Zdravotnícki analytici spoločne hodnotili zdravotnícke programy

Dátum: 13.02.2020

Zdravotnícki analytici z viacerých inštitútov spojili svoje kapacity a po prvýkrát spoločne ohodnotili zdravotnícke volebné programy politických strán, kandidujúcich v parlamentných voľbách 2020.

Kto hodnotil?
Hodnotenia sa zúčastnili analytici HPI, INEKO, INESS a ako súkromné osoby zdravotnícki analytici Martin Smatana a Michal Štofko, ktorí pracujú pre štát.

Koho hodnotil?
Do hodnotenia vstupovali programy 12 strán, ktorým preferencie relevantných agentúr dávali mesiac pred voľbami reálnu šancu na zvolenie do parlamentu, t. j. mali viac než 3 %.

V týchto programoch sme identifikovali spolu 658 opatrení týkajúcich sa zdravotníctva.

Ako hodnotil?
Každý analytik hodnotil (1) kvalitu každého opatrenia, (2) dôležitosť každého opatrenia a (3) komplexnosť programu.

V hodnotení kvality opatrenia sa odráža súhlas hodnotiteľa s opatrením, názor na jeho rozpracovanie, vykonateľnosť či udržateľnosť. Kvalitu sme hodnotili v rozpätí <-3;3>, dôležitosť v rozpätí <0;100>. Súčin kvality a dôležitosti tvoria prínos opatrenia.

Priemerný prínos navrhovaných opatrení každej strany sme vynásobili indexom komplexnosti programu (v rozpätí <0;100>). Index komplexnosti odráža skutočnosť, či sa program venuje všetkým (problematickým) oblastiam zdravotníctva.

INEKO si definovalo 6 oblastí s rôznymi váhami, v ktorých hodnotilo komplexnosť volebných programov strán: (30 %) Udržateľnosť zdravotníckeho systému (finančná udržateľnosť, nárok pacienta, štandardy, dlh štátnych nemocníc, investície, dostupnosť, kvalita, efektívnosť, financovanie, sieť poskytovateľov), (20 %) “Governance” (procesy, motivácie, nominácie, regulácia, dáta, elektronizácia, platobné systémy, aktéri, inštitúcie), (20 %) Personál (riešenie nedostatku, vzdelávanie, kompetencie, odmeňovanie), (10 %) Osveta a prevencia, (10 %) Lieková politika, (10 %) Dlhodobá (zdravotno-sociálna) starostlivosť.

Výsledné hodnotenie je priemerom hodnotenia jednotlivých inštitútov.

Aký je výsledok?
Najlepší zdravotnícky program má strana SaS. Zhodujú sa na tom individuálne hodnotenia každého inštitútu. Majú najkomplexnejší program, v top 10 opatreniach má SaS 6 opatrení, v top 20 ich má 11, v top 50 ich má 21.

Veľmi dobré programy majú PS/Spolu, OĽaNO, Za ľudí a Sme rodina.

Najhorší zdravotnícky program majú strany ĽS NS a Smer-SD. Tieto programy majú zároveň najnižšiu komplexnosť. Majú najväčší podiel negatívne hodnotených opatrení.

Graf: Výsledné hodnotenie zdravotníckych volebných programov

Najlepšie hodnotené opatrenia boli: podpora stratifikácie, definícia nároku poistenca, v prípade zdravotno-sociálnej starostlivosti podpora osoby nie zariadenia, výučba zdravotníkov aj mimo fakultných a univerzitných nemocníc.

Najhoršie hodnotené opatrenia: jedna štátna poisťovňa, zákaz krížového vlastníctva, štátna sieť polikliník, geografické limity pre otváranie lekární, zákaz privatizácie, „daňové mašličky“.

Tabuľka: Porovnanie celkového hodnotenia s hodnotením jednotlivých hodnotiteľov

celkové poradie strana HPI INEKO INESS M. Smatana & M. Štofko
1 SaS 1 1 1 1
2 PS/Spolu 2 2 2 3
3 OĽaNO 4 3 3 5
4 Za ľudí 3 4 7 4
5 Sme rodina 6 5 4 2
6 Dobrá voľba 7 6 6 6
7 KDH 5 7 5 8
8 Most 8 8 8 7
9 SNS 9 9 10 9
10 MKS 10 10 9 10
11 Smer-SD 11 11 12 12
12 ĽSNS 12 12 11 11

Hodnotenie INEKO vzniklo aj vďaka projektu, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa a zdravotnou poisťovňou Dôvera.

Operačný program Efektívna verejná správa