Internet treba využiť na zvýšenie transparentnosti vlády

Dátum: 23.02.2009

Predvolebný sľub „sprístupnenie všetkých informácií z verejnej správy na internete“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou 2,7 (na škále -3 až +3). Transparentnosť a možnosť radových občanov podieľať sa na kontrole štátu je podľa nich jedným z najlepších krokov, aký môže vládať dosiahnuť. Naopak, utajovanie informácií vzbudzuje podozrenia, že vláda koná, resp. pripravuje niečo nekalé.

Znenie sľubu:

SMER – sociálna demokracia zabezpečí prostredníctvom siete Internet bezplatný prístup občanov ku všetkým informáciám, ktorých zdrojom je verejná správa a ktoré sú zo zákona verejne dostupné.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Účasť verejnosti na spravovaní krajiny sa aj v dôsledku obrovských zmien v informačných technológiách zvyšuje. Každý, kto sa stará o akýkoľvek subjekt vie, že k tomu potrebuje informácie. Potrebuje ich aj občan pri spravovaní štátu.
Eugen Jurzyca, INEKO

Dobre mienený sľub, len je potom nepochopiteľné prečo koalícia prostredníctvom bývalej poslankyne Angyalovej chcela obmedziť zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Rovnako je otázne, prečo vláda nechce, aby sa zverejňovali výstupy z jej rokovaní. Dostatok informácií o činnosti politickej elity je elementárnym predpokladom kontroly štátnej moci, či už opozíciou alebo občianskym sektorom. Každé utajovanie informácií vedie k podozreniu, že vláda robí niečo nekalé.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Vynikajúci cieľ, žiaľ, tak ako v prípade väčšiny ostatných dobrých sľubov tejto vlády, absolútne neuskutočňovaný. Práve naopak, pociťujem snahu rozsah poskytovaných informácií znižovať. V takom prípade ide opäť len o neúprimný a alibistický cieľ, ktorý má zastierať skutočné záujmy vlády.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Transparentnosť vo verejnej správe je veľmi dôležitým nástrojom na zvyšovanie jej kvality a internet je ideálnym spôsobom na jej zabezpečenie.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.