Zrušenie poplatkov posilňuje ilúziu bezplatného zdravotníctva

Dátum: 07.06.2007

Sľub „Zrušenie poplatkov v zdravotníctve“ dostal v prieskume1 INEKO od odborníkov záporné hodnotenie -2,4 (na škále -3 až +3). Poplatky totiž pomáhali znížiť nadmerný dopyt a tým riešiť rozpor medzi obmedzenými verejnými zdrojmi na financovanie zdravotníctva a neobmedzeným dopytom ľudí po zdraví. Zrušenie poplatkov naopak posilňuje ilúziu bezplatného zdravotníctva, čím prispieva k nárastu spotreby aj dlhu. Relatívne nízke poplatky mali podľa niektorých odborníkov symbolický význam a neohrozovali sociálnu situáciu väčšiny občanov. Vláda ich preto mala ponechať a pomôcť sociálne najslabším ľuďom vyrovnať sa s nimi.

Znenie sľubu:

SMER presadí okamžité zrušenie 20,- Sk a 50,- Sk poplatkov v ambulanciách a nemocniciach.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Poplatky existujú vo všetkých vyspelých krajinách a sú nástrojom regulácie dopytu. Problém sociálne slabých občanov sa nedá riešiť cez zrušenie poplatkov.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Vláda opäť vyvoláva v ľuďoch dojem, že niečo je tu zadarmo a podporuje tým neobmedzený dopyt po obmedzených zdrojoch. Navyše ani nedotiahla populizmus do konca, keď časť poplatkov ponechala. Teraz musí riešiť výpadok príjmov lekárov, na čo ale nemá kompetentného ministra.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Zrušenie poplatkov v zdravotníctve prispelo k nárastu návštev u lekárov a v nemocniciach, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné a tak významne prispelo k tomu, že zadlžovanie zdravotníctva sa opäť prudko zvyšuje.
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Jeden z najväčších populistických krokov súčasnej vlády. Namiesto predstavy novej zdravotníckej reformy, vláda ruší poplatky, ktoré nie všetky domácnosti pociťovali ako príťaž pre ich rozpočet. Namiesto toho mohla zvoliť kroky, ktorými by určitým sociálnym skupinám tieto výdavky vykompenzovala. Vláda rovnako doteraz nepredstavila spôsob vyváženia diery v rozpočte zdravotníctva, ktorá vznikla zrušením 20- a 50-korunových poplatkov.
Radoslav Štefančík, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava

Priama finančná spoluúčasť pacienta je efektívny spôsob regulácie verejných výdavkov v zdravotníctve, znižuje nadspotrebu, prináša dodatočné zdroje. Ich zníženie na nulu bez systémovej kompenzácie ešte výraznejšie prehĺbi nesúlad zdrojov a nákladov v systéme financovania zdravotnej starostlivosti.
Milan Velecký, Slovenský rozhlas

Napriek tomu, že poplatky neboli ideálnym riešením, čiastočne sa im podarilo obmedziť dopyt po primárnej zdravotnej starostlivosti a priblížiť ho možnostiam systému. Ideálnym riešením by bolo zavedenie spoluúčasti na neprioritných diagnózach.
Richard Ďurana, INESS

Populistický krok, ktorý spôsobil dve veci: výpadok príjmov v sektore vo výške cca 2,5 mld. Sk ročne a návrat k “ambulantnej turistike”, teda zvýšenie počtu zbytočných návštev u lekára, čo znamená priemerne menej času na pacienta a vyššie náklady bez zlepšenia zdravotného stavu.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Hoci predbežné analýzy naznačujú, že niektoré kroky Zajacovej reformy mohli mať nezanedbateľný negatívny dopad na ohrozené skupiny obyvateľov, vláda si na ich korekciu nezvolila najvhodnejšie opatrenie. Doplatky za ambulantné a nemocničné služby tvoria relatívne malú časť (20-25%) hotovostných doplatkov a oveľa významnejšie sú platby za lieky. Vzdala sa teda nástroja na reguláciu dopytu, s otáznym efektom na splnenie svojich cieľov. Naviac, spáli pritom peniaze daňovníkov, keďže poskytovateľov kompenzuje z verejných zdrojov.
Martin Filko, Sanigest International

Úplne opačný postup ako v susedných krajinách; nerozvážne zrušenie časti príjmov zdravotníckych zariadení v situácii, keď rastie dlh sektora. Posilňovanie neudržateľnej predstavy o bezplatnom zdravotníctve.
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Sľub, ktorý oveľa viac ako bezprostredne, poškodí systém dlhodobo. Vyplýva to z funkcie poplatkov, ktorá bola viac o motivácii ako o rozpočte.
Juraj Javorský, týždenník Trend

Namiesto zrušenia poplatkov sa mi zdajú efektívnejšie priame dotácie pre tých, ktorí sú najviac ovplyvnení. Tak by ostala na strane pacientov aspoň čiastočná motivácia znižovať dopyt po liekoch. Na druhej strane výhodu zrušenia vidím na strane administratívy.
Anonymný autor

Sociálnu situáciu občanov nie je možné riešiť plošne. Namiesto daňových či iných úľav pre najviac sociálne postihnuté skupiny tento sľub plošne odstraňuje viaczdrojové financovanie v zdravotníctve. Možno očakávať, že výpadok financií v sektore spôsobí obrovské problémy. Taktiež sa opätovne zníži efektívnosť dostupnosti ambulantnej liečby a štruktúry výdavkov zdravotných poisťovní.
Richard Kollár, University of Michigan

Odborne vysoko pozitívne hodnotené zavedenie poplatkov (v súlade s celoeurópskym trendom), ktoré znížilo návštevnosť a zaťaženosť zdravotníckych zariadení, a tým prispelo k ekonomizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti, SMER populisticky zneužil na voličoch a dnes narastaním zadlženosti zdravotníckych zariadení (aj “vďaka” zrušeniu poplatkov) a odmietaním uznať krízový stav v rezorte (SMER) samého seba usvedčil z účelového vyostrovania sporu zdravotníckych odborov a bývalej vlády pred parlamentnými voľbami.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Je otázne, či systém bol nastavený optimálne, ale bez ohľadu na kvalitu, išlo o ideu riešiť neefektívnosť a plytvanie zdrojov v sektore. Bolo nesprávne rušiť zmeny, ktoré nedostali šancu, aby mohli byť objektívne vyhodnotené.
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Bohužiaľ aj Ficovej vláde chýba systémové riešenie. Zrušenie poplatkov vnímam negatívne: zdravotníctvu sa zobrali určité zdroje, ktoré zatiaľ nikto nenahradil a tiež vzrástla spotreba liekov.
Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Poplatky za návštevu zrejme mali určitý regulačný charakter (aj keď treba povedať, že som nevidel nejakú presvedčivú štúdiu). Zrušenie považujem za zbytočné.
Juraj Draxler, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko

Prínos: negatívny (vyššia spotreba starostlivosti a liekov). Prínos pre občanov: zanedbateľný. Výsledok: škodlivý populizmus.
Martin Chren, Nadácia F.A. Hayeka

Zbytočný sľub a opatrenie, ktoré zvýšilo zadlženosť systému. Zneužitie nedokonalej formulácie z Ústavy – zdravotnú starostlivosť platíme všetci z daní, odvodov a poplatkov/príplatkov.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.

Komentáre [1]:

Pridajte svoj komentár: