Aktuality

Podporujeme sprísnenie podmienok na voľbu ústavných sudcov

Koncom roku 2018 prebehne v parlamente voľba kandidátov na 9 z celkového počtu 13 sudcov Ústavného súdu SR. Výmena väčšiny ústavných sudcov, ktorých funkčné obdobie je 12 rokov, môže zásadným spôsobom a na dlhé obdobie ovplyvniť kvalitu demokracie na Slovensku. Preto je dôležité, aby boli noví sudcovia vyberaní a menovaní na základe podmienok zabezpečujúcich čo najvyššiu transparentnosť, odbornosť a legitimitu. INEKO v tejto súvislosti podporuje návrh skupiny odborníkov, ktorého súčasťou je zavedenie voľby v prvom kole kvalifikovanou väčšinou 90 poslancov Národnej rady SR, verejné vypočutie kandidátov a priebežná obmena ústavných sudcov.

Nad rámec uvedeného návrhu INEKO odporúča zvážiť ďalšie sprísnenie podmienok:

 1. Aby na základe druhého a ďalších kôl voľby prezident získal právomoc s uvedením odôvodnenia nevymenovať (vetovať) kandidátov zvolených jednoduchou väčšinou 76 hlasov v parlamente.
 2. Aby s cieľom predísť konfliktu záujmov kandidátmi na ústavných sudcov nemohli byť osoby, ktoré boli v období posledných štyroch rokov členmi vlády alebo politickej strany.

Dátum: 30.05.18Podporujeme sprísnenie podmienok na voľbu ústavných sudcov

Ekonómovia varujú, že zavedenie dôchodkového stropu ohrozí výšku budúcich dôchodkov

Tlačová správa Klubu ekonomických analytikov, 25.5.2018
Klub ekonomických analytikov (KEA) vyjadruje nesúhlas so zásahmi do dôchodkového systému, ktoré zhoršia jeho udržateľnosť. Budúcim dôchodcom nepomôže ústavný zákon o strope dôchodkového veku, ale praktické opatrenia, ktoré pripravia krajinu na starnutie a zmiernia úbytok populácie v aktívnom veku.

V posledných týždňoch sa objavujú úvahy o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku, najčastejšie vo veku 65 rokov. Takýto krok by podľa KEA znamenal krok späť pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií a ohrozenie budúcich dôchodkov. Na to, aby skoršie dôchodky vedel štát neskôr zaplatiť, bude potrebovať buď (1) zvýšiť už dnes vysoké odvody; alebo (2) budú musieť ľudia ísť do dôchodku s nižším priznaným dôchodkom; alebo (3) akceptovať výrazne viac kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.

Dátum: 25.05.18Ekonómovia varujú, že zavedenie dôchodkového stropu ohrozí výšku budúcich dôchodkov

Analýza: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

Prečítajte si analýzu záverov spoločného seminára Zastúpenia EK v SR a INEKO o pracovnej imigrácii. Okrem iného sa dozviete:

 • Spomedzi takmer 187-tisíc nezamestnaných ku koncu marca 2018 bolo 85,1 % znevýhodnených, teda najmä dlhodobo nezamestnaných, starších alebo veľmi mladých ľudí s prevažne s nízkou kvalifikáciou. Nezamestnaní sa koncentrujú v krajoch BB, KE a PO.
 • Podnikateľom najmä v západných okresoch chýbajú ľudia, keď ku koncu marca nahlásili vyše 77-tisíc voľných pracovných miest. Čoraz väčšia časť firiem (38 % podľa aprílovej ankety PAS a INEKO medzi 115 firmami) je kvôli nedostatku pracovníkov nútená odmietať zákazky, čo môže mať negatívny dopad na ekonomický rast.
 • Cudzinci sú podľa väčšiny podnikateľov produktívnejší ako domáci nezamestnaní, ich počet na Slovensku preto stúpa a ku koncu marca dosiahol 52-tisíc, z toho najviac Srbov, Rumunov a Ukrajincov.
 • Dlhodobo bude v záujme pružnosti a minimalizácie negatívneho vplyvu na domáce obyvateľstvo potrebné zamerať sa na komplexnejšiu zmenu imigračného systému, vrátane zavedenia cieleného výberu imigrantov na základe dopredu definovaných kritérií.
 • Súčasne je potrebné lepšie využívať potenciál domácej pracovnej sily, čoho podmienkou je v prvom rade zvýšenie kvality vzdelávacieho systému. Napríklad atraktívnejšie a kvalitnejšie vysoké školy sú cestou k obmedzeniu odchodu mladých ľudí do zahraničia a prilákaniu tých šikovných zvonka.

Dátum: 18.05.18Analýza: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

INEKO podporuje redaktorov, ktorí zvýšili dôveryhodnosť spravodajstva RTVS

S veľkými obavami sledujeme kroky nového vedenia RTVS v ostatnom období, najmä v personálnej oblasti. Spravodajstvo RTVS sa v predošlých rokoch stalo rešpektovaným, dôveryhodným a vo verejnosti sledovaným nezávislým zdrojom správ. Bolo to o to cennejšie, že sme v minulosti boli často svedkami ovplyvňovania a niekedy až únosu verejnoprávnej televízie politickou mocou.

Slobodné médiá verejnosť potrebuje, aby dokázala lepšie rozlišovať pravdu od poloprávd a lží, spravodlivosť od neprávosti. Aby politici a ľudia v ich pozadí nemohli skryte zneužívať získanú moc a aby sme v otvorenej diskusii hľadali čo najlepšie riešenia ekonomických aj sociálnych problémov. Preto sú slobodné médiá pilierom demokracie a tiež kvality života nás a našich detí.

Obávame sa, že zlá atmosféra vo vnútri RTVS, ktorá už vyústila do náhleho prepúšťania dlhoročných redaktorov spravodajstva a obmedzovania aktivity ďalších, môže narušiť objektívnosť a dôveryhodnosť mienkotvornej inštitúcie. Vedenie aj redaktori by mali vo vzájomnej diskusii hľadať cesty, ako tomu zabrániť a ako napraviť vzniknuté škody. V tejto diskusii podporujeme redaktorov, ktorí sa v uplynulých rokoch každodennou prácou podieľali na zvýšení dôveryhodnosti RTVS. Dlhodobo preukazovali, že dávajú prednosť hľadaniu pravdy pred vonkajšími vplyvmi a pred formálnou vyváženosťou spravodajských príspevkov.

Pre verejnosť je dôležité poznať príčiny napätia a aktuálnych zmien v RTVS, preto vítame aj otvorené informovanie o dianí a postojoch zúčastnených strán. Práve zapojenie širokej verejnosti môže znížiť riziko, že sa RTVS opäť podriadi záujmom politickej moci.

Na záver chceme vyjadriť poľutovanie nad tým, že v RTVS už výmenou generálneho riaditeľa, širšieho manažmentu a v súčasnosti aj redaktorov dochádza k prerušeniu kontinuity, ktorej výsledky potvrdzujú čísla sledovanosti či vnímanej objektívnosti. Akákoľvek inštitúcia môže napredovať len vtedy, ak dokáže oceniť dobré výsledky práce a vytvárať podmienky pre ich pokračovanie. Nerešpektovanie zásluh vedie naopak k zaostávaniu a celkovému úpadku. Aj týmto stanoviskom chceme prispieť k tomu, aby sa tak v prípade RTVS nestalo.

Dátum: 2.05.18INEKO podporuje redaktorov, ktorí zvýšili dôveryhodnosť spravodajstva RTVS

Seminár: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

V piatok 27.4.2018 sme zorganizovali v Bratislave seminár o pracovnej imigrácii. Prečítajte si závery zo seminára zhrnuté v tlačovej správe.

Dátum: 23.04.18Seminár: Potrebuje slovenský pracovný trh viac imigrantov?

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Embassy of United States, Kyiv, Ukraine
 • Európska komisia
 • Fond pre transparetné Slovensko
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Nadacia Eset
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • US Embassy
 • Union zdravotná poisťovňa