Aktuality

Ekonómovia kritizujú nomináciu p. Dany Meager za viceguvernérku NBS

Klub ekonomických analytikov (KEA) žiada parlament, aby nevymenoval Danu Meager za viceguvernérku NBS, aby zorganizoval jej verejné vypočutie, a aby rozhodnutie nechal na budúci parlament.

 • Členovia KEA nepovažujú Danu Meager „za kandidáta, ktorý je vnímaný ako renomovaný odborník v oblasti menovej politiky, resp. odborník rešpektovaný vo finančných kruhoch”. S týmto tvrdením súhlasí 87 % respondentov rýchlej ankety medzi členmi KEA.
 • Zároveň sa väčšina členov vyjadrila, že po formálnej stránke Dana Meager nespĺňa zákonné požiadavky 5-ročnej praxe v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva. S tvrdením súhlasí 60 % respondentov, nesúhlasí 10% a nevie alebo nechce posúdiť 30 % respondentov.
 • Jej nominácia prebehla podľa analytikov narýchlo, bez vypočutia pred vládou alebo v parlamente a bez toho, aby mali aj iní kandidáti šancu uchádzať sa o tento post.
 • Meager nie je podľa analytikov dostatočne nezávislá od politických strán. S týmto tvrdením súhlasí 83 % respondentov, zvyšných 17 % nevie alebo nechce posúdiť.

Uvedené závery vyplývajú z rýchlej ankety medzi členmi KEA, ktorej sa medzi 7-13. januárom 2020 zúčastnilo 30 z celkového počtu 45 členov KEA.

Dátum: 20.01.20Ekonómovia kritizujú nomináciu p. Dany Meager za viceguvernérku NBS

HOSŤ V ŠTÚDIU: Analytik P. Goliaš o minimálnej mzde

Peter Goliaš diskutoval v TA3 o raste minimálnej mzdy na Slovensku. Okrem iného povedal:

 • Približne od roku 2015 rastie u nás minimálna mzda príliš rýchlo, zhruba 3-násobne rýchlejšie ako produktivita práce, čo poškodzuje konkurencieschopnosť ekonomiky.
 • Nespornou výhodou rastu minimálnej mzdy je zmiernenie rizika chudoby ľudí, ktorí ju poberajú.
 • Podľa vlaňajšieho prieskumu INEKO a PAS takmer polovica podnikateľov postihnutých rastom minimálnej mzdy reaguje obmedzením rastu miezd iných zamestnancov, takmer tretina zvyšuje ceny svojich produktov, čo prispieva k vyššej inflácii a vyše pätina obmedzuje počet zamestnancov, čo sťažuje prístup k práci ľudí s nízkou kvalifikáciou.
 • Slovensko má v rámci V4 najvyššiu nezamestnanosť a najpomalší rast ekonomiky, čo svedčí o probléme s našou konkurencieschopnosťou. Trpia osobitne ľudia a regióny na východnom a juhu stredného Slovenska, kde sa miera nezamestnanosti v mnohých okresoch pohybuje medzi 10-20 percentami.
 • Prudký rast minimálnej mzdy bude pokračovať aj v roku 2021, keď stúpne približne o 12 % na úroveň 60 % priemernej mzdy spred dvoch rokov (640-650 eur). V časoch ekonomického oslabenia a stagnujúcej nezamestnanosti budú negatívne dôsledky výraznejšie.
 • S minimálnou mzdou prudko rastú aj príplatky za prácu v noci a cez víkend. Podnikatelia so zamestnancami často pracujúcimi v noci a cez víkend preto budú postihnutí výraznejšie. Týka sa to napríklad pekárov, ktorí už hovoria aj o likvidačných dôsledkoch.
 • Na pomoc chudobným ľuďom existujú efektívnejšie nástroje ako super rýchly rast minimálnej mzdy. INEKO aj medzinárodné inštitúcie odporúčajú napríklad znižovanie odvodov ľuďom s nízkym príjmom alebo posilňovanie súbehu príjmu z práce a sociálnych dávok. Tieto nástroje obmedzujú chudobu bez oslabovania konkurencieschopnosti.

Dátum: 14.01.20HOSŤ V ŠTÚDIU: Analytik P. Goliaš o minimálnej mzde

Rada pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja upozorňuje na riziko nepriameho zadlžovania

Rada, ktorej členom je aj Peter Goliaš z INEKO, považuje nákup techniky na správu a údržbu ciest za predpokladanú hodnotu zákazky 15 miliónov eur (vrátane DPH) v roku 2020 prostredníctvom novovytvorenej Trnavskej cestnej spoločnosti, s.r.o. (TCS) za jedno z najvýznamnejších opatrení predloženého rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Uvedenou transakciou by došlo k vyčleneniu významnej časti aktivít mimo rozpočet kraja (prechod z rozp. org. do novovytvorenej TCS). Rada je presvedčená, že navrhovaný spôsob obstarania techniky bez pravidelného poskytovania úplných informácií o hospodárení TCS, s.r.o. v rámci rozpočtu a záverečného účtu TTSK by výrazne znížilo transparentnosť hospodárenia TTSK. Navrhovaný postup nákupu techniky totiž nepriamo (cez zadlženie TCS, s.r.o.) navyšuje dlh TTSK.

Dátum: 13.01.20Rada pre rozpočet Trnavského samosprávneho kraja upozorňuje na riziko nepriameho zadlžovania

Podpora demokracie u nás stúpla, priaznivcov totality ubudlo

Výsledky čerstvého prieskumu: Za posledné tri roky stúpol podiel ľudí požadujúcich zdokonalenie demokracie na Slovensku a klesol podiel ľudí s nedemokratickými riešeniami. Napríklad podiel ľudí požadujúcich návrat do socializmu klesol z 29 % na 23 %, podpora vystúpenia z EÚ klesla z 30 % na 24 %.

Dátum: 10.01.20Podpora demokracie u nás stúpla, priaznivcov totality ubudlo

Udalosť roka podľa Petra Goliaša, riaditeľa INEKO

Zverejnenie nahrávok z mobilu a trezora Mariana Kočnera, ktoré odhaľujú svet zla prenikajúceho do čela štátu (Trnka, Jankovská, Počiatek) a zároveň burcujú slušných ľudí k aktívnej účasti na zmene nevyhnutnej pre potrestanie zla, zachovanie demokracie a úspešný vývoj našej spoločnosti.

Viac si prečítajte v článku Udalosť roka 2019: Kočnerova mafia

Dátum: 19.12.19Udalosť roka podľa Petra Goliaša, riaditeľa INEKO

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Európska komisia
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Union zdravotná poisťovňa