Projekt HESO-Efektívny štátny rozpočet

Dátum: 09.02.2009

Prerušenie projektu

Na to, aby sa programové rozpočtovanie na Slovensku zmenilo z formálnej povinnej jazdy štátnych úradníkov na efektívny nástroj verejnej kontroly verejných financií, je nevyhnutné, aby sa stalo reálnou politickou témou. Skutočný záujem o túto tému však za ostatné roky nepozorujeme. Z Ministerstva financií SR sa síce každoročne ozývajú hlasy (pozri napr. tu , tu alebo tu ), že už ďalší rozpočet bude využívať dimenziu programového rozpočtovania ako kľúčovú a kvalita cieľov bude mať vplyv na prideľovanie prostriedkov, no v skutočnosti programové rozpočtovanie na Slovensku zatiaľ svoj prvotný zámer zvýšiť efektívnosť vynakladaných verejných financií míňa širokým oblúkom. Spoločenská diskusia sa vrátila späť k základným princípom trhovej ekonomiky. Navyše nedostatky programového rozpočtovania na Slovensku sú každým rokom tie isté a nie je skutočná vôľa ich odstraňovať. Aj preto sme sa rozhodli náš projekt HESO-Efektívny štátny rozpočet prerušiť. Týmto by sme sa chceli aj verejne poďakovať všetkým odborníkom – respondentom, ktorí sa v priebehu projektu nezištne zúčastňovali na prieskumoch o cieľoch štátneho rozpočtu!

Výstupy projektu: