Vysoké školy potrebujú viac peňazí, a to aj od študentov

Dátum: 23.02.2009

Predvolebný sľub ,,viac peňazí pre vysoké školy“, zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou 1,4 (na škále -3 až +3). Poukazujú predovšetkým na problém dlhodobého podfinancovania školstva i vedy a výskumu, čo sa prejavuje na ich nízkej kvalite. Samotné injekcie z eurofondov a štátneho rozpočtu by však podľa viacerých mali len krátkodobý efekt. Preto je dôležité, aby vláda peniaze rozdeľovala transparentne a tak, aby školy motivovala k zvyšovaniu kvality. K tomu by malo pomôcť aj zavedenie finančnej spoluúčasti študentov.

Znenie sľubu:

(SMER bude) zvyšovať verejné prostriedky pre vysoké školstvo s cieľom dosiahnuť výšku 1,2% z HDP mimo finančných zdrojov zameraných do sociálnej oblasti študentov.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

S uvedeným sľubom možno len súhlasiť, zároveň je však potrebné dodať, že je potrebná reforma školstva (i vysokého ako celok). Veda a výskum boli a sú dlhodobo nedofinancované, čo sa odráža na nízkej kvalite vedy a výskumu v SR.
Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Viac peňazí určite áno, ale treba aj študentov finančne zainteresovať.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Dôležité je vytvoriť transparentný a motivačný mechanizmus na alokáciu týchto peňazí. Odmeňovať treba kvalitné vzdelávanie, nie vyhľadávanie renty a replikáciu súčasnej praxe na vysokých školách.
Martin Filko, Sanigest International

Zvyšovanie finančných zdrojov pre vysoké školy je jedným z najlepších využití výdavkov štátneho rozpočtu.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Áno, ale v rámci širšej koncepcie riešenia problémov vo vysokom školstve.
Anonymný autor

Bez serióznej reformy, o ktorej nemajú predstavu, sa však peniaze skôr stratia ako prinesú nejaký efekt.
Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovakia

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.