Tri roky vlády: koaličné strany ešte nesplnili 120 sľubov

Dátum: 01.07.2009

Plnia sa skôr populistické a škodlivé sľuby

Tri roky od nástupu vlády nesplnili koaličné strany zatiaľ 120 zo 147 najdôležitejších pred- a povolebných sľubov. 44 sľubov ani nezačali plniť a ďalších 56 plnia na menej ako polovicu. Nadpolovičné no neúplné plnenie vykazuje ďalších 20 sľubov. Úplne splnených je len 27 zo 147 verejných sľubov. Vyplýva to z analýzy sľubov, ktoré Smer, SNS a HZDS dali voličom pred voľbami vo svojich volebných programoch a v mediálnych vystúpeniach, ako aj tesne po nich v médiách a v programovom vyhlásení vlády.

Plnenie 147 pred- a povolebných sľubov koaličných strán

Sľuby splnená na 0% 1-50% 51-99% 100% spolu
Počet sľubov 44 56 20 27 147
Podiel zo všetkých sľuboch 30% 38% 14% 18% 100%

Zdroj: INEKO
Pozn. INEKO podrobne zhodnotilo 147 monitorovaných sľubov počas júna 2009 v sektorových analýzach Sociálny štát, Právny štát, Doprava, Školstvo a kultúra, Zdravotníctvo, Hospodárska politika. Kapitolu Rozpočet zhodnotilo v októbri 2008

Koaličné strany neplnia vo vyššej miere sľuby pre krajinu užitočné no náročné na realizáciu a vysvetľovanie verejnosti. Vláda tak neplní mnohé svoje veľmi prínosné sľuby ako zníženie korupcie (vyššia transparentnosť vo verejných zákazkách), budovanie právneho štátu, vyššia podpora vzdelávania, vedy a výskumu, zefektívnenie štátnych podnikov, zlepšenie podnikateľského prostredia či zníženie štátnej byrokracie. Naopak plnia sa sľuby, ktoré obsahujú opatrenia populárne no pre krajinu neužitočné a dlhodobo neudržateľné, ako napríklad rušenie poplatkov v zdravotníctve, umelý tlak na ceny v energetike či nezvyšovanie veku odchodu do dôchodku.

Relatívne najviac nesplnených sľubov majú koaličné strany v oblasti dopravy, štruktúry štátneho rozpočtu a v budovaní právneho štátu. Naopak relatívne najviac splnených je v sektore hospodárskej politiky a zdravotníctva. Aj v týchto úspešnejších odvetviach však ide len o splnenie maximálne troch z desiatich daných sľubov v čase, keď uplynuli tri zo štyroch rokov mandátu vlády a Slovensko bolo v rokoch 2006-8 v priemere najrýchlejšie rastúcou ekonomikou celej Európskej únie.

Z najznámejších predvolebných sľubov patria medzi tie doteraz splnené zrušenie poplatkov v zdravotníctve, stabilizácia cien energií, prísnejšia regulácia dominantných sieťových firiem, neprivatizácia „strategických“ podnikov či poskytovanie vianočného príspevku dôchodcom. Naopak k minimálne plneným či vôbec neplneným sľubom so silným voličským mandátom patrí zníženie DPH na potraviny, na tovary vzdelávania a na internet, zníženie spotrebnej dane na benzín a naftu, extra zdanenie bánk a dominantných firiem s miliardovými ziskami, postihnutie bohatých ľudí neschopných preukázať pôvod svojho majetku, zrušenie rovnej dane a zníženie chudoby a sociálnych rozdielov.

Uvedené výsledky vyplývajú z 3-ročného projektu INEKO s názvom Sľuby a lamentácie – čo politici sľúbili a čo z toho plnia, ktorým v rokoch 2007 – 2009 monitoruje plnenie predvolebných a povolebných sľubov a výrokov predstaviteľov vládnych strán, ktoré vzišli z parlamentných volieb v roku 2006. Cieľom projektu je poskytnúť verejnosti obraz o kvalite a napĺňaní sľubov a tým prispieť k tomu, aby každé budúce voľby na Slovensku boli menej o populizme (t.j. hlásaní populárnych, avšak nereálnych sľubov, resp. sľubov škodlivých pre krajinu) a viac o hľadaní skutočných riešení problémov. Pri výbere sme zohľadňovali najmä význam sľubov z pohľadu ekonomických a sociálnych dosahov.

Kompletný zoznam sľubov, ich hodnotenie vrátane komentárov, zoznamu hodnotiacich odborníkov, ako aj odpočtu plnenia nájdete na webstránke INEKO.

Sponzorom projektu je Open Society Institute (OSI).

Gabriel Šípoš, Peter Goliaš, Eugen Jurzyca
INEKO
sipos(zavináč)ineko.sk, golias(zavináč)ineko.sk
Tel: 02 / 5341 1020