Aktuality

INEKO rozširuje portál o doprave aj o železnice, za rýchlostné cesty dopĺňa údaje o prínosoch projektov

Slovensko prehnane spája očakávania riešení problémov v doprave aj v zaostávaní niektorých regiónov s novými rýchlostnými cestami. Tie sa pritom plánujú v takom rozsahu a nákladoch, že väčšina očakávaní celé desaťročia nie je ani nebude naplnená. Na druhej strane menej nákladné možnosti zlepšenia dopravného prepojenia regiónov SR sa využívajú veľmi slabo, hoci neraz môžu pomôcť skôr. Portál INEKO o doprave prináša konkrétne príklady.

Dátum: 30.06.20INEKO rozširuje portál o doprave aj o železnice, za rýchlostné cesty dopĺňa údaje o prínosoch projektov

ÚVO a INEKO chcú posilniť nezávislosť úradu

Dnes sme spoločne s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie predstavili paragrafové znenie návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá má posilniť nezávislosť a transparentnosť fungovania úradu. Dokument plánujeme budúci týždeň predložiť Štefanovi Holému, podpredsedovi vlády pre legislatívu a strategické plánovanie.

Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré by táto zákonná úprava priniesla, patrí odstránenie konfliktu záujmov úradu vo vzťahu k vláde a zásadné zvýšenie transparentnosti pri kreovaní najvyšších postov a chode úradu. Konflikt záujmov spočíva v tom, že úrad má vládu kontrolovať, tá mu však v súčasnosti schvaľuje štatút, nominuje predsedu, menuje podpredsedov, aj členov rady. Aj preto navrhujeme prerozdelenie týchto právomocí na viacero aktérov a zavedenie otvorených výberových konaní na kľúčové funkcie. Ich súčasťou by mali byť verejné výzvy na prihlasovanie kandidátov, verejné vypočutie, zverejnenie životopisov a projektov ako aj výsledného hodnotenia kandidátov.

Projekt, v ktorom INEKO monitoruje nezávislosť verejných inštitúcií a spôsob výberu a odvolávania čelných funkcionárov, podporuje v roku 2020 Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a Nadácia Konrada Adenauera v Bratislave.

Dátum: 24.06.20ÚVO a INEKO chcú posilniť nezávislosť úradu

Analýza: Ako z krízy von?

S cieľom zreálniť a posilniť pravidlá rozpočtovej zodpovednosti INEKO odporúča:

 1. Zaviesť viacročné záväzné výdavkové stropy naviazané na dlhodobú udržateľnosť verejných financií, vďaka ktorým by vláda v dobrých časoch tvorila rezervy na horšie časy
 2. Posilniť kompetencie aj kapacity Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a analytické vstupy pri tvorbe rozpočtu verejnej správy
 3. Revidovať sankčné pásma dlhovej brzdy, aby reflektovali prudký nárast verejného dlhu spôsobený koronakrízou v tomto roku
 4. Sankčné pásma dlhovej brzdy naviazať na čistý dlh, aby neovplyvňovali tvorbu rezerv pri riadení dlhu, adekvátne znížiť sankčné pásma

S cieľom posilniť hospodársky rast INEKO odporúča:

 1. Podporovať kvalitné vysoké školy a vedu, aby potenciálne najproduktívnejší ľudia ostávali a prichádzali na Slovensko
 2. Zvyšovať transparentnosť, bojovať proti zneužívaniu moci a korupcii, dôležité funkcie v kontrolných a regulačných inštitúciách ako aj v štátnych firmách obsadzovať v otvorených výberových konaniach s verejným vypočutím
 3. Investovať do verejnej infraštruktúry s najvyššou hodnotou za peniaze, personálne aj finančne posilniť Útvar hodnoty za peniaze pri Ministerstve financií SR
 4. Systematicky zlepšovať podnikateľské prostredie, aby Slovensko výrazne stúplo v medzinárodných rebríčkoch a stalo sa atraktívnejším miestom pre investície, znížiť odvody, zjednodušiť a zatraktívniť daňový systém
 5. Upraviť vzdelávací systém, aby lepšie zodpovedal potrebám pracovného trhu a demokracie, zvýšiť dostupnosť predškolského vzdelávania

S cieľom posilniť udržateľnosť verejných financií INEKO odporúča:

 1. Opraviť dôchodkový systém, aby nevytváral nekryté dlhy do budúcnosti, predovšetkým zrušiť strop na dôchodkový vek a trináste dôchodky pri zachovaní ochrany starých ľudí pred chudobou
 2. Reformovať zdravotníctvo, upraviť štruktúru aj financovanie nemocníc na základe kritérií kvality a efektívnosti (stratifikácia), zaviesť regulovanú spoluúčasť s ochrannými stropmi pre sociálne slabších a chronicky chorých ľudí
 3. Smerovať k vyrovnanému rozpočtu
 4. Zlepšiť výber daní, kľúčové posty v daňovej správe obsadzovať otvorenými konaniami s verejným vypočutím
 5. Pravidelne revidovať výdavky a zavádzať odporúčania smerujúce k zvýšeniu efektívnosti
 6. Privatizovať štátne firmy a majetok v oblastiach, kde existuje potenciál na trhovú súťaž, resp. efektívnu reguláciu (napr. Slovenská pošta, Tipos, teplárne, autobusová doprava, atď.)

Na medzinárodnej úrovni INEKO odporúča:

 1. Vyžadovať zodpovedné hospodárenie od členských štátov EÚ, prípadnú pomoc podmieňovať reformami na posilnenie rastu a konkurencieschopnosti ako aj udržateľnosti verejných financií
 2. Podporovať investície s vysokou hodnotou za peniaze, pred realizáciou investícií analyzovať ich efektívnosť a možné alternatívy
 3. Šíriť najlepšie skúsenosti Slovenska v boji s korupciou, predovšetkým povinné zverejňovanie zmlúv s verejným sektorom a zavedenie registra partnerov verejného sektora
 4. Požadovať vyššiu transparentnosť daňových rajov a dodržiavanie princípu, podľa ktorého sa majú príjmy z podnikateľskej činnosti zdaňovať v krajine prevažného výkonu činnosti
 5. Podporovať uvoľňovanie medzinárodného obchodu a férovú hospodársku súťaž pri stanovení ochranných opatrení (napr. ciel) pred nežiaducimi faktormi vrátane dumpingu, nelegálnej práce a znečisťovania životného prostredia

Dátum: 21.06.20Analýza: Ako z krízy von?

HOSŤ V ŠTÚDIU: Riaditeľ Inštitútu INEKO P. Goliaš o kríze

EÚ chystá pre členské štáty veľký balík pomoci v kríze. Slovensko by ho malo využiť na verejné investície s vysokou hodnotou za peniaze. Obnovu či výstavbu nových nemocníc, škôl, ciest, železníc… A tiež na prípravu a realizáciu dôležitých reforiem. Takých, čo nie sú drahé a majú veľký prínos, ako napríklad meranie a zverejňovanie kvality v školstve a zdravotníctve, ale, ak to pravidlá EÚ dovolia, aj tých nákladnejších. Ako napríklad zásadné zníženie odvodov či zväčšenie druhého dôchodkového piliera. Aj o tom debatoval Peter Goliaš v TA3 a tiež na poradách Ekonomického krízového štábu.

Dátum: 13.06.20HOSŤ V ŠTÚDIU: Riaditeľ Inštitútu INEKO P. Goliaš o kríze

Slovensko potrebuje plán na oživenie ekonomiky a ozdravenie verejných financií

Pandémia koronavírusu spôsobuje hlboký prepad ekonomiky a nárast deficitu verejných financií aj verejného dlhu na rekordné úrovne. Prudké zhoršenie situácie vyvoláva akútnu potrebu vypracovať a realizovať plán na posilnenie ekonomického rastu, ozdravenie verejných financií a efektívne využitie dodatočných miliárd eur, ktoré Slovensku na riešenie následkov krízy poskytne Európska únia.

Dátum: 10.06.20Slovensko potrebuje plán na oživenie ekonomiky a ozdravenie verejných financií

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Európska komisia
 • FinStat
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Nadacia Pontis
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Union zdravotná poisťovňa
 • US Embassy