Výhody a nevýhody PPP projektov

Dátum: 01.10.2007

Vláda nemá peniaze v štátnom rozpočte, preto bude stavať cez PPP projekty. Dnes tak neminie ani korunu, všetko zaplatia súkromné firmy z vlastného vrecka. Tento argument často používajú zástancovia PPP projektov na Slovensku.

Chybou v tejto úvahe je fakt, že aj keď vláda nebude platiť dnes, PPP projekty bude musieť zaplatiť v budúcnosti. Ide tak o prenos dlhov na budúce generácie. Ak sa to teraz neprejaví v oficiálnej výške verejného dlhu a deficitu verejných financií, nejde o nič iné, ako o skryté zadlžovanie.

Skutočnou a najväčšou výhodou PPP je fakt, že súkromný investor si s niektorými rizikami dokáže poradiť lepšie ako vláda a naopak, vláda si s niektorými rizikami dokáže poradiť lepšie ako súkromný sektor. Napríklad dodržanie termínu výstavby, či udržiavanie stavby v požadovanej kvalite sú typické riziká, ktoré dokáže lepšie riadiť súkromník. Vláda má naproti tomu lepšie podmienky pre riadenie rizík vyplývajúcich z legislatívnych zmien.

Kombinácia preberania jednotlivých rizík je tak hlavným dôvodom, prečo môžu byť verejno-súkromné partnerstvá výhodnou formou realizácie veľkých projektov verejného záujmu.

(Zapísal PG, 1.10.2007)

Komentáre [3]:

Pridajte svoj komentár: