove a vzdelávaní, ktorý by mal spustiť dlhoočakávanú reformu školstva. … Najväčšou zmenou by mal byť vznik štátneho a školských vzdelávacích programov. Mali by totiž určiť nový obsah učiva, aby sa deti už nemuseli učiť informácie, ktoré v praxi nevyužijú. … Čo je nové a iné: menej žiakov v triedach, bezplatný posledný rok škôlky, stredné odborné učilištia sa rušia, cudzí jazyk od tretej triedy, maturita po novom, menej detí do osemročných gymnázií, chudobnejšie rodiny dostanú príspevok na stravu, učebnice budú musieť byť schválené alebo odporučené

Povedali o zákone

Pravda, 22. 5. 2008
„Myslím si, že cesta napríklad vo Veľkej Británii, kde sa niektoré veci začali centralizovať, je správna, pretože im padalo školstvo v regiónoch a museli zachovať isté štátne štandardy a štátne veci.“ Dušan Čaplovič, vicepremiér (Smer)

Rokujú o školskej reforme

SME, 21. 5. 2008
Poslanci začali rokovať o školskom zákone, ktorý by mal platiť od septembra. Minister školstva Ján Mikolaj v zákone navrhuje nižšie dotácie pre súkromné školy, ak porušia zákon. Rozhodnutie včera obhajoval aj tým, že si nie je istý, či je v súlade s ústavou, ak sa dovoľuje podnikať pri povinnej školskej dochádzke. Povedal, že čaká na analýzu problému.

V novom školskom zákone je veľa chýb, tvrdí Fronc z KDH

Hospodárske noviny, 20. 5. 2008
Fronc okrem iného kritizoval, že ministerstvo chce v školách rozšíriť výučbu cudzích jazykov, ale nezabezpečí dobrých jazykárov, ktorí chýbajú. Podľa neho problémom nie je, že by neboli absolventi pedagogických fakúlt, ktorí by mohli vyučovať cudzie reči, ale nedostávajú dostatočný plat. … Učiteľom by sa nemalo brániť používať učebnice, ktoré chcú, domnieva sa Fronc. Nepáči sa mu, že rezort nechce povoliť učebnice, ktoré neschváli.

Katolícka cirkev požiadala odložiť školskú reformu o jeden rok

SME (ČTK), 20. 5. 2008
Zástupcovia rímskokatolíckej cirkvi dnes v otvorenom liste požiadali poslancov, aby o rok odložili reformu vzdelávania, ktorú by mal priniesť nový školský zákon. Školy totiž majú podľa nich príliš málo času na to, aby plánované zmeny úspešne spustili už v nasledujúcom školskom roku. … Cirkev upozornila, že vypracovanie školských vzdelávacích programov si vyžaduje dostatok času, mnohí učitelia podľa nej nie sú dostatočne pripravení a chýbajú nové učebnice i materiály.

Opozícia chce školský zákon odložiť

SME, 20. 5. 2008
Opoziční poslanci Lázsló Szigeti (SMK) a Martin Fronc (KDH) navrhujú nový školský zákon o rok odložiť tak, aby platil od septembra 2009. Podľa nich treba zákon dopracovať, aj poslankyňa za SDKÚ-DS Tatiana Rosová konštatovala, že ak by na nový systém mali školy nabehnúť od septembra 2008, spôsobí to učiteľom problémy.

Úradníci predpísali šlabikár

SME, 20. 5. 2008
Učitelia už nebudú môcť učiť prvákov z učebnice, ktorá im najviac vyhovuje. Ministerstvo školstva vybralo šlabikár za nich. … Z troch schválených učebníc zahrnulo do edičného plánu na tento rok len Lipku. … Stanislav Madarás z konkurenčného vydavateľstva Orbis Pictus Istropolitana si rozhodnutie ministerstva nevie vysvetliť. Hovorí, že z Virgovičovej si školy na september objednali zhruba 25 500 kusov, zo Štefekovej 20 500 kusov. Z Lipky si podľa jeho informácií objednali zhruba 13­tisíc kusov.

Obce sa zbavia riaditeľa školy ľahšie

Pravda, 20. 5. 2008
Pod riaditeľmi základných škôl sa budú triasť stoličky viac ako doteraz. Po prijatí nového školského zákona sa ich totiž budú môcť starostovia jednoduchšie zbaviť. Ak v súčasnosti samospráva, ktorá školy spravuje, riaditeľa odvolá, môže sa opäť prihlásiť do konkurzu o svoje miesto. „Keď bol odvolaný a rada školy ho vyberie, starostovi nezostáva nič iné, len ho potvrdiť opätovne vo funkcii,“ povedal podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Od septembra to nebude možné. Odvolaný riaditeľ sa znovu o kreslo nebude môcť uchádzať.

Plochá Zem

.týždeň, 19. 5. 2008
Otázka tvaru Zeme a jej miesta vo vesmíre je jednou z tých otázok, ktoré sa dajú v školách rozobrať pomerne podrobne už na druhom stupni základných škôl. V skutočnosti je to z hľadiska hlbšieho preskúmania priam ideálna téma. Ako konkrétne bude toto skúmanie vyzerať, odkiaľ sa začne, kde skončí a do akej hĺbky sa pritom žiaci dostanú, to závisí od nich, od ich učiteľa a od učebnice, ktorú používajú. Nám by sa napríklad celkom páčilo, keby na začiatku nebola Zem, ale Plochozem (Zeměplocha, Discworld) Terryho Pratchetta.

Učebnice

.týždeň, 19. 5. 2008
Rýchlosť, akou sa dá reálne rozbehnúť rozumná školská reforma, je v podstate daná rýchlosťou, akou sa dajú napísať nové učebnice. Až s učebnicami totiž dostane nový školský systém jasnú a rozpoznateľnú tvár. … Nové učebnice by mali v prvom rade ukázať učiteľom jednu konkrétnu koncepciu, podľa ktorej by sa ich predmet či oblasť dali učiť. A poskytnúť by mali nielen koncepciu, ale aj kompletný servis. Učebnice by sa mali uchádzať o priazeň učiteľov a mali by v nich vyvolať chuť učiť spôsobom prezentovaným v danej učebnici. … Pri dostatočne bohatom trhu s učebnicami by sa základná kostra školských programov utvorila pomerne rýchlo a jednoducho konkrétnym výberom učebníc.

Nová škola. Viac jazykov, menej žiakov

Hospodárske noviny, 16. 5. 2008
Šéf Asociácie súkromných škôl Ľubomír Sloboda pripomína, že ruka v ruke so znižovaním počtu žiakov v triedach musí ísť zvyšovanie štátneho príspevku na jedného žiaka – inak budú školám chýbať peniaze. Školy majú prísľub, že na spustenie reformy sú prichystané peniaze – minister školstva Ján Mikolaj (SNS) avizoval 330 miliónov korún na to, aby vyrovnávali rozdiely. „Dnes aby sme prežili, museli by sme mať 34 žiakov v triede. Ak ich má byť o štyroch menej, o toľko sa musí navýšiť normatív,“ vysvetľuje šéf Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Pavel Sadloň.

Štát pomôže rodičom ušetriť na učebniciach

Hospodárske noviny, 16. 5. 2008
Stovky až tisícky korún ročne môžu rodičom ušetriť národné učebnice cudzích jazykov. Finančné bremeno by mohlo rodinám odpadnúť pri nových národných učebniciach, ktoré pripravuje tím Evy Tandlichovej zo Štátneho pedagogického ústavu. … Študenti budú môcť pokračovať vo výučbe cudzieho jazyka podľa už zakúpených učebníc, národné učebnice nebudú pre školy povinné.

Školstvo (základné a stredné) v USA

blog.sme.sk, 15. 5. 2008
S učivom sa neponáhľajú, ale učia deti kreativite, robia veľa analýz faktov a nie len ich prezentáciu na nabiflenie sa (hlavne na dejepise, občianskej a angličtine), vedieť si vytvoriť súvislosti faktov, vedieť si vyhľadať fakty a prezentovať ich pochopenie v písomnej forme rôznych reportov. Jeden z veľa zaujímavých projektov v tomto roku bol napísať návrh na nový zákon a prezentovať ho spolužiakom tak, aby ich presvedčili k jeho schváleniu. … Tiež rozvíjajú sebavedomie žiaka a od mlada sa učia deti vystupovať pred publikom zábavnou formou. Sú to takzvané „show and tell“, kedy dieťa donesie nejaký obľúbený predmet, a porozpráva o ňom svojej triede…

Minister školstva vyzval ZMOS na spoluprácu pri novej školskej reforme

SME (TASR), 15. 5. 2008
Minister školstva SR Ján Mikolaj oboznámil v stredu účastníkov 18. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) s novou školskou reformou a vyzval ich na úzku spoluprácu pri jej uskutočňovaní. ZMOS by mal v úlohe zriaďovateľa škôl napríklad vstupovať do procesu schvaľovania školských programov.

Opozícia vo výbore nepresadila odklad školskej reformy

SME (ČTK), 14. 5. 2008
Opozícii sa ani na dnešnom rokovaní školského parlamentného výboru nepodarilo presadiť odklad reformy vzdelávania. … Školy majú podľa opozície málo času najmä na tvorbu takzvaných školských vzdelávacích programov. … Opoziční poslanci chceli, aby sa účinnosť zákona posunula o rok a školy sa naučili programy vytvárať. … Koaliční poslanci taktiež odmietli vypustiť z návrhu zákona ustanovenie, podľa ktorého by sa žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom menšín mali učiť slovenčinu v takom rozsahu, aby sa ju naučili ovládať. Nesúhlasili ani s tým, aby vydávanie učebníc už neschvaľovalo ministerstvo školstva.

Reforma? – hodnotenie Štátneho vzdelávacieho programu

.týždeň, 12. 5. 2008
Učebné plány prideľujú hodiny priamo predmetom a určujú aj presnú dotáciu v jednotlivých ročníkoch. Teda nie je priestor na nadpredmetové projektovanie vyučovania v škole – lebo štátny rámec prikazuje vyučovať predmety. Nie je ani priestor upraviť si hodinové dotácie jednotlivých predmetov v ročníkoch. Namiesto deklarovanej snahy dať školám viac dôvery, prichádza centralizácia. … Podobne aj obsah vzdelávania je nadiktovaný pre každý ročník – ani vo vnútri jednotlivých predmetov žiadna voľnosť v distribúcii obsahu neexistuje. … V mnohých predmetoch ubudlo viac povinných hodín ako povinného učiva – čiže nakoniec ani k tej redukcii osnov zrejme reálne nedošlo.

Parlament rozhodne o školskej reforme

SME (SITA), 11. 5. 2008
Národná rada SR bude na májovej schôdzi rozhodovať o budúcej podobe základného a stredného školstva. V druhom čítaní sa totiž bude rokovať o novom školskom zákone. Koaliční poslanci v školskom parlamentnom výbore už presadili necelých 200 zmien do návrhu nového školského zákona, ktorý má 163 paragrafov. Minister školstva Ján Mikolaj tvrdí, že návrh nebol zle pripravený, len ho „vyčisťujú do úplného detailu“ a „s kľudným svedomím“ ho posiela do pléna.

Školy nevedia, o čom budú učiť

SME (ČTK), 11. 5. 2008
Školy ešte nevedia, či reforma vzdelávania odstráni z osnov prebytočné informácie. Ministerstvo školstva síce už zverejnilo návrh povinného učiva, bližšie podrobnosti o tom, ktoré znalosti už deti nebudú musieť ovládať, však zatiaľ chýbajú, vyplynulo z ankety ČTK. Ministerstvo prisľúbilo, že zmeny predstaví v najbližších dňoch. „Ani učitelia, ktorí učia mnoho rokov, nevedia zo zverejnených materiálov posúdiť, či je učivo zredukované,“ povedal riaditeľ bratislavského gymnázia Ivana Horvátha a predstaviteľ Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Augustín Šutta.

Cirkevné školy v maturite bodujú

Pravda, 10. 5. 2008
Maturanti z cirkevných škôl prevyšujú znalosťami svojich rovesníkov. V tohtoročných maturitných testoch predbehli študentov zo štátnych aj súkromných škôl. Vyplýva to z výsledkov, ktoré tento týždeň spracoval Štátny pedagogický ústav. Cirkevné školy skončili takmer vo všetkých predmetoch nad priemerom. … „Vysvetľujem si to tým, že máme nižší počet žiakov v triedach. Učiteľ sa im môže venovať individuálne,“ povedala riaditeľka Evanjelického gymnázia na Tupolevovej ulici v Bratislave Darina Kafková.

Učilištia nebudú, len stredné školy

Pravda, 7. 5. 2008
O odborné vzdelanie v učilištiach nie je záujem, žiaci sa hlásia na gymnáziá a priemyslovky. Ministerstvo školstva chce situáciu zlepšiť premenovaním učilíšť na stredné odborné školy. … Ministerstvo školstva chce od budúceho roka zjednotiť pomenovanie pre všetky typy stredných škôl. S výnimkou gymnázií sa vytratia priemyslovky, stredné odborné učilištia a učilištia. Nahradia ich stredné odborné školy, ktoré si však zachovajú svoje špecializácie. Rezort si od toho sľubuje vyšší záujem o odborné štúdium.

Štátna školská inšpekcia posúdi, či je dôvod na prekročenie počtu žiakov

SME (TASR), 7. 5. 2008
O tom, či bude v triedach počet detí vyšší, ako to určuje nový školský zákon, bude rozhodovať nezávislá štátna školská inšpekcia. Po dnešnom rokovaní vlády to povedal minister školstva Ján Mikolaj. „Dohodlo sa, že komisia individuálne posúdi, či sú dôvody na to, aby bol prekročený limit, ale iba v rámci trojročného prechodného obdobia,“ reagoval minister.

ZMOS: Znížiť počet žiakov v triedach školy nezvládnu

SME, 7. 5. 2008
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požaduje miernejšie podmienky pri plánovanom znižovaní počtu žiakov v triedach, s ktorým poslanci vládnej koalície počítajú v návrhu školského zákona. Časť škôl by od septembra nové prísne limity nedokázala splniť, za čo by im a samosprávam hrozili tresty, povedal dnes novinárom podpredseda združenia Jozef Turčány.

Mečiar naťahuje Mikolaja školami

Pravda, 6. 5. 2008
Proti školskému zákonu sú aj školy s vyučovacím jazykom maďarským. Nepozdáva sa im okrem iného aj to, že štát chce cez školské rady kontrolovať školy. Doteraz rady tvorili prevažne zástupcovia školy a rodičov, Mikolaj do nich chce dosadiť školských inšpektorov a štátnych úradníkov. „Zasiahne tým do školskej samosprávy,“ poznamenal predseda školskej rady na gymnáziu v Galante Arpád Barczi. Ministerstvo školstva v tom problém nevidí. „Členovia krajských školských úradov a inšpekcie budú v rade iba pri voľbe riaditeľa školy,“ spresňuje rezort.

Szigeti: Nová verzia školského zákona je pre SMK prijateľnejšia

SME (TASR), 5. 5. 2008
Podpredseda SMK a exminister školstva László Szigeti uviedol, že dnešná verzia nového školského zákona po pozmeňovacích návrhoch koaličných poslancov je oveľa prijateľnejšia ako doposiaľ. … Z doterajšej verzie zákona vypadla dikcia o presnom pomere výučby maďarčiny a slovenčiny, ktorý mal byť rovnaký. … Výbor tiež odhlasoval, aby školskí inšpektori, ktorí budú vykonávať kontroly škôl s národnostným zložením, ovládali jazyk menšiny.

Koalícia navrhla v školskom zákone ústupky, ktoré minister sľúbil

SME (ČTK), 5. 5. 2008
Poslanci vládnej koalície dnes na rokovaní parlamentného výboru zmiernili návrh školského zákona, ktorý čelí kritike predstaviteľov maďarskej menšiny a niektorých mimovládnych organizácií. Zmenili napríklad znenie, aby sa jazyk národnostnej menšiny nemohol učiť vo väčšom rozsahu než štátny.

Mečiar pripustil, že na školskom zákone sa ešte nedohodli

SME (SITA), 30. 4. 2008
Predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar dnes pripustil, že koaličné strany nie sú dohodnuté na podpore nového školského zákona. … Podľa neho v zákone sú mnohé chyby. Konkrétne spomenul napríklad ustanovenia týkajúce sa národnostných menšín. … Podľa neho by sa mal pre menšiny zachovať status quo.

Školy sa už pustili do príprav vlastných školských programov

SME (TASR), 29. 4. 2008
Po zverejnení štátneho vzdelávacieho programu začali už niektoré školy s prípravou vlastných školských programov. … Na ich prípravu majú štyri mesiace. … „Budeme to musieť stihnúť. Tým, že sa reforma týka len prvákov a piatakov, to nie je také hrozné, ako sa zdá,“ povedal TASR Ľubomír Svitač, riaditeľ ZŠ na Beethovenovej ulici v Nitre. Doplnil, že podľa neho dáva štátny vzdelávací program školám dosť priestoru.

Inšpekcia: Potrvá roky, kým skontrolujeme programy škôl

SME (ČTK), 29. 4. 2008
Štátnej školskej inšpekcii potrvá roky, kým skontroluje obsah školských vzdelávacích programov, ktoré by mali v budúcnosti dopĺňať povinné učivo. … Inšpekcia by mala dohliadať, aby v školách nešírili svoje myšlienky napríklad sekty. … Obsah učiva by podľa ministra školstva Jána Mikolaja mali kontrolovať najmä rodičia.

Šikovní učitelia podľa Mikolaja reformu vzdelávania zvládnu

SME, 27. 4. 2008
Šikovní učitelia nebudú mať podľa ministra školstva Jána Mikolaja výraznejšie ťažkosti so spustením reformy vzdelávania. Umožní im vo väčšej miere učiť modernejšie než doposiaľ, povedal ČTK. … „Učitelia budú mať absolútnu voľnosť v objeme piatich až šiestich hodín týždenne a budú môcť učiť to, čo si myslia, že je správne,“ vyhlásil Mikolaj.

Mikolaj: Dlho som pre reformu nemohol spávať

Pravda, 26. 4. 2008
Verím, že keď dáme učiteľom voľnosť, začnú ju využívať. Pri 17 hodinách povinného učiva týždenne budú mať prváci päť voľných hodín, ktoré im môžu učitelia naplniť. To je obrovský priestor, v rámci nich môžu deťom zadávať logické cvičenia, učiť ich samostatne myslieť. … O reforme už rozprávame dva roky. Každý učiteľ vie, že bude mať 30 percent voľnosti.

Školy riešia rébus, ako učiť inak

Pravda, 26. 4. 2008
Učitelia dostali od ministra školstva Jána Mikolaja (SNS) ťažkú domácu úlohu. Do septembra majú pripraviť školské programy, ale mnohí nevedia, ako na to. Ministerstvo školstva len v piatok zverejnilo Štátny vzdelávací program. … V nových osnovách bude menej prírodovedných predmetov, riaditelia pripúšťajú, že budú musieť učiteľom krátiť pracovné úväzky. … Štátny vzdelávací program zaviazal učiteľov na asi 75 percent. Určil nové obsahy predmetov a počty hodín.

Zmeškaný školský rýchlik

Pravda, 26. 4. 2008
Zmena obsahu učiva je dobrým krokom, nesmie však byť posledným. Je potrebné, aby si školstvo osvojilo aj nové metódy, ktorými poznatky dostane k žiakom. Dnes sú v živote čoraz viac potrebné komunikačné zručnosti, tvorivé a logické myslenie. Už nestačí, aby mladý človek po maturite mal nejaké vedomosti. Dôležitejšie je, ako s nimi dokáže pracovať, využiť ich vo svoj prospech. Aby boli školy schopné práve toto svojich žiakov naučiť, dostali od ministerstva viac voľnosti v podobe Školských vzdelávacích programov.

Mikolaj: Normatív meníme pre nárast počtu rómskych detí

SME, 26. 4. 2008
Nárast populácie rómskych detí v niektorých regiónoch Slovenska je dôvodom na to, aby sa Ministerstvo školstva SR zaoberalo otázkou, ako ho vyfinancovať. … „Musíme zohľadniť aj to, že ak je príliš veľký nárast počtu detí v obciach, tak klasický výpis normatívu jednoducho nestačí,“ konštatoval minister školstva.

Autority verejnej moci

SME, 26. 4. 2008
V tomto týždni uzreli svetlo sveta viaceré dokumenty – medzi nimi návrh na ochranu mládeže a Štátny vzdelávací program, ktorý už minister školstva Ján Mikolaj podpísal. … Deti inej národnosti ako slovenskej to však budú mať v budúcnosti ešte ťažšie a to vďaka ministerstvu školstva. Hlavne deti s materinským jazykom maďarským. Štátny vzdelávací program, ktorým im uberá hodiny z materinského jazyka, pritom evidentne porušuje Robertom Ficom, Dušanom Čaplovičom a celou vládou garantovaný „status quo“.

Mikolaj v slovenčine Maďarom neustúpil

Pravda, 25. 4. 2008
Paktovanie s vládou sa SMK nevyplatilo. Minister školstva Ján Mikolaj (SNS) totiž predpísal deťom v národnostných školách viac slovenčiny na úkor maďarčiny. Vyplýva to zo Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý včera podpísal Mikolaj. … Podľa informácií Pravdy je v novom učebnom pláne rovnaký počet hodín slovenčiny ako maďarčiny. V prvom ročníku sa budú žiaci učiť tieto jazyky po päť hodín týždenne. V súčasnosti majú sedem hodín maďarčiny a štyri slovenčiny.

Ministerstvo: Výučba slovenčiny musí byť dostatočná aj pre menšiny

SME (TASR), 25. 4. 2008
Výučba slovenského jazyka musí byť podľa Ministerstva školstva (MŠ) SR na takej úrovni, aby si ho žiaci dokázali osvojiť. „Štátny vzdelávací program je v súlade s týmto zámerom aj s Chartou práv národnostných menšín,“ povedala TASR hovorkyňa MŠ SR Dana Španková. Ministerstvo týmto vyhlásením reaguje na dnešné rozhorčenie Strany maďarskej koalície (SMK), podľa ktorej minister školstva Ján Mikolaj v novom znení štátneho vzdelávacieho programu ignoruje odborné argumenty.

SMK znovu kritizuje Mikolaja kvôli maďarčine

SME (ČTK), 25. 4. 2008
„Žiadame zachovať status quo,“ povedal dnes ČTK bývalý minister školstva László Szigeti o výučbe maďarského jazyka. Ministerstvo školstva totiž vo štvrtok schválilo predbežný návrh štátneho vzdelávacieho programu, ktorý školám určí povinné učivo. Mikolaj v ňom podľa denníka Pravda navrhol, aby na školách s vyučovacím jazykom maďarským ubudlo hodín maďarčiny a posilnila sa slovenčina.

Rast platov učiteľov nevytrhne

Pravda, 24. 4. 2008
Plat učiteľa sa na budúci rok zvýši o necelé dve tisícky. Pedagóg by mal zarábať 23 tisíc korún, teda priemerne 714 eur. V porovnaní s kolegami v Európskej únii zostane chudobným príbuzným.

Fronc: Mikolaj evidentne ustúpil SMK

SME (TASR), 21. 4. 2008
Zrušenie povinnosti vyučovať na národnostných školách štátny a národnostný jazyk v rovnakom rozsahu, pôvodne navrhovanej ako súčasť školského zákona, je podľa presvedčenia podpredsedu KDH Martina Fronca evidentným ústupkom požiadavke SMK. … Za ústupok z agendy SNS Fronc považuje aj rozhodnutie, podľa ktorého musí inšpektor, ktorý chce kontrolovať vyučovanie národnostného jazyka, tento jazyk ovládať.

Rozumná reforma

.týždeň, 21. 4. 2008
Rozumná reforma by nemala nové metódy a formy učenia prikazovať, ale umožňovať. … Rozumná a dobrá reforma si získa veľa učiteľov. Ak nie, tak to nie je rozumná a dobrá reforma. … Druhou podmienkou úspechu školskej reformy tu a teraz je – výrazne zredukovať učebné osnovy! … Ideálne je preto nechať robiť základné osnovy neodborníkom a odborníkov k tomu pustiť až pri vybrusovaní konečnej podoby. … Treťou podmienkou úspešnej reformy sú – zrozumiteľné a jednoduché pravidlá! … Voľný trh s učebnicami, v ktorého rámci môže vzniknúť veľa rôznych dobrých učebníc, je štvrtou základnou podmienkou úspešnej reformy.

Ako reformovali Česi

.týždeň, 21. 4. 2008
Na každej z takmer 4-tisíc českých základných škôl dostali učitelia dva roky na spísanie vlastných osnov (vzdelávacích programov). Ministerstvo im na to dalo rámcový návod a ako vzor vyzdvihlo niekoľko pilotných škôl s osvieteným, reformátorským vedením. Ďalšiu inšpiráciu mohli učitelia nabrať na štedro dotovaných seminároch. Dnes podľa prieskumov asi štvrtina až tretina škôl uskutočnila skutočne zásadné zmeny a 67 percent učiteľov oceňuje novú slobodu. Zvyšok urobil zmeny skôr len formálne, pre rodičov nepoznateľné.

Reforma spľasla

.týždeň, 21. 4. 2008
Školy dnes vedia len toľko, že od septembra majú učiť „po novom“, no nikto z učiteľov netuší, ako má tá zmena vlastne vyzerať. Ak by sa to aj hneď zajtra dozvedeli, na prípravu nových školských programov už jednoducho niet dosť času. … Horúcou ihlou sú šité aj samotné štátne vzdelávacie programy pre spomínané všeobecnovzdelávacie predmety. Z rezortných vyjadrení je zrejmé, že pre krátkosť času budú pripravené iba pre prvé a piate ročníky základných škôl a pre prvé ročníky stredných škôl. … Pri takom koncepte je vylúčené, aby mali školské programy základných škôl a gymnázií podobu ucelenej vzdelávacej ponuky.

Čo s nedobrou reformou?

.týždeň, 21. 4. 2008
Hoci zákon z dielne ministerstva hovorí o škole v moderných pojmoch, mnohé ostane po starom: namiesto toho, aby štát určil školám základný rámec toho, čo majú učiť a ostatné nechal na školy, aj po reforme budú zrejme naše školy otrocky učiť podľa zhora predpísaných predmetov. … Z nášho prieskumu, v ktorom sme oslovovali zástupcov stredných škôl, keďže práve tieto majú s experimentálnym overovaním tvorby školských programov aj isté skúsenosti, vyplýva jedno: ak je už viac-menej jasné, že Mikolajov zákon prejde parlamentom, vládni poslanci by v danej chvíli urobili najlepšie, keby účinnosť zákona odložili. Aspoň o rok.

Mikolaj nechce školský zákon meniť

SME, 18. 4. 2008
Základné kamene, na ktorých stojí školský zákon, zostanú podľa ministra školstva Jána Mikolaja z SNS nezmenené.

Stredné školy po zmene: Naučia myslieť?

Pravda, 17. 4. 2008
Levické gymnázium predbehlo dobu. Kým väčšina stredných škôl sa na zmenu vyučovania iba chystá, riaditeĺka Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach Erika Sulinová ju má dávno odskúšanú. Až štvrtinu predmetov učitelia vytvorili sami, štátne osnovy na ne nepotrebujú. Gymnázium rozšírilo najmä ekonomické vzdelávanie. … Vlastný školský program pripravilo v spolupráci s občianskymi združeniami. … Levické gymnázium s vlastným spôsobom vyučovania je v experimentálnom overovaní a minister školstva Ján Mikolaj (SNS) chce pre takéto školy sprísniť pravidlá.

Mikolaj si myslí, že SMK školský zákon nepodporí

SME (SITA), 17. 4. 2008
Minister očakáva, že Strana maďarskej koalície (SMK) návrh školského zákona v parlamente nepodporí. V zákone podľa ministra bude, že slovenský jazyk sa musí v školách vyučovať v takom rozsahu, aby si ho žiaci mohli osvojiť. Počet vyučovacích hodín štátneho jazyka a jazyka národnostnej menšiny však nebude stanovovať zákon, ale štátny vzdelávací program, ktorý by mal byť schválený na budúci týždeň. V návrhu programu je, aby štátny jazyk i jazyk menšiny sa vyučovali v rovnakom rozsahu.

Mikolaj by mal zabezpečiť stomiliónovú dotáciu pre pedagógov

SME, 13. 4. 2008
Sto miliónov korún z Fondu národného majetku SR by mal pre tento rok zabezpečiť pre začínajúcich pedagógov minister školstva Ján Mikolaj. Vyplýva to z materiálu, ktorý dal na pripomienkovanie rezort školstva. Tento návrh má priaznivo ovplyvniť stabilizáciu pedagogických zamestnancov v tomto rezorte.

Prečo treba deti učiť matematiku

Hospodárske noviny, 10. 4. 2008
Matematika učí kritickému mysleniu, tomu, že tvrdenia treba dokazovať, že tvrdenie nie je pravdivé len preto, že bolo povedané, alebo preto, že ho vyslovil Budha alebo Marx. Matematické vzdelávanie je príležitosťou na budovanie návyku presne sa vyjadrovať, rozvíjanie sústredenia sa na podstatu, na odôvodňovanie svojich tvrdení, na rozvoj systematickosti, na pestovanie návyku rešpektovať pravidlá i kriticky hodnotiť výsledky vlastnej práce.

Strašiak detí zo škôl len tak ľahko nezmizne

Pravda, 10. 4. 2008
O zrušení domácich úloh uvažujú v niektorých krajinách, ale zo Slovenska nevymiznú ani po zmene vzdelávania. Domácu prípravu chce však minister školstva Ján Mikolaj (SNS) obmedziť na prvom stupni základných škôl. … Ak prejde školský zákon, od septembra by bez úloh mohli byť prváci a druháci. Zvyšok zostane v právomoci učiteľa.

Odložiť školskú reformu o rok by bolo rozvážne gesto

Pravda, 4. 4. 2008
Prečo sa reformné ťaženie neopiera o argumenty rezortných ústavov získané relevantným experimentálnym vyučovaním? Prečo tieto ústavy i vysokoškolskí pedagógovia z fakúlt pripravujúcich učiteľov nepublikujú v médiách svoje argumenty pre reformné kroky opreté o výskum? … Pravdaže sa treba zbaviť mechanického memorovania faktov a podporovať tvorivé myslenie. Ale nechceme brať do úvahy, že tvorivosť je originálnym spájaním známych faktov v myšlienkovom procese? Kým tie fakty v hlave nie sú, nič rozumné sa v nej diať nemôže.

Školský zákon ide ďalej

SME, 3. 4. 2008
Poslanci po dvoch dňoch diskusií včera posunuli návrh nového školského zákona, ktorý má od septembra odštartovať školskú reformu, do druhého čítania. Na májovej schôdzi tak prídu na rad pozmeňujúce návrhy od poslancov.

Podľa Haleckého musíme zatraktívniť učiteľské povolanie

SME (SITA), 2. 4. 2008
Poslanec Jozef Halecký (ĽS-HZDS) počas dnešnej rozpravy k novému školskému zákonu povedal, že Slovensko musí zatraktívniť učiteľské povolanie. Podľa neho učiteľov treba adekvátne ohodnocovať, inak v školstve nebudú pracovať schopní ľudia. … Ako dodal, treba zatraktívniť aj štúdium na pedagogických a filozofických fakultách, aby sa na ne hlásili ľudia, ktorí majú „vyšší talent, vyššie IQ“.

Maďarčine nehrozí na Slovensku zánik, odkazuje SMK Rafaj

SME (SITA), 2. 4. 2008
Smer-SD nemá výhrady k novému školskému zákonu od ministra školstva Jána Mikolaja z SNS. Poslankyňa za Smer-SD Monika Smolková dnes počas parlamentnej rozpravy k novému zákonu povedala, že Ficov Smer-SD návrh podporí.

Učebnice si konkurovať nebudú

SME, 2. 4. 2008
Dozoru nad učebnicami sa Mikolaj nechce zbaviť, hovorí, že sa obáva vplyvu rôznych siekt a neonacistických skupín. „Trváme na tom, že oficiálne učebnice musia byť pod odbornou kontrolou, lebo inak by sa nám tam mohli dostať aj také časti, ktoré škodia samotnému vzdelávaniu.“

Školská reforma nebude, myslí si Rosová z SDKÚ

SME (SITA), 1. 4. 2008
Tatiana Rosová (SDKÚ-DS) sa prihovára za zavedenie povinného anglického jazyka od tretej triedy, pretože bez angličtiny už nemožno konkurovať ostatným krajinám. … Chýba jej aj nové definovanie povinnej školskej dochádzky, ktorú by stanovila od posledného ročníka materskej školy do 18 rokov, aby sa znížila nezamestnanosť. Nájsť si prácu totiž majú problém ľudia s nízkym vzdelaním.

SMK žiada Mikolaja, aby zachoval status quo

SME (SITA), 1. 4. 2008
SMK chce, aby učebnice nemuseli prechádzať ministerskou kontrolou. Mikolaj to odmieta a povoliť chce len učebnice, ktoré prejdú odbornou kontrolou rezortu. „Nebolo by dobré, keby ministerstvo v tejto oblasti zaviedlo cenzúru,“ povedal pre agentúru SITA Szigeti. Podľa neho trh s učebnicami sa liberalizuje aj v ostatných krajinách.

Mikolaj: SMK mi chce neprijateľne meniť školský zákon

SME, 1. 4. 2008
SMK požaduje, aby sa v školách mohlo učiť z učebníc bez toho, aby potrebovali ministerský súhlas. V súčasnosti sa smú používať len tie knihy, ktoré oficiálne schváli ministerstvo školstva. … „Máme tu rôzne sekty, rôzne neonacistické skupiny, my predsa nemôžeme dovoliť, aby s takýmito názormi nám vychádzali a v našich školách boli používané oficiálne štátne učebnice,“ uviedol Mikolaj.

Poslancov čaká diskusia o návrhu školského zákona

SME, 30. 3. 2008
Diskusia k návrhu školského zákona čaká poslancov budúci týždeň v rámci 20. schôdze Národnej rady SR. Jej rokovanie bude pokračovať od utorka 1. apríla. … Podľa návrhu má štátny vzdelávací program tvoriť približne 70 percent výučby. Zvyšných 30 percent by mali využiť školy na tvorbu vlastného školského programu, ktorý poslúži na ich profiláciu.

SMS: Školská reforma je hazardný experiment

SME (TASR), 28. 3. 2008
Navrhovaný rozsah výučby matematiky nevytvára podmienky pre zabezpečenie rozvoja schopností a zručností potrebných pre porozumenie základom prírodných a technických vied a informatiky. Uviedol to v otvorenom liste ministrovi školstva predseda Slovenskej matematickej spoločnosti (SMS) Roman Nedela. … Oproti súčasnému stavu je navrhované zníženie počtu hodín matematiky na 1. stupni základných škôl (ZŠ) o 37 percent, na 2. stupni ZŠ o 29 percent a na gymnáziách o 40 percent.

Maďarská menšina vyjde zo škôl do ulíc

Pravda, 27. 3. 2008
Učitelia a deti z menšinových maďarských škôl zatvárajú triedy a chystajú protesty. Občianskou neposlušnosťou hrozia ministrovi školstva Jánovi Mikolajovi (SNS), ak prejde jeho školský zákon. Nové pravidlá im totiž predpisujú viac hodín slovenčiny na úkor materinského jazyka.

Podstata Mikolajovej reformy: Všetkého musí byť menej

SME, 26. 3. 2008
Mikolaj pripomenul, že podstatou reformy je to, že všetkého musí byť menej. … Reforma neprinesie len menej jazyka národnostných menšín, ale aj menej slovenčiny, matematiky či dejepisu. … Podľa jeho slov v zákone nie je definovaný rozsah jednotlivých predmetov, to bude určené v štátnom vzdelávacom programe, ktorý stanoví aj náplň povinného štátneho minima, ktoré je nevyhnutné. Školy majú absolútnu voľnosť. MŠ nezasahuje do školského programu ničím.

Matematiky chcú viac

SME, 26. 3. 2008
Členovia predmetovej komisie pre matematiku považujú posledný návrh za neprijateľný. Na základných školách by za deväť rokov bola povinná „hodinová dotácia“ 27 hodín matematiky týždenne. Kým skončí základnú školu žiak v Česku, musí mať najmenej 35 hodín matematiky týždenne.

Známky, učebnice a pomery zostanú

Trend, 26. 3. 2008
Hoci štátne programy ešte nie sú hotové, už teraz sa zdá, že ani naposledy stanovený pomer 70 : 30 sa nedodrží. Predmetovým komisiám sa v jednotlivých predmetoch nedarí zoštíhliť osnovy podľa predstáv autorov reformy. … Hoci J. Mikolaj a ľudia z jeho tímu hovoria o významnej decentralizácii, ktorú zákon a súvisiace predpisy prinesú, na uvoľňovanie tradičných pút si netrúfli. Príkladom je známkovanie a učebnice.

Prečo slovenskí žiaci nechápu

Trend, 26. 3. 2008
Podľa výsledkov výskumu OECD PISA 2006 sa dve tretiny žiakov na vyučovaní čítania vôbec nestretlo s tabuľkami či diagramami. Slovenské školy kladú dôraz skôr na techniku čítania a hlasné čítanie. … Zastúpenie žiakov na najvyššej úrovni prírodovednej gramotnosti sa považuje za dôležitý ukazovateľ inovačného potenciálu krajiny. V deviatich krajinách sa na nej umiestnili viac ako dve percentá žiakov. Priemer OECD je 1,3 percenta. Na Slovensku to bola menej ako polovica – 0,6 percenta žiakov.

Ministerstvo vie, ako nenájsť nápady pre školy

Trend, 26. 3. 2008
Štátny pedagogický ústav sa dôsledne nevenuje sledovaniu najlepších svetových trendov vo vzdelávaní kvôli jazykovej bariére, pretože vychádza zväčša z dokumentov, ktoré sú preložené. … O krívaní systému vyhľadávania najlepších nápadov pre školstvo svedčí aj objednávanie riešení na kľúč cez granty VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠ SR a SAV) a KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra), ktorých výsledky reformátori nebrali do úvahy.

Študenti budú možno povinne navštevovať Osvienčim

SME (ČTK), 19. 3. 3008
Stredoškoláci budú možno povinne chodiť do bývalého nacistického koncentračného tábora Osvienčim. Minister školstva Ján Mikolaj uvažuje, že myšlienku povinných exkurzií, ktorú navrhlo bratislavské židovské múzeum, zaradí do svojej školskej reformy.

Základné a stredné školy môžu získať financie na svoj rozvoj

SME (TASR), 18. 3. 2008
Premena tradičnej školy na modernú má pomôcť základným a stredným školám pri ich obsahovej prestavbe a zvyšovaní kvality vzdelávania. Nenávratný finančný príspevok do výšky 400 miliónov korún môžu školy na túto premenu získať zo štrukturálnych fondov EÚ. Výzvy na predkladanie žiadostí na tvorbu rozvojových programov škôl zverejnil dnes minister školstva Ján Mikolaj. … Školy, ako aj zriaďovatelia však musia rátať s 5-percentným spolufinancovaním.

Ťažká reforma

.týždeň, 17. 3. 2008
Už sa netreba sústrediť na fakty – tých je všade dosť. Treba sa učiť pracovať s poznatkami, a to bez pomoci dospelých deti nevedia. Fakty majú byť pozadím procesu učenia, nie jeho centrom. … V skutočnosti budú deti potrebovať pracovať s informáciami a žiť s inými ľuďmi. U väčších detí bude potreba ešte väčšia: riešiť problémy, kriticky myslieť, vidieť veci v súvislostiach, zodpovedne konať.

Kvalita škôl nenarastie tým, že ju budeme merať

Pravda, 14. 3. 2008
K základným nedostatkom doterajších monitorovaní patrí, že neumožňujú posudzovať „medziročné“ zmeny vo výkonnosti jednotlivých škôl ani celého systému. … Nie je súčasné monitorovanie a „nová“” maturita nesystémovým krokom? Ťažko si predstaviť podnik, ktorý by sa v presvedčení, že treba zvýšiť kvalitu výrobkov, uspokojil s tým, že zlepší výstupnú kontrolu a nainštaluje citlivejšie kontrolné prístroje. Namiesto toho, aby začal získavaním kvalitnejších surovín, výmenou zastaraných liniek, vzdelávaním svojich zamestnancov. Kvalita absolventov školy nenarastie tým, že ju budeme merať.

Deviataci v testoch prepadli

SME, 12. 3. 2008
Deviataci zo slovenských základných škôl sa nemajú čím chváliť. Výsledky ich testov z matematiky a slovenčiny, ktoré písali začiatkom februára, dopadli najhoršie od roku 2005, keď sa celoštátne testovanie žiakov na školách spustilo. Z dvadsiatich možných bodov získali v priemere jedenásť. Čo všetko je za zhoršením? Určite náročnosť testov aj nižšia motivácia študentov.

Mikolaj chce skrátiť maturity

Pravda, 11. 3. 2008
Prísnejší test zo slovenského jazyka čaká dnes na vyše 60-tisíc maturantov. Štátnu písomku zo slovenčiny zaviedol naostro od tohto roka minister školstva Ján Mikolaj (SNS). Kým skúšku zo štátneho jazyka sprísnil, zvyšok maturít chce zjednodušiť. … Testovať sa bude len úroveň cudzieho jazyka, ktorý sa školák začne učiť ako prvý. Gymnazista bude maturovať zo slovenčiny a cudzieho jazyka a jedného povinne voliteľného predmetu.

Od septembra sa nezačne učiť úplne inak

Hospodárske noviny, 10. 3. 2008
(Rozhovor s ministrom školstva Jánom Mikolajom)
Určite sa nezačne hneď od septembra učiť úplne inak. Zmena výučby sa bude uskutočňovať postupne. Nie je treba meniť všetko a hneď od základu. Naše školstvo bolo a je jedno z najlepších. Cieľom reformy je, aby si postupne konkrétny obraz triedy a vyučovania vytvorila každá škola, každý učiteľ sám. My vytvárame len rámec, priestor, v ktorom sa musia pohybovať. … Celkový rozsah učiva, respektíve čas, ktorý deti strávia v škole, nebude menší. Menej bude povinného učiva. V samotnom obsahu nebudú veľké zmeny, pretože to vzdelávanie sa vyvíja dlhé roky.

Zelina: Reformu treba, hoci aj nedokonalú

Pravda, 10. 3. 2008
Osemnásť rokov sa u nás pripravuje školská reforma a myslím si, že by bolo veľkou chybou ďalej odkladať reformu školstva, predbehli nás skoro všetky európske krajiny. Ak by sme čakali na vyjasnenie najmä teoretických otázok, mohli by sme sa ďalšie desaťročia hádať o tom, čo je to škola, výchova, štandardy, povedal v online diskusii s čitateľmi Pravda.Sk Miron Zelina. „K reforme by sme mali pristúpiť čo najrýchlejšie, i za cenu, že nebude všetko dokonalé,“ dodal.

Akože reforma

.týždeň, 10. 3. 2008
Reforme chýba trh s bohatšou ponukou učebníc. Otcovia reformy sa taktne vyhýbajú aj téme, kto bude lídrom v zavádzaní inšpiratívnych školských programov. Budú to, prirodzene, súkromné školy, ktoré majú kvalitnejších a lepšie motivovaných učiteľov. Ony budú tvorivou dielňou reformy, ich školské vzdelávacie programy sa budú viac či menej legálne kopírovať v ostatných školách.

Máme reformu. Naozaj?

SME, 8. 3. 2007
Ctibor Košťál (SGI)
Ministerstvo bude naďalej určovať štruktúru a obsah predmetov, spôsoby skúšania či používanie učebníc. Školy nezískajú ani žiadnu novú slobodu, pokiaľ ide o známkovanie, prijímacie pohovory alebo záverečné skúšky. Očakávanie, že učitelia začnú na základe týchto kozmetických úprav učiť inak, je prinajmenšom naivné.

Mikolaj nestihne urobiť, čo má

SME, 7. 3. 2008
Do plánovaného štartu školskej reformy nebudú hotové učebné programy pre všetky triedy. … Mikolaj povedal, že do konca apríla urobí len definitívne verzie štátnych programov pre tri ročníky – pre prvákov a piatakov na základných školách a prvákov na stredných školách. Na úrovni týchto má v septembri odštartovať školská reforma. … Konečné verzie štátnych programov podľa svojich slov dokončí do jedného roka.

Školskú reformu vláda nezastaví

SME, 6. 3. 2008
Školský zákon, ktorý má byť základom očakávanej reformy školstva, postupuje do parlamentu. Včera s ním súhlasila vláda. … Očakávaná zmena sa zatiaľ nedotkne všetkých žiakov. „Po novom“ by sa mali začať učiť prváci, piataci a začínajúci stredoškoláci.

Čo vy na to

Pravda, 6. 3. 2008
Pavol Danko, 30-ročný učiteľ chémie
Učím chémiu, predmet, ktorý možno podať veľmi „sucho“ alebo, naopak, možno v ňom využiť názornosť a zaujímavé experimenty. To je model, ako by mohla prebiehať reforma školstva. Mali by sme študentom ponúknuť zjednodušený „balík“ informácií, v ktorom by sme ich zároveň inšpirovali, aby sa o predmet zaujímali.

Reforma za reformou

Pravda, 6. 3. 2008
Minister školstva Mikolaj plánuje oprávnene posilniť výučbu cudzích jazykov, zároveň však pribudla aj požiadavka klásť dôraz na slovenčinu. Výsledkom je objemný „jazykový balík“, ktorý najmä žiakom v menšinových školách – keďže majú byť až „štvorjazyční“ – odkrojí zo sľubovaného počtu hodín určených na voľné využitie.

Školy majú na zmenu učiva päť mesiacov

Pravda, 6. 3. 2008
Ozývajú sa aj hlasy, že ministerstvo nedáva školám dostatok času na prípravu. Okresané učebné osnovy ministerstvo ešte stále nemá hotové a do septembra zostáva málo času. „Teraz nás čakajú maturitné písomky, potom prijímačky, potom ústne maturity a máme jún. Úprimne, neviem si predstaviť, ako medzi tým a učením budeme ešte prerábať učebné osnovy,“ povedal riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Štefan Marcinek.

Vláda schválila zmeny v učive

SME, 5. 3. 2008
Vládny kabinet dnes schválil návrh školského zákona, ktorý by mal podľa ministerstva školstva otvoriť cestu k modernizácii vzdelávania na základných a stredných školách.

Školy očakávajú problémy s reformou

SME, 4. 3. 2008
Školy ani niekoľko mesiacov pred plánovaným spustením reformy vzdelávania nevedia, ako sa upraví obsah učiva. Napriek tomu by sa podľa nich nemali zmeny odložiť. Riaditelia škôl to vyhlásili po dnešnom stretnutí s prezidentom Ivanom Gašparovičom.

Aktivisti vyzývajú Mikolaja stiahnuť nový školský zákon

SME, 4. 3. 2008
Štyri inštitúcie (Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Konzervatívny Inštitút M.R. Štefánika (KI), Asociácia školských psychológov SR a Občianske združenie Šťastné deti) vyzývajú šéfa rezortu Jána Mikolaja, aby nový školský zákon stiahol z rokovania vlády, pretože neobsahuje komplexnú reformu vzdelávania. … Rezortné odborné komisie podľa autorov výzvy pracujú iba na jednoduchej úprave učebných osnov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch…

What Makes Finnish Kids So Smart?

The Wall Street Journal, 28. 2. 2008
Finnish educators believe they get better overall results by concentrating on weaker students rather than by pushing gifted students ahead of everyone else. The idea is that bright students can help average ones without harming their own progress… Graduate students work with kids while instructors evaluate from the sidelines… Finnish teachers pick books and customize lessons as they shape students to national standards… One explanation for the Finns’ success is their love of reading. Parents of newborns receive a government-paid gift pack that includes a picture book… Movies and TV shows have Finnish subtitles instead of dubbing… Finland separates students for the last three years of high school based on grades; 53% go to high school and the rest enter vocational school… Finland’s high-tax government provides roughly equal per-pupil funding… The gap between Finland’s best- and worst-performing schools was the smallest of any country in the PISA testing… College is free… the Finns don’t begin school until age 7…

Humajová: Od Mikolaja je nepoctivé hovoriť o komplexnej reforme

SME (SITA), 28. 2. 2008
Analytička Konzervatívneho inštitútu Zuzana Humajová si myslí, že rezort školstva nepripravuje komplexnú reformu školského systému. Podľa nej návrh nového školského zákona síce obsahuje nezmyselné detaily o školských jedálňach či o záujmovom vzdelávaní v mimoškolskom čase, avšak nerieši zúfalý stav, v ktorom sa nachádza napríklad odborné vzdelávanie.

Historici prepíšu žiakom učebnice podľa Fica

Pravda, 28. 2. 2008
Starí Slováci mieria do učebníc, aby vymazali Slovanov. Časť historikov, ktorí tvoria nové učivo pre žiakov, ich chce presadiť do dejepisu. … Odborníci na všetky predmety sa tento týždeň stretli, aby sa vyjadrili k návrhu Štátneho vzdelávacieho programu. … Dejepis by sa mal učiť menej faktograficky, viac bude o udalostiach a príbehoch. Politické dejiny Európy sa budú redukovať, deti by sa tiež nemali učiť toľko podrobností ani o staroveku.

Školská reforma je ako recept na neúspech

Pravda, 27. 2. 2008
Juraj Mesík
Nemožno mať najmenšie pochyby, že pre praktický životný úspech našich detí sú nekonečné hodiny slovenčiny, slovenskej literatúry a národných dejín úplne irelevantné. … Ale čo celkom určite mnohým občanom a celej krajine k (relatívnemu) úspechu pomohlo, bolo ovládanie cudzích jazykov a prírodovedných a technických disciplín. Práve tie sú základným predpokladom úspechu exportne orientovanej industriálnej a postindustriálnej ekonomiky Slovenska.

Školský zákon narazil na prekážku

Pravda, 27. 2. 2008
Nový školský zákon, ktorý má celkom zmeniť tvár školstva, vláda neprijme tak rýchlo, ako to chcel minister školstva Ján Mikolaj (SNS). Návrh zákona totiž zdržali vládni poradcovia. … Podľa Mikolaja návrh zasahuje do mnohých oblastí, ako je financovanie či postavenie učiteľa.

Pajtinka: Škola zaťažuje deti, nie sú spokojné

SME (SITA), 27. 2. 2008
Pri reforme školstva sa zanedbáva to, akou mierou zaťažuje škola dieťa. Na dnešnej diskusii to povedal expert a analytik pre oblasť školstva Ľubomír Pajtinka. Napríklad v porovnaní s Fínmi máme viac vyučovacích hodín a deti nie sú spokojné, tvrdí analytik. … Poradca ministra školstva Miron Zelina priznal, že reforma bude šitá horúcou ihlou a urobí sa veľa chýb. K zákonu povedal, že ho limitujú politici a peniaze.

Mikolaj: Pripomienky LRV k návrhu školského zákona sme už zapracovali

SME (TASR), 27. 2. 2008
Pripomienky Legislatívnej rady vlády (LRV), ktorá v utorok odporučila ministerstvu školstva predložiť nové znenie tzv. školského zákona, sú už do návrhu zapracované a legislatívna norma je opäť predložená na najbližšie rokovanie LRV. Po dnešnom zasadnutí kabinetu to oznámil minister školstva Ján Mikolaj. … Diskutovaný zákon, ktorý čelil vyše 1500 pripomienkam a má odštartovať školskú reformu, chce minister do parlamentu predložiť na marcovej schôdzi parlamentu.

Ministri si na školský zákon musia počkať

SME, 27. 2. 2008
Nový školský zákon vláda na rokovanie ešte nedostane. Včera neprešiel cez jej legislatívnu radu. „Legislatívna rada prerušila rokovanie o tomto bode, ministerstvo školstva má doň zapracovať pripomienky,“ povedal hovorca ministerstva spravodlivosti.

Mikolaj: Učitelia sa budú učiť jazyky

Pravda, 27. 2. 2008
Počítač pre seba a dataprojektor pre školu môže získať učiteľ, ak sa pustí do štúdia cudzích jazykov. Aj také výhody za preškolenie ponúka minister Ján Mikolaj (SNS), ktorému chýba takmer 1 500 jazykárov. … Žiaci by sa mali povinne učiť jeden cudzí jazyk od tretieho ročníka a druhý od šiesteho. Vyplýva to z návrhu školského zákona. Ministerstvo školstva preto ponúka učiteľom možnosť, aby sa od septembra doučovali jazyky – angličtinu, nemčinu, španielčinu, taliančinu, ruštinu a francúzštinu. „Budeme im platiť aj to, že nebudú v škole,“ povedal Mikolaj.

Učiteľov doučia jazyky, vyššie mzdy nedostanú

SME, 26. 2. 2008
Učitelia prvého stupňa základných škôl by sa mali od septembra tohto roka začať učiť cudzie jazyky. Minister školstva Ján Mikolaj chce, aby po dvoch rokoch vyučovali svojich žiakov cudzie reči – angličtinu, nemčinu, francúzštinu, ruštinu, španielčinu či taliančinu. Takto sa má vyriešiť nedostatok jazykárov na školách a zavedenie novej výučby cudzích jazykov. … V súčasnosti podľa Mikolaja chýba na školách približne 1 400 jazykárov.

Kritizovaný školský zákon nezastavili

SME, 25. 2. 2008
Zástupcovia vlády, zamestnávateľov a odborov na dnešnom zasadnutí napriek kritike niektorých odborníkov nezablokovali ďalšie rokovanie o návrhu nového školského zákona, ktorý má spustiť rozsiahlu reformu vzdelávania…. Prezident Združenia automobilového priemyslu (ZAP) Jozef Uhrík upozornil, že vyučovanie žiakov v súčasnosti nezodpovedá potrebám praxe. Podniky sa totiž sťažujú na nedostatok vhodnej pracovnej sily a nižšiu úroveň absolventov. „Prakticky vychovávame ľudí s maturitou bez kvalifikácie pre budúcnosť,“ zdôraznil.

Ako sa zmení učivo, školy nevedia

SME, 23. 2. 2008
„Vieme, aké budú počty žiakov, ale aké budú predmety alebo úväzky učiteľov, o tom sú zatiaľ len dohady,“ tvrdí riaditeľka košickej základnej školy Milena Kačmarčíková. … „Zatiaľ nič nerobíme, kým nie je zákon schválený, všetky informácie sú len klebety,“ povedala riaditeľka základnej školy v Trnave Marta Šmidáková. Plány na nasledujúci rok by v máji školy podľa Šmidákovej dokázali zmeniť.

Mikolajovi kritici: Reforma vzdelávania nebude

SME, 22. 2. 2008
„Hlavný problém je, že školy nemajú informácie, čo majú robiť a netušia to ani učitelia,“ tvrdila analytička Konzervatívneho inštitútu Z. Humajová. … Odborníci ministerstva navyše podľa vysokoškolského učiteľa z Trnavskej univerzity Branislava Pupalu nevyužili už existujúce návrhy na modernizáciu výučby. Niektoré gymnázia už napríklad začali učiť podľa novej metodiky, ktorú pripravil v predchádzajúcom volebnom období tím odborníkov na Štátnom pedagogickom ústave pod vedením Pavla Černeka.

V školách sa bude učiť o eure

SME, 22. 2. 2008
Žiaci na základných a stredných školách sa budú od budúceho polroka učiť o eure. Splnomocnenec vlády pre euro Igor Barát ubezpečil, že sa preto nezavedie nový predmet. „My nejdeme prepisovať učebnice,“ povedal minister školstva Ján Mikolaj zo SNS. Informácie sa objavia v nových učebniciach, ktoré sa budú tlačiť.

Školáci začnú spoznávať európsku menu

Pravda, 22. 2. 2008
Na hodinách slovenčiny, matematiky, dejepisu, ale aj hudobnej výchovy sa už v tomto roku bude hovoriť o eure. So spoločnou európskou menou, ktorá by od januára 2009 mala nahradiť koruny, sa stretnú napríklad prváčikovia pri písmenkách P a E. Na hudobnej výchove by sa podľa ministra školstva Jána Mikolaja „napríklad pri nácviku ľudových piesní mal klásť dôraz na euro ako spoločnú menu“. Ako bude taká hodina vyzerať nespresnil.

Fico chce poslať stredoškolákov do zahraničia

SME, 20. 2. 2008
Tretiaci zo stredných škôl s maturitou budú môcť budúci školský rok študovať v krajinách, kde sa hovorí anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky alebo rusky. Vláda dnes schválila 270 miliónov na budúcoročné štipendiá, musí však ešte podpísať dohody s partnerskými štátmi. Premiér Robert Fico povedal, že momentálne pripravujú dohody s Francúzskom, Belgickom, Talianskom, Španielskom a Rakúskom. … Štipendium bude určené najmä žiakom z chudobnejších rodín.

V školách testujú nový digitálny spôsob výučby

SME (TASR), 20. 2. 2008
Pilotný projekt digitálneho vzdelávania sa dnes začal na ôsmich základných a stredných školách. Učitelia vybraných škôl budú žiakov vyučovať biológiu, matematiku, chémiu, fyziku a geografiu digitálnym spôsobom. … Samotný produkt pod názvom Digitálne kurikulum obsahuje komplexné vzdelávacie prostredie, ktoré má výučbové nástroje pre žiakov aj učiteľov. Obsah je spracovaný na základe britských učebných osnov… Obsahuje 70.000 multimediálnych obrazoviek s animáciami, simuláciami, videami, audionahrávkami, interaktívnymi cvičeniami, slovníkmi a výkladovými textami.

Prečo naše deti (a minister) nevedia čítať

sgi.blog.sme.sk, 19. 2. 2008
Koncom minulého týždňa minister školstva zvestoval, že slovenské deti nevedia podľa výskumu Európskej únie čítať. Má aj riešenie. Denník Pravda uvádza, že „Z eurofondov chce minister zainvestovať do opätovného vydania slovenských autorov, ktorými sa chystá vybaviť školské police.“ … Gramotnosť, o ktorej hovorí spomínaná správa, nemá takmer nič spoločné s povinným čítaním. … Gramotnosť podľa OECD je „schopnosť využívať písomné informácie v bežných životných situáciách…“ … Takéto úlohy slovenskí pätnásťroční zvládajú takmer najhoršie v celej Európskej únii.

Reforma zn. chaos

.týždeň, 18. 2. 2008
Zadanie je jasné: čo najskôr schváliť štátny vzdelávací program. Najrýchlejší spôsob, ako to dosiahnuť, je jednoduchý: zoškrtať doterajšie osnovy a popritom hovoriť o zásadnej reforme obsahu vzdelávania a jej tvorivo-humánnom základe. … „To, čo sa tu teraz deje, nenazývajme nijakou reformou. Maximálne ide o úpravu štandardov či učebných osnov…“ hovorí šéfka komisie Fyzika Viera Lapitková. „Teraz bolo potrebné osnovy prebudovať celkom na novom základe. Ale to sa nedá škrtaním starých osnov! Keďže fyzike sa uberú hodiny, v konečnom dôsledku sa bude bifľovať ešte viac než dnes, keďže učiteľ za tú jednu hodinu týždenne bude chcieť naučiť čo najviac.“

Deti budú učiť aj o rizikách použitia internetu

SME, 17. 2. 2008
Ministerstvo školstva plánuje v rámci obsahovej reformy doplniť do osnov mediálnej výchovy aj informácie o správnom používaní informačných technológií. … „Žiaci by sa mali naučiť mať kontrolu nad vlastnými hodnotovými postojmi, rozlíšiť propagandu a reklamu od objektívnej informácie, fiktívne násilie od skutočného a vedieť vycítiť, kedy sa s nimi už manipuluje,“ uviedla pre TASR hovorkyňa rezortu.

Mikolaj sa dohodol na maďarčine

SME, 16. 2. 2008
Minister školstva Ján Mikolaj už dlhšie hovorí, že chce na maďarských školách posilniť vyučovanie slovenčiny. V návrhu, ktorý predstavil Rade pre národnostné školstvo, však počíta aj s možnosťou, že by sa na školách viac učil maďarský jazyk. Žiaci základných škôl by sa mali učiť šesť hodín týždenne svoj materinský jazyk aj slovenčinu. Na stredných školách budú mať povinné po tri hodiny jazykov. Ak sa školy s vyučovacím jazykom maďarským rozhodnú v prvom ročníku aj hodiny, o ktorých náplni rozhodujú sami, venovať maďarčine, môžu mať viac hodín maďarčiny ako doteraz.

Francúzsko: O holokauste by mali vedieť už žiaci základných škôl

SME, 15. 2. 2008
Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy chce, aby sa každé dieťa ku koncu prvého stupňa základnej školy oboznámilo s osudom jedného z 11.000 židovských detí z Francúzska. Školáci sa majú dozvedieť podrobnosti o rodinách a tragickom osude týchto svojich rovesníkov z čias druhej svetovej vojny. … Návrh má byť súčasťou školskej reformy a jeho cieľom je, aby Francúzi nezabúdali na druhú svetovú vojnu. Psychológovia však vyjadrili obavy z traumatizovania detí.

Mikolaj sľúbil žiakom maďarskej menšiny viac materčiny

SME, 15. 2. 2008
Žiaci z rodín, ktoré sú maďarskej národnosti, budú mať po novom podľa ministra školstva Jána Mikolaja viac možností učiť sa vo svojom materinskom jazyku. Ministerstvo im totiž umožní, aby na vyučovanie maďarčiny využili aj hodiny, o ktorých budú rozhodovať výlučne samotné školy.

Žiaci nevedia poriadne čítať

Pravda, 15. 2. 2008
Slovenskí žiaci sa s písmenkami nekamarátia. Spomedzi detí z 27 krajín Európskej únie patria v čítaní medzi najhoršie. Väčšie problémy majú už len Rumuni a Bulhari. … Minister školstva Ján Mikolaj chce situáciu napraviť zmenou učebných osnov slovenčiny a literatúry a vybavením školských knižníc cez eurofondy.

EÚ: Slovenskí žiaci majú značné problémy s čítaním

SME, 14. 2. 2008
Na Slovensku sa zvyšuje počet žiakov, ktorí majú problémy s čítaním a klesá počet osôb, ktoré majú minimálne úplné stredoškolské vzdelanie. Vyplýva to zo správy porovnávajúcej vývoj v období 2000-2006. Tá si stanovila za cieľ, že do roku 2010 sa zníži na 17 percent podiel žiakov, ktorí nevedia dobre čítať. Podľa posledných výsledkov spred dvoch rokov má takéto problémy každý štvrtý študent vo veku 15 rokov. … Slovensko v tejto oblasti vykazuje výsledky, ktoré sú po Rumunsku a Bulharsku najhoršie v EÚ, pretože problémy s čítaním má 27,8 percenta 15-ročných žiakov.

Na reformu školského zákona majú Mikolaj a Szigeti odlišné názory

SME (TASR), 10. 2. 2008
Reformu školstva rozoberali v dnešnej televíznej diskusnej relácii TA3 V politike minister školstva Ján Mikolaj (SNS) a šéf tohto rezortu v predošlej vláde László Szigeti (SMK). Nový školský zákon by mal dať väčší priestor učiteľom, aby mohli lepšie rozvíjať kreativitu žiakov. Obsah školskej reformy poskytne vyššiu formu decentralizácie školského systému. Štátny dohľad nad školstvom však musí byť zachovaný, uviedol Mikolaj. Odlišnú predstavu o novom školskom zákone má Szigeti. Mal by predovšetkým poskytnúť vyššiu voľnosť, slobodu, zakotviť princíp subsidiarity a na druhej strane oslabiť vplyv štátnych orgánov, osobitne štátnej školskej inšpekcie na chod jednotlivých škôl. Obáva sa, že nový zákon vnesie do škôl oveľa viac direktívneho riadenia a bude výrazne ovplyvňovať štátne vzdelávacie programy.

Nový školský zákon je zmenou k horšiemu

Pravda, 8. 2. 2008
Ctibor Košťál (SGI)
Zákon síce dáva možnosť školám vypracovať si svoj vlastný vzdelávací program, t. j. škola si sama zvolí, na ktoré predmety bude dávať dôraz a pridelí im väčšiu hodinovú dotáciu, ale všetky podstatné rozhodnutia ovplyvňujúce obsah výučby zostávajú na úrovni ministerstva. … Náplň jednotlivých predmetov by mala mať jasne stanovený minimálny štandard s tým, že je na samotných školách, akú nadstavbu k tomuto štandardu pridajú. Škola so zameraním na matematiku si napríklad vystačí s poskytovaním minimálneho štandardu v dejepise či biológii, ale v oblasti matematiky a IT ponúkne svojim žiakom rozšírený balík vedomostí. Cieľom nemá byť menej učenia, ale učiť sa inak.

Fyzikálna spoločnosť protestuje proti školskej reforme

SME (SITA), 8. 2. 2008
Proti redukcii prírodovedných predmetov, ktoré predpokladá školská reforma Jána Mikolaja, protestuje Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV. … „Reforma, výrazne redukujúca prírodovedné vzdelávanie, prinesie závažné dôsledky aj pre systém vzdelávania na vysokých školách technického a prírodovedného zamerania, na prípravu kvalifikovaných odborníkov a na možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce,“ varuje spoločnosť. … Výučba fyziky na základnej škole sa podľa návrhu reformy redukuje na 1 vyučovaciu hodinu týždenne, povinná výučba fyziky na gymnáziu sa zužuje len na prvé dva ročníka štúdia v rozsahu 2 hodiny týždenne. V treťom a štvrtom ročníku nie je fyzika povinná.

Rosová: Nový školský zákon je experiment na deťoch

SME, 4. 2. 2008
Poslankyňa za SDKÚ-DS Tatiana Rosová žiada od ministra školstva, aby stiahol návrh nového školského zákona. Podľa nej nový zákon je nevyhovujúci a minister by ho mal prepracovať, keďže k nemu dostal stovky pripomienok. … Mikolajovi vyčíta, že na reformu nemá peniaze a novým školským zákonom centralizuje moc v rukách ministerstva školstva. Podľa Rosovej kvalitný vzdelávací systém potrebuje tri veci – najlepších učiteľov, tvorivé prostredie a osobitnú starostlivosť o tých, ktorí zaostávajú. … Kriticky vníma aj redukciu učebných osnov. „Deti sa budú menej učiť, jednoducho budú menej vedieť,“ domnieva sa Rosová.

Školy očakávajú od reformy menej teórie

Pravda, 2. 2. 2008
Učitelia budú pritom pre skutočnú zmenu vzdelávania rozhodujúci, povedal riaditeľ pražskej základnej školy Král. Ukázalo sa to podľa neho už pri tvorbe školských programov, ktoré si musela pred aktuálnym školským rokom pripraviť každá škola v Česku. Pedagógovia pri nich mohli využiť vlastné predstavy a návrhy, ale mnohí na takú výraznú zmenu neboli podľa Krála pripravení. “Keď niekto učil dlhé roky podľa presne určených osnov, ťažko očakávať, že odrazu začne učiť moderne,” dodal.

Školy očakávajú úbytok učiva

SME, 2. 2. 2008
Základné a stredné školy očakávajú od pripravovanej reformy vzdelávania najmä úbytok učiva. Žiaci sú stále príliš zaťažovaní teoretickými informáciami, vyplynulo z ankety na školách. Už skôr rovnakú požiadavku vyslovili aj riaditelia štátnych gymnázií. … Oslovení učitelia sa však zároveň obávali, či ministerstvo školstva dokáže redukciu učiva presadiť.

Mikolaj s reformou nepočká včas

SME, 31. 1. 2008
Minister školstva Mikolaj musí čo najskôr vyriešiť, čo urobí s vyše dvetisíc pripomienkami, ktoré došli k jeho návrhu školského zákona. … Nový zákon by mal začať školskú reformu a školy by sa ním mali riadiť už od septembra. … Základom reformy by mala byť redukcia učiva. Nepotrebnú látku „vyhadzujú“ predmetové komisie, ktoré pripravujú Štátny vzdelávací program. … Zelina povedal, že niektoré komisie nepochopili zmysel reformy. Z učiva neubrali, ale naopak, pridali. Priznal, že ak nedostanú ešte viac času, reforma bude „šitá horúcou ihlou“. Mikolaj chce mať školský program hotový do polovice februára. … Zelina navrhuje, aby ministerstvo naštartovalo reformu postupne od materských škôl a prvého stupňa. O rok by pribudol druhý stupeň a o ďalší aj stredné školy. Mikolaj nesúhlasí, chce začať od všetkých „prvákov“. Od septembra by sa mali po novom teda učiť prváci, piataci aj prváci na stredných školách.

Halušky a školská reforma

SME, 28.1.2008
Názor Miroslava Beblavého, riaditeľa Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť
Všetky podstatné veci, určujúce obsah vzdelania, zostanú centrálne zošnurované zákonom a ministerstvom. Ministerstvo plánuje ďalej určovať štruktúru a obsah predmetov, nezmení sa skúšanie, učebnice (ministerstvo si ponecháva monopol na schvaľovanie, objednávanie a distribúciu) ani typy škôl. Školy nebudú mať žiadnu novú slobodu, pokiaľ ide o známkovanie, prijímacie pohovory alebo záverečné skúšky. … Návrh zákona a pripravované zmeny nemenia obsah učiva, len ho redukujú. Slovensko nepotrebuje, aby sa deti učili menej, ale inak.

Szigeti: Mikolaj chystá reformu s pseudoodborníkmi

SME, 28.1.2008
Minister školstva Mikolaj sa pri príprave reformy školstva obklopuje kváziodborníkmi z Matice slovenskej, ktorí môžu predstavovať politickú ideológiu, myslí si László Szigeti. … Tvrdí, že Mikolaj chce obetovať dve hodiny dotácie, aby sa znížil počet hodín výučby materinského jazyka národnostných menšín, keďže ten závisí od dotácie na slovenčinu. … Kritizuje Mikolaja s tým, že na prvom stupni základných škôl by sa malo posilňovať čítanie, písanie a počítanie, aby sa žiaci zlepšili v kľúčových kompetenciách.

Mikolaj: Na reforme pracuje jeden matičiar

SME, 28.1.2008
Minister školstva Ján Mikolaj tvrdí, že na obsahovej reforme školstva pracuje 250 odborníkov. Matica slovenská má dve miesta, z toho jedno je neobsadené. … Podľa Mikolaja 19 odborníkov pochádza zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Povedal, že každý, kto sa chce podieľať na zmenách, môže sa prihlásiť.

Inštitút: Nový školský zákon má zlý obsah, nedáva rovnosť šancí

SME, 25.1.2008 (TASR)
SGI sa obáva, že utajovanie mien členov predmetových komisií by mohlo viesť k presadzovaniu ideológie do učebníc. … ministerstvo síce ponecháva možnosť zostaviť školám vlastné školské programy, ale presne určuje, aké učebnice budú používať. … SGI navrhuje, aby bol výber učebníc na školách alebo zriaďovateľoch, Štátna školská inšpekcia by mohla dodatočne prehodnotiť ich voľbu.

Kto tvorí učivo, taja

SME, 25.1.2008
Na internetovej stránke ŠPÚ sú síce zoznamy členov predmetových komisií, ale tie sa v poslednom čase menili. Nové zoznamy ministerstvo školstva neposkytlo. … Predmetové komisie sa podieľajú na príprave Štátneho vzdelávacieho programu… ŠPÚ v návrhu Štátneho vzdelávacieho programu počítal s posilňovaním vlasteneckej výchovy vo vlastivede už u štvrtákov základných škôl. … Národnú hrdosť chce Mikolaj posilňovať aj cez slovenčinu. Plánuje vypustiť z učiva stovku spisovateľov a chce, aby sa žiaci viac učili o katolíckej moderne a Jozefovi Cígerovi Hronskom.

Ministerstvo: Účasť vedcov v komisiách je daná zákonom

SME, 25.1.2008 (TASR)
Účasť vedeckých pracovníkov a odborníkov z vedeckých, odborných ústavov a Matice slovenskej v odborných komisiách Ministerstva školstva a Štátneho pedagogického ústavu je podľa hovorcu MS naplnením zákona z roku 1997 o Matici slovenskej. „NR SR týmto zákonom ukladá štátnym orgánom a príslušným odborným organizáciám a MS spolupracovať pri tvorbe učebníc a učebných textov…“

Slovenčinu Mikolaj posilní na úkor maďarčiny

Pravda, 25.1.2008
Minister školstva chce v novom Štátnom vzdelávacom programe posilniť slovenčinu na úkor maďarčiny. Kým doteraz sa prvák učil maďarčinu osem hodín týždenne, po novom to má byť o dve hodiny menej. Slovenský jazyk sa dosiaľ učil štyri až päť hodín týždenne, od nového školského roku to bude až šesť hodín. … Na prvom stupni od tretieho ročníka pribudne ešte cudzí jazyk. Na druhom stupni základných škôl zavádza ako nový predmet kariérové poradenstvo a od šiesteho ročníka povinne druhý cudzí jazyk. … Návrh Štátneho vzdelávacieho programu by malo ministerstvo predložiť vo februári.

Britské deti budú mať povinné hodiny varenia

SME, 22.1.2008 (TASR)
Hodiny varenia budú na britských stredných školách prvýkrát povinné. …v nasledujúcich troch rokoch vyškolia 800 učiteľov varenia. Študenti vo veku 11-14 rokov sa pol roka budú učiť variť hodinu týždenne. … Vláda chce dosiahnuť, aby si deti vedeli uvariť jednoduché a zdravé jedlá. “Keby sme toto urobili pred 30 rokmi, možno by sme teraz nemali krízu s obezitou”.

Školy si určia aj polovicu učiva

Pravda, 21.1.2008
Rozhovor s ministrom školstva Jánom Mikolajom
Na čo bude zamerané učivo, ktoré štát predpíše školám ako povinné?
Je definovaných osem vzdelávacích oblastí. Nosnými sú slovenský jazyk a literatúra, ktoré budú na prvom stupni tvoriť takmer 30 percent celého učiva, ďalej prírodné vedy, matematika a práca s informáciami. Tretia priorita sú cudzie jazyky, prvý cudzí jazyk bude už od tretieho ročníka, druhý cudzí jazyk sa budú deti učiť od šiesteho ročníka. Posilnili sme aj telesnú výchovu. To sú štátom definované povinnosti, ostatné si školy môžu pridať do vlastného školského programu.

Aký priestor budú mať školy?
Veľký, v závislosti od stupňov vzdelávania. Napríklad v prvých dvoch ročníkoch gymnázia bude priestor na školský program trochu menší, asi o 20 percent, ale v posledných dvoch rokoch bude program školy tvoriť 40 až 50 percent celého vyučovania. V základných školách bude v priemere 20 hodín týždenne povinných, približne šesť hodín si škola naplní sama. Školy majú do septembra pripraviť svoje vlastné programy. Väčšina z nich už hovorí, že to nestihne.

Deti budú súťažiť o peniaze pre svoje školy

Pravda, 18.1.2008
Škola, ktorej žiaci uspejú v olympiádach, bude mať viac peňazí. … V súčasnosti dostávajú školy príspevky podľa toho, koľko majú študentov. Po novom bude sumu, ktorú získajú zo štátu, zvyšovať účasť žiakov na medzinárodných projektoch či výsledky v celoslovenských súťažiach. … Na bonusy budú mať nárok len štátne školy. Súkromné nie. Tým sa, naopak, budú príspevky o 15 percent krátiť, ak školská inšpekcia zistí nedostatky vo vyučovaní.

Menej vedomostí? Darček, ktorý treba vrátiť!

Pravda, 11.1.2008
Darček od ministerstva školstva – menej vyučovania matematiky v pripravovanej školskej reforme. … Bez matematického alebo prírodovedného vzdelania by nebolo transplantácií ani informačných technológií, … Výsledky domaturitného matematického vyučovania ocenia vyše dve tretiny vysokoškolských študentov, nielen pri priamom štúdiu matematiky, ale aj v stovkách študijných programov (informatika, fyzika, ekonomické vedy, štatistika). V malom podniku môžu byť matematické vedomosti užitočné pri hľadaní najmenších nákladov a najvyššieho zisku. Pre všetkých žiakov by matematické vzdelávanie malo byť príležitosťou na budovanie návyku presne sa vyjadrovať, na rozvíjanie schopnosti sústrediť sa na podstatu, na odôvodňovanie svojich tvrdení, na rozvoj systematickosti, dôslednosti, vytrvalosti, pracovitosti, na pestovanie návyku rešpektovať pravidlá aj kriticky hodnotiť výsledky vlastnej práce.

Firmy učia školy moderne myslieť

Hospodárske noviny, 10.1.2008
Slovnaft so Stredoeurópskou nadáciou je autorom projektu „Škola, ktorej to myslí“, v rámci ktorého lektori zo Združenia Orava vyškolia celý pedagogický zbor na ôsmich základných školách… „Cieľom je naučiť študentov nezávislému a kritickému mysleniu, sebavedomému vyjadrovaniu vlastného názoru a schopnosti obhájiť si ho“. … Hlavnou myšlienkou projektu Partners in learning (Microsoft) je podporiť učiteľov s dobrými nápadmi na vzdelávacie aktivity so žiakmi – tie zdieľajú s ostatnými na portáli www.modernyucitel.net. … Virtuálnu knižnicu s projektmi učiteľov celého Slovenska buduje aj T-com. Jej obsah (www.cenast.sk) tvoria projekty zamerané na využívanie informačných technológií v učení. Nadaných žiakov základných a stredných škôl podporuje aj Orange prostredníctvom neziskového fondu Konto Orange. Pre deti zo základných škôl – nadaných športovcov zo slabšieho sociálneho prostredia má U.S. Steel program Tvoja šanca hrať. Spoločnosť Penta finančne podporuje základné školy s triedami pre mimoriadne nadané deti.

Školy budú učiť istý čas po starom

Pravda, 10.1.2008
Všetky gymnáziá podľa mňa (riaditeľ Gymnázia L. Novomeského v Bratislave) pôjdu od septembra ešte podľa starého systému. A to preto, že nie je jasné, aké požiadavky bude mať štát na maturanta. … Predsa nebudem krátiť učivo, ktoré štát potom vyžaduje v maturitných testoch.

Mikolaj prepisuje deťom čítanky

Pravda, 10.1.2008
Viac slovenskej literatúry a športu chce minister Mikolaj od septembra v školách. V prípade ostatných predmetov štát zoškrtá povinné hodiny takmer o tretinu. … V gymnáziách sa budú všetky prírodovedné aj humanitné predmety povinne učiť len prvé dva roky. Počas celého štúdia gymnazistom štát predpíše iba dva cudzie jazyky, slovenčinu a telesnú výchovu. … v poslednom, štvrtom, ročníku bude povinné štátne učivo pre gymnazistov tvoriť len tretinu študijného programu. Zvyšok si doplnia školy.