Workshop: PPP a verejný dlh

Dátum: 11.03.2010

Dátum konania: 11. marec 2010
Miesto konania: budova Coop Jednoty Slovensko, Bajkalská 25, Bratislava.

Inštitút INEKO zorganizoval 11. marca 2010 workshop s vybranými ekonómami a tiež s predstaviteľmi ministerstva financií o PPP projektoch realizovaných na Slovensku a problematike ich započítavania do bilancie verejnej správy a verejného dlhu. Stiahnite si prednášku, v ktorej INEKO prezentuje vlastný názor na túto tému.

Zoznam účastníkov:

Bugyi Erik – Ministerstvo financií (IFP)
Ďurana Radovan – INESS
Gajdzica Michal – Ministerstvo financií
Goliaš Peter – INEKO
Jurzyca Eugen – INEKO
Kovalčík Ján – Trend Analyses
Lehuta Michal – Trend Analyses
Marušinec Ján – M.E.S.A.10
Mušák Michal – SLSP
Novysedlák Viktor – Ministerstvo financií (IFP)
Ódor Ľudovít – NBS
Tóth Ján – UniCredit Bank

Tento workshop je súčasťou projektu Podpora udržateľnosti verejných financií, ktorý finančne podporil OPEN SOCIETY INSTITUTE