Ceny plynu určuje trh s ropou, nie vláda

Dátum: 05.06.2007

Sľub „Garancia cien plynu“ si v prieskume1 INEKO vyslúžil od odborníkov záporné hodnotenie -2,0 (na škále -3 až +3). Dôvodom je najmä názor, že ide o zásah do nezávislosti regulačného úradu, ktorý má určovať optimálne ceny na základe ekonomických, nie politických argumentov. Garantovať ceny plynu je podľa odborníkov nemožné, tie totiž závisia od svetového trhu s ropou, na ktorý vláda nemá dosah.

Znenie sľubu:

Chceme zagarantovať, že cena plynu nepôjde hore, lebo iným spôsobom upravíme Úrad pre reguláciu sieťových odvetví...
Zdroj: Robert Fico, predseda strany SMER, Markíza, SITO, 15.6.2006

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Sľub je pre krajinu škodlivý nielen pre zjavný rozpor s princípmi slobodnej ekonomiky, ale navyše infikuje spoločnosť falošnou predstavou o tom, že vláda môže účinne a dlhodobo ovplyvňovať ceny energií.
František Chovanec, Premier Consulting Prešov, spol. s. r.o.

Garantovať cenu plynu, ktorá je ovplyvňovaná predovšetkým svetovým trhom s ropou, je nemožné.
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Zrušenie nezávislosti regulačného úradu môže nesmierne poškodiť záujmy občanov SR. Práve naopak, posilnenie nezávislosti regulačného úradu by malo priniesť efektívnejšiu tvorbu cien.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Veľmi populistický cieľ, keďže Slovensko je výhradným odberateľom energonosičov, t.j. závisí od dohôd s dodávateľmi, ktoré sa odvíjajú od svetových cien. Jedine, že sa Slovensko stane druhým Bieloruskom. Riešením je opäť posilnenie regulácie (nie jej spolitizovanie) a liberalizácia trhu.
Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Demagógia a populizmus; máme tu nezávislý regulačný úrad, ktorý schvaľuje ceny; pochybujem, že vláda rozumie cenám lepšie ako experti úradu.
Róbert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Nedá sa mať nezávislého regulátora a zároveň sa mu vyhrážať, že ho vymením, ak ziskovej firme v súlade s regulačnými pravidlami dovolí upraviť ceny.
Anonymný autor

Ak by bola analýza stavu a racionálne návrhy na zlepšenie fungovania, určite by sa o práci úradu dalo diskutovať. Ale existuje na strane Smeru nejaká analýza?
Juraj Draxler, Centre for European Policy Studies, Brusel, Belgicko

Ficovo vnímanie úlohy zisku a podnikania vôbec má takú kvalitu, že jediným šťastím pre krajinu sú dnes už veľmi obmedzené možnosti jeho realizácie.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Garancia ceny výstupu sieťového odvetvia nie je na Slovensku ničím novým. Stačí si spomenúť na vývoj cien elektrickej energie v rokoch 1994-1998, ako aj sprievodný vývoj ukazovateľov hospodárenia Slovenských elektrární. Podobným príkladom bola “stabilná” cena plynu, ktorá sa úmerne premietala do nižších nákladov a vyššieho zisku súkromnej, sprivatizovanej firmy. Regulácia cien pre malospotrebiteľov je definovaná slovenskými zákonmi a smernicami EK. Snaha miešať sa do obchodných vzťahov medzi “zlým” (čítaj ziskovým) SPP a jeho podnikateľskými odberateľmi sa dá v lepšom prípade hodnotiť ako úsilie deformovať obchodné transakcie v prospech spriaznených sponzorov vládnych strán, v horšom prípade znova ako nerozumné slová kozy, ktorej je dobre a chce ísť tancovať na ľad, pod ktorým môže byť polovičný podiel v solidárnom, no v skutočnosti zle hospodáriacom podniku. Geopolitický význam dohôd o dodávkach plynu z Ruska by bol hrozbou zmluvy s demokraticky pochybným diablom, nebyť toho, že naše členstvo v NATO pripomína, že svoje miesto v globalizovanom svete sme si už vybrali a že falošný sentiment za časmi červeného impéria patrí do románu Neprebudený.
Anonymný autor

Ak si úrady neplnia svoje povinnosti, tak to treba riešiť. Ak však nekonajú v rozpore so stanovenými pravidlami (ostáva dúfať, že také pravidlá existujú), tak je veľmi nešťastné, aby vláda zasahovala a vnášala neistotu do systému.
Tomáš Kmeť, Investorsgroup Financial Services Inc., Kanada

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.

Komentáre [1]:

Pridajte svoj komentár: