Aktuality

Tender na záchranky – nový vyhlasovateľ, staré praktiky

Pri aktuálnom tendri na licencie pre záchranky chýbajú verejnosti relevantné informácie od zodpovedných. Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý tender vyhlásil a realizoval, relevantné informácie neposkytol. A to je veľký problém. Je to veľký problém preto, lebo sa v médiách objavili odôvodnené pochybnosti o viacerých členoch výberovej komisie v súvislosti s ich rôznymi, aj nedeklarovanými konfliktmi záujmov, a následnými výsledkami tendra.

Dátum: 8.09.19Tender na záchranky – nový vyhlasovateľ, staré praktiky

KEA: Ekonomickí analytici požadujú transparentný výber šéfa RRZ

Mandát súčasného predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivana Šramka skončil 26. júna 2019 a jeho nástupca stále nebol zvolený. Nebola splnená mesačná lehota podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorej mala vláda navrhnúť Národnej rade SR kandidáta na nového predsedu RRZ. Nie sú známe ani mená kandidátov a nie je ohlásené ich verejné vypočutie. Drvivá väčšina z 28 členov Klubu ekonomických analytikov (KEA), ktorí sa koncom augusta zapojili do rýchlej ankety, sa zhodla na nasledovných tézach:

 • Súčasný spôsob výberu kandidátov na post predsedu RRZ nie je dostatočne transparentný
 • Úrad vlády by mal vypísať verejnú výzvu na predkladanie prihlášok na post predsedu RRZ
 • Úrad vlády by mal zriadiť odbornú komisiu na vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ
 • Poslanecké kluby v Národnej rade SR, prípadne aj prezidentka SR, by mohli nominovať svojich členov do odbornej komisie na vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ
 • Nezávislé ekonomické think-tanky a iné profesné združenia ekonómov by mohli nominovať svojich členov do odbornej komisie na vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ
 • Úrad vlády by mal zorganizovať verejné vypočutie kandidátov na post predsedu RRZ pred odbornou komisiou

Dátum: 5.09.19KEA: Ekonomickí analytici požadujú transparentný výber šéfa RRZ

Analytik P. Goliaš o plánoch na zvyšovanie minimálneho dôchodku

Peter Goliaš diskutoval v TA3 o návrhu poslancov SNS na zvýšenie minimálneho dôchodku. Okrem iného uviedol:

 • INEKO pred niekoľkými rokmi podporilo zavedenie minimálneho dôchodku ako nástroja pre ochranu dôchodcov pred chudobou
 • Návrh SNS ide nad rámec tohto cieľa, keď podstatne zvyšuje minimálny dôchodok a viaže ho na priemernú mzdu namiesto životného minima
 • Problémom návrhu je negatívny dopad na verejné financie a udržateľnosť dôchodkového systému, ktorého stabilita je už teraz narušená kvôli ústavným stropom na dôchodkový vek
 • Poslanecký návrh a jeho schvaľovanie už na septembrovej schôdzi parlamentu nedáva čas na odbornú debatu, navyše mu chýbajú prepočty dopadov na verejné financie aj príjmy domácností
 • Naviazanie na priemernú mzdu v navrhovanej výške by znamenalo zvýšenie minimálneho dôchodku o 30-40 eur mesačne a súčasne podstatné rozšírenie okruhu poberateľov
 • Oslabenie zásluhovosti by znamenalo, že ľudia, ktorí celý život poctivo platili odvody a mali podpriemerné príjmy by dostávali rovnaký alebo podobný dôchodok ako ľudia, ktorí sa celý život vyhýbali riadnemu plateniu odvodov
 • Návrh prichádza v čase, keď sa zhoršuje stav verejných financií a v tomto aj budúcom roku reálne hrozia namiesto vyrovnaného rozpočtu deficity na úrovni miliardy eur

Dátum: 28.08.19Analytik P. Goliaš o plánoch na zvyšovanie minimálneho dôchodku

Hosť v štúdiu: Analytik P. Goliaš o ohrozenom vyrovnanom rozpočte

Peter Goliaš v TA3 diskutoval o aktuálnom stave verejných financií. Okrem iného povedal:

 • Po piatich rokoch, kedy do verejného rozpočtu tiekli každoročne stovky miliónov eur nad rámec rozpočtu, sa situácia v roku 2019 nebude opakovať. Naopak, ochladenie ekonomiky môže priniesť výpadok na daniach a odvodoch v stovkách miliónov eur, k čomu treba prirátať existujúce riziká za takmer miliardu eur, ktoré ešte s makroekonomickým vývojom nesúvisia.
 • Pravdepodobnosť dodržania vyrovnaného rozpočtu v roku 2019 je blízka nule, reálne je očakávať deficit vyšší ako 1 % HDP.
 • Hroziaci deficit môže vláda znížiť teoreticky aj na polovicu šetrením na bežných výdavkoch a investíciách, vrátane zrušenia alebo odloženia veľkých verejných obstarávaní napríklad pri nákupe IT technológií, armádnych výdavkov v rezorte obrany alebo pri výstavbe infraštruktúry. Na realizáciu úspor ale nestačí vyhlásenie ministra financií, malo by ísť o politické rozhodnutie koaličných partnerov. To je vzhľadom na doterajšie kroky a blížiace sa voľby málo pravdepodobné.
 • Aby sa šetrenie čo najmenej dotklo kvality života občanov, mala by vláda realizovať opatrenia zvyšujúce efektívnosť výdavkov. Napríklad INEKO práve dokončuje analýzu, podľa ktorej len intenzívnejším využívaním generických a biosimilárnych liekov možno ušetriť až do 80 miliónov eur ročne. Vláda by mala systematicky realizovať odporúčania z projektu hodnota za peniaze, ktorý identifikoval možnosti na úspory a zvýšenie efektívnosti v jednotlivých rezortoch.

Dátum: 15.08.19Hosť v štúdiu: Analytik P. Goliaš o ohrozenom vyrovnanom rozpočte

Príklad, keď vláda porušuje ústavný zákon

Súčasný predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ivan Šramko nastúpil do funkcie 27.6.2012 na 7-ročné funkčné obdobie. To sa skončilo 26.6.2019. Podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti bola vláda POVINNÁ do jedného mesiaca od uplynutia funkčného obdobia, teda do 26.7.2019, predložiť parlamentu návrh na zvolenie nového predsedu. Dodnes sa tak podľa našich informácií nestalo. Navyše nie sú žiadne náznaky, že k výberu dôjde transparentným spôsobom, napríklad na základe verejnej výzvy na prihlasovanie kandidátov a ich verejného vypočutia.

Dátum: 12.08.19Príklad, keď vláda porušuje ústavný zákon

← Staršie články 

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Európska komisia
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Union zdravotná poisťovňa