Aktuality

Prieskum: Podnikatelia odmietajú chystané regulácie v maloobchode

Podnikatelia kritizujú prijímané zákony týkajúce sa regulácie obchodných vzťahov, cien a marží v maloobchode. Ide predovšetkým o nedávno schválený a prezidentom vrátený zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a tiež o novelu zákona o cenách schválenú v parlamente zatiaľ v prvom čítaní. Nesúhlas so zákonmi vyplýva z prieskumu, ktorý v polovici februára pripravila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO. Rýchlej ankety sa zúčastnilo 133 podnikateľov naprieč celým Slovenskom od mikro až po veľkých podnikateľov s obratom nad 30 mil. €.

Dátum: 28.02.19Prieskum: Podnikatelia odmietajú chystané regulácie v maloobchode

P. Goliaš o zlepšovaní podnikateľského prostredia

Peter Goliaš v TA3 debatoval o tom, prečo a v čom zaostávame za okolitými štátmi (s výnimkou Maďarska) v kvalite podnikateľského prostredia a čo treba robiť, aby sa to zmenilo.

K povedanému dodávame, že je to tak preto, lebo podnikateľské prostredie (a rovnako aj vzdelávanie) už príliš dlho nepatrí medzi priority vlády. Aby sa to zmenilo, mali by sa o podnikateľské prostredie viac zaujímať aj samotní podnikatelia. Pretože tak ako kvalita demokracie závisí od angažovanosti občanov, tak aj kvalita podnikateľského prostredia závisí od angažovanosti podnikateľov.

Dátum: 18.02.19P. Goliaš o zlepšovaní podnikateľského prostredia

Prieskum: Podnikateľom chýbajú informácie o kvalite škôl

Pozrite si výsledky prieskumu medzi 134 podnikateľmi, ktorý v decembri a januári uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s inštitútom INEKO a MESA10. Tu sú niektoré zo záverov:

 • Trom štvrtinám podnikateľov chýbajú informácie o kvalite škôl.
 • Kvalita škôl by sa mala merať najmä podľa uplatnenia absolventov na ďalšom vzdelávacom stupni, resp. na trhu práce (61,7 % odpovedajúcich), hodnotenia školy zo strany žiakov/rodičov (16,5 %) a tiež podľa výsledkov žiakov v celoslovenských testoch (15 %). Alebo podľa mixu uvedených kritérií (45,1 %).
 • S tým, aby sa aj naďalej merala úroveň žiakov na základných a stredných školách prostredníctvom celoslovenských testov súhlasí 69,9 % respondentov.
 • Kvalite vysokého školstva by podľa 89,4 % podnikateľov (z toho 57,6 % určite, 31,8 % skôr áno) pomohlo pravidelné zverejňovanie ratingu/hodnotenia vysokých škôl, fakúlt a ich študijných programov.
 • S každoročným zverejňovaním informácií o priemerných platoch absolventov konkrétnych škôl zo strany štátu súhlasí 65,1 % odpovedajúcich.

Dátum: 7.02.19Prieskum: Podnikateľom chýbajú informácie o kvalite škôl

HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Goliaš o dvojnásobných vianočných dôchodkoch

Peter Goliaš na TA3 diskutoval o návrhu na zdvojnásobenie vianočných príspevkov pre dôchodcov. Okrem iného povedal:

 • Návrh súvisí s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v roku 2020. Osloviť týmto spôsobom tesne pred voľbami 1,25 milióna dôchodcov je pre politikov veľkým lákadlom.
 • Politici by mali predložiť návrh kompenzačných opatrení, z čoho sa zvýšenie zaplatí. Inak hrozí, že dôjde k zvýšeniu verejného dlhu, čo zhorší našu pripravenosť na budúce krízy a starnutie obyvateľstva. Napríklad Česko je pripravené oveľa lepšie, keďže dlh tu klesá k 30 % HDP, zatiaľ čo u nás je tesne pod 50 % HDP.
 • Návrh prichádza v čase, keď domáce ani zahraničné nezávislé inštitúcie neveria plánu vlády dosiahnuť vyrovnaný rozpočet v tomto roku. Navyše sa znižujú odhady rastu ekonomiky, čo môže prognózy vývoja verejných financií ešte zhoršiť.
 • Vianočný príspevok funguje od roku 2006 a treba počítať, že bude kvôli vysokej popularite vyplácaný dlhodobo. Optimálne by však bolo príspevky premietnuť do výšky mesačných dôchodkov, ktoré sú vyplácané automaticky, aby tak už nemohli byť zneužívané v politickom boji. Súčasne by sa mali koncentrovať na dôchodcov, ktorí sú najviac ohrození chudobou. Kým v riziku chudoby žije 7-8 % dôchodcov, vianočný príspevok poberá zhruba 85 % z nich.
 • Dôchodcovia patria medzi skupiny najmenej ohrozené chudobou. Vláda by mala sociálne opatrenia cieliť na skupiny najviac ohrozené chudobou. Ide predovšetkým o viacpočetné rodiny s deťmi, osamelých rodičov s deťmi, ľudí bez práce a segregované rómske komunity.

Dátum: 6.02.19HOSŤ V ŠTÚDIU: P. Goliaš o dvojnásobných vianočných dôchodkoch

KEA: Čo si myslia analytici o nomináciách do vedenia NBS

Pozrite si grafy k výsledkom rýchlej ankety medzi členmi Klubu ekonomických analytikov (KEA) o nomináciách na posty guvernéra a viceguvernéra NBS. Anketa prebehla v decembri 2018 a zúčastnilo sa jej 26 z celkového počtu 42 členov KEA.

Dátum: 4.02.19KEA: Čo si myslia analytici o nomináciách do vedenia NBS

← Staršie články Novšie články →

Podporovatelia

 • Coop Jednota
 • CIPE
 • Dôvera, zdravotná poisťovňa
 • Európska komisia
 • Fond pre transparetné Slovensko
 • Konrad Adenauer Stiftung
 • Operačný program Efektívna verejná správa
 • Nadacia Pontis
 • Newton I.T.
 • Posam spol. s r.o.
 • Slovak Aid
 • Union zdravotná poisťovňa