Vládnej koalícii sa plní takmer polovica sľubov

Dátum: 02.08.2007

V prvom roku vládnutia sľuby pomáhal plniť rýchly rast ekonomiky

Tlačová správa, 2. augusta 2007

Po roku vládnutia sa plní takmer polovica sľubov, ktoré najviac pomohli súčasnej vláde získať a udržať si vysoké voličské preferencie. Z 50 najpopulárnejších sľubov sa plní alebo skôr plní 43% a neplní alebo skôr neplní 52%. Plnenie zvyšných 5% sľubov zatiaľ nebolo možné vyhodnotiť.

Plniť sľuby pomáha okrem činnosti vlády najmä rekordne rýchly rast ekonomiky. Vyplýva to z projektu ekonomického inštitútu INEKO, ktorý je zameraný na monitoring plnenia sľubov a lamentácií, ktoré viedli k vysokým preferenciám vládnej koalície.

Maastricht - graf Zdroj: INEKO, júl 2007

Vďaka zdravej ekonomike sa aj bez prispenia vlády napĺňajú sľuby o vyššom raste reálnych miezd, znižovaní regionálnych rozdielov a poklese nezamestnanosti. Vláda tiež má viac zdrojov na plnenie sľubov náročných na financie, ako napríklad vyplácanie vianočných príspevkov pre dôchodcov, vyplácanie štátneho príspevku k hypotekárnym úverom, alebo zvýšenie príspevku pri prvonarodenom dieťati.

Na druhej strane vláda zatiaľ neplní viacero svojich najlepších sľubov, teda tých, ktoré by znamenali najväčší prínos pre Slovensko. Príkladom sú sľuby zamerané na zvýšenie transparentnosti verejnej správy, boj proti kriminalite a korupcii, výrazné zvýšenie toku peňazí do zdravotníctva a školstva, šetrenie v štátnej správe, ako aj prísľub systémovo riešiť zlú situáciu v zdravotníctve.

Projekt INEKO tiež ukázal, že vláda získala vysokú popularitu najmä vďaka sľubom, ktorých plnenie by poškodilo ekonomiku Slovenska. Medzi najpopulárnejšie patria skupiny sľubov zamerané na:

 1. Úpravu, resp. rušenie reforiem bývalej vlády
 2. Boj s „nenažranými“ monopolmi, a to najmä politický tlak na zníženie cien plynu, elektriny, vody a pohonných hmôt
 3. Budovanie sociálneho štátu, a teda vyššiu mieru prerozdeľovania

Ako vyplýva z hodnotenia 50 najpopulárnejších sľubov, vláda získala vďaka škodlivým sľubom 64% svojej popularity, kým vďaka užitočným sľubom 25%. Zvyšných 11% pripadá na neutrálne sľuby.

Maastricht - graf

Zdroj: INEKO, júl 2007

Spomedzi negatívne hodnotených sľubov sa vláde v prvom roku darilo plniť najmä sľuby zamerané na boj s „nenažranými“ monopolmi a na zmrazenie rastu regulovaných cien plynu, elektriny a vody. Naproti tomu, vláde sa zatiaľ nedarí napĺňať sľub, ktorý jej priniesol najviac popularity – „Úprava, resp. rušenie ‘zlých’ reforiem pravicovej vlády“. Tento sľub dostal v prieskume INEKO od odborníkov záporné hodnotenie -2,5 (na škále -3 až +3), čo znamená, že ho komisia považovala za škodlivý pre Slovensko. Vláde sa doteraz podarilo zastaviť a zrušiť najmä reformu zdravotníctva, a to zrušením poplatkov za návštevu lekára a pobyt v nemocnici, ako aj zastavením transformácie a privatizácie nemocníc a poisťovní. Dopad novely Zákonníka práce je nejasný, keďže ani mnohí renomovaní odborníci nerozumejú ustanoveniam o závislej práci. Novela spolu s rozšírením platnosti kolektívnych zmlúv napriek tomu narušila reformu trhu práce. Veľká časť reformných zmien z roku 2003 však zostáva v platnosti. Zavedením milionárskej dane a znížením sadzby DPH na lieky vláda zasiahla aj do daňovej reformy, ktorá však tiež ostáva z väčšej časti nedotknutá. V dôchodkovej reforme zatiaľ nedošlo k vážnym zásahom, hoci vláda takéto zásahy avizuje.

Odpočet plnenia sľubu: „Úprava, resp. rušenie ‘zlých’ reforiem pravicovej vlády“

Názov reformy Daňová reforma Dôchodková reforma Reforma zdravotníctva Reforma trhu práce Plnenie sľubu (priemer)
Prijaté opatrenia smerujúce k úprave resp. rušeniu reforiem
 • milionárska daň
 • nižšia DPH na lieky
 • žiadne zásadné zmeny
 • zrušenie poplatkov
 • zastavenie transformácie a privatizácie poisťovní a nemocníc
 • novela zákonníka práce
 • rozšírenie platnosti kolektívnych zmlúv
 •  
  Plnenie sľubu (v %) 1% – 25% 0% 51% – 75% 1% – 25% 1% – 25% (t.j. sľub sa skôr neplní)

  Zdroj: INEKO, júl 2007

  INEKO v projekte vyhodnocuje aj plnenie menej populárnych sľubov. Viaceré z nich majú významný vplyv na ekonomiku Slovenska. Medzi skôr plnené sľuby patrí napríklad záväzok prijať euro od roku 2009 (užitočný sľub), ale aj záväzok zvýšiť dotácie farmárom (škodlivý sľub). Medzi skôr neplnené sľuby patrí záväzok zlepšiť vymožiteľnosť práva (užitočný sľub), ale aj zaviesť daň z dividend (škodlivý sľub).

  Uvedené výsledky vyplývajú z 3-ročného projektu INEKO s názvom Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia, ktorý v rokoch 2007 – 2009 monitoruje plnenie 181 predvolebných a povolebných sľubov a lamentácií predstaviteľov vlády, ktorá vzišla z parlamentných volieb v roku 2006. Cieľom projektu je poskytnúť verejnosti obraz o kvalite a napĺňaní sľubov a tým prispieť k tomu, aby každé budúce voľby na Slovensku boli menej o populizme (t.j. hlásaní populárnych, avšak nereálnych sľubov, resp. sľubov škodlivých pre krajinu) a viac o hľadaní skutočných riešení problémov. Pri výbere sme zohľadňovali najmä význam sľubov z pohľadu ekonomických a sociálnych dosahov.

  Prehľad 15 najviac populistických sľubov a miery ich plnenia k júlu 2007:

    Názov sľubu Miera plnenia
  1. Úprava, resp. rušenie ‘zlých’ reforiem pravicovej vlády 1% – 25%
  2. Zrušenie rovnej dane (viac solidarity pri zdaňovaní, milionárska daň) 1% – 25%
  3. Zrušenie poplatkov v zdravotníctve 100%
  4. Návrat ‘neoliberálneho’ zákonníka práce do pôvodného stavu 1% – 25%
  5. Garancia cien plynu 76% – 99%
  6. Vyššie dane pre monopoly a banky 0%
  7. Viac peňazí do zdravotníctva 1% – 25%
  8. Zníženie DPH na potraviny, lieky, energie, zdravotnícke a sociálne tovary a služby, vzdelávanie, školstvo, internet, vedu, atď. 1% – 25%
  9. Odstraňovanie chudoby a sociálneho vylúčenia, dôstojný život (budovanie sociálneho štátu) 1% – 25%
  10. Postih ľudí neschopných preukázať pôvod svojho bohatstva 0%
  11. Odškodnenie klientov nebankových subjektov 0%
  12. Tlak na zníženie cien plynu, elektriny a vody 51% – 75%
  13. Tlak na zníženie cien pohonných hmôt 1% – 25%
  14. Zastavenie zadlžovania nemocníc 0%
  15. Vianočný príspevok dôchodcom 51% – 75%

  Zdroj: INEKO, júl 2007

  Kompletný zoznam sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, zoznamu hodnotiacich odborníkov, ako aj odpočtu plnenia nájdete tu

  Sponzorom projektu je Open Society Institute (OSI).

  Eugen Jurzyca, Peter Goliaš
  INEKO
  golias@ineko.sk
  Tel: 02 / 5341 1020