Projekt HESO-Regióny

Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR


Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) prináša výsledky projektu Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení v regiónoch SR (HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou projektu HESO hodnotiaci opatrenia len na národnej úrovni. V rámci projektu HESO-Regióny sa štvrťročne budú vyjadrovať ekonomickí analytici, podnikatelia, primátori a starostovia, zástupcovia akademickej obce, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam samosprávnych inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov. Projekt HESO tak prináša názor odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov.

Návrhy opatrení môžu ich autori či oponenti (starostovia, poslanci, mimovládne organizácie a pod.) ale aj občania zasielať priamo na adresu INEKO. Malo by ísť o projekty často diskutované v danom regióne. Vítané sú opatrenia inovačné, vytvárajúce precedens, a zároveň závažné z hľadiska dopadu na občanov. Obzvlášť hľadané sú tie opatrenia, ktoré môžu využiť (ale sa im vyhnúť) aj iné mestá a obce na Slovensku. Nominácie musia obsahovať názov, jeho autorov a krátky popis – niekoľko viet zdôvodnenia jeho prijatia či navrhovania podľa autorov.

"Nejlepší nápad, který měli na Slovensku za poslední dobu, by se mohl hodit i českým úřadum práce: V Prešově rekvalifikovali 60 nezaměstnaných na pěčovatele o lidi se zdravotním postižením...Na prešovský nápad upozornil "think-tank" INEKO, který co čvrt roku hodnotí slovenskou ekonomickou a sociální politiku. Ještě bychom potřebovali takové INEKO."
Tomáš Němeček, týždenník Respekt, 22.marca 2004

Kontakt

INEKO, Milan Kisztner, kisztner@ineko.sk, tel.: 02/5341 1020

Distribúcia výsledkov médiám:

V prípade, že máte záujem získavať výsledky hodnotenia pravidelne cez mail, prosím, kontaktujte s touto požiadavkou koordinátora.