Darujte nám 2% vašich zaplatených daní

Dátum: 25.03.2014

Darovací portál Bankový prevod Darujte nám 2% Nefinančná podpora

Podporte naše projekty a venujte nám 2% zo svojich zaplatených daní. Podľa zákona o dani z príjmov môže daňovník poukázať 2% zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii zameranej na rozvoj a ochranu ľudských práv, životného prostredia, zdravia, vzdelávania, športu a kultúrnych hodnôt, ktorá je zaregistrovaná v centrálnom zozname Notárskej komory SR. V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní, môžete postupovať podľa nasledovných pokynov. Zároveň nám môžete napísať, ktorý konkrétny projekt máte záujem podporiť.

Právnické osoby

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Fyzické osoby

a) Daňové priznanie si podávate sám

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.

b) Ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ

  1. Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3 € a môže byť poukázaná iba v prospech jednej neziskovej organizácie.
  3. Vyplnené tlačivá: “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane” zašlite (doručte) najneskôr do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 31800939
Právna forma: občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
Obchodné meno (názov): Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
Sídlo: Bajkalská 25, 827 18 Bratislava

V pripade ďalších otázok nás kontaktujte na tel. čísle 0944 360 390 alebo mailom: ineko[zavinac]ineko.sk