Zdravotníctvo potrebuje viac peňazí, ale aj vyššiu efektívnosť

Dátum: 20.06.2007

Predvolebný sľub „Viac peňazí do zdravotníctva“ ohodnotili odborníci v prieskume1 INEKO neutrálnou známkou 0 (na škále -3 až +3). Slovensko podľa nich dáva v medzinárodnom porovnaní krajín OECD do zdravotníctva málo peňazí. Súčasne so zvýšením zdrojov by však vláda mala zastaviť rast dlhu a neefektívne míňanie. K tomu vedie podľa niektorých odborníkov posilnenie trhových princípov, a to napríklad spoplatnením ľahkých diagnóz (čím by vláda otvorila cestu súkromnému financovaniu), alebo zavedením skutočnej súťaže medzi poskytovateľov.

Znenie sľubu:

Prvá vec je dohodnúť sa na objeme zdrojov, ktoré treba do zdravotníctva dať naviac, lebo všetci vieme, že systém je podkapitalizovaný. Hovoríme o sume 7,5 až 8 miliárd korún, ktoré by sa do slovenského zdravotníctva mali dostať.
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, STV, Správy a komentáre, 2.4.2006

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Zdravotníctvo je skutočne podfinancované, pridanie peňazí ale musí byť sprevádzané opatreniami na rast efektívnosti.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Pokiaľ je systém zle nastavený, viac peňazí len oddiali jeho konečné zlyhanie. Štátny rozpočet nie je bezodný – má svoje limity. Problém je aj v efektívnosti fungovania systému, čoho sa však tento sľub vôbec nedotkol. Zdravotníctvu by pomohlo rozdelenie diagnóz a zavedenie priamych platieb pacientov za ľahké diagnózy. Sekundárny efekt priamych platieb by bol v tom, že ľudia by sa svojmu zdraviu začali viac venovať (šport, zdravá strava…).
Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Slovenské zdravotníctvo je v porovnaní s inými krajinami dlhodobo podfinancované. Ceny v zdravotníctve sú nastavené na úroveň disponibilných zdrojov, bez ohľadu na reálne náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Už len samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti vedie k zadlžovaniu zdravotníckych zariadení, nehovoriac o úniku pracovníkov do zahraničia.
Milan Velecký, Slovenský rozhlas

Potrebné a všeobecne akceptované opatrenie, ktorého efektivita ale úzko súvisí so súbežnou racionalizáciou systému a potrebou zavedenia skutočnej konkurencie do poskytovania zdravotnej starostlivosti, rozšírením ponuky a kvality poskytovaných služieb (lekári na kolesách navštevujúci pacientov doma), ktorých zavedenie v programe Smeru absentovalo.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Na výpočet “optimálneho” množstva peňazí v zdravotníctve neexistuje vzorec, je to politická otázka. Napriek tomu je súčasný systém zdravotníckeho financovania nastavený tak, že podiel zdravotníckych príjmov na HDP môže byť v nasledujúcich niekoľkých rokoch jeden z najnižších v OECD. Alternatívami na zvyšovanie tohto podielu môže byť zvýšenie významu financovania zdravotníctva zo všeobecných daní (napríklad aj zvýšením “príspevku štátu”) a súkromného poistenia.
Martin Filko, Sanigest International

Vlievať viac peňazí do systému, ktorému zároveň zmäkčujeme pravidlá hry a vraciame mäkké rozpočtové obmedzenia, je drahá hra, ktorú draho zaplatíme. Kvalitu zdravotníctva to pritom nijako nezasiahne, zato rozsahu korupcie to rozhodne pomôže.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Základným problémom slovenského zdravotníctva nebol nedostatok finančných zdrojov, ale ich neefektívne využívanie. Faktom však je, že z medzinárodného porovnania nepatrilo Slovensko ani k štátom s nadštandardne vysokým objemom zdrojov a tak isté zvýšenie zdrojov spolu s ich efektívnym použitím pomôže.
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Bez serióznej reformy, o ktorej podľa mňa zatiaľ koalícia nemá predstavu, sa peniaze skôr stratia ako prinesú nejaký efekt.
Emília Sičáková-Beblavá, Transparency International Slovakia

Zdravotníctvo je dôležité. Avšak liať peniaze do systému, ktorý je bezodnou dierou, bez jeho zásadnej reformy – výsledky sa už dostavujú: znova rastúci dlh, plytvanie, príživníctvo záujmových skupín, korupcia. Na obranu treba uviesť, že ani minulá vláda problém zdravotníctva v skutočnosti nevyriešila. Správna cesta: viac zdrojov v zdravotníctve áno, ale súkromných – a viac podnikania a trhových princípov v tejto oblasti.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Zdravotníctvo dostáva naozaj menej než v zahraničí a to nielen absolútne ale aj v pomere k HDP. Cieľ zvýšiť jeho financovanie je správny, cesta k nemu však nebola premyslená.
Eugen Jurzyca, INEKO

Použitie čarovného zaklínadla o podkapitalizovanosti je ako ospravedlňovanie nešoféra, že potrebuje veľký Jeep, aby sa udržal autom na ceste… Jedinou cestou je, aby sa príjmy (prinajhoršom) rovnali výdavkom. Sľubovať si od deravého systému, že väčší prúd vody vyrieši problém s pretekajúcim potrubím, je jednoducho hlúpe.
Anonymný autor

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.

Komentáre [3]:

Pridajte svoj komentár: