Seminár: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

Dátum: 23.04.2018

Organizátori:

Informácie o seminári:

Dátum: 27.4.2018
Miesto: Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

Nezamestnanosť na Slovensku prudko klesá, stále je však najvyššia v regióne a vo viacerých okresoch na východe a juhu krajiny presahuje 10 %. Najmä v západných okresoch podnikatelia pociťujú opačný problém, keď im chýbajú voľné pracovné sily a čoraz viac využívajú pracovníkov zo zahraničia. Mnohí občania by chceli mať namiesto imigrantov vyššie mzdy. Ako riešiť túto dilemu? Ako uspokojiť hlad zamestnávateľov po pracovnej sile a pritom čo najlepšie využiť potenciál domácej pracovnej sily? Koľko a akých imigrantov prijímať tak, aby neznižovali mzdy domácim pracovníkom? S rastom ekonomiky a starnutím obyvateľstva budú tieto otázky čoraz naliehavejšie. Poďte s nami hľadať na ne odpovede v piatok 27. apríla v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v SR.

Seminár bude naživo vysielaný na internete na FB stránke Zatúpenia Európskej komisie v SR. Do diskusie sa budete môcť zapojiť prostredníctvom aplikácie Sli.do za použitia kódu #6229.

Jazyk: Slovenčina, angličtina – simultánne tlmočenie

Registrácia:

Ak máte záujem sa seminára zúčastniť, vyplňte a odošlite prosím nasledujúci formulár. Registrácia je bezplatná a prebieha do 25.4.2018 resp. do vyčerpania kapacity miestnosti.

Registrácia na seminár

Zaujímavé články a analýzy k téme:

Program seminára:

08:30 – 09:00 Registrácia prihlásených účastníkov

09:00 – 09:10 Otvorenie – Ladislav Miko, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR

09:10 – 10:10 PANEL I: Odpovede úradníkov a analytikov

 • Keynote speech: Barbara Kauffman, riaditeľka Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia
 • Marián Valentovič, Generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Lucia Šrámková, riaditeľka Inštitútu finančnej politiky, Ministerstvo financií SR
 • Peter Goliaš, riaditeľ INEKO
 • Moderátorka: Ľudmila Majláthová, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

10:10 – 10:30 Prestávka (občerstvenie)

10:30 – 11:45 PANEL II: Odpovede politikov a sociálnych partnerov

 • Keynote speech: Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Eduard Heger, poslanec NR SR
 • Mário Lelovský, viceprezident, Republiková únia zamestnávateľov
 • Zoroslav Smolinský, predseda Moderných odborov Volkswagen
 • Moderátorka: Lívia Vašáková, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

11:45 – 12:30 Obed

Agenda:

08:30 – 09:00 Registration of participants

09:00 – 09:10 Opening remarks – Ladislav Miko, Head of Representation of the European Commission in Slovakia

09:10 – 10:10 PANEL I: Answers from the officials and analysts

 • Keynote speech: Barbara Kauffman, Director of the DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL), European Commission
 • Marián Valentovič, Director General, Central Office of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
 • Lucia Šrámková, Director, Institute for Financial Policy, Ministry of Finance
 • Peter Goliaš, INEKO Director
 • Moderator: Ľudmila Majláthová, Representation of the European Commission in Slovakia

10:10 – 10:30 Coffee Break

10:30 – 11:45 PANEL II: Answers from politicians and social partners

 • Keynote speech: Branislav Ondruš, State Secretary, Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic
 • Eduard Heger, Member of the National Council of the Slovak Republic
 • Mário Lelovský, Vice-president of the National Union of Employers
 • Zoroslav Smolinský, Head of the Modern Unions Volkswagen
 • Moderator: Lívia Vašáková, Representation of the European Commission in Slovakia

11:45 – 12:30 Lunch