Zníženie odvodov do II. piliera problém s I. nerieši

Dátum: 23.02.2009

Predvolebný sľub „znižovanie odvodov do druhého piliera“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO zápornou známkou -2,8 (na škále -3 až +3). Označili ho tak za jeden z najškodlivejších sľubov vlády. Podľa viacerých expertov by sme jeho splnením prejedali peniaze v súčasnosti na úkor budúcich generácií. Druhý pilier má totiž riešiť budúce deficity prvého piliera, ktoré vzniknú v dôsledku starnutia obyvateľstva. Niektorí odborníci nepovažujú samotnú zmenu percenta odvodov za až tak negatívnu, negatívne je podľa nich skôr absentovanie hodnovernej analýzy dôsledkov tejto zmeny.

Znenie sľubu:

Treba zmeniť aj nevýhodný pomer rozdelenia dôchodkových odvodov medzi Sociálnu poisťovňu a súkromné DSS. (…) Napríklad na 12 percent pre Sociálnu poisťovňu a 6 percent pre DSS. Našou povinnosťou je predsa znižovať deficit SP. Ak Smer bude vo vláde, nebudeme mať záujem riešiť tento problém tým, že tú dieru budeme plátať verejnými peniazmi, ktoré potrebujeme na iné účely.
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, týždenník Slovo, 31.5.2006

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Znižovanie odvodov do druhého piliera by bol mimoriadne škodlivý krok, ktorý by neslúžil na nič iné, len na prejedenie peňazí v súčasnosti na úkor budúcich generácií.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Optimálna forma prerozdelenia odvodov sa stala vecou politickej šarvátky namiesto veci odbornej diskusie. Zmena percenta sama osebe nie je až taká negatívna, problémom je úplná absencia odborného zázemia zástancov zmeny. Chýba akákoľvek hodnoverná analýza dôsledkov tejto zmeny. Taktiež, v prípade, že analýza potvrdí postoj vlády, je potrebné obhájiť a vysvetliť tento postoj aj pred verejnosťou.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Zavedenie II. piliera nie je príčinou deficitu I. piliera ale jeho riešením. Vysoké deficity I. piliera možno riešiť odstránením zásluhovosti, zmenou valorizácie dôchodkovej jednotky a navýšením veku odchodu do dôchodku.
Richard Ďurana, INESS

Nastavený systém, do ktorého sa prihlásilo niekoľko stoviek tisíc občanov, by sa nemal meniť. Vláda by nemala riešiť terajšie problémy na úkor budúcich generácií.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Základná chyba je rozumieť odvodom tak, že sa delia medzi Sociálnu poisťovňu a DSS-ky, nie tak, že sa delia medzi občanov. Deficit SP nie je problém ale prejav problému, ktorým je to, že v priebežnom pilieri naša spoločnosť sľubuje rozdávať dlhodobo viac, než vyberie.
Eugen Jurzyca, INEKO

Zmena daňovej sadzby sa dá prežiť, lebo to vplýva na aktuálnu situáciu a človek vie na to reagovať. Ale zmeniť odvodovú sadzbu smerom nadol je s prepáčením podraz, pretože sa ľuďom siaha na budúce dôchodky a nevedia na to hneď reagovať. Môžu si začať viac sporiť v treťom pilieri, ale už nebudú môcť sa spoľahnúť na žiadnu vládu, že opäť nebude robiť nejaké nepredvídané zásahy.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.