Aktuality

Medzi ambulantnými poskytovateľmi sú výrazné príjmové rozdiely

Analýza INEKO: Súkromní ambulantní kardiológovia a gynekológovia zarábajú najviac, neurológovia a internisti najmenej. Rozdiel je aj 2,5-násobný.
Z analýzy verejne dostupných dát Registra účtovných závierok právnických osôb a údajov poskytnutých všetkými tromi zdravotnými poisťovňami sme zistili výrazné rozdiely v príjmoch ambulantných súkromných lekárov pri porovnaní 19 najrozšírenejších medicínskych odborností. V roku 2017 mali slovenskí kardiológovia pôsobiaci v ambulanciách mimo nemocníc ekvivalent hrubej mzdy v priemere 2,5-násobne vyšší ako neurológovia. Kým napríklad kardiológovia, gynekológovia, gastroenterológovia a všeobecní lekári pre deti a dorast dosiahli ekvivalent priemernej hrubej mesačnej mzdy na úrovni približne 3-tisíc a viac eur, neurológovia, internisti, klinickí logopédi, dermatovenerológovia, pneumológovia a skoro aj urológovia zarábali mesačne pod 1 700 eur. V priemere mal súkromný ambulantný lekár v roku 2017 hrubý mesačný príjem vo výške 2 416 eur.

Dátum: 31.05.19Medzi ambulantnými poskytovateľmi sú výrazné príjmové rozdiely

ŠTÚDIO TA3: Analytik D. Zachar o hospodárení štátnej poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa svoj dlh každým mesiacom prehlbuje a dokonca roka sa môže vyšplhať až na 60 miliónov eur. Najväčšia poisťovňa preto žiada svojho akcionára, čiže ministerstvo zdravotníctva, o ďalšie dofinancovanie. Viac o téme hovoril analytik INEKO Dušan Zachar.

Dátum: 31.05.19ŠTÚDIO TA3: Analytik D. Zachar o hospodárení štátnej poisťovne

Partnerstvo za občianske vzdelávanie - výzva k európskym voľbám

Partnerstvo za občianske vzdelávanie, ktorého aktívnym členom je aj INEKO, sa obracia na občanov Slovenska s výzvou, aby sa aktívne zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu. Nedajme 25. mája 2019 šancu tým silám, ktoré nemajú s Európou najčistejšie úmysly, nedovoľme im, aby rozhodovali za nás. Odovzdajme hlasy proeurópskym demokratickým politikom, ktorých spája snaha o slobodnú budúcnosť nášho kontinentu a šťastný život nás a našich detí.

Dátum: 22.05.19Partnerstvo za občianske vzdelávanie - výzva k európskym voľbám

Hosť v štúdiu: P. Goliaš o riziku starnutia populácie

Peter Goliaš v TA3 komentoval varovanie agentúry Moody´s pred starnutím obyvateľstva v krajinách V4. Okrem iného kritizoval vyjadrenia predsedu parlamentu Andreja Danka v rozhovore pre HN zo 16. mája, podľa ktorých je “hlúpe” držať verejný dlh pod 50 % HDP a mali by sme ísť na “európskych” 80 % HDP, čo by vláde umožnilo viac investovať. Predovšetkým žiadna “európska” hranica verejného dlhu neexistuje. Nemecko svoj dlh znižuje k 55 %, Švédsko k 30 % a napríklad Francúzsko a Španielsko sú blízko 100 %, čo by ale rozhodne nemalo byť našim vzorom.

Ak sa chceme pripraviť na starnutie obyvateľstva, mali by sme využiť terajšie dobré časy na zníženie verejného dlhu. Súčasne by sme mali efektívnejšie vyberať dane a míňať verejné zdroje, integrovať rómsku populáciu, zvyšovať transparentnosť a investovať do vzdelávania. Ak sa nám to nepodarí, ostanú už len horšie riešenia ako napríklad zvyšovanie daní či znižovanie výdavkov vrátane tých na starobné dôchodky. Čiastočným riešením môže byť aj otvorenie hraníc imigrantom predovšetkým z kultúrne blízkych krajín.

Dátum: 20.05.19Hosť v štúdiu: P. Goliaš o riziku starnutia populácie

Oznámenie o pôsobení Petra Goliaša v Rade pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja

Peter Goliaš pôsobí od apríla 2019 ako člen Rady pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja. Úlohou rady je pravidelne vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu ako aj k záverečnému účtu kraja. V tejto funkcii Peter Goliaš odporúča najmä zlepšiť prehľadnosť zverejňovaných dokumentov s dôrazom na najdôležitejšie informácie, ako aj posilniť programové rozpočtovanie prostredníctvom aktualizácie cieľov tak, aby viac vypovedali o výsledkoch, teda najmä o kvalite/dostupnosti verejných služieb. Za uvedenú činnosť poberá Peter Goliaš odmenu vo výške približne 500 eur za stanovisko.

Dátum: 30.04.19Oznámenie o pôsobení Petra Goliaša v Rade pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

  • Coop Jednota
  • CIPE
  • Dôvera, zdravotná poisťovňa
  • Európska komisia
  • Konrad Adenauer Stiftung
  • Operačný program Efektívna verejná správa
  • Newton I.T.
  • Posam spol. s r.o.
  • Slovak Aid
  • Union zdravotná poisťovňa