Zníženie dane z nafty a benzínu = menej peňazí v štátnom rozpočte

Dátum: 20.02.2008

Predvolený sľub „zníženie spotrebnej dane na benzín a naftu“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou 0,0 (na škále -3 až +3). Viacerí by zníženie daní privítali, avšak upozorňujú, že by to znamenalo menej peňazí v štátnom rozpočte. Takéto opatrenie by preto vždy malo byť spojené s návrhom, ktoré výdavky sa budú škrtať, resp. ktoré dane stúpnu, aby vykryli straty v príjmoch. Škodlivý by bol najmä rast dane z príjmu, na čom by zarobili ľudia a firmy vyhýbajúci/e sa plateniu daní napríklad v daňových rajoch. Navyše, na znížení spotrebnej dane by zarobili aj cudzinci, ktorí by kupovali „náš“ lacnejší benzín.

Znenie sľubu:

(SMER) zvažuje znížiť spotrebnú daň na pohonné látky, benzín o 0,90 Sk liter, nafta o 1,80 Sk na liter.
Zdroj: SME, 12.11.2005, názov článku: “Smer sa chystá dane zvyšovať aj znižovať”. Článok vychádza z dokumentu “Vybrané aspekty reforiem verejných financií”. Autor dokumentu: podpredseda Smeru Igor Šulaj (vtedy tieňový minister financií)

Nová vládna koalícia, ktorá vznikne po voľbách, musí zníženie spotrebnej dane (z minerálneho oleja, pozn.) dostať čo najrýchlejšie do NR SR.
Zdroj: Robert Fico, predseda vlády, Nový čas, 13.7.2006

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Pri výške spotrebných daní musí naša krajina rešpektovať jednak ceny benzínu a nafty v zahraničí a jednak politiku EÚ. Výrazné zníženie spotrebných daní by viedlo k nedostatku financií v štátnom rozpočte, ktoré by chýbali napríklad aj na sociálne programy. Na znížení by zarobili občania okolitých štátov, ktorí by nakupovali “náš” benzín, ako aj ľudia a firmy vyhýbajúci/e sa plateniu daní z príjmu. Spotrebnú daň platia napríklad aj tí, ktorí sú zaregistrovaní v daňových rajoch.
Eugen Jurzyca, INEKO

Bez definovania možností reálnej náhrady vo výpadkoch príjmov štátneho rozpočtu bol tento sľub hodenou udičkou povrchne zmýšľajúcim voličom.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Zníženie spotrebnej dane bude znamenať významný úbytok zdrojov v štátnom rozpočte, ktoré budú chýbať na výdavkovej strane. Takéto opatrenie by vždy malo byť spojené s návrhom, ktoré výdavky sa budú škrtať.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Otázne je, či sa znížením spotrebnej dane, nedostanú ceny benzínu do svojej pôvodnej hladiny. Dá sa to očakávať najmä v prostredí, kde sú ceny diktované hlavne cenou ropy na svetových trhoch.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Som za zníženie spotrebnej dane z nafty na úroveň sadzieb za benzín. Ale spoločné znižovanie sadzieb by nebolo správne – výpad príjmov ŠR a tlak na zvyšovanie iných daní, v prípade SMER-u by vznikol pravdepodobne tlak na rast priamych daní.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Každé zníženie daní je dobré. Ale rýchlo na to zabudli.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Osobne som zástanca skôr znižovania priamych daní.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.