PRIDAJTE AJ VY SVOJ PODPIS POD OTVORENÝ LIST ZA ZÁCHRANU RTVS

Dátum: 15.03.2024

Mimovládne organizácie otvoreným listom reagujú na novelu zákona o STaR, ktorú predložila Ministerka kultúry Martina Šimkovičová do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Signatári varujú, že takéto zmena zákona povedie k ovládnutiu verejnoprávneho média vládnou mocou.

“Sme presvedčení, že sloboda tlače je jeden zo základných pilierov právneho štátu a hodnôt, na ktorých stojí Európska únia. Slobodné a od štátnej moci nezávislé verejnoprávne médiá sú nevyhnutným predpokladom funkčnej demokracie, v ktorej majú občania ako pôvodcovia moci prístup k objektívnym informáciám o činnosti politikov,” uvádza Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu.

Navrhovaný zákon ohrozuje podľa mimovládok slobodu tlače. Kriticky vnímajú najmä možnosť odvolať vedenie riaditeľa bez udania dôvodu, zmeny vo voľbe a zložení Rady RTVS a vznik Programovej rady, cez ktorú bude mať politická moc možnosť zasahovať do spravodajstva.

Organizácie upozorňujú na nesúlad s európskym právom. “Navrhovaná novela je v príkrom rozpore s návrhom Európskeho aktu o slobode médií, Chartou základných práv EÚ, aj odporúčaniami Európskej komisie zo Správy o právnom štáte z roku 2023,” vysvetľuje Katarína Batková z VIA IURIS.

Transparency International Slovensko upozorňuje, že slobodné, zodpovedné a kvalitné verejnoprávne médiá sú ešte dôležitejšie v časoch rozmachu dezinformácií a rizikových technológií. “Predložený zákon vytvára ďalší priestor pre oslabovanie odolnosti spoločnosti, pričom k prijímaniu takýchto závažných zmien dochádza opätovne zrýchlene, bez predchádzajúcej verejnej diskusie, ako aj analýzy finančných a iných dopadov,“ upozorňuje riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško.

Tento návrh zákona ide v skutočnosti podľa riaditeľa INEKO Dušana Zachara proti verejnému záujmu, je to pokus o únos verejnoprávnych médií. “Jeho skutočným cieľom je obmedzenie slobody zatiaľ jednej časti mediálneho spektra a jej následné politické ovládnutie. Pritom práve slobodné médiá sú strážcami a garantmi každej demokratickej spoločnosti. Takýmito krokmi vládnej moci postupne prichádzame o ďalšie čiastočky demokracie. Uvedomelí občania by sa preto mali postaviť proti tomu a zabrániť efektu postupne sa variacej žaby, ergo demokracie,” uzavrel Zachar.