Neprimeraná regulácia cien môže spôsobiť ich prudký rast

Dátum: 04.06.2007

Sľub „Tlak na zníženie cien plynu, elektriny a vody“ si v prieskume1 INEKO vyslúžil od odborníkov záporné hodnotenie -1,5 (na škále -3 až +3). Dôvodom je najmä názor, že neprimerané (t.j. ekonomicky nepodložené) vládne zásahy do regulácie prirodzených monopolov môžu viesť k poklesu investícií v jednotlivých sektoroch, a tým k zhoršeniu poskytovaných služieb. To sa môže v budúcnosti prejaviť potrebou skokového nárastu cien, ako sme toho boli svedkami po roku 1998.

Znenie sľubu:

Plány ministerstva hospodárstva: plyn zlacnieť o 1,4 ; vodné a stočné zlacnieť o 5; elektrinu o 5,4%
Zdroj: Hospodárske noviny, 18.9.2006, názov článku: “Trhové ceny sú pre Nemcov”

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Nezávisle fungujúci regulačný orgán pod kontrolou verejnosti je najlepšou zárukou spravodlivých cien energií. Vláda by mala prispievať k znižovaniu cien podporou fungovania konkurencie a nie znižovaním cien za každú cenu.
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Jedna vec je prehodnocovať regulačné vzorce a vyzývať regulátora, aby prísne a zodpovedne posudzoval návrhy regulovaných subjektov, iná vec je direktívne stanovovať ceny. To môže skončiť len tým, že producenti budú mať snahu vyvážať produkciu tam, kde im zaplatia férovú trhovú cenu, alebo budú zanedbávať nevyhnutné investície. Výsledok – nedostatok benzínu, zanedbané vodovodné siete…
Martin Jaroš, týždenník Trend

Ceny v sieťových odvetviach sú legitímne predmetom regulácie. Argumenty použité vládou v tejto súvislosti však vzbudzujú obavy, že vláde by nevadilo, ak by ceny klesli pod dlhodobo optimálnu úroveň a spôsobili by napríklad pokles investícií pod hranicu, ktorú by si dobre informovaná verejnosť neželala.
Eugen Jurzyca, INEKO

Negatívne hodnotenie nie preto, že by ceny energií nemohli byť nižšie, ale pre metódy, akými to chce vláda dosiahnuť. Namiesto nezávislosti regulátora chce úplne zničiť energetický trh a ohrozí tak jeho fungovanie do budúcnosti. Správna cesta by mala ísť cestou analýzy oprávnených nákladov, vstupujúcich do regulačného vzorca. Navyše, už dnes sa prejavuje, že vláda nielen zneužíva politický vplyv pri regulácii, ale je značne populistická – zníženie cien plynu pre jednu skupinu (dôchodcov) zjavne “vymieňa” za povolenie vyššieho plošného nárastu ceny pre všetkých ostatných…
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Predstava, že vláda si vytýči cieľ zníženia cien jednotlivých položiek v percentách a dopredu, je neuveriteľná a odporuje princípom trhového hospodárstva (zakotveného v Ústave SR). Namiesto tohto sľubu socialistického plánovaného hospodárstva by malo byť záujmom vlády SR udržiavať ceny jednotlivých položiek porovnateľné s cenami v susedných krajinách…
Richard Kollár, University of Michigan

Regulácia cien vedie k nižším investíciám v odvetví a k nižšej kvalite poskytovaných služieb. Zároveň odrádza investorov od vstupu do odvetvia, čím bráni rastu konkurencie a potenciálnemu tlaku na ceny.
Richard Ďurana, INESS

Úrad by mal zohľadňovať ekonomickú realitu a nie predstavy vlády.
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Vláda dodnes nevysvetlila, ako sa 24-percentné medziročné zlacnenie korunovej ceny ropy premietlo do cien pohonných látok. Preto možno snahu o prísnu a efektívnu reguláciu trhu s verejnými službami (utilities-sieťové odvetvia), kde pôsobia prevažne (lokálne) monopoly, považovať len za nevyhnutné prihlásenie sa k učebnicovej úlohe vlády ako garanta účinného kontrolného mechanizmu, ktorý má predísť zneužitiu hospodárskej sily prameniacej z (lokálne) monopolnej pozície. Číselné plány ministra hospodárstva sa dajú vnímať len ako odvážna prognóza vývoja cien na trhu s ropou a plynom, alebo len ako ďalší z bonmotov. Tieto plány by boli ozaj zlovestné pre Slovensko spred roku 1998 (kedy napríklad 4 roky nemenná cena elektriny dostala SE do nie jednoduchej pozície), ako člen EU našťastie Slovensko nemôže prekročiť mantinely, ktoré pre reguláciu sieťových odvetví nastavil Brusel.
Anonymný autor

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.

Komentáre [1]:

Pridajte svoj komentár: