Má byť PPP súčasťou verejného dlhu?

Dátum: 19.09.2007

Pri rozhodovaní o tom, či PPP projekty zvyšujú verejný dlh, berie Eurostat do ohľadu tri riziká. Riziko výstavby, riziko dostupnosti a riziko dopytu. Dlh sa nezvyšuje, ak súkromný investor na seba preberie dôsledky spojené s rizikom výstavby a aspoň jedného z ďalších dvoch rizík. Ak sa teda vláda rozhodne postaviť napríklad diaľnicu cez PPP, stačí, ak sa dohodne so súkromníkom, aby ju postavil v dohodnutom termíne a kvalite, a aby ju počas prevádzky v požadovanej kvalite aj udržiaval. Ak by tieto podmienky nedodržal, platil by adekvátne sankcie. Vláda môže na seba prevziať dôsledky spojené s rizikom dopytu, teda že vodiči nebudú ochotní alebo schopní platiť za používanie diaľnice.

Obrazne možno tieto pravidlá porovnať so stavbou domu. Dohodnete sa so súkromnou firmou, že vám ho postaví v určitom termíne a kvalite a bude ho aj udržiavať. Zároveň sa s ňou dohodnete na sankciách a na splátkach. Predpokladáte pritom, že dom budete prenajímať a splátky financovať z príjmov z prenájmu. Ak budú príjmy nižšie ako dohodnuté splátky, rozdiel zaplatíte z vlastného vrecka.

Ak je teda nulové riziko, že príjmy z prenájmu nepokryjú splátky súkromnej firme, vašu zadlženosť táto dohoda nijak neovplyvní. Ak je však toto riziko 100-percentné, čiže už dnes viete, že príjmy z prenájmu budú nulové, zaplatíte celú sumu splátok zo svojho. Vaša zadlženosť sa tak zvyšuje.

Z ekonomického pohľadu je preto pri posudzovaní PPP projektov vždy dôležitá miera rizika dopytu. Čím väčšie je toto riziko, tým vyššie sú záväzky zadávateľa. Odhliadnuc od pravidiel Eurostatu by bolo chybou rozbehnúť veľké PPP projekty bez toho, aby sme vyčíslili riziko dopytu a tým aj naše budúce záväzky.

(Zapísal PG, 19.9.2007)

Komentáre [1]:

Pridajte svoj komentár: