Aktuality

Víťazom v rebríčku nezávislosti je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Pozrite si nové hodnotenie nezávislosti kontrolných, regulačných a justičných inštitúcií. Okrem aktualizácie údajov pribudlo hodnotenie politickej minulosti čelných predstaviteľov a tiež právne zakotvenie inštitúcií.
V aktualizovanom hodnotení nezávislosti kľúčových kontrolných, regulačných a justičných orgánov sa na prvom mieste umiestnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Tá oproti predošlému hodnoteniu inštitútu INEKO odskočila od Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá sa teraz umiestnila na druhom mieste.

Dátum: 30.10.19Víťazom v rebríčku nezávislosti je Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

INEKO má 20 rokov

Dňa 29.10.2019 si pripomíname 20 rokov od vzniku Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy – INEKO. Celý ten čas sa snažíme Slovensko čo najviac posunúť k pravému hornému rohu v priloženom grafe. To znamená, aby u nás rástla životná úroveň a zlepšovala sa kvalita demokracie. V obidvoch parametroch Slovensko od 90-tych rokov urobilo úctyhodný pokrok, stále však existuje veľký priestor na zlepšenie. Relevantná literatúra potvrdzuje, že kvalitnejšie inštitúcie a lepšia demokracia obmedzujú riziko zneužívania moci, posilňujú inovácie a tým prinášajú vyššiu životnú úroveň pre všetkých (napr. Why Nations Fail). Ale aj to, že ekonomický rast prináša v mnohých prípadoch lepšiu morálku, otvorenejšiu spoločnosť a pomáha zlepšovať demokraciu (napr. The Moral Consequences of Economic Growth). Oba fenomény sa môžu navzájom posilňovať, preto má význam sústrediť sa na ich rozvoj. To znamená na zavádzanie ekonomických a sociálnych reforiem, ktoré vytvárajú podmienky pre rýchlejší ekonomický rast a pre účinnejšiu kontrolu mocných tak, aby svoju moc nezneužívali vo vlastný prospech na úkor iných, ale aby napĺňali verejný záujem. Presne to je misiou INEKO, ktorú sledujeme už 20 rokov a budeme v tom pokračovať. Ďakujeme všetkým donorom, partnerom, priateľom, spolupracovníkom aj novinárom, ktorí nám na tejto ceste pomáhajú. Ak sa k nim chcete pridať, budeme veľmi radi. Bez vašej podpory to pôjde ťažšie: https://darujme.sk/76.

Dátum: 29.10.19INEKO má 20 rokov

Demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania

Mimovládne organizácie požadujú systémové riešenia pre skvalitnenie občianskeho vzdelávania na Slovensku
Slovensko aj svet čelí rizikám úpadku kvality demokracie, nárastu populizmu, sociálnej a nacionálnej demagógie ako aj šíreniu lživých tvrdení v médiách. Jedným z prostriedkov obrany demokracie je kvalitnejšie občianske vzdelávanie, lebo demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania. Skupina mimovládnych organizácií združených v Partnerstve za občianske vzdelávanie preto pripravila návrh na systémové zmeny. Požadujú skvalitniť a prípadne aj rozšíriť občianske vzdelávanie najmä v posledných ročníkoch základných škôl a na stredných odborných školách, ako aj zlepšiť vzdelávanie a prípravu učiteľov občianskej náuky. Pri vyučovaní odporúčajú klásť dôraz aj na vzdelávanie o moderných dejinách Slovenska a o súčasnom spoločenskom vývoji. V rámci dotačných schém rôznych orgánov verejnej správy by sa mala zásadne posilniť transparentnosť, finančná kapacita ako aj pluralita grantových systémov pre neformálne vzdelávanie. Mimovládne organizácie tiež odporúčajú, aby štátne orgány pravidelne zisťovali, aké sú názory a postoje mladých ľudí na kľúčové témy a získané údaje zverejňovali v ročných správach o stave občianskej spoločnosti.

Dátum: 24.10.19Demokracia prežije len tam, kde sú uvedomelí občania

Rádio Slovensko: Z prvej ruky - Slovenské zdravotníctvo

Michal KATUŠKA, moderátor
Pán Zachar, mňa zaujíma, prispel by vstup významného investora s takou silou, ako má Penta práve tomu prostrediu a hlavná otázka, prečo ho ešte nemáme.

Dušan ZACHAR, analytik INEKO
Určite by prispel vstup viacerých investorov na trh Slovenska, lebo nikdy nie je dobré, keď má nejaký, či už štát alebo súkromný investor príliš veľký vplyv na fungovanie. Pri štáte je tu obrovský problém. Vidíme to aj z Gorily. Nefunkčnosť rôznych kontrolných inštitúcií, prokuratúry, polície, súdov. Potom je tu obrovská neefektívnosť. A pri súkromnom sektore, ak je niekto veľmi dominantný a chýbajú kontrolné mechanizmy zo strany štátu, tak je tu obrovské riziko podliečovania pacientov a zvyšovania si zisku. Na to už musí dohliadať štát, na to musia byť transparentné dáta. Toto zatiaľ nevidíme momentálne na Slovensku. Z tých dát, čo máme, čo sledujeme, čo môže si každý pacient pozrieť aj na našom portáli, kdesaliecit.sk zatiaľ nevidíme, že by Dôvera dávala oveľa viac peňazí svojim nemocniciam alebo že by (nemocnice Penty) mali menej náročných pacientov, ako iné všeobecné nemocnice. Krížové vlastníctvo mi v princípe nevadí. Vadí mi Penta so svojím imidžom, ktorý tu manažuje 1,4 miliardy eura vo verejnom zdravotnom poistení.

Poznámka: Zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorú vlastní spoločnosť Penta, je dlhodobým partnerom INEKO v projekte zdravotníctva. V roku 2018 tvoril grant od Dôvery približne 12 % rozpočtu INEKO. Projekt o zdravotníctve tiež podporuje zdravotná poisťovňa Union a Európsky sociálny fond cez Operačný program Efektívna verejná správa. Analýzy INEKO o liekovej politike podporila v rokoch 2018 a 2019 Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS.

Dátum: 23.10.19Rádio Slovensko: Z prvej ruky - Slovenské zdravotníctvo

Župy dosiahli rekordné prebytky, ich finančné zdravie rastie

Pozrite si nové rebríčky zadlženosti a finančného zdravia vyšších územných celkov. Dozviete sa napríklad, že celkovo najlepšie finančné zdravie má nitriansky kraj a najhoršie košický kraj.

Vyššie územné celky (VÚC) v roku 2018 nadviazali na prevažujúci trend z pokrízových rokov, keď sa im v rokoch 2012 až 2014 a 2016 až 2017 darilo medziročne znižovať svoju zadlženosť. Za uplynulý rok totiž priemernú úroveň dlhu opäť znížili, tentokrát z 28,62 % na 26,44 %. To je zároveň najnižšia hodnota odkedy máme k dispozícii údaje o dlhu (od roku 2008).

Dátum: 17.10.19Župy dosiahli rekordné prebytky, ich finančné zdravie rastie

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

  • Coop Jednota
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa
  • Európska komisia
  • Konrad Adenauer Stiftung
  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Posam spol. s r.o.
  • Slovak Aid
  • Union zdravotná poisťovňa