Aktuality

INEKO hľadá junior analytika/čku pre oblasť dopravy

INEKO hľadá junior analytika/čku pre oblasť dopravy s možnosťou práce aj na skrátený úväzok, napr. popri štúdiu. Požadujeme analytické myslenie, znalosť angličtiny a záujem o verejné veci. Orientácia v sektore dopravy je výhodou. Životopis a prípadne aj krátky motivačný list (max 1 strana) posielajte na adresu kovacik@ineko.sk.

Dátum: 12.04.18INEKO hľadá junior analytika/čku pre oblasť dopravy

Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Ak Vás trápi šírenie populizmu a anti-demokratických síl v politike, korupcia a plytvanie verejnými zdrojmi, nekvalitné školstvo a zdravotníctvo, či neférová súťaž pri podnikaní a získavaní štátnych zákaziek, potom máme veľa spoločného. Darovaním 2% z Vašich zaplatených daní Vám ponúkame možnosť podieľať sa na riešení týchto problémov. Hľadáme darcov, ktorí zdieľajú naše postoje, víziu a hodnoty a sú ochotní financovať projekty, ktoré dokážu približovať Slovensko k najúspešnejším krajinám.

Dátum: 5.04.18Dajte zmysel svojim daniam - darujte 2% na užitočné projekty

Podľa maturít žiaci osemročných gymnázií lepšie výsledky nedosahujú

Výsledky maturít nepreukázali relevantné rozdiely medzi absolventmi štvorročných a osemročných gymnázií. Problémom ostáva nedostatok kvalitných údajov pre porovnávanie efektívnosti jednotlivých odborov.

Dátum: 29.03.18Podľa maturít žiaci osemročných gymnázií lepšie výsledky nedosahujú

Pozrite si najnovšie poradie základných a stredných škôl

Upozornenie: Dňa 29.3.2018 sme vykonali opravu, po tom ako sme na portáli upravili údaje dvoch škôl. Táto zmena spôsobila aj zmenu poradia v rebríčkoch. Ku chybám nedošlo našou vinou, ale v dôsledku skutočnosti, že údaje preberané od verejných inštitúcií obsahovali chyby. Na chyby nás upozornili dotknuté školy. Po preverení námietok sme údaje ihneď opravili. Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

V aktuálnom vydaní školských rebríčkov sa najlepšie vo svojich kategóriách umiestnili ZŠ na Krosnianskej v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej a Škola pre mimoriadne nadané deti – Gymn. na Teplickej v Bratislave.

Ak hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností, alebo máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov, mohla by vás zaujímať aktualizácia nášho portálu základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ) skoly.ineko.sk, v rámci ktorej sme doplnili najnovšie údaje o:

 • uplatnení absolventov SŠ (absolventská miera nezamestnanosti),
 • mimoriadnych výsledkoch žiakov (odmeňované ministerstvom školstva),
 • pridanej hodnote (PH) v slovenskom jazyku,
 • výsledkoch štátnej školskej inšpekcie na školách,
 • počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú informačné technológie,
 • podieli absolventov SŠ prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR,
 • finančných zdrojoch škôl v prepočte na jedného žiaka,
 • zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Dátum: 27.03.18Pozrite si najnovšie poradie základných a stredných škôl

HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: P. Goliaš o súčasnom podnikateľskom prostredí

Čo trápi našich podnikateľov a čo by im pomohlo? Aj o tom diskutovali tento týždeň odborníci na diskusnom fóre Hospodárskych novín s názvom “Dobehne tiger do cieľa?”. Na otázky odpovedal Peter Goliaš, riaditeľ INEKO.

Výber z diskusie:

 • V medzinárodných aj domácich rebríčkoch kvality podnikateľského prostredia Slovensko približne od roku 2006 stagnuje, alebo sa zhoršuje. Spolu s Maďarskom sa u nás podniká najťažšie v krajinách Vyšehradskej štvorky.
 • Podľa tvrdých dát rebríčka Doing Business zaostávame najviac v byrokracii pri stavebnom konaní (91. miesto, ide najmä o čas potrebný na získanie územného a stavebného povolenia), ďalej v ochrane minoritných investorov (89. miesto, ide najmä o nízku transparentnosť a hmotnú zodpovednosť manažmentu vo vzťahu k majiteľom), ako aj v dĺžke trvania a výške nákladov na vymáhanie kontraktov (84. miesto) či na rozbehnutie podnikania (83. miesto).
 • Podľa mäkkých dát rebríčka Svetového ekonomického fóra, ktoré zisťuje názory podnikateľov, zaostávame najmä v efektívnosti súdnictva pri riešení sporov (131. miesto) a v negatívnom vplyve daňového systému na motivácie pracovať (131. miesto), vo zvýhodňovaní vybraných podnikateľov vládnymi úradníkmi (130. miesto) a v regulačnej záťaži (129. miesto). S tým súvisia aj hlavné bariéry v podnikaní, za ktoré podnikatelia označili korupciu, neefektívnu administratívu štátu a tiež daňové sadzby a regulácie.
 • Kde možno dosiahnuť rýchly pokrok? Treba prijať množstvo menších opatrení, ktoré predovšetkým znížia administratívnu a finančnú záťaž, zrýchlia stavebné konanie, zvýšia ochranu minoritných akcionárov, uľahčia rozbiehanie podnikania a zmenia daňový systém, aby menej zaťažoval podnikateľov a zvýšil motiváciu ľudí pracovať.
 • Súčasne treba odstrániť korupciu a kartely z verejného obstarávania a rozhodovania o štátnych dotáciách či reguláciách. To si vyžaduje posilnenie nezávislosti a odbornosti kontrolných a justičných inštitúcií ako aj ich zodpovednosti voči verejnosti.
 • Do tretice je potrebné zvýšiť kvalitu vzdelávania napríklad meraním a zverejňovaním výsledkov škôl vrátane uplatnenia absolventov na trhu práce a naviazať financovanie stredných a vysokých škôl na tieto výsledky.

Dátum: 19.03.18HOSŤ V ŠTÚDIU TA3: P. Goliaš o súčasnom podnikateľskom prostredí

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Embassy of United States, Kyiv, Ukraine
 • Európska komisia
 • Fond pre transparetné Slovensko
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Nadacia Eset
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • US Embassy
 • Union zdravotná poisťovňa