Boj s chudobou je legitímny, záleží však na nástrojoch

Dátum: 18.06.2007

Predvolebný sľub „Odstraňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia (budovanie sociálneho štátu)“ ohodnotili odborníci v prieskume1 INEKO kladnou známkou +0,4 (na škále -3 až +3). Väčšinou sa zhodli, že boj s chudobou patrí medzi úlohy vlády. Zároveň však upozornili, že budovanie sociálneho štátu na úkor slobodného trhu môže viesť k zaostávaniu. Viacerí tiež poukázali na fakt, že predvolebná rétorika označujúca Slovensko za krajinu s najväčšou chudobou v EÚ bola nepravdivá.

Znenie sľubu:

Je správne a spravodlivé, ak napriek hospodárskemu rastu je Slovensko krajinou s najväčšou chudobou v Európskej únii? (...) K najdôležitejším cieľom politiky strany SMER – sociálna demokracia v oblasti sociálneho zabezpečenia patrí: – postupne odstraňovať chudobu a sociálne vylúčenie – zlepšiť sociálnu súdržnosť – utvoriť podmienky pre dôstojný život všetkých ľudí, osobitne pre znevýhodnené skupiny osôb a starších osôb.
Zdroj: Volebný program SMER-u, december 2005

Vybrané komentáre ku kvalite sľubu:
(Zdroj: Prieskum INEKO, máj 2007)

Redistribúcia pre zamedzenie chudoby, najmä “nezavinenej” chudoby je nevyhnutným prvkom moderného štátu. Nadmerné sociálne rozdiely, alebo (podľa Rawlsa) nadmerná chudoba určitých skupín spomaľujú rozvoj krajiny.
Juraj Nemec, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

“Sociálny štát so sociálne a ekologicky orientovanou trhovou ekonomikou” je neopakovateľná perla, ktorá je – neúspešne – už desaťročia vďačným objektom nekončiaceho sa akademického filozofovania. To sa tak len snaží alibistickým nálepkovaním spochybniť, že fungujúcim, prosperujúcim a slobode prispievajúcim usporiadaním hospodárskych vzťahov jednoducho nie je centrálne plánovanie, ale slobodný trh. Tento sľub nie je dobrý práve preto, že nálepkovaním “sociálny” či “ekologický” nielenže hrozí prejedením budúcnosti, ale aj deformáciou systému, ktorý umožnil o budúcnosti vôbec rozmýšľať.
Anonymný autor

Odstraňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia je veľmi správny cieľ. Jeho napĺňanie však len z časti obsahuje podtitul “budovanie sociálneho štátu”.
Richard Kollár, University of Michigan, USA

Bohužiaľ, istá skupina chudobných sa bez pomoci štátu (ale aj iných) už nezaobíde. Ľudia so zdravotným či najmä vzdelanostným hendikepom, dlhodobo nezamestnaní, ľudia v preddôchodkovom veku, možno neúplné rodiny…
Milan Velecký, Slovenský rozhlas

Boj za znižovanie chudoby je správny, ale konštatovanie, že Slovensko bolo krajinou s najväčšou chudobou v EÚ sa ani približne nezakladalo na pravde.
Eugen Jurzyca, INEKO

Odstraňovať chudobu a rozvíjať zaostalé regióny sú pekné ciele. Problém je s nástrojmi, ako ich dosiahnuť.
Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR

Sociálny štát je fikcia, je to snaha žiť na úkor všetkých ostatných, ako keď stojíme vo veľkom kruhu a každý z nás strká ruku do vrecka svojho suseda. Dobrá sociálna politika má byť založená na adresnosti a na čo najvšeobecnejšej záchrannej sociálnej sieti. Sľuby hovoria len o vyššom prerozdeľovaní a ich nezamýšľané dôsledky často naopak zhoršujú sociálnu situáciu a škodia tým, ktorým majú pomáhať.
Martin Chren, Nadácia F.A.Hayeka

Sľub je neutrálny, záleží na nástrojoch jeho napĺňania. Zatiaľ v tom Smer veľa neukázal.
Robert Žitňanský, týždenník .týždeň

Cieľ je výborný a potrebný; kľúčovou vecou je však výber správnych nástrojov na jeho dosiahnutie. Nástroje, ktoré si vyberá súčasná vláda, sú zlé (tieto nástroje by som ohodnotil -3jkou).
Robert Kičina, Podnikateľská aliancia Slovenska

Klamstvo. Slovensko nemá problém s chudobou, ako som spomínal vyššie a ako som aj dokázal ešte pred rokom v analýze v Trende. Bohužiaľ, na veľa ľudí zaberá, keď im niekto vnucuje názor, že sú úbožiaci.
Martin Jaroš, týždenník Trend

Plne súhlasím so sľubmi. Kľúčové je, akým spôsobom to Ficova vláda chce riešiť. Podľa mňa je najdôležitejšia adresnosť a koherentnosť politík (zameranie na ohrozené skupiny, riešenie a koncentrácia aktivít na špecifické problémy regiónov a pod.). Toto je presne oblasť, kde som čakal, že Ficovci budú excelovať, bohužiaľ, zatiaľ tomu nič nenasvedčuje.
Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku

Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia

Ostatné spracované sľuby:

1 V prieskume INEKO hodnotilo 26 odborníkov kvalitu 50 najvýznamnejších sľubov predstaviteľov súčasnej vlády. Uvedený text obsahuje vybrané komentáre odborníkov ku kvalite sľubu, to znamená k vplyvu, aký by malo splnenie daného sľubu na ekonomiku Slovenska. Kompletné znenie sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, ako aj zoznamu odborníkov nájdete na stránke projektu: Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia.

Komentáre [2]:

Pridajte svoj komentár: