Aktuality

Oznam o expertnej činnosti pre Centrum vedecko-technických informácií SR

Peter Goliaš, Matej Tunega a Peter Klátik budú pôsobiť od februára do septembra 2015 ako experti v projekte Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR. Náplňou ich práce bude okrem iného analýza dát o uplatnení absolventov vysokých škôl na trhu práce a poskytnutie spätnej väzby k navrhnutej metodike hodnotenia uplatniteľnosti absolventov.

Dátum: 27.02.15Oznam o expertnej činnosti pre Centrum vedecko-technických informácií SR

Poplatkový zmätok štát hodil na župy

Začalo to tým, že ministerstvo zdravotníctva avizovalo snahu urobiť poriadok v poplatkoch pacientov u lekárov, keďže úroveň priamych platieb obyvateľstva v slovenskom zdravotníctve sa za ostatné roky vyšplhala vysoko nad európsky priemer, pričom zrejme nemalá časť z nich vykazuje polooficiálny či neoficiálny charakter. Správna ambícia. Lenže ako to často býva, realizácia tohto zámeru podľa môjho názoru zlyhá, ak nadobudne účinnosť príslušná legislatíva o poplatkoch u lekára v takej podobe, ako ju nedávno schválili poslanci parlamentu.

Dátum: 27.02.15Poplatkový zmätok štát hodil na župy

Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Dajte zmysel svojim daniam a posuňte Slovensko dopredu. Hľadáme darcov, ktorí zdieľajú naše postoje, víziu a hodnoty a sú ochotní podporiť projekty, ktoré z dlhodobého hľadiska dokážu približovať Slovensko k najúspešnejším krajinám. Keďže nepoberáme žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu a fungujeme prioritne vďaka súkromným darom od právnických aj fyzických osôb, je pre nás vaša podpora mimoriadne dôležitá. Darovaním 2% podporíte nielen rozvoj našich projektov, ale aj našu nezávislosť a schopnosť rýchlo reagovať na aktuálne problémy.

Dátum: 18.02.15Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Oznam o konzultačnej činnosti

S účinnosťou od 16.2.2015 bude Peter Goliaš pôsobiť približne na štvrtinový úväzok ako konzultant španielskej spoločnosti vlastnenej americkou Centene Corporation, ktorá je spoluvlastníkom španielskej firmy Ribera Salud zaujímajúcej sa o PPP tender na novú nemocnicu v Bratislave. Kontrakt je uzatvorený na štyri mesiace s možnosťou predĺženia. Počas trvania kontraktu Peter Goliaš obmedzí svoje verejné vyjadrenia súvisiace s uvedeným tendrom. INEKO bude tender napriek tomu ďalej sledovať a vyjadrovať sa k nemu budú najmä analytici Dušan Zachar a Ján Kovalčík. S cieľom deklarovať možný konflikt záujmov bude INEKO o konzultačnej činnosti Petra Goliaša informovať vo všetkých kľúčových výstupoch týkajúcich sa projektu novej nemocnice.

Dátum: 13.02.15Oznam o konzultačnej činnosti

Píšeme prezidentovi, aby vetoval otváranie druhého piliera

Spolu s analytikmi INESS, Konzervatívneho inštitútu M.R. Štefánika a Nadácie F.A. Hayeka sme napísali list prezidentovi Andrejovi Kiskovi so žiadosťou, aby nepodpísal novelu zákona, na základe ktorej má dôjsť k otvoreniu druhého dôchodkového piliera. Novela totiž nenapráva nedostatky, ktoré môžu významným spôsobom ovplyvniť rozhodnutie sporiteľov. Ide predovšetkým o nápravu neprimeraného krátenia dôchodku sporiteľov z I. piliera a o nedostatočné riešenie aktuálnej situácie sporiteľov na dôchodku, ktorí nie sú spokojní s ponukami životných poisťovní.

Dátum: 11.02.15Píšeme prezidentovi, aby vetoval otváranie druhého piliera

← Staršie články 

Podporovatelia
Coop Jednota Dôvera, zdravotná poisťovňa Nadácia ESET Európska komisia Konrad Adenauer Stiftung
JAVYS, a.s. Nadácia Antona Tunegu Nadácia Orange Newton I.T. Novartis
Open Society Institute Posam spol. s r.o. Slovenská sporiteľňa Soitron Union Poisťovňa
Visegrad Fund ZSE