Aktuality

Aktualizovali sme portál o školách

Aktualizovali sme portál o školách o výsledky Testovania 9 a maturít za uplynulý školský rok. Pozíciu základnej školy s najlepšími výsledkami obhájila ZŠ SSV na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici. Pri gymnáziách si vymenili prvú a druhú pozíciu gymnázium v Sučanoch (Komenského 215) a gymnázium v Košiciach na Poštovej 8, ktoré sa dostalo na vrch aktuálneho rebríčka. Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) najlepšie výsledky opäť dosiahla obchodná akadémia na Kukučínovej 2 v Trnave. Ak vás zaujímajú ďalšie ZŠ, gymnáziá a SOŠ s najlepšími výsledkami, pokračujte na náš portál http://skoly.ineko.sk.

Dátum: 30.07.14Aktualizovali sme portál o školách

Školy sa veľmi líšia, nie je jedno, kam dáte svoje dieťa

Je pomerne bežné, že niektoré základné alebo stredné školy dosahujú v metodike INEKO až dvoj či trojnásobne vyššie skóre oproti školám so slabšími výsledkami. Rozdiely pritom nie sú spôsobené tým, či ide o súkromnú, cirkevnú alebo verejnú školu. Na Slovensku je bez ohľadu na zriaďovateľa mnoho škôl, ktoré poberajú vysoké zdroje (vysoký normatív) a napriek tomu ich žiaci dosahujú častokrát slabé výsledky (napr. vysokú nezamestnanosť absolventov). Je namieste otázka, či je existencia týchto škôl prospešná a či by nebolo lepšie sa viac inšpirovať školami, ktoré sú na opačnej strane – teda s nadpriemernými výsledkami, a to pri relatívne nízkych zdrojoch. Navyše, bolo by vhodné systém nastaviť tak, aby sa školám „oplatilo“ dosahovať lepšie výsledky – teda začať merať pridanú hodnotu a úspešné školy odmeňovať.

Dátum: 30.07.14Školy sa veľmi líšia, nie je jedno, kam dáte svoje dieťa

Zaujalo nás:

DocAdvisor – Patients around the world are starting to give doctors a piece of their mind

The Economist, 26.7.2014
America’s government has started to link health-care payments with patient feedback: Medicare, a federal scheme for over-65s, recently started to give bonuses to hospitals that score well. (…) Britain’s National Health Service has surveyed patients for over a decade (though not on the performance of individual doctors) and published the results online—though some think it could use its findings better. But many other governments do not even ask patients for their opinions.

Komentár INEKO: V USA sa už názory pacientov prejavujú na odmeňovaní nemocníc, v Británii ich aspoň zverejňujú na webe. A u nás? Keď INEKO nedávno žiadalo VšZP o podrobné výstupy z dotazníka spokojnosti medzi pacientmi (t.j. odpovede v členení na všetkých 12 otázok z povinného dotazníka a na úrovni oddelení, nie len celých zariadení), dostali sme ZAMIETAVÚ odpoveď. Zaujímavé, že súkromné poisťovne Dôvera a Union s poskytnutím podrobných údajov problém nemali. Ak pôjde všetko hladko, dáta na jeseň zverejníme, hoci s údajmi VšZP by mali určite silnejšiu výpovednú hodnotu.

Dátum: 28.07.14Zaujalo nás:

Rozšírili sme stránku CenaZaMonopol.sk

Pozrite, ako inak sa dajú použiť peniaze, ktoré chce vláda vynaložiť na kúpu súkromných zdravotných poisťovní, zavedenie sociálneho balíčka ohláseného SMER-om, či investičný stimul pre Duslo Šaľa. Stránku CenaZaMonopol.sk sme rozšírili o desiatky výdavkov, ktoré plánuje alebo už realizovala vláda a ktorých efektívnosť je prinajmenšom otázna. Na stránke sa napríklad dozviete, že za 58 000 000 €, ktoré chce vláda odpustiť Duslu Šaľa na daniach, by bolo možné laserom bezpečne odstrániť dioptrie 33 237 ľuďom na oboch očiach. Alebo že za 250 000 000 €, ktoré bude stáť sociálny balíček SMER-u, by sme mohli mať 8 nových nemocníc či 25 kilometrov nových diaľnic. Cieľom aktivity je priniesť do verejnej diskusie alternatívne možnosti použitia peňazí na veľké verejné výdavky tak, aby sa znížili šance na realizáciu neefektívnych projektov.

Dátum: 21.07.14Rozšírili sme stránku CenaZaMonopol.sk

Analýzy a trendy: Ďalší balíček opatrení

TA3, 3.7.2014
Hostia: Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV / Peter Goliaš, riaditeľ inštitútu INEKO

Dátum: 4.07.14Analýzy a trendy: Ďalší balíček opatrení

← Staršie články 

Podporovatelia
Coop Jednota Dôvera, zdravotná poisťovňa Nadácia ESET Európska komisia Nadácia Orange
Newton I.T. Novartis Open Society Institute Posam spol. s r.o. Slovenská sporiteľňa
Soitron Union Poisťovňa ZSE