Mzdy rastú a budú rásť aj bez prispenia vlády

Dátum: 09.07.2007

Sľub „zvýšiť reálne mzdy“ zhodnotili odborníci v prieskume1 INEKO známkou +0,1 (na škále -3 až +3). Ide podľa nich o ľahko splniteľný sľub, keďže reálne mzdy na Slovensku rastú už štvrtý rok po sebe. Vďaka reformám a dobre rozbehnutej ekonomike tento rast bude pokračovať. Niektorí odborníci upozornili, že uvedený sľub bez skutočne reformných opatrení je len prázdnym politickým heslom.

Znenie sľubu:

Parametre hospodárskej politiky štátu nastaviť tak, aby dosahovaný hospodársky rast bol sprevádzaný rastom reálnych miezd.
Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Neškodný sľub z pohľadu cieľa, ktorý sa pri rozbehnutej ekonomike bude plniť aj bez bližšie neurčeného “nastavenia parametrov hospodárskej politiky”. Reálne mzdy rastú už 4 roky, minulý rok sa tempo spomalilo kvôli vyššej inflácii.
Ľuboš Vagač, Centrum pre hospodársky rozvoj

Sľub je pre krajinu negatívny predovšetkým v tom slova zmysle, že posilňuje všeobecne prijímanú ale falošnú predstavu o tom, že primárne politici disponujú návodom na to, ako zabezpečiť rast životnej úrovne pre celú spoločnosť. “aby dosahovaný hospodársky rast bol sprevádzaný rastom reálnych miezd.” – Nejde tak ani o sľub ako o cieľový stav, ktorý bez skutočne reformných opatrení je len prázdnym politickým heslom.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Prázdny sľub, pretože dosahovaný hospodársky rast už dávno je sprevádzaný rastom reálnych miezd. Začalo sa to po reformách bývalej vlády a pokračuje to aj dnes. Vláda R. Fica tomu nepomohla a môžeme byť radi, že ani nezabránila.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Rýchly hospodársky rast by mal byť sprevádzaný aj rastom platov a životnej úrovne. Úloha štátu je však v tejto oblasti minimálna a sústreďuje sa najmä na mzdy štátnych zamestnancov.
Vladimír Tvaroška, Envico, a.s. (bývalý štátny tajomník MF SR)

Záleží od konkrétnych krokov. O rast miezd by sa mali starať predovšetkým jednotlivci, ktorých sa to týka, nie vláda. Ak by to však malo byť v rovine zlepšovania podnikateľského prostredia, tak je to v poriadku.
Michal Mušák, SLSP

Sľub je to kvalitný, na slovenských voličov tradične zaberá (podobne ako sľub dvojnásobných platov z roku 98). Z hľadiska dopadu na Slovensko ho teda hodnotím vysoko, len škoda, že vláda robí veľa vecí pre to, aby ho nedokázala splniť.
Martin Chren, Nadácia F.A. Hayeka

Reálny rast HDP sa odzrkadlí na reálnom raste miezd bez “nastavenia parametrov hospodárskej politiky štátu”. Historicky je skôr dokázané, že snaha o takéto nastavenie je kontraproduktívna, lebo prichádza zväčša neskoro.
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Zatiaľ sa nemusia ani namáhať, pár rokov im to pôjde samo.
Robert Žitňanský, týždenník . týždeň

Problém je, že sa do toho vláda mieni starať. Ako poskytovateľ služieb si má efektívne objednávať prácu od úradníkov a úradníckych organizácií, nemá právo cez to robiť sociálnu politiku alebo tlačiť na trh práce vytváraním umelej konkurencie. Do platov v súkromnom sektore ju nič.
Konštantín Čikovský, denník SME

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.

Komentáre [2]:

Pridajte svoj komentár: