Aktuality

Medzi vládnymi stranami vzniká napätie, ich návrhy sú populistické, kritizuje analytik

Vládne strany podľa Petra Goliaša “cítia potrebu osloviť voličov a prísť s nejakými opatreniami, ktorými zaujmú.“

Dátum: 25.05.17Medzi vládnymi stranami vzniká napätie, ich návrhy sú populistické, kritizuje analytik

Dáta o slovenskom zdravotníctve v OECD sú deravé ako ementál

Na základe analýzy 336 zdravotníckych ukazovateľov sme zistili, že v porovnaní so susednými krajinami Slovensko posiela do databázy OECD Health Statistics najmenej údajov. To samozrejme negatívne ovplyvňuje možnosti medzinárodného porovnávania slovenského zdravotníctva s ostatnými zdravotníckymi systémami a obmedzuje kvalitu analytických výstupov.

Dátum: 19.05.17Dáta o slovenskom zdravotníctve v OECD sú deravé ako ementál

Odborníci diskutovali, ako znižovať zaostávanie regiónov

Tlačová správa
Bratislava, 28. apríla 2017

Za hlavné bariéry, ktoré bránia rozvoju regiónov na Slovensku, označili vzdelávací systém málo rozvíjajúci zručnosti, nedostatočnú dopravnú infraštruktúru, vysoké odvodové zaťaženie pre ľudí s nízkym príjmom, ako aj zložitú administratívu a korupciu pri čerpaní dostupných prostriedkov

Dátum: 28.04.17Odborníci diskutovali, ako znižovať zaostávanie regiónov

Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska

INEKO spolu so Zastúpením Európskej komisie v SR organizuje 27.4.2017 seminár s cieľom diskutovať o možnostiach, ako znížiť zaostávanie regiónov Slovenska prostredníctvom lepšieho využitia dostupných prostriedkov na znižovanie nezamestnanosti, rozvoj ľudského kapitálu a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry. Spomedzi ukazovateľov ekonomického rozvoja patrí SR na základe dát OECD z roku 2014 medzi štáty s najväčšími regionálnymi rozdielmi v ukazovateľoch príjmu (29. priečka spomedzi 32 krajín) a ne/zamestnanosti (21. priečka z 33 hodnotených krajín). Príčinou sú najmä dlhodobo nižšie príjmy regiónov v porovnaní s Bratislavou, ako aj dlhodobé zaostávanie regiónov východného a južného Slovenska v miere nezamestnanosti. Vyššie regionálne rozdiely vo výške príjmu sú už len v Turecku, Mexiku a Izraeli. Ak sa chcete dozvedieť viac, sledujte seminár on-line a stiahnite si prehľad dôležitých štatistík, vrátane odporúčaní INEKO.

Dátum: 25.04.17Ako znižovať zaostávanie regiónov Slovenska

Neziskové organizácie poslali kvôli voľbe nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie otvorený list vláde SR

Tlačová správa
Bratislava, 24. apríla 2017

V júni tohto roku končí funkčné obdobie predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Aliancia Fairplay, INEKO, Transparency International Slovensko, INESS a inštitút SGI v otvorenom liste ponúkajú vláde SR svoje odborné kapacity a poznatky a vyzývajú, aby výberu nového predsedu ÚVO venovala dostatočnú pozornosť. Navrhujú tiež transparentný postup pri voľbe predsedu, aby nevznikli pochybnosti o nezávislosti a odbornosti úspešného uchádzača o túto funkciu. V liste tiež pomenúvajú kľúčové oblasti, na ktoré by sa mal nový predseda ÚVO zamerať a vytvoril tak z Úradu rešpektovanú profesionálnu inštitúciu, ktorá bude odstraňovať priestor na korupciu pri verejnom obstarávaní.

Dátum: 24.04.17Neziskové organizácie poslali kvôli voľbe nového predsedu Úradu pre verejné obstarávanie otvorený list vláde SR

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • AIFP
 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Embassy of United States, Kyiv, Ukraine
 • Európska komisia
 • Európska komisia
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • JAVYS, a.s.
 • Nadacia Eset
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • US Embassy
 • Union zdravotná poisťovňa